NIKES PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIEPOLITIK

Denne privatlivspolitik beskriver de personoplysninger, som indsamles eller genereres (behandles), når du bruger Nikes websites ("Sites") og Nikes mobilapplikationer ("Apps"). Den forklarer også, hvordan dine personoplysninger bruges, deles og beskyttes, samt dine valgmuligheder vedrørende dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os. 

HVEM er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Hvilken Nike-enhed der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med Nike’s Websites og Apps, og hvor i verden du befinder dig. Den relevante Nike enhed benævnes ”Nike”, ”vores”, ”vi” eller ”os” i denne privatlivspolitik.

Se vores Oversigt over Lokale Enheder hvor du kan finde navnet og de relevante kontaktoplysninger på den ansvarlige Nike-enhed.

HVILKE personoplysninger indsamler vi og HVORNÅR?

Vi beder om visse personoplysninger for at levere de ønskede produkter og tjenester. Hvis du fx foretager køb, kontakter vores kundeservice, ønsker at modtage henvendelser, opretter en konto, deltager i vores begivenheder eller konkurrencer, bruger vores Websites eller  Apps. 

Disse personoplysninger omfatter dine:

Vi samler supplerende personoplysninger fra dig til at aktivere konkrete funktioner på vores Websites og Apps.  Vi anmoder fx om adgang til din telefons tjenester for at kunne registrere din løberute, dine kontakter for at du kan interagere med dine venner, din kalender for at planlægge et træningsforløb eller dine brugeroplysninger til sociale netværk for at opslå indhold fra en App på et socialt netværk.  Disse personoplysninger omfatter dine:

Når du interagerer med vores Websites og Apps, indsamles bestemte oplysninger automatisk fra din enhed eller   internetbrowser.  Du finder flere oplysninger om denne praksis i afsnittet "Cookies og pixel tags" nedenfor i denne privatlivspolitik.  Disse oplysninger omfatter:

BØRN

Vi overholder alle nationale love og tillader ikke børn at blive registreret på vores Sites eller Apps, hvis de er under den alder, hvor de bliver myndige i deres bopælsland. Vi vil bede om forældrenes tilladelse til, at deres børn deltager i Nike’s oplevelser og events.

VÆRKTØJER til håndtering af de personoplysninger vi indsamler

Når du bruger vores Apps og Sites adviserer vi i god tid eller indhenter tilladelse til bestemte handlinger. For eksempel beder vi om dit samtykke til at bruge din lokation eller sende push-beskeder. Vi indhenter dette samtykke gennem Apps eller Sites eller generelle tilladelser på din enhed.   

Din internetbrowser eller mobilenhedens platform tilbyder ofte supplerende værktøjer, som giver dig mulighed for at styre, hvornår din enhed indsamler og deler konkrete kategorier af persondata.  Din mobilenhed eller internetbrowser kan fx tilbyde værktøjer, som giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug af cookies eller lokalitetsdeling.  Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med og bruger værktøjerne på din enhed.   

HVORFOR og HVORDAN bruger  vi dine personoplysninger?

Vi bruger din personoplysninger på følgende måder:

Til at levere de ønskede funktioner på vores Websites, Apps og tjenester 

Når du bruger vores Websites og Apps, bruger vi dine personoplysninger til at levere de valgte varer og ydelser.  Hvis du fx foretager et køb på Nike.com eller deltager i en begivenhed eller kampagne, bruger vi de kontaktoplysninger, som du giver os, til at kommunikere med dig om købet, begivenheden eller kampagnen. Hvis du henvender dig til vores kundeservice, bruger vi oplysninger om dig, som fx leverings- eller betalingsoplysninger, eller om den vare, som du har købt, for at løse dit problem eller besvare dit spørgsmål. 

Hvis du bruger vores Apps til at følge din træning eller fysiske karakteristika, indsamler vi disse personoplysninger og opbevarer dem, så du kan gennemse dem i Appen.  Oplysningerne om din træning kan omfatte de oplysninger, som du indtaster om din træning, eller oplysninger, som din enhed indsamler under din træning, som fx lokalitetsoplysninger og aktivitetsoplysninger. Vi kan bruge oplysningerne til at beregne andre oplysninger om din træning, som fx distance eller kalorieforbrænding, så vi kan levere de beregnede oplysninger til dig som en del af Appens funktionalitet. 

For at bruge bestemte funktioner på vores Sites og Apps er det ofte nødvendigt, at du giver Nike supplerende oplysninger eller supplerende samtykke til at bruge konkrete oplysninger på en bestemt måde.  For at du kan bruge pulsovervågningen i vores Apps, kan du fx være nødt til at forbinde en pulsmåler . For at du kan dele indhold på sociale medier, kan du endvidere være nødt til at oplyse dine brugeroplysninger til de sociale medier for at logge på.

Til kommunikation vedrørende vores varer, tjenester, begivenheder og til anden markedsføring

Hvis du giver din tilladelse, vil vi sende dig markedsføringsinformation og nyheder omkring Nike’s produkter, services, events og andre kampagner. Du kan når som helst fravælge en tilladelse du har givet.

Hvis du allerede er kunde hos Nike (hvis du fx har afgivet en bestilling hos os), kan vi bruge de kontaktoplysninger, som du har oplyst, til at sende markedsføringsmateriale om Nikes lignende varer eller tjenester (hvis det er tilladt i henhold til national lov), medmindre du har fravalgt at modtage materiale fra os. I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale. Vi kan bruge de oplysninger, som du giver os, og oplysninger fra Nikes andre varer eller tjenester, som fx din brug af Nikes Websites og Apps, dine besøg eller køb foretaget i Nikes butikker, din deltagelse i Nikes begivenheder og konkurrencer, til at skræddersy henvendelser om varer og tjenester, som du kunne være interesseret i. 

Til at drive, forbedre og vedligeholde vores virksomhed, varer og tjenester 

Vi bruger de personoplysninger, som du giver os, til at drive vores virksomhed.  Når du fx foretager et køb, bruger vi personoplysningerne til regnskab, revision og andre interne funktioner. Vi kan også bruge personoplysninger om, hvordan du bruger vores varer og tjenester, til at forbedre din brugeroplevelse og til at hjælpe os med at diagnosticere tekniske problemer og driftsproblemer og til at administrere vores Websites og Apps. 

Til at beskytte vores og andres rettigheder, ejendom og sikkerhed 

Vi bruger  også dine personoplysninger om, hvordan du bruger vores Websites og Apps, til at forebygge eller opspore bedrageri, misbrug, ulovlig brug, overtrædelse af vores brugervilkår og til at overholde kendelser, myndighedskrav og gældende lovgivning. 

Til generelle undersøgelser og analyser 

Vi bruger oplysninger om, hvordan vores besøgende bruger vores Websites, Apps og tjenester, til at forstå kundernes adfærd og indstillinger. Vi bruger fx oplysninger om, hvordan besøgende på Nike.com søger efter og finder varer for bedre at kunne identificere den bedste måde at organisere og præsentere vareudbuddet i vores webbutik.  

Brug (behandling) af Træningsoplysninger

Som nævnt ovenfor indsamler Nike oplysninger om din træning og fysiske karakteristika samlet "Træningsoplysninger" for at levere vores Apps og andre tjenester.  På grund af disse oplysningers private karakter bestræber vi os på at give dig tydelige oplysninger om, hvordan vi bruger Træningsoplysninger.  Da oplysningerne kan anses for følsomme i visse jurisdiktioner, tager vi passende forholdsregler, når vi beskytter og bruger oplysningerne. Hvis det er påkrævet efter gældende lovgivning eller Nikes interne politikker, indhenter vi dit samtykke til at bruge dine Træningsoplysninger. Klik her for flere oplysninger.

Andre formål

Vi kan også bruge dine personoplysninger på andre måder, og vi giver dig konkret besked om indsamlingstidspunktet og indhenter dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Juridiske bestemmelser

Til behandling af dine persondata skal vi opfylde bestemte juridiske bestemmelser, afhængig af, hvordan du bruger vores Sites og Apps.

DELING af dine personoplysninger

Nikes deling

Nike deler dine personoplysninger med:

Vi kan også overføre de personoplysninger, som vi har om dig, hvis vi sælger eller overdrager hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af omstrukturering, ophørsspaltning, opløsning eller likvidation).

Din deling

Når du bruger visse sociale funktioner på vores Websites eller Apps, kan du oprette en offentlig profil, som kan indeholde oplysninger som fx dit brugernavn, profilbillede og din hjemby.  Du kan også dele indhold med dine venner eller offentligheden, herunder oplysninger om din Nike-træning.  Vi anbefaler, at du bruger vores værktøjer til at administrere Nikes sociale deling for at styre, hvilke oplysninger du gør tilgængelige gennem Nikes sociale funktioner.

BESKYTTELSE og HÅNDTERING af dine personoplysninger

Kryptering & sikkerhed 

Vi bruger en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder krypterings- og verificeringsværktøjer, for at sikre dine personoplysningers sikkerhed.

International overførsel af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler eller behandler i forbindelse med vores Sites og Apps, opbevares i USA og andre lande. Nogle af de modtagere af oplysninger, som Nike deler dine personoplysninger med, kan være beliggende i andre lande end dét, hvor dine personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Det er ikke sikkert, at lovgivningen i disse lande yder samme beskyttelsesniveau for personoplysninger som det land, hvor du oprindeligt gav dine oplysninger. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i andre lande, herunder USA, beskytter vi alligevel disse personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vi tager foranstaltninger, som sikrer overholdelse af gældende lovkrav ved overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EØS eller Schweiz, der ikke yder et tilpas højt niveau af databeskyttelse. Vi bruger forskellige tiltag for at sikre, at dine personoplysninger, der er overført til disse lande, bliver passende beskyttet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Dette inkluderer tiltrædelse af EU’s standardbetingelser, bekræftelse af, at modtageren har godkendt Bindende Forretningsbestemmelser og overholder Privacy Shield Framework mellem EU og USA og Schweiz og USA. 

Hvis personoplysninger overføres inden for Nike, bruger vi en koncernintern aftale om overførsel af data.

Opbevaring af dine oplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen deraf som angivet i denne privatlivspolitik, (medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov). Generelt betyder dette, at vi beholder dine personlige oplysninger, så længe du beholder din Nike-konto. For personoplysninger i forbindelse med køb af varer, opbevarer vi disse oplysninger længere for at efterkomme lovmæssige forpligtelser (så som skat og køberetslige bestemmelser til garantiformål). Klik her for at få mere at vide. 

DINE RETTIGHEDER vedrørende dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om (1) adgang til dine personoplysninger, (2) en elektronisk kopi af dine personoplysninger (3) berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er ufuldstændige eller ukorrekte, eller (4) sletning eller begrænsning af dine personoplysninger under visse omstændigheder i henhold til gældende lovbestemmelser. Disse rettigheder er ikke absolutte. Hvis vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker en kopi af dine persondata eller udøve en af dine andre rettigheder, bedes du benytte vores Nike Privatlivs Webformular.

Fravalg af direkte markedsføring 

Hvis du har en Nike-konto, kan du fravælge markedsføringsmails fra Nike ved at ændre dine præferencer under “se eller ændr min profil” på vores Sites. Du kan også fravælge ved at ændre din mail eller- SMS-tilmelding ved at trykke på linket afmeld eller følge instruktionerne for fravalg på meddelelsen. Endvidere kan du kontakte os på kontaktdetaljerne i afsnittet “Spørgsmål og feedback” nedenfor. 

COOKIES og pixel tags

Nike indsamler oplysninger, som kan omfatte personoplysninger, fra din browser, når du bruger vores WSites. Vi bruger en række metoder, som fx cookies og pixel tags, til at indsamle oplysningerne, som kan omfatte (1) ip-adresse, (2) personlig cookieidentifikator, cookieoplysninger og oplysninger om, hvorvidt din enhed har software, som kan tilgå visse funktioner, (3) personlig enhedsidentifikator og enhedstype, (4) domæne, browserens type og sprog, (5) operativsystem og systemindstillinger, (6) land og tidszone, (7) tidligere besøgte websites, (8) oplysninger om din interaktion med vores Websites, som fx klikadfærd, køb og valgte indstillinger, samt (9) adgangstidspunkt og reference-URL'er.

Tredjemand kan også indsamle oplysninger gennem Websites ved hjælp af cookies, tredjemandsplugins og -widgets. Disse tredjemænd indsamler oplysningerne direkte fra din internetbrowser, og behandlingen af oplysningerne er underlagt deres egen privatlivspolitik.

Vi bruger cookies og pixel tags til at følge vores kunders brug af vores Sites og til at forstå vores kunders indstillinger (som fx lande- og sprogvalg). Dette giver os mulighed for at levere ydelser til vores kunder og forbedre deres onlineoplevelse. Vi bruger også cookies og pixel tags til at indhente generelle oplysninger om websitetrafik og websiteinteraktion og til at identificere tendenser og indsamle statistikker, så vi kan forbedre vores Sites. Vi bruger som udgangspunkt tre kategorier af cookies på vores Sites:

Du kan altid ændre dine indstillinger ved at gå til "Cookieindstillinger" nederst på hver side på vores Sites.

Hvis du ønsker en omfattende og opdateret oversigt over hver tredjemand, der tilgår din internetbrowser (via Nikes Sites eller i øvrigt), anbefaler vi, at du installerer et plugin til din internetbrowser, som er beregnet til det formål.  Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpfunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på. Hvis du deaktiverer cookies, kan det medføre, at du ikke har adgang til flere af de funktioner, som gør vores Sites og Apps mere effektive, og nogle af vores tjenester vil ikke fungere korrekt.

BRUG af Nikes Sites og Apps med tredjemandsprodukter og -tjenester

Vores Sites og Apps giver dig mulighed for at interagere med en lang række andre digitale produkter og tjenester.  Vores Sites og Apps kan fx integreres med tredjemandsenheder til at følge din træning, sociale netværk, musikstreamingtjenester og andre digitale tjenester. 

Hvis du vælger at forbinde din Nike-konto med en tredjemandsenhed eller -konto, er dine privatlivsrettigheder på tredjemandsplatforme underlagt deres respektive politikker.  Hvis du fx vælger at dele din Nike-træning på en tredjemands platforme til sociale medier, er de oplysninger, som findes dér, underlagt politikken for de platforme. 

Vores Sites og Apps kan for nemheds skyld eller til orientering linke til andre (tredjemands)websites og (tredjemands)apps. Websites og apps, som der er linket til, er underlagt deres egne privatlivsmeddelelser eller -politikker, som vi stærkt anbefaler dig at læse. Hvis vi ikke ejer eller kontrollerer eventuelle websites eller apps, som der er linket til, er vi ikke ansvarlige for deres indhold, brugen af websitene eller appsene eller for deres privatlivspraksis.

ÆNDRING af vores privatlivspolitik

Gældende lovgivning og vores praksis ændres med tiden. Hvis vi beslutter at opdatere vores privatlivspolitik, slår vi ændringerne op på vores Sites og i vores Apps. Hvis vi væsentligt ændrer vores måde at behandle dine personoplysninger på, giver vi dig forudgående meddelelse eller, hvis det er et lovkrav, anmoder om dit samtykke, før vi implementerer ændringerne. Vi anbefaler stærkt, at du læser vores privatlivspolitik og holder dig orienteret om vores praksis. Vores privatlivspolitik blev senest ændret  i maj 2018.

SPØRGSMÅL og feedback

Vi modtager gerne spørgsmål, kommentarer og bekymringer vedrørende privatlivspolitikken og vores privatlivspraksis.

Hvis du ønsker at give os feedback, eller hvis du har spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger, bedes du benytte vores Nike Privatlivs Webformular.

Kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver er: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Holland eller privacy@nike.com.

Hvis du kontakter os med en privatlivsindsigelse, vurderer vi den med det formål at løse problemet effektivt og rettidigt. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante opsynsmyndighed i dit bopælsland.