MEER INLICHTINGEN OVER WORKOUT-GEGEVENS

Wat zijn Workout-gegevens?

Nike gebruikt de term “Workout-gegevens” om te verwijzen naar gegevens over uw fitnessactiviteiten die gegenereerd worden door onze Apps gecombineerd met metingen van uw fysieke eigenschappen. Voorbeelden van gegevens die deel uitmaken van uw Workout-gegevens zijn uw locatie, bewegingsgegevens afkomstig van uw versnellingsmeter, of uw hartslag, die tijdens uw workout verzameld worden. Workout-gegevens kunnen ook metingen omvatten die berekend worden op basis van de gegevens die opgenomen worden tijdens uw workout, bijvoorbeeld loopafstand, snelheid en de geschatte verbrande calorieën. Grootte, gewicht en hartslag in rust zijn voorbeelden van Workout-gegevens die precieze metingen zijn van uw fysieke eigenschappen eerder dan van uw fitnessactiviteit.

Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe uw Workout-gegevens gebruikt zullen worden. Aangezien deze gegevens in bepaalde jurisdicties als gevoelig beschouwd kunnen worden, nemen wij gepaste maatregelen ter bescherming en voor het gebruik van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of Nike’s interne policies, vragen wij uw toestemming voor het gebruik ervan.

Hoe gebruikt Nike Workout-gegevens?

Nike verzamelt uw Workout-gegevens zodat wij u kunnen helpen om uw fitnessdoelen te verwezenlijken wanneer u gebruik maakt van onze fitness apps, deelneemt aan onze events, en wanneer wij u producten en diensten leveren. 

Het aanbieden van de basisfuncties van onze apps en ervaringen mogelijk maken

Onze apps en ervaringen vereisen vaak dat u Nike de toelating geeft om uw Workout-gegevens te verwerken om gebruik te kunnen maken van de basisfuncties. Bijvoorbeeld, wanneer u de Nike+ Running app gebruikt, heeft Nike toegang nodig tot uw locatiegegevens of uw bewegingsgegevens en grootte (indien u op een loopband loopt) om uw loopafstand en snelheid te kunnen meten. Bij deelname aan een Nike event, zoals een loopwedstrijd, zal Nike uw looptijd en loopafstand verzamelen.

Nike heeft ook systemen die geaggregeerde Workout-gegevens van u en anderen opslaan om u de apps en diensten te kunnen leveren en interne rapporten te kunnen voorzien met metingen zoals registraties, gebruik en populariteit. In bepaalde landen zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw Workout-gegevens om de basisfuncties van de app en ervaring te kunnen aanbieden. Indien u in deze landen geen toestemming geeft voor de noodzakelijke gegevensverwerking, dan zult u geen gebruik kunnen maken van de ervaring. 

Standaardgrootte en -gewicht 

Sommige apps en ervaringen vereisen uw grootte en gewicht om de basisfuncties, zoals het berekenen van afstand en calorieën, te kunnen aanbieden. Indien u uw eigenlijke grootte en gewicht niet wenst mee te delen, zal Nike in plaats daarvan standaardwaarden gebruiken. Op deze manier kan Nike u de basisfuncties van de app verstrekken terwijl we u meer controle geven over wat u met ons deelt. Indien u standaardwaarden gebruikt, kunnen bepaalde metingen in de apps en ervaringen minder accuraat zijn dan deze zouden zijn wanneer u uw eigenlijke afmetingen zou hebben meegedeeld. 

Mogelijk maken van personalisatie en analyse op basis van Workout-gegevens

Nike biedt ook veel optionele innovatieve functies aan, die gebruik maken van analyses van individuele en geaggregeerde Workout-gegevens, om uw ervaring te kunnen personaliseren.

Wij kunnen bijvoorbeeld uw Workout-gegevens analyseren om trainingsplannen op maat te verstrekken die veranderen naarmate u vordert over tijd. Door het analyseren van uw recente en eerdere workouts, kunnen we het beste programma aanbevelen voor uw huidige activiteitenniveau en doelen. Wij zullen uw activiteit ook vergelijken met de activiteit van miljoenen andere atleten zodat we onze programma’s voortdurend kunnen verbeteren en u de beste aanbevelingen kunnen doen.

Nike kan ook uitnodigingen voor events of productaanbevelingen personaliseren op basis van uw Workout-gegevens. U kunt bijvoorbeeld, op basis van uw prestaties en Workout-gegevens die door onze apps en ervaringen opgeslagen zijn, geselecteerd worden om uitnodigingen te ontvangen voor loopclubs, trainingclubs of loopwedstrijden. U kunt een korting krijgen voor een nieuw paar schoenen om het bereiken van een in-app mijlpaal te vieren, of een aanbeveling voor een bepaalde stijl van schoenen krijgen die andere lopers met gelijkaardige looppatronen verkiezen. Indien u verkiest geen gebruik te maken van deze personalisatiefuncties, of indien u niet wilt dat uw Workout-gegevens deel uitmaken van ons geaggregeerd personalisatieonderzoek, dan kunt u deze keuze aangeven in de “Mijn Workout-gegevens” instellingen.

Indien u Nike toelaat om uw Workout-gegevens voor personalisatiedoeleinden te gebruiken, zullen uw Workout-gegevens ook worden opgenomen in de geaggregeerde informatie die met andere gebruikers via de app gedeeld wordt. Uw kilometers zullen bijvoorbeeld worden opgenomen in de geaggregeerde totalen van alle gebruikers van de Nike+ Running app, of uw Workout-gegevens zullen worden opgenomen in geaggregeerde prestatiemaatstaven (inclusief deze gebaseerd op segmenten van gebruikers) die worden getoond in de app of ervaring. 

Marketingvoorkeuren blijven geldig

Wat ook de instellingen van uw “Mijn Workout-gegevens” zijn, zal Nike uw bestaande voorkeuren over hoe wij met u moeten communiceren voor direct marketing, naleven. Indien u ervoor heeft gekozen om marketing e-mails te ontvangen, zult u deze e-mails blijven ontvangen. Indien u geweigerd heeft om marketing e-mails te ontvangen, zal het wijzigen van uw Workout-gegevens instellingen, er niet toe leiden dat u wordt ingeschreven voor een nieuw e-mail programma.

Deze instelling bepaalt of uw Workout-gegevens worden geanalyseerd om de inhoud, trainingsprogramma’s, aanbiedingen en aanbevelingen te personaliseren. Dit heeft geen invloed op uw aparte keuzes of Nike u al dan niet e-mails of SMS’en mag sturen. 

Verbinden met toestellen van derden

De digitale producten en diensten van Nike kunnen ook verbonden worden met toestellen van derden, die Workout-gegevens verzamelen. Wanneer u een toestel van een derde, zoals een loophorloge of een hartslagmonitor, verbindt met de Nike diensten, en dit toestel configureert om met Nike te connecteren, gaat u ermee akkoord om Workout-gegevens van het toestel door te geven naar het Nike platform. Eens deze gegevens op het Nike platform opgeslagen zijn, zal Nike de gegevens afkomstig van deze toestellen behandelen als Workout-gegevens.