PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ TZV. COOKIES /Nike Privacy Policy and Cookie Policy/

 

Tato pravidla pro ochranu soukromí popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány), když interagujete se společností Nike prostřednictvím našich webových stránek, digitálních nástrojů, aplikace společnosti Nike pro mobilní zařízení, v našich obchodech, na událostech a akcích nebo prostřednictvím jednoho z našich dalších produktů či služeb, když tyto všechny jsou součástí platformy společnosti Nike (dále jen „Platforma“). Tato Pravidla také popisují způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

KDO odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů?

Příslušný subjekt společnosti Nike odpovídající za zpracování Vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem jste vstoupil/a do interakce s Platformou společnosti Nike a kde ve světě se nacházíte. V rámci těchto pravidel na ochranu soukromí se příslušný subjekt – příslušná společnost Nike označuje jako „společnost Nike“, „my“, „naše“, „námi“, „nás“ apod.

Obchodní firmu příslušného subjektu Nike, který nese odpovědnost, najdete – včetně kontaktních údajů – v námi připraveném Seznamu subjektů na místní úrovni.

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás žádáme zároveň s výrobky či službami, které požadujete. Když například nakupujete, kontaktujete naše oddělení služeb pro spotřebitele, žádáte o zasílání sdělení, vytvoříte si účet, účastníte se našich akcí či soutěží nebo když používáte naši Platformu. Kromě toho Vás můžeme při požadavku na konkrétní služby v obchodě požádat o přihlášení, abychom Vám mohli poskytnout služby, které jsou pak spojeny s Vaším účtem (např. velikost, střih, preference).

Tyto osobní údaje zahrnují Vaše: 

Další osobní údaje od Vás shromažďujeme, abychom na naší Platformě umožnili fungování určitých prvků. Například pro deníkový zápis o trase Vašeho běhu vyžadujeme přístup k lokačním údajům Vašeho telefonu, pro umožnění interakce s Vašimi přáteli vyžadujeme přístup ke kontaktům, pro naplánování tréninkového programu vyžadujeme přístup k Vašemu kalendáři či pro možnost publikovat obsah z Platformy na sociální síti vyžadujeme údaje o identitě/přihlašovací údaje pro sociální sítě. Tyto osobní údaje zahrnují:

Určité údaje z Vašeho zařízení či prohlížeče jsou při interakci s naší Platformou automaticky shromažďovány. Více informací o těchto postupech lze najít v části nazvané „Cookies a pixelové tagy“ těchto pravidel níže. Tyto údaje zahrnují:

DĚTI

Dodržujeme právní předpisy na místní úrovni a dětem nedovolujeme registraci v naší Platformě, pokud nesplňují příslušný věkový limit platný v zemi, kde bydlí. U dětí účastnících se akcí a událostí společnosti Nike žádáme o souhlas rodičů s jejich účastí.

NÁSTROJE k řízení toho, jaké osobní údaje shromažďujeme

Při používání naší Platformy Vás taktéž včas informujeme o určitých postupech nebo získáme souhlas s určitými postupy. Například k použití údaje o tom, kde se nacházíte, nebo k zasílání oznámení typu „push“ Vás požádáme o souhlas, který nám případně udělíte prostřednictvím Platformy nebo s pomocí standardních svolení, které má Vaše zařízení k dispozici.

PROČ a JAK používáme Vaše osobní údaje

Osobní údaje používáme následujícími způsoby:

Abychom poskytovali funkcionality (tzv. features) naší Platformy a služeb, které požadujete

Když používáte naši Platformu, použijeme Vaše osobní údaje pro poskytnutí požadovaného výrobku či služby. Pokud například uskutečníte nákup na webových stránkách Nike.com nebo se zúčastníte akce či propagační kampaně, použijeme kontaktní údaje, které nám dáte, k tomu, abychom s Vámi komunikovali o takovém nákupu či takové akci či propagační kampani. Obrátíte-li se na naše oddělení služeb pro spotřebitele, použijeme informace týkající se Vaší osoby, jako např. doručovací či platební informace, nebo např. informace o Vámi zakoupeném produktu k tomu, abychom Vám pomohli vyřešit problém nebo abychom zodpověděli Váš dotaz.

Používáte-li naši Platformu ke sledování a zaznamenávání Vaší sportovní aktivity či tělesných charakteristik, tyto osobní údaje budeme shromažďovat a uchovávat, abyste je mohli zkoumat v rámci Platformy. Součástí údajů o Vaší sportovní aktivitě mohou být informace, které zadáte, nebo údaje shromážděné Vaším přístrojem při příslušné sportovní aktivitě, jako jsou například údaje o lokalitě či pohybu. Tyto údaje o aktivitě můžeme použít k výpočtu dalších informací týkajících se Vaší aktivity, jako je uběhnutá vzdálenost, počet spálených kalorií, tak, aby Vám vypočtené informace mohly být poskytnuty v rámci funkcí dané Platformy.

V mnoha případech platí, že je zapotřebí poskytnout společnosti Nike další údaje či další souhlas s použitím konkrétních údajů určitým způsobem, abyste mohli využít určité funkcionality (tzv. features) v rámci naší Platformy. Například můžete potřebovat připojit přístroj pro sledování srdečního tepu, abyste mohli využít funkcionality sledování tepu v naší Platformě; případně můžete být požádáni o poskytnutí Vašich identifikačních/přihlašovacích údajů, abyste se mohli přihlásit a sdílet obsah na sociálních médiích.

Abychom komunikovali informace o našich produktech, službách, akcích, jakož i pro další reklamní účely

Pokud dáte souhlas, budeme Vám zasílat marketingová sdělení a zprávy o produktech, službách, akcích a další propagačních kampaních společnosti Nike, které by Vás mohly zajímat. Z odběru novinek se můžete i poté, co jste udělili souhlas, kdykoli odhlásit.

Přímý marketing

Pokud aktuálně jste zákazníkem společnosti Nike (například pokud jste nám zaslali objednávku), můžeme použít kontaktní údaje, které jste nám poskytli, k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Nike, pokud to dovolují platné právní předpisy (a pokud jste se z odběru novinek neodhlásili). V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním marketingových informací.

Personalizace obsahu

Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané v souvislosti s dalšími produkty či službami společnosti Nike – jako například údaje o tom, jak používáte Platformu Nike, údaje o Vašich návštěvách obchodů společnosti Nike a o provedených nákupech, informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích společnosti Nike (případně i prostřednictvím dalších společností spřízněných se společností Nike) – můžeme použít k personalizaci sdělení ohledně produktů a služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé. V rámci tohoto procesu můžeme kombinovat informace, které jste nám poskytli, s informacemi, které jsme vytvořili o Vaší online aktivitě, včetně interních poznatků a analýz.

Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání. Například, když nakoupíte, použijeme tyto informace pro účely účetnictví, auditů a další interní zpracování. Nebo můžeme osobní údaje týkající se toho, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě naší Platformy.

Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

Můžeme taktéž použít osobní údaje o tom, jak naši Platformu používáte, k prevenci, odhalení či vyšetřování podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Pro účely obecného výzkumu a analýz

Údaje o tom, jak návštěvníci naši Platformu a služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků. Například informace o tom, jak návštěvníci webové stránky Nike.com vyhledávají a nacházejí výrobky, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

Použití (zpracování) informací o sportovní aktivitě

Jak již bylo vysvětleno výše, společnost Nike shromažďuje údaje o Vašich sportovních aktivitách či o Vašich tělesných charakteristikách (souhrnně dále jen „Informace o sportovní aktivitě“), abychom poskytli služby prostřednictvím naší Platformy. Vzhledem k tomu, že tyto informace mají povahu osobních údajů, snažíme se Vám poskytnout i jasné informace o tom, jakým způsobem budou Informace o sportovní aktivitě použity.  Vzhledem k tomu, že tyto údaje mohou být v určitých jurisdikcích považovány za citlivé, podnikáme v rámci ochrany a používání těchto údajů příslušná opatření a v případech vyžadovaných příslušným právním předpisem nebo vnitřními pravidly společnosti Nike, si vyžádáme Váš souhlas s jejich použitím.  Pro více informací klikněte zde.

Další účely

Vaše osobní údaje můžeme použít i dalšími způsoby; v takových případech Vás budeme v době jejich shromažďování informovat a bude-li to zapotřebí, požádáme Vás o souhlas.

Právní východiska

Při zpracování Vašich osobních údajů vycházíme z určitých právních základů v závislosti na tom, jakým způsobem s naší Platformou komunikujete.

SDÍLENÍ Vašich osobních údajů

Sdílení společností Nike

Společnost Nike Vaše osobní údaje sdílí:

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Vaše sdílení

Když používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě na naší Platformě, můžete vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte. Můžete také sdílet obsah s Vašimi přáteli či s veřejností, včetně informací o Vašich aktivitách souvisejících s Nike. Pro účely nastavení okruhu informací, které zpřístupníte prostřednictvím funkcionalit společnosti Nike pro společenské sítě, Vám doporučujeme použít nástroje, které Vám dáváme k dispozici pro řízení sdílení aktivit Nike na sociálních sítích.

OCHRANA A SPRÁVA Vašich osobních údajů

Šifrování & zabezpečení

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů. 

Mezinárodní přenosy Vašich osobních údajů:

Osobní údaje, které shromažďujeme (či zpracováváme) v souvislosti s naší Platformou, budou uchovávány v USA a v dalších zemích. Někteří z příjemců údajů, s nimiž společnost Nike sdílí Vaše osobní údaje, se mohou nacházet v jiných státech, než je stát, kdy byly Vaše osobní údaje původně shromážděny. Právní předpisy platné v takových státech nemusejí ve srovnání se státem, kde jste údaje původně poskytli, nutně poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Přesto však vždy, když převádíme Vaše osobní údaje k příjemcům v dalších státech včetně USA, budeme vždy dbát, aby informace byly chráněny tak, jak je popsáno v těchto pravidlech pro ochranu soukromí, a také v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činíme opatření určená k dodržení požadavků stanovených příslušnými právními předpisy a k zajištění odpovídající ochrany v případě přenosu osobních údajů k příjemcům v zemích mimo území EHP, Spojeného království (UK) či Švýcarska, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Používáme celou řadu opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje převáděné do takových zemí obdrží odpovídající ochranu v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů; to zahrnuje podepsání standardních smluvních doložek EU (EU Standard Contractual Clauses), nebo ověření toho, zda příjemce přijal Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules). V případech, kdy dochází k převodu osobních údajů v rámci společnosti Nike, používáme vnitroskupinovou dohodu o přenosu osobních údajů.

Uchovávání Vašich údajů 

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů uvedených v těchto pravidlech pro ochranu soukromí (pokud příslušný právní předpis nevyžaduje delší dobu uložení). Na obecné rovině to znamená, že Vaše osobní údaje budeme uchovávat stejnou dobu, po jakou si ponecháte svůj účet Nike. U osobních údajů týkajících se nákupu produktů tyto údaje uchováváme déle, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky). Pro další informace prosím klikněte zde.

VAŠE PRÁVA související s Vašimi osobními údaji

Máte právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) kopii Vašich osobních údajů v elektronické formě (přenositelnost údajů) a přenos Vašich osobních údajů do jiné společnosti, (iii) opravu Vašich osobních údajů v případě, že údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iv) změnu či vymazání Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. Tato práva však nejsou absolutní. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máte-li zájem získat kopii Vašich osobních údajů nebo vykonat kterákoli z Vašich dalších práv,  použijte prosím formulář Nike Privacy Webform.

Odhlášení se z novinek přímého marketingu 

Máte-li účet Nike, můžete se odhlásit z příjmu marketingových sdělení společnosti Nike tak, že změníte své preference v záložce „zobrazit či změnit můj profil“ na našich webových stránkách. Odhlásit se též můžete tím způsobem, že změníte přihlášení k odběru novinek v elektronické poště či pomocí SMS zpráv, a to kliknutím na odkaz k odhlášení odběru nebo tím, že se budete řídit pokyny uvedenými přímo ve sdělení; můžete využít kontaktní údaje uvedené v části „Otázky a zpětná vazba“ níže.

SOUBORY tzv. COOKIES a pixelové tagy (tzv. pixel tags)

Společnost Nike z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající cookies, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům; (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na naší Platformě, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Platformy mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím cookies, zásuvných modulů (tzv. plug-ins) a widgetů (tzv. widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají naši Platformu, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na Platformě a komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naši Platformu dále zlepšovat. Na naší Platformě používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich webových stránek.

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči (ať prostřednictvím Platformy společnosti Nike či jinak) doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel. Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče na každém prohlížeči a přístroji, který používáte. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies. Pokud cookies vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha prvkům (tzv. features), které činí naši Platformu účinnější, a některé z námi poskytovaných služeb nebudou fungovat správně. Na webových stránkách organizace Digital Advertising Alliance jsou k dispozici také obecné nástroje pro odhlášení z webové, zájmově orientované reklamy.

Obdobně můžete upravit předvolby reklamy přímo ve Vašem mobilním zařízení. Chcete-li například upravit své reklamní preference v systému iOS, jděte na Nastavení > Soukromí > Reklama > Omezit sledování reklam. Chcete-li upravit své reklamní preference v systému Android, jděte na Nastavení > Google > Reklamy > Odhlásit se od zájmových reklam.

POUŽÍVÁNÍ Platformy společnosti Nike společně s výrobky a službami třetích stran

Naše Platforma Vám umožňuje interakci s celou řadou nejrůznějších dalších digitálních produktů a služeb. Naši Platformu lze například propojit se zařízeními třetích stran pro účely sledování a zaznamenávání aktivit, sociálních sítí, služeb pro streamování hudby a dalších digitálních služeb.

Rozhodnete-li se propojit Váš účet u společnosti Nike s přístrojem či účtem třetí strany, budou se Vaše práva na ochranu soukromí na platformách třetích stran řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Například pokud se rozhodnete sdílet Vaše aktivity s Nike na platformách třetích stran pro sociální média, údaje tam uložené se řídí pravidly takových platforem.

Naše Platforma může pro Vaše pohodlí či pro informaci nabízet odkazy na webové stránky a aplikace jiných (třetích) stran. Odkazem propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla pro ochranu soukromí; důrazně Vám doporučujeme je prostudovat. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi neneseme žádnou odpovědnost v tom rozsahu, v jakém nám takové webové stránky či aplikace nepatří nebo je neřídíme.

ZMĚNY našich Pravidel pro ochranu soukromí

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase. Pokud se naše pravidla pro ochranu soukromí rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na naši Platformu. Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně doporučujeme, abyste si naše pravidla pro ochranu soukromí prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Tato pravidla pro ochranu soukromí byla naposledy upraveno v květnu 2022.

OTÁZKY a zpětná vazba

Vítáme dotazy, připomínky i obavy týkající se našich pravidla pro ochranu soukromí a postupů v rámci ochrany soukromí.

Přejete-li si dát nám zpětnou vazbu nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy nebo přejete-li si vykonat svá práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji, použijte prosím formulář Nike Privacy Webform.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je: Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nizozemsko; případně jej můžete kontaktovat na adrese privacy@nike.com.

Pokud se na nás obrátíte s reklamací/stížností v oblasti ochrany soukromí, Váš požadavek bude vyhodnocen s cílem zajistit co nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Máte také právo vznést stížnost k příslušnému úřadu / dozorovému orgánu v zemi, kde pobýváte.