Nike Privacybeleid en Cookiebeleid

INDIEN U GEVESTIGD BENT IN EEN VAN DE VOLGENDE LANDEN ZIJN BEPAALDE LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. 

Noord- en Zuid-Amerika: Argentinië

Azië: Korea

Eurazië: Rusland, Turkije

Midden-Oosten: Bahrein, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten

Dit privacybeleid (“Beleid”) beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u gebruik maakt van de websites van Nike (de “Sites”), zoals Nike.com en Nikeplus.nike.com, en van de mobiele applicaties van Nike (onze “Apps”). Dit Beleid beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die verzameld worden bij uw gebruik van de Sites en Apps en hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden. Het beschrijft verder welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Indien u gevestigd bent in Bahrein, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten, verwijzen wij u naar de Landspecifieke Voorwaarden

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke Nike entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hangt af van de manier waarop u van onze Sites en Apps gebruikt maakt en van waar ter wereld u zich bevindt.

De relevante Nike gelieerde ondernemingen en Nike, Inc. worden hierna “Nike” of “wij/we” genoemd. Gelieve onze Lijst van plaatselijke entiteiten te raadplegen om de naam van de verantwoordelijke Nike entiteit en de correcte contactgegevens terug te vinden.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze evenementen of wedstrijden deelneemt, of interactie hebt met onze Sites of van onze Apps gebruik maakt.  Deze persoonsgegevens omvatten uw:

We gebruiken aanvullende persoonsgegevens om bepaalde specifieke functies binnen onze Sites en Apps of diensten mogelijk te maken.  We vragen bijvoorbeeld toegang tot de geolocatiegegevens van uw telefoon om uw looproutes bij te houden, uw contacten om u met uw vrienden te laten communiceren, uw agenda om een trainingsplan vast te leggen of de gegevens van uw sociale netwerk om de informatie van een App op een sociaal netwerk te kunnen plaatsen.  Deze persoonsgegevens omvatten uw:

Wanneer u met onze Sites en Apps interactie hebt worden er automatisch gegevens verzameld en gedeeld met Nike door de technologieplatforms die u de ervaring bieden.  Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw internetbrowser of mobiele toestel bepaalde gegevens met Nike deelt doordat deze apparaten interactie hebben met de Sites of Apps van Nike.   Meer informatie hieromtrent vindt u in het gedeelte over Cookies en Pixeltags hieronder.  Deze gegevens omvatten:

Middelen om te beheren wat wij verzamelen

Wanneer u gebruik maakt van onze Apps informeren we u ook over onze verzameling en gebruik van uw gegevens via standaardmachtigingen in app stores en mobiele besturingssystemen, en tijdens de App-ervaring. Waar nodig vragen wij u om uw toestemming.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde soorten gegevens verzamelt of deelt.  Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren.  Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.   

WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken)

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen als volgt:

Om de functies van de Sites, Apps en diensten die u vraagt te leveren 

Wanneer u onze Sites en Apps gebruikt, zullen wij uw gegevens gebruiken om u het door u gekozen product of de door u gekozen dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Nike.com, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact zoekt met onze klantenservice zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen. 

Wanneer u onze Apps gebruikt om uw fitnessactiviteit of fysieke eigenschappen bij te houden, zullen wij deze gegevens verzamelen en opslaan zodat u deze in de App kunt bekijken.  Gegevens omtrent uw fitnessactiviteit omvatten onder meer de gegevens die u opgeeft over uw activiteit, evenals gegevens die door uw toestel tijdens uw activiteit verzameld worden, zoals locatie- en bewegingsgegevens.  Wij kunnen deze gegevens omtrent uw activiteit gebruiken om verdere informatie over uw activiteit te berekenen, zoals gelopen afstand of verbrande calorieën, zodat wij u de berekende informatie kunnen leveren als onderdeel van de functionaliteit van de App. 

In vele gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op/in onze Sites, Apps en diensten te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming aan Nike moet geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.  Om, bijvoorbeeld, gebruik te kunnen maken van de hartslagtrackingfunctie van onze Apps, zult u mogelijk een hartslagapparaat aan de ervaring moeten koppelen; om gegevens op sociale media te delen, kunt u mogelijk worden gevraagd om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Om uw inschrijvingen (per e-mail of SMS) te wijzigen of om u af te melden voor het ontvangen van berichten van Nike, kunt u uw voorkeuren wijzigen in het onderdeel “mijn profiel bekijken of wijzigen” op onze Sites.   U kunt ook contact met ons opnemen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen via de contactgegevens in het onderstaande onderdeel “Vragen en Feedback” of door een e-mail te zenden naar privacy@nike.com.

Indien u een bestaande klant van Nike bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst) kunnen wij het verstrekte e-mailadres gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Nike producten of diensten, tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld. In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten aan u over de producten, diensten, evenementen en promoties van Nike. Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere Nike producten of diensten – zoals uw gebruik van de Sites en Apps van Nike, uw bezoeken aan of aankopen in de Nike winkels, uw deelname aan Nike evenementen en wedstrijden (mogelijk via andere Nike gelieerde ondernemingen) – gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Voor zover wettelijk verplicht zullen wij ook uw toestemming vragen voor het toesturen van marketingberichten.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden 

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte gegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, kunnen we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  Een ander voorbeeld is dat wij de gegevens over uw gebruik van onze producten en diensten kunnen aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en onze Sites en Apps te beheren. 

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Nike of anderen te beschermen 

Wij kunnen de gegevens over hoe u onze Sites en Apps gebruikt eveneens gebruiken ter preventie of opsporing van fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid en toepasselijke wetten. 

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden 

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze Sites, Apps en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Nike.com producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.  

Gebruik (verwerking) van Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Nike gegevens over uw fitnessactiviteit of uw fysieke eigenschappen (hierna gezamenlijk te noemen: “Workout-gegevens”) om onze Apps en andere diensten aan te bieden.  Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden.  Aangezien deze gegevens in bepaalde rechtsgebieden als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van Nike, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw Workout-gegevens.  Klik hier voor meer informatie Link naar FAQ over Workout-gegevens.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen van gegevens door Nike

Nike deelt uw persoonsgegevens met:

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening). Indien u gevestigd bent in Korea verwijzen wij u naar de Landspecifieke Voorwaarden.

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op onze Sites of Apps gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en woonplaats.  U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Nike activiteit.  Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Nike aanbiedt om het sociale delen van informatie te beheren om te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Nike beschikbaar stelt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Internationale gegevensdoorgifte: De persoonsgegevens die wij verzamelen of genereren (verwerken) in het kader van onze Sites en Apps worden in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Sommige gegevensontvangers met wie Nike uw persoonsgegevens deelt kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, zullen we deze persoonsgegevens desalniettemin beschermen zoals beschreven in dit Beleid en in overeenstemming met het toepasselijk recht. 

Indien u in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland gevestigd bent, zullen wij de nodige maatregelen nemen om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven en afdoende bescherming te waarborgen bij de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland. Indien u gevestigd bent in Rusland verwijzen wij u naar de Landspecifieke Voorwaarden. 

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer u onze Sites gebruikt, ontvangt Nike informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke-ID en het type van uw apparaat toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via onze Sites door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Meer informatie over de identiteit van deze derden en hun privacybeleid is hier Link naar de Cookie Landingspagina te vinden.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van de Sites door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de Sites, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om onze Sites te verbeteren. In het algemeen zijn er drie categorieën cookies die op onze Sites gebruikt worden:

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze Sites.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via de Nike Sites of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer wanneer een cookie wordt verzonden waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die onze Sites en Apps efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren.

Nike Sites en Apps GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Onze Sites en Apps staan u toe om interactie te hebben met een groot aantal andere digitale producten en diensten.  Onze Sites en Apps kunnen bijvoorbeeld integreren met activiteitentrackers van derden, sociale netwerken, diensten voor het streamen van muziek en andere digitale diensten. 

Indien u ervoor kiest om uw Nike account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid.  Bijvoorbeeld, indien u ervoor kiest om uw Nike-activiteit te delen op sociale media van derden, zullen de gegevens die zich daar bevinden vallen onder het beleid van die sociale media platforms. 

Onze Sites en Apps bevatten mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid, en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN van ons Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons Beleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze Sites en Apps posten. Als wij de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons Beleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op januari 2018.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons Beleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met de Klantenservice of ons Privacy Office in:

U kunt ons ook een e-mail sturen naar privacy@nike.com of hier klikken.

Indien u contact met ons opneemt met een klacht over privacy zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. 

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN  

Indien u gevestigd bent in Bahrein, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten, is het volgende van toepassing en treedt in de plaats van eventuele conflicterende bepalingen in dit Privacybeleid:

“Door toegang te nemen tot onze Sites en/of Apps en door uw persoonsgegevens te verstrekken op de Sites en Apps verleent u vrijelijk toestemming, uit eigen wil en in uw belang, voor het gebruik, verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens op de wijze als omschreven in dit Privacybeleid.”

Wanneer u in één van de onderstaande landen gevestigd bent, dan zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing en treden deze in de plaats van eventuele conflicterende bepalingen in dit Privacybeleid.

ARGENTINIË

Het artikellid met het kopje “Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens” onder het artikel met het kopje “BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS” wordt hierbij aangepast door het volgende toe te voegen aan het einde van de eerste alinea:

“Houders van persoonsgegevens hebben het recht om vrije toegang te krijgen tot die gegevens met tussenpozen van ten minste zes maanden, tenzij een gerechtvaardigd belang wordt aangetoond uit hoofde van artikel 14 lid 3 van Wet 25.326. De National Data Protection Agency is de handhavende autoriteit uit hoofde van Wet 25.326 en heeft de bevoegdheid om meldingen en vorderingen betreffende niet-nakoming van voorschriften voor gegevensbescherming te behandelen. De eigenaar van de persoonsgegevens heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van zijn naam uit de database.”

KOREA

In het artikellid met het kopje “DELEN VAN GEGEVENS DOOR NIKE” onder “DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS” wordt de volgende alinea toegevoegd aan het eind van het artikellid:

Onze gelieerde ondernemingen en derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons voor onze Sites in Korea zijn:

Entiteit

Verleende dienst

Verstrekte gegevens

Lotte.com

Klantenservice

Ledeninformatie, Orderinformatie

Lotte.com

Ontwikkeling & onderhoud systemen

Ledeninformatie, Orderinformatie

Lotte.com

Levering van producten

Leveringsinformatie

Seoul Credit Rating & Information Inc.

Bevestiging echte naam & controle identificatie

Ledeninformatie

Nike Inc

Serveronderhoud & Database back-up, Klantgegevens opslag beheer

Ledeninformatie, Orderinformatie, Leveringsinformatie

㈜Emotion

Marketing

Ledeninformatie, Orderinformatie, Leveringsinformatie

㈜Eco Marketing

Marketing

Ledeninformatie, Orderinformatie, Leveringsinformatie

Hyosung ITX

Klantenservice

Ledeninformatie, Orderinformatie, Leveringsinformatie

Lotte Logistics

Levering van producten

Leveringsinformatie

GF

Levering van producten

Leveringsinformatie

Neosystems

Ontwikkeling & onderhoud systemen

Orderinformatie, Leveringsinformatie

Value Factory

Ontwikkeling & onderhoud systemen

Ledeninformatie, Orderinformatie

KSNET 

Credit card, aanbetaling, overboeking in real time

Naam persoon die bestelling heeft gedaan, e-mail, rekening voor restitutie aanbetaling, naam & rekening eigenaar aanbetaling

Mobilians

Mobiele betaling

IP-adres

Korea Gallup

On/Off-line focusgroep, marktonderzoek

Ledeninformatie, Orderinformatie

Ibank

Verificatie van ingevoerde scherminformatie & orderinformatie

Ledeninformatie, Orderinformatie

TheCreamUnion

Levering geschenken en CS voor evenementen

Ledeninformatie, Leveringsinformatie

Nike Stores

Dienst voor ondersteuning voorraadreservering

Ledeninformatie, Reserveringsinformatie

BizTalk

Versturen van SNS-berichten (bijv. Kakao)

Ledeninformatie, Orderinformatie

De volgende alinea wordt toegevoegd aan het artikellid met het kopje “Bewaring van uw gegevens” onder het artikel met het kopje “BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS”:

“Dit omvat in het bijzonder: (i) registratie van toegang en gebruik van de Sites en Apps – 3 maanden; (ii) registratie van contracten, betalingen en levering van goederen – 5 jaar; en (iii) registratie van klachten en geschillen van klanten – 3 jaar. Wij zullen er zorg voor dragen dat andere partijen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken zich zullen houden aan dezelfde bewaartermijnen.”

De volgende alinea met bullet point wordt toegevoegd na “Bewaring van uw gegevens” onder het artikel met het kopje “BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS”:

Het artikellid met het kopje “Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens” onder het artikel met het kopje “BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS” wordt hierbij verwijderd en in zijn geheel vervangen door het volgende:

RUSLAND

Het artikellid met het kopje “Internationale gegevensdoorgifte” onder het artikel met het kopje “BESCHERMING EN BEHEER VAN UW PERSOONSGEGEVENS” wordt hierbij verwijderd en in zijn geheel vervangen door het volgende: