Nike Privacybeleid en Cookiebeleid

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die worden verzameld of gegenereerd (verwerkt) wanneer u interactie heeft met Nike via onze websites, digitale ervaringen, mobiele applicaties, winkels, evenementen, of een van onze andere producten of diensten, die allen onderdeel zijn van Nike’s Platform (“Platform”). Er wordt tevens uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Welke Nike entiteit verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van de manier waarop u gebruikmaakt van Nike’s Platform en van waar ter wereld u zich bevindt. De betreffende Nike entiteit wordt aangeduid als “Nike”, “onze”, “wij” of “ons” in dit privacybeleid.

Gelieve onze Lijst van plaatselijke entiteiten te raadplegen om de naam van de verantwoordelijke Nike entiteit en de correcte contactgegevens terug te vinden.

WELKE persoonsgegevens verzamelen we en WANNEER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten, waar u ons om verzoekt, te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, aan onze evenementen of wedstrijden deelneemt, of gebruikmaakt van ons Platform. Wanneer u daarnaast in een winkel om bepaalde diensten verzoekt, kunnen wij u vragen om in te loggen om u diensten te kunnen verlenen die verbonden worden aan uw account (bijv. maat, pasvorm, voorkeuren).

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

We verzamelen aanvullende persoonsgegevens van u om specifieke functies binnen ons Platform mogelijk te maken.  We vragen bijvoorbeeld toegang tot de locatiegegevens van uw telefoon om uw looproutes bij te houden, uw contacten om u met uw vrienden te laten communiceren, uw agenda om een trainingsplan vast te leggen of de gegevens van uw sociale netwerk om de informatie van ons Platform op een sociaal netwerk te kunnen plaatsen.  Deze persoonsgegevens omvatten uw:

Wanneer u met ons Platform interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies en Pixeltags” van dit privacybeleid.  Deze gegevens omvatten:

KINDEREN

Wij voldoen aan lokale wetgeving en staan kinderen, onder de wettelijke leeftijdsgrens van het land waarin zij woonachtig zijn, niet toe zich te registreren op ons Platform. We zullen om toestemming van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers vragen, wanneer kinderen deelnemen aan Nike ervaringen en evenementen.

HULPMIDDELEN om te beheren welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wanneer u gebruikmaakt van ons Platform, geven we ook tegelijkertijd kennis van of vragen we toestemming voor bepaalde praktijken. Zo zullen we bijvoorbeeld toestemming vragen om gebruik te maken van uw locatie of om u pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via het Platform of door gebruik te maken van de standaardmachtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen bieden internetbrowsers of mobiele toestellen aanvullende hulpmiddelen waarmee u zelf kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën persoonsgegevens verzamelt of deelt.  Uw mobiele toestel of internetbrowser kan bijvoorbeeld hulpmiddelen aanbieden, waarmee u het gebruik van cookies of het delen van uw locatie kan beheren.  Wij moedigen u aan om u vertrouwd te maken met deze hulpmiddelen die beschikbaar zijn op uw toestellen en deze te gebruiken.   

WAAROM en HOE gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

Om de functies van het Platform en diensten die u vraagt te leveren

Wanneer u ons Platform gebruikt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om het gevraagde product of de gevraagde dienst te leveren.  Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet op Nike.com, of als u deelneemt aan een evenement of een promotie, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, het evenement of de promotie. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij gegevens over u, zoals leverings- of betalingsgegevens, of het product dat u gekocht hebt, gebruiken om u te helpen een probleem of vraag op te lossen.

Wanneer u ons Platform gebruikt om uw fitnessactiviteit of fysieke eigenschappen bij te houden, zullen wij deze persoonsgegevens verzamelen en opslaan zodat u deze in het Platform kunt bekijken.  Gegevens omtrent uw fitnessactiviteit omvatten onder meer de gegevens die u opgeeft over uw activiteit of gegevens die door uw toestel tijdens uw activiteit verzameld worden, zoals locatie- en bewegingsgegevens.  Wij kunnen deze gegevens omtrent uw activiteit gebruiken om verdere informatie over uw activiteit te berekenen, zoals gelopen afstand of verbrande calorieën, zodat wij u de berekende informatie kunnen leveren als onderdeel van de functionaliteit van het Platform.

