PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NIKEA ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tato pravidla pro ochranu osobních údajů popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány) při interakci se společností Nike prostřednictvím našich webových stránek, digitálních nástrojů, aplikace společnosti Nike pro mobilní zařízení, v našich obchodech, na událostech a akcích nebo prostřednictvím jednoho z našich dalších produktů či služeb, když tyto všechny jsou součástí platformy společnosti Nike (dále jen „Platforma“). Tato Pravidla také vysvětlují, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

KDO je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Příslušný subjekt společnosti Nike odpovídající za zpracování Vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem jste vstoupil/a do interakce s Platformou společnosti Nike a kde ve světě se nacházíte. V rámci těchto pravidel na ochranu soukromí se příslušný subjekt – příslušná společnost Nike označuje jako „společnost Nike“, „my“, „naše“, „námi“, „nás“ apod.

Obchodní firmu příslušného subjektu Nike, který nese odpovědnost, najdete – včetně kontaktních údajů – v námi připraveném Seznamu subjektů na místní úrovni.

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

Abychom vám mohli poskytnout požadované výrobky nebo služby,  žádáme Vás zároveň o osobní údaje. Když například nakupujete, kontaktujete naše oddělení služeb pro spotřebitele, žádáte o zasílání sdělení, vytvoříte si účet, účastníte se našich akcí či soutěží nebo když používáte naši Platformu. Kromě toho Vás můžeme při požadavku na konkrétní služby v obchodě požádat o přihlášení, abychom Vám mohli poskytnout služby, které jsou pak spojeny s Vaším účtem (např. velikost, střih, preference).

Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

Další osobní údaje od Vás shromažďujeme za účelem umožnění určitých funkcí na naší Platformě. Například pro deníkový zápis o trase Vašeho běhu vyžadujeme přístup k lokačním údajům Vašeho telefonu, pro umožnění interakce s Vašimi přáteli vyžadujeme přístup ke kontaktům, pro naplánování tréninkového programu vyžadujeme přístup k Vašemu kalendáři či pro možnost publikovat obsah z Platformy na sociální síti vyžadujeme údaje o identitě/přihlašovací údaje pro sociální sítě. Tyto osobní údaje zahrnují:

Při interakci s naší Platformou jsou z vašeho zařízení nebo webového prohlížeče automaticky shromažďovány určité údaje. Další informace o těchto postupech lze najít v části nazvané „Soubory cookies a pixelové značky“ těchto pravidel ochrany osobních údajů níže. Tyto údaje zahrnují:

DĚTI

Dodržujeme právní předpisy na místní úrovni a dětem nedovolujeme registraci v naší Platformě, pokud nesplňují příslušný věkový limit platný v zemi, kde bydlí. U dětí účastnících se akcí a událostí společnosti Nike žádáme o souhlas rodičů s jejich účastí.

NÁSTROJE k řízení toho, jaké osobní údaje shromažďujeme

Při používání naší Platformy Vás taktéž včas informujeme o určitých postupech nebo získáme souhlas s určitými postupy. Například získáme souhlas k využití vaší polohy  nebo se zasíláním oznámení typu „push“.  Tento souhlas můžeme získat prostřednictvím Platformy nebo s pomocí standardních svolení, které má Vaše zařízení k dispozici.

V mnoha případech váš webový prohlížeč nebo platforma mobilního zařízení poskytuje další nástroje, které vám umožní kontrolovat, kdy vaše zařízení shromažďuje nebo sdílí určité kategorie osobních údajů. Vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeč může například nabízet nástroje, které vám umožní spravovat používání souborů cookie nebo sdílení polohy. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s nástroji dostupnými ve vašich zařízeních a používali je.

PROČ a JAK používáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme následujícími způsoby:

K poskytování funkcí Platformy a služeb, které požadujete

Když používáte naši Platformu, použijeme Vaše osobní údaje pro poskytnutí požadovaného výrobku či služby. Pokud například uskutečníte nákup na webových stránkách Nike.com nebo se zúčastníte akce či propagační kampaně, použijeme kontaktní údaje, které nám dáte, k tomu, abychom s Vámi komunikovali ohledně nákupu, akce nebo propagační kampani. Obrátíte-li se na naše oddělení služeb pro spotřebitele, použijeme informace týkající se Vaší osoby, jako např. doručovací či platební informace, nebo např. informace o Vámi zakoupeném produktu k tomu, abychom Vám pomohli vyřešit problém nebo abychom zodpověděli Váš dotaz.

Používáte-li naši Platformu ke sledování a zaznamenávání Vaší sportovní aktivity či tělesných charakteristik, tyto osobní údaje budeme shromažďovat a uchovávat, abyste je mohli zkoumat v rámci Platformy. Součástí údajů o Vaší sportovní aktivitě mohou být informace, které zadáte, nebo údaje shromážděné Vaším přístrojem při příslušné sportovní aktivitě, jako jsou například údaje o poloze nebo údaje o pohybu. Tyto údaje o aktivitě můžeme použít k výpočtu dalších informací týkajících se Vaší aktivity, jako je uběhnutá vzdálenost, počet spálených kalorií, tak, aby Vám vypočtené informace mohly být poskytnuty v rámci funkcí dané Platformy.

V mnoha případech může být pro používaní určitých funkcí v rámci naší Platformy nutné, abyste společnosti Nike poskytli další údaje nebo další souhlas s použitím konkrétních údajů určitým způsobem. Například můžete potřebovat připojit přístroj pro sledování srdečního tepu, abyste mohli využít funkce sledování tepu v naší Platformě; případně můžete být požádáni o poskytnutí Vašich identifikačních/přihlašovacích údajů, abyste se mohli přihlásit a sdílet obsah na sociálních médiích.

Sdělování informací o našich produktech, službách, akcích a pro další propagační účely

Pokud s tím souhlasíte, budeme Vám zasílat marketingová sdělení a zprávy o produktech, službách, akcích a další propagačních kampaních společnosti Nike, které by Vás mohly zajímat. Z odběru novinek se můžete i poté, co jste udělili souhlas, kdykoli odhlásit.

Přímý marketing

Jste-li aktuálně zákazníkem společnosti Nike (například jste si u nás objednali zboží), můžeme vámi poskytnuté kontaktní údaje použít k zasílání marketingových sdělení o podobných produktech či službách Nike, pokud to dovolují platné právní předpisy (a pokud jste se z odběru novinek neodhlásili). V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním marketingových informací.

Personalizace obsahu

Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané v souvislosti s dalšími produkty či službami společnosti Nike – jako například údaje o tom, jak používáte Platformu Nike, údaje o Vašich návštěvách obchodů společnosti Nike a o provedených nákupech, informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích společnosti Nike (případně i prostřednictvím dalších společností spřízněných se společností Nike) – můžeme použít k personalizaci sdělení ohledně produktů a služeb, které by Vás mohly zajímat. Přitom můžeme kombinovat informace, které jste nám poskytli, s informacemi, které jsme vytvořili o Vaší online aktivitě, včetně interních poznatků a analýz. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, získáme k provádění těchto činností váš souhlas.  

Pokud se ke svému účtu Nike přihlásíte pomocí různých zařízení, můžeme vás přiřadit k různým zařízením, která používáte k procházení naší Platformy. Informace shromážděné v těchto zařízeních můžeme použít k personalizaci komunikace o našich produktech a službách.

Provozování, zlepšování a udržování našeho podnikání produktů a služeb

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely provozování našeho podnikání. Například, když nakoupíte, použijeme tyto informace pro účely účetnictví, auditů a další interní zpracování. Nebo můžeme osobní údaje týkající se toho, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě naší Platformy.

K ochraně našich práv, majetku či bezpečí jiných osob

Taktéž můžeme použít osobní údaje o tom, jak naši Platformu používáte, k prevenci, odhalování či vyšetřování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Pro účely obecného výzkumu a analýz

Údaje o tom, jak naši návštěvníci naši Platformu a služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování nebo  preferencí zákazníků. Například informace o tom, jak návštěvníci webové stránky Nike.com vyhledávají a nacházejí výrobky, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabídky produktů v našich obchodech.

Použití (zpracování) informací o sportovní aktivitě

Jak již bylo vysvětleno výše, společnost Nike shromažďuje údaje o Vašich sportovních aktivitách či o Vašich tělesných charakteristikách (souhrnně dále jen „Informace o sportovní aktivitě“), abychom poskytli služby prostřednictvím naší Platformy. Vzhledem k tomu, že tyto informace mají povahu osobních údajů, snažíme se Vám poskytnout i jasné informace o tom, jakým způsobem budou Informace o sportovní aktivitě použity. Vzhledem k tomu, že tyto údaje mohou být v určitých jurisdikcích považovány za citlivé, podnikáme v rámci ochrany a používání těchto údajů příslušná opatření a v případech vyžadovaných příslušným právním předpisem nebo vnitřními pravidly společnosti Nike, si vyžádáme Váš souhlas s jejich použitím. Pro více informací klikněte zde.

Propojení účtů

Pokud se rozhodnete propojit svůj účet Nike s členským účtem u partnera Nike (dále jen "propojení účtu"), společnost Nike získá váš souhlas s propojením a použitím osobních údajů získaných z propojení účtu, včetně vašich nákupů a vrácených peněz. Tyto osobní údaje používáme k vytvoření stránky s objednávkami u Partnerů, která se zobrazuje ve vašem účtu Nike, a k tomu, abychom vám při nakupování u našich Partnerů umožnili přístup k vybraným výhodám, jako je přístup k exkluzivním výrobkům Nike, odměnám a zážitkům. Společnost Nike bude osobní údaje používat také k personalizaci vašich zkušeností na Platformě Nike a, pokud jste k tomu dali souhlas, k zasílání personalizovaných marketingových sdělení. Kliknutím sem se dozvíte více.

Další účely

Vaše osobní údaje můžeme používat i jinými způsoby; v takových případech Vás budeme v době jejich shromažďování informovat a bude-li to zapotřebí, požádáme Vás o souhlas.

Právní  důvody

Při zpracování Vašich osobních údajů vycházíme z určitých právních základů v závislosti na tom, jakým způsobem s naší Platformou komunikujete.

SDÍLENÍ Vašich osobních údajů

Sdílení společností Nike

Společnost Nike Vaše osobní údaje sdílí:

Osobní údaje, které o Vás máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Vaše sdílení

Když na naší Platformě na naší Platformě používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě, můžete si vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte. Můžete také sdílet obsah s Vašimi přáteli či s veřejností, včetně informací o Vašich aktivitách souvisejících s Nike. Doporučujeme Vám, abyste pro účely nastavení okruhu informací, které zpřístupníte prostřednictvím funkcionalit společnosti Nike pro společenské sítě, používali nástroje, které poskytujeme pro správu sdílení aktivit Nike v sociálních sítích spolčenosti Nike a kontrolovali tak, jaké informace prostřednictví sociálních funkcí společnosti Nike zpřístupníte.

OCHRANA A SPRÁVA Vašich osobních údajů

Mezinárodní přenosy Vašich osobních údajů: Osobní údaje, které shromažďujeme (či zpracováváme) v rámci naší Platformy, budou uchovávány v USA a v dalších zemích. Někteří z příjemců údajů, s nimiž společnost Nike sdílí Vaše osobní údaje, se mohou nacházet v jiných státech, než je stát, kdy byly Vaše osobní údaje původně shromážděny. Právní předpisy platné v takových státech nemusejí ve srovnání se státem, kde jste údaje původně poskytli, nutně poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Přesto však vždy, když převádíme Vaše osobní údaje k příjemcům v dalších státech včetně USA, budeme vždy dbát, aby informace byly chráněny tak, jak je popsáno v těchto pravidlech pro ochranu soukromí, a také v souladu s příslušnými právními předpisy.

Činíme opatření určená k dodržení požadavků stanovených příslušnými právními předpisy a k zajištění odpovídající ochrany v případě přenosu osobních údajů k příjemcům v zemích mimo území EHP, Spojeného království (UK) či Švýcarska, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Používáme celou řadu opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje převáděné do takových zemí obdrží odpovídající ochranu v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů; to zahrnuje podepsání standardních smluvních doložek EU (EU Standard Contractual Clauses), nebo ověření toho, zda příjemce přijal Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules). V případech, kdy dochází k převodu osobních údajů v rámci společnosti Nike, používáme vnitroskupinovou dohodu o přenosu osobních údajů.

VAŠE PRÁVA týkající se Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat: (i) přístup ke svým osobním údajům, (ii) elektronickou kopii Vašich osobních údajů (přenositelnost údajů) a přenos Vašich osobních údajů do jiné společnosti, (iii) opravu Vašich osobních údajů v případě, že údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iv) změnu či vymazání Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. Tato práva však nejsou absolutní. V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. propojení účtů), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Máte-li zájem získat kopii Vašich osobních údajů nebo uplatnit některá další práva,  použijte prosím náš formulář pro ochranu osobních údajů Nike.

Odhlášení od přímého marketingu

Máte-li účet Nike, můžete se odhlásit ze zasílaní marketingových sdělení společnosti Nike tak, že změníte své preference v záložce „zobrazit či změnit můj profil“ na našich webových stránkách. Odhlásit se též můžete tím způsobem, že změníte přihlášení k odběru novinek v elektronické poště či pomocí SMS zpráv, a to kliknutím na odkaz k odhlášení odběru nebo tím, že se budete řídit pokyny uvedenými přímo ve sdělení; můžete využít kontaktní údaje uvedené v části „Otázky a zpětná vazba“ níže.

SOUBORY tzv. COOKIE a pixelové značky (tzv. pixel tags)

Společnost Nike z Vašeho prohlížeče shromažďuje a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. Ke shromažďování těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookie a pixelové značky; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající soubory cookies, informace o cookie a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům; (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vaši interakci s naší Platformou, jako je chování například při klikání, nákupy a označené preference; a (ix) časy přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Platformy mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím cookies, zásuvných modulů (tzv. plug-ins) a widgetů (tzv. widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookie a pixelové značky používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají naši Platformu, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich online zkušenosti. Soubory cookie a pixelové značky používáme též k získání souhrnných údajů o provozu a interakci na Platformě, ke určování trendů a získávaní statistických údajů s cílem naši Platformu dále zlepšovat. Na naší Platformě používáme v zásadě čtyři kategorie souborů cookie:

Na naší platformě spolupracujeme s analytickými službami třetích stran. Tyto třetí strany s námi sdílejí zprávy o používání naší Platformy, mimo jiné proto, aby nám pomohly lépe porozumět zájmům a demografickým údajům uživatelů naší Platformy. Tyto zprávy neobsahují informace, které by vás přímo identifikovaly. Tyto třetí strany je však mohou použít pro naše remarketingové kampaně na vás, pokud jste si zapnuli určité služby personalizace reklam. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, získáme k této činnosti váš souhlas.

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich webových stránek.

Naše reklamy se mohou zobrazovat i na jiných webových stránkách, například na webových stránkách našich partnerů, protože využíváme reklamní služby třetích stran. Prostřednictvím těchto reklamních služeb vám můžeme zobrazovat reklamy, které mohou být přizpůsobeny vašim individuálním zájmům. Tyto reklamní služby mohou také sledovat vaše online aktivity v průběhu času a na různých webových stránkách a v aplikacích, a to prostřednictvím automatizovaného shromažďování informací. Toto shromažďování údajů probíhá jak na naší Platformě, tak na webových stránkách a v aplikacích třetích stran, které se těchto reklamních služeb účastní.

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči (ať prostřednictvím Platformy společnosti Nike či jinak) doporučujeme nainstalovat zásuvný modul webového prohlížeče vytvořený pro tento účel. Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče na každém prohlížeči a přístroji, který používáte. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies. Pokud soubory cookie vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha funkcím, které činí naši Platformu účinnější, a některé naše služby nebudou fungovat správně. Na webových stránkách organizace Digital Advertising Alliance jsou k dispozici také obecné nástroje pro odhlášení z webové, zájmově orientované reklamy.

Obdobně můžete upravit předvolby reklamy přímo ve Vašem mobilním zařízení. Chcete-li například upravit své reklamní preference v systému iOS, jděte na Nastavení > Soukromí > Reklama > Omezit sledování reklam. Chcete-li upravit své reklamní preference v systému Android, navštivte Nastavení > Google > Reklamy > Odhlásit se od zájmových reklam.

POUŽÍVÁNÍ Platformy Nike společně s výrobky a službami třetích stran

Naše Platforma Vám umožňuje interakci s celou řadou nejrůznějších dalších digitálních produktů a služeb. Naši Platformu lze například integrovat se zařízeními třetích stran pro účely sledování a zaznamenávání aktivit, sociálních sítí, službami pro streamování hudby a dalšími  digitálními službami.

Rozhodnete-li se propojit Váš účet Nike s přístrojem či účtem třetí strany, budou se Vaše práva na ochranu osobních údajů na platformách třetích stran řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Pokud se například rozhodnete sdílet Vaše aktivity s Nike na platformách třetích stran pro sociální média, pokud si prohlížíte naše webové stránky a zároveň jste ověřeni na platformách třetích stran a zapnuli jste určité služby personalizace reklam nebo pokud nás požádáte o propojení svého účtu Nike s členskými účty u partnerů společnosti Nike, řídí se údaje, které se tam nacházejí, zásadami těchto platforem třetích stran a partnerů..

Naše Platforma může pro Vaše pohodlí či pro informaci nabízet odkazy na webové stránky a aplikace jiných (třetích) stran. Propojené webové stránky a aplikace mají vlastní ustanovení či pravidla pro ochranu osobních údajů nebo; důrazně Vám doporučujeme je prostudovat. Za obsah jakýchkoli propojených webových stránek či aplikací, ani za jejich používání, ani za postupy užívané takovými webovými stránkami či aplikacemi neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah, jakékoli používaní těchto webových stránek nebo aplikací ani za jejich zásady ochrany osobních údajů. , v jakém nám takové webové stránky či aplikace nepatří nebo je neřídíme.

ZMĚNY našich Pravidel pro ochranu soukromí

Platné právní předpisy a naše postupy se mění v čase. Pokud se naše pravidla ochrany osobních údajů rozhodneme aktualizovat, zveřejníme tyto změny na naší platformě. Pokud však zásadně změníme způsob, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně vám doporučujeme, abyste si naše pravidla ochrany osobních údajů přečetli a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Tato pravidla pro ochranu osobních údajů byla naposledy změněna v červen 2023.

OTÁZKY a zpětná vazba

Vítáme dotazy, připomínky i obavy týkající se našich pravidel ochrany osobních údajů a postupů v  ochrany osobních údajů.

Přejete-li si dát nám zpětnou vazbu nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy nebo přejete-li si uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů, použijte prosím náš webový formulář Nike Privacy Webform.

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následnující:

Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nizozemskonebo privacy@nike.com.

Pokud se na nás obrátíte s reklamací/stížností na ochranu osobních údajů, Váš požadavek bude vyhodnocen s cílem zajistit co nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Máte také právo vznést stížnost k příslušnému úřadu / dozorovému orgánu v zemi, kde pobýváte.