PRIVACY- & COOKIEBELEID – EU 

Deze privacy policy (“Policy”) beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Nike (de “Sites”), zoals Nike.com en Nikeplus.nike.com, en van de mobiele applicaties van Nike (onze “Apps”). Deze Policy beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden bij het gebruik van de Sites en Apps en hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden. De Policy beschrijft verder welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u ons kan contacteren.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke Nike entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hangt af van de manier waarop u van onze Sites en Apps gebruikt maakt en van waar u zich bevindt in de wereld.

De relevante Nike filialen en Nike, Inc. worden hierna “Nike” of “wij/we” genoemd. Gelieve onze Lijst met lokale entiteiten  Lijst met lokale entiteiten te raadplegen om de naam van de verantwoordelijke Nike entiteit en de correcte contactgegevens terug te vinden.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER doen we dat

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens mee te delen om u de producten en diensten, waar u ons om verzoekt, te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, aangeeft berichten te willen ontvangen, een account aanmaakt, aan onze events en wedstrijden deelneemt, of van onze Sites of Apps gebruik maakt. Deze persoonsgegevens omvatten uw:

We gebruiken aanvullende persoonsgegevens om bepaalde specifieke functies op onze Sites en Apps of diensten mogelijk te maken. We vragen bijvoorbeeld toegang tot de locatiegegevens van uw telefoon om uw looproutes bij te houden, uw contacten om u toe te laten met uw vrienden te communiceren, uw kalender om een trainingsplan vast te leggen of de gegevens van uw sociaal netwerk om de informatie van een App op uw sociaal netwerk te kunnen delen. Deze persoonsgegevens omvatten uw:

Wanneer u gebruik maakt van onze Sites en Apps, worden er gegevens automatisch verzameld en doorgegeven aan Nike door de technologieplatformen die u de dienst bieden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw internetbrowser of mobiele toestellen bepaalde gegevens met Nike delen doordat deze apparaten interageren met de Sites of Apps van Nike. Meer informatie hieromtrent vindt u in het gedeelte betreffende de Cookies en Pixeltags verder in de Policy. Deze gegevens omvatten:

Middelen waarmee u kunt controleren wat wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Apps informeren we u ook over de verzameling en het gebruik van uw gegevens via standaardmachtigingen in app stores en mobiele besturingssystemen, en tijdens het gebruik van de App. Waar nodig, vragen wij u om uw toestemming.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende middelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde soorten informatie verzamelt of deelt. Uw mobiel toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld middelen verschaffen waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan controleren. Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze middelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken. 

WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken)

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen als volgt:

Om de functies van de Sites, Apps en diensten, die u vraagt, te leveren 

Wanneer u onze Sites en Apps gebruikt, zullen wij uw gegevens gebruiken om u het door u geselecteerde product of de door u geselecteerde dienst te leveren. Als u bijvoorbeeld een aankoop doet op Nike.com, of als u deelneemt aan een event of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over uw aankoop, het event of de promotie. 

Wanneer u onze Apps gebruikt om uw fitnessactiviteit of fysieke eigenschappen bij te houden, zullen wij deze gegevens verzamelen en opslaan zodat u deze in de App kunt bekijken. Gegevens omtrent uw fitnessactiviteit omvatten onder meer de gegevens die u opgeeft over uw activiteit, alsook gegevens die door uw toestel tijdens uw activiteit verzameld worden, zoals locatie- en bewegingsgegevens. Wij kunnen deze gegevens omtrent uw fitnessactiviteit gebruiken om verdere informatie over uw activiteit te berekenen, zoals gelopen afstand en verbrande calorieën, zodat wij u de berekende informatie kunnen leveren als onderdeel van de functionaliteit van de App. 

In veel gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op onze Sites, Apps en diensten te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken aan Nike moet geven. Om, bijvoorbeeld, gebruik te kunnen maken van de hartslagtrackingfunctie van onze Apps, zal u mogelijk een hartslagapparaat aan uw toestel moeten koppelen; om gegevens op sociale media te delen, zal u mogelijk genoodzaakt zijn de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven. 

Om informatie over onze producten, diensten en events mee te delen, en voor andere promotiedoeleinden 

Wanneer u een Nike gebruikersaccount aanmaakt, kunnen wij de door u meegedeelde informatie en informatie van andere Nike-bronnen, zoals uw gebruik van de Sites en Apps van Nike, uw bezoeken aan of aankopen in de Nike winkels, uw deelname aan Nike events en wedstrijden (mogelijk verkregen via andere Nike filialen), gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Wanneer toepasselijk recht dit vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken of delen met een derde om u informatie over Nike producten, diensten en events te sturen die voor u interessant kunnen zijn. 

Om onze bedrijfsactiviteiten, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te handhaven 

Wij kunnen de door u meegedeelde gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, kunnen we de informatie die u ons verschaft in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies. Een ander voorbeeld is dat wij de gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten kunnen aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en dienstverleningsproblemen vast te stellen en onze Sites en Apps te beheren. 

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Nike of anderen te vrijwaren 

Wij kunnen de gegevens over hoe u onze Sites en Apps gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of detectie van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden en om gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid, alsook toepasselijke wetten na te leven. 

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden 

We verwerken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites, Apps en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Nike.com producten zoeken en vinden, gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten organiseren en presenteren in onze winkel.

Gebruik (verwerking) van de Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Nike gegevens over uw fitnessactiviteit of uw fysieke eigenschappen (tezamen: Workout-gegevens) om onze Apps en andere diensten te kunnen verschaffen. Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden. Aangezien deze gegevens in bepaalde jurisdicties als gevoelige gegevens kunnen worden gekwalificeerd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van Nike, vragen wij uw expliciete toestemming voor het gebruik van uw Workout-gegevens. Klik hier voor meer informatie FAQ in verband met Workout-gegevens.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dit geval, bij de gegevensverzameling, specifieke informatie hieromtrent verschaffen en, voor zover nodig, uw toestemming daartoe vragen.

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen van gegevens door Nike

Nike deelt uw persoonsgegevens met:

Wij verkopen, verhandelen en delen uw persoonsgegevens niet noch dragen wij deze over aan externe partijen die niet behoren tot het Nike concern en derde verwerkers. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven ingeval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening). 

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze Sites of Apps gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en thuisstad. U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Nike activiteit. Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Nike aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren en die u toelaten te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Nike beschikbaar wenst te maken.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Bepaalde gegevensontvangers met wie Nike uw persoonsgegevens deelt, kunnen in een ander land gelokaliseerd zijn dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk gegeven heeft. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, zullen we deze informatie desalniettemin beschermen zoals beschreven in deze Policy en in overeenstemming met toepasselijk recht. 

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, zullen wij maatregelen nemen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven en afdoende bescherming te waarborgen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland. 

Om uw (e-mail of sms) inschrijvingen te wijzigen of in het geval u geen verdere meldingen van Nike meer wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigingen in de sectie “mijn profiel bekijken of wijzigen” op onze Sites. U kunt ook contact met ons opnemen om uw recht van toegang, wijziging of verwijdering uit te oefenen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via de contactgegevens in de sectie “Vragen en Feedback” hieronder of door een e-mail te zenden naar privacy@nike.com.

COOKIES en pixel tags

Wanneer u onze Sites gebruikt, ontvangt Nike informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kan de volgende gegevens bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie code, cookie informatie en informatie of uw apparaat al dan niet uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) unieke ID en type van toestel; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) voorheen bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en refererende URL's.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacy policies. Meer informatie over de identiteit van deze derden en hun privacy policies vind u hier hier.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren (zoals land- en taalkeuze) van onze klanten. Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën van cookies die we op onze Sites gebruiken:

U kunt uw voorkeuren steeds wijzigen via de “Cookie-instellingen”, onderaan elke pagina van onze Sites.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Nike Sites of elders), raden wij u aan een daartoe bestemde browser plugin te installeren. U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot verschillende functies die onze Sites en Apps efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet goed functioneren.

Nike Sites en Apps GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Onze Sites en Apps laten u toe om een interactie te maken met een groot aantal andere digitale producten en diensten. Onze Sites en Apps kunnen bijvoorbeeld samenwerken met activiteitstrackingapparatuur van derden, sociale netwerken, diensten voor het streamen van muziek en andere digitale diensten.

Indien u ervoor kiest om uw Nike account te verbinden met een toestel of account aangeboden door een derde, zullen uw privacyrechten op platformen van derden beheerst worden door hun beleid. Bijvoorbeeld, indien u ervoor kiest om uw Nike-activiteit te delen op een social media platformen van een derde, zullen de gegevens die zich daar bevinden door het beleid van die sociale media platformen beheerst worden.

Onze Sites en Apps bevatten mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of ter uwer informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en –beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN aan onze privacy policy

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om onze Policy te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voorzover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan onze Policy te lezen en op de hoogte te blijven van onze werkwijze. Deze Policy werd voor het laatst gewijzigd in november 2016.

VRAGEN en feedback

Al uw vragen, opmerkingen en zorgen met betrekking tot onze Policy en privacypraktijken zijn welkom. Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of zorgen heeft, kunt u contact opnemen met Consumer Services/Privacy, Nike Retail B.V, Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nederland of ons een e-mail sturen op privacy@nike.com of hier klikken.