In vele gevallen is het mogelijk dat u, om specifieke functies op/in ons Platform te kunnen gebruiken, aanvullende gegevens of aanvullende toestemming aan Nike moet geven om bepaalde gegevens op een bepaalde manier te gebruiken.  Om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van de hartslagtrackingfunctie van ons Platform, zult u mogelijk op een hartslagapparaat moeten worden aangesloten. Op overeenkomstige wijze, om content op sociale media te delen, kan het nodig zijn om de accountgegevens van uw sociale media-account op te geven om u aan te melden.

Om informatie over onze producten, diensten en evenementen mee te delen en voor andere promotiedoeleinden

Wanneer u daarvoor toestemming geeft, sturen wij u marketingberichten en nieuws over de producten, diensten, evenementen en andere promoties van Nike waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Nadat u toestemming hebt verleend, kunt u zich op elk moment afmelden.

Direct marketing

Indien u een bestaande klant van Nike bent (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling bij ons hebt geplaatst), kunnen wij, voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, de door u verstrekte contactgegevens gebruiken om u marketingberichten te sturen over soortgelijke Nike producten of diensten (tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld). In andere gevallen vragen wij uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten.

Personalisatie

Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, evenals gegevens van andere Nike producten of diensten, zoals uw gebruik van Nike’s Platform, uw bezoeken aan of aankopen in de Nike winkels, uw deelname aan Nike evenementen en wedstrijden gebruiken om u gepersonaliseerde berichten te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Daarbij combineren we de informatie die u aan ons verstrekt met informatie die wij verkrijgen over uw online activiteit, waaronder interne inzichten en analyses. Als vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voor het uitvoeren van deze activiteiten.  

Als u zich op verschillende apparaten aanmeldt met uw Nike account, kunnen we u aan de verschillende apparaten koppelen waarmee u op ons Platform surft. We kunnen de informatie die via deze apparaten wordt verzameld, gebruiken om de berichten over onze producten en diensten te personaliseren.

Om ons bedrijf, producten en diensten te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren en om ons te helpen technische en onderhoudsproblemen vast te stellen en ons Platform te beheren.

Om de rechten, eigendom of veiligheid van Nike of anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens over hoe u ons Platform gebruikt eveneens gebruiken ter preventie,  opsporing van en onderzoek naar fraude, misbruik, illegaal gebruik en inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, verzoeken van de overheid of het toepasselijk recht.

Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers ons Platform en diensten gebruiken om het gedrag en de voorkeuren van klanten beter te begrijpen.  Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over hoe bezoekers van Nike.com producten zoeken en vinden gebruiken om een beter inzicht te krijgen in hoe we het best producten kunnen indelen en presenteren in onze etalages.  

Gebruik (verwerking) van Workout-gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Nike gegevens over uw fitnessactiviteit of uw fysieke eigenschappen, gezamenlijk “Workout-gegevens” om diensten op ons Platform aan te bieden.  Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar u duidelijk te informeren over hoe de Workout-gegevens gebruikt zullen worden.  Aangezien deze gegevens in bepaalde rechtsgebieden als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist door toepasselijk recht of door het interne beleid van Nike, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw Workout-gegevens.  Klik hier voor meer informatie.

Account Linking

Als u ervoor kiest om uw Nike account te koppelen aan een lidmaatschapsaccount bij een Nike Partner ("Account Linking"), zal Nike uw toestemming vragen voor de koppeling en het gebruik van uw persoonsgegevens die via Account Linking zijn verkregen, waaronder uw aankopen en retouren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de Nike Partner Orders-pagina van uw Nike account samen te stellen en u bepaalde voordelen te geven wanneer u bij onze Partners winkelt, zoals toegang tot exclusieve Nike producten, beloningen en ervaringen. Nike zal de persoonsgegevens ook gebruiken om uw ervaring op het Nike Platform te personaliseren en, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, u gepersonaliseerde marketingberichten te sturen. Klik hier voor meer informatie.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken en zullen u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover nodig uw toestemming vragen.

Wettelijke grondslagen

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, afhankelijk van de wijze waarop u interactie heeft met ons Platform.

DELEN van uw persoonsgegevens

Delen door Nike

Nike deelt uw persoonsgegevens met:

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Delen van gegevens door uzelf

Wanneer u bepaalde sociale functies op ons Platform gebruikt, kunt u een openbaar profiel aanmaken dat mogelijk informatie bevat zoals uw schermnaam, profielfoto en woonplaats.  U kunt eveneens inhoud delen met uw vrienden of met het publiek, waaronder informatie over uw Nike activiteit.  Wij raden u aan gebruik te maken van de middelen die Nike aanbiedt, om het sociale delen van informatie te beheren, om te bepalen welke informatie u via de sociale functies van Nike beschikbaar stelt.

BESCHERMING en BEHEER van uw persoonsgegevens

Versleuteling & Beveiliging: Wij maken gebruik van een verscheidenheid aan technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, inclusief versleuteling en verificatietools, om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens:De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken), in het kader van ons Platform, worden in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen opgeslagen. Sommige gegevensontvangers met wie Nike uw persoonsgegevens deelt, kunnen zich in een ander land bevinden dan het land waar uw persoonsgegevens aanvankelijk verzameld werden. Het is mogelijk dat de wetgeving in dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als het land waar u uw persoonsgegevens aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, zullen we deze persoonsgegevens desalniettemin beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Wij nemen maatregelen om te toepasselijke wettelijke vereisten na te komen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland, waar geen passend gegevensbeschermingsniveau geboden wordt. Wij gebruiken een verscheidenheid aan maatregelen om ervoor te zorgen dat uw, naar dergelijke landen doorgestuurde, persoonsgegevens voldoende beschermd worden in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming; dit is met inbegrip van ondertekening van de Europese Modelcontracten of nagaan of de ontvanger binding corporate rules (BCR) ingevoerd heeft of zich houdt aan het Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework. Bij het doorgeven van persoonsgegevens binnen Nike, gebruiken we een intragroep data transfer agreement inzake doorgifte van gegevens.

Bewaring van uw persoonsgegevens: uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden, die uiteengezet zijn in dit privacybeleid, uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw Nike account aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden). Klik hier voor meer informatie.

UW RECHTEN met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit) en uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander bedrijf; (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals Account Linking), hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, gebruikt u dan ons Nike Privacy Webformulier.

Afmelden voor direct marketing

Als u een Nike account heeft, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van de marketingberichten van Nike door uw voorkeuren aan te passen in de sectie “bekijk of wijzig mijn profiel” op onze Sites. U kunt u ook afmelden door uw e-mail of SMS-instellingen te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink of de afmeldingsinstructies op te volgen die in het bericht staan. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens in onderstaand hoofdstuk “Vragen en Feedback”.     

COOKIES en Pixel Tags

Wanneer u ons Platform gebruikt, verzamelt Nike informatie, die mogelijk persoonsgegevens bevat, van uw browser en slaat deze informatie op. Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii) de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met ons Platform, zoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en verwijzende URL's.

Derden kunnen eveneens informatie verzamelen via ons Platform door middel van cookies, plugins van derden en widgets. Deze derden verzamelen deze gegevens rechtstreeks van uw internetbrowser en de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

Wij gebruiken cookies en pixeltags om het gebruik van het Platform door onze klanten te volgen en om inzicht te krijgen in de voorkeuren van onze klanten (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten te leveren aan onze klanten en hun online-ervaring te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met het Platform zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om ons Platform te verbeteren. In het algemeen zijn er vier categorieën cookies die op ons Platform gebruikt worden:

Op ons Platform werken we samen met analysediensten van derden. Deze derden delen rapporten met ons over hoe ons Platform wordt gebruikt, zodat wij onder andere de interesses en demografieën van onze Platform-gebruikers beter kunnen begrijpen. Deze rapporten bevatten geen informatie die u direct identificeert. Ze kunnen echter wel worden gebruikt door deze derden voor onze remarketingcampagnes naar u, als u bepaalde diensten voor het personaliseren van advertenties hebt ingeschakeld. Als vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voor het uitvoeren van deze activiteit.  

U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de “Cookie-instellingen” onderaan elke pagina van onze websites.

U kunt onze advertenties ook zien op andere websites, zoals de websites van onze partners, omdat wij advertentiediensten van derden gebruiken. Via deze advertentiediensten kunnen wij u advertenties tonen die zijn afgestemd op uw individuele interesses. Deze advertentiediensten kunnen ook uw online activiteiten in de loop van de tijd en op meerdere websites en apps volgen door op een geautomatiseerde wijze informatie te verzamelen. Deze gegevensverzameling vindt zowel plaats op ons Platform als op websites en apps van derden die deelnemen aan deze advertentiediensten.

Voor een volledig en actueel overzicht van iedere derde die zich toegang verschaft tot uw internetbrowser (via het Nike Platform of op een andere wijze), raden wij u aan een daartoe bestemde web browser plugin te installeren.  U kunt er ook voor kiezen dat uw computer u iedere keer, wanneer een cookie wordt verzonden, waarschuwt, of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen via uw browserinstellingen op elke browser en toestel dat u gebruikt. Iedere browser is enigszins anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat u geen toegang hebt tot verschillende functies die ons Platform efficiënter maken en zullen bepaalde diensten niet goed functioneren. Verder is algemene informatie over het uitschakelen van gepersonaliseerd adverteren te vinden op de website van Digital Advertising Alliance.

Vergelijkbaar kunt u uw persoonlijke voorkeuren op uw mobiele apparaat wijzigen op apparaatniveau. Om bijvoorbeeld uw advertentievoorkeuren in iOS te wijzigen, bezoek Instellingen > Privacy > Tracking > Sta trackingverzoeken van apps toe. Om uw advertentievoorkeuren in Android te wijzigen, bezoek Instellingen > Google > Advertenties > Afmelden voor personalisatie van advertenties.

Ons Platform GEBRUIKEN samen met producten en diensten van derden

Ons Platform staat u toe om interactie te hebben met een groot aantal andere digitale producten en diensten. Ons Platform kan bijvoorbeeld integreren met activiteitentrackers van derden, sociale netwerken, diensten voor het streamen van muziek en andere digitale diensten. 

Indien u ervoor kiest om uw Nike account te verbinden met een toestel of account van een derde, zullen uw privacyrechten op platforms van derden beheerst worden door hun respectievelijke beleid.  Bijvoorbeeld, indien u ervoor kiest om uw Nike-activiteit te delen op sociale media van derden, als u onze website bezoekt terwijl u bent geverifieerd op platforms van derden en u bepaalde diensten voor het personaliseren van advertenties hebt ingeschakeld, of als u ons vraagt uw Nike account te koppelen aan uw lidmaatschapsaccounts bij Nike Partners, dan zullen de gegevens die zich daar bevinden vallen onder het beleid van die sociale media platforms van derden en van Partners. 

Ons Platform bevat mogelijk links naar andere websites en apps (van derden) voor uw gemak of voor uw informatie. Gelinkte sites en apps hebben hun eigen privacyverklaringen en -beleid en wij raden u ten stelligste aan deze te lezen. Voor zover wij de gelinkte websites of apps niet in eigendom hebben of beheren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, het gebruik van de websites of apps, of de privacypraktijken van de websites of apps.

WIJZIGINGEN in ons privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van de tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op ons Platform posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.

VRAGEN en Feedback

Wij verwelkomen al uw vragen, opmerkingen en problemen met betrekking tot ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Indien u feedback wenst te geven of indien u vragen of problemen hebt, of uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, gebruikt u dan ons Nike Privacy Webformulier.

De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn: Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nederland of privacy@nike.com.

Indien u contact met ons opneemt, met een klacht over privacy, zal de klacht worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en effectief op te lossen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont.