NIKE HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2022. június

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET („FELTÉTELEK”), MIELŐTT BÁRMILYEN NIKE PLATFORMOT HASZNÁLNA.

Ha Ön az alábbi országok vagy régiók bármelyikében lakik, további feltételek vonatkozhatnak Önre, amelyek a jelen Feltételek végén tekinthetők meg. Adott esetben feltüntetjük az országot/régiót a jelen Feltételekben.  Bármely ellentmondás esetén ezek a további feltételek felülírják az alábbi Feltételeket.

Argentína, Ausztrália, Brazília, KanadaKolumbia, HongkongJapán, Korea, Fülöp-szigetekre, az összes európai ország (ideértve az Ausztriára, Belgiumra, Franciaországra, Németországra, Magyarországra, Olaszországra, Lengyelországra és Svájcra vonatkozó különös feltételeket).

Üdvözöljük a NIKE közösségben!  Ön azért olvassa a jelen Feltételeket, mert egy NIKE weboldalt, digitális élményt, közösségi média platformot, mobilalkalmazást, hordható technológiát, illetve más termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja, amelyek mindegyike a NIKE Platformjának („Platform”) része.  A Platformhoz számítógépen, mobiltelefonon, táblagépen, konzolon vagy más technológián keresztül férhet hozzá, amelyet a jelen dokumentumban „Eszköznek” nevezünk.  Szolgáltatójának szokásos árai és díjai vonatkoznak az Ön Eszközére.

A jelen Feltételek jogilag kötelező erejű megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE, valamint annak leányvállalatai között (amelyekre mint „NIKE”, „mi”, „minket” vagy „miénk” hivatkozunk) a Platform használatára vonatkozóan. Kérjük, tekintse át a Helyi NIKE Társaságokra Vonatkozó Listánkat pontot azon NIKE szervezet nevéért, amelyik a Platformot az Ön rendelkezésére bocsátja, valamint a megfelelő elérhetőségi adatokért. Néhány fontos szempont:

1. ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Jogosultság.  Ön csak akkor jogosult a Platform használatára, ha Ön betöltötte az országában megfelelő életkort, illetve ha rendelkezik a szülő vagy a gyám hozzájárulásával.  Előfordulhat, hogy bizonyos országokban bizonyos életkori korlátozások vonatkoznak a Platform egyes szolgáltatásaira.

A regisztráció szabályai.  Amikor fiókot hoz létre nálunk, a következő szabályokat kell betartani:

2.  A TARTALOM TULAJDONJOGA

A Felhasználói Tartalom kivételével (alábbiakban meghatározva), a Platformon található összes tartalom – beleértve a szöveget, szoftvert, szkripteket, kódokat, terveket, grafikákat, fényképeket, hangokat, zenét, videókat, alkalmazásokat, interaktív funkciókat, cikkeket, híreket, vázlatokat, animációk, matricákat, általános műveket és egyéb tartalmakat („Tartalom”) – a NIKE vagy mások olyanok tulajdonát képezi, akiktől a Tartalmat licencbe vesszük, és azokat szerzői jogi, védjegy-, szabadalmi jogi és más jogszabályok védik. A NIKE fenntart a jelen Feltételekben kifejezetten nem rögzített minden jogot.

3.  TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON

Felhasználói Tartalom licence. A Platform egyes részei lehetővé teszik fényképek, videók, megjegyzések és egyéb tartalmak közzétételét, amelyeket „Felhasználói Tartalomnak” nevezünk.  A Nike nem vállal felelősséget a Felhasználók Tartalmak mások általi közzétételéért. A Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, illetve azon személyét, aki létrehozta, de a Felhasználói Tartalom közzétételével azt a NIKE-nak licencbe adja, az alábbiak szerint:

MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC.  Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által nekünk küldött megjegyzések, visszajelzések vagy ötletek nem bizalmas alapon kerülnek átadásra, és Ön időbeli és területi korlátozás nélküli licencet ad a NIKE számára, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását. [Lásd: Kolumbia és Belgium feltételei.]

4.  MAGATARTÁSI KÓDEX

Örülünk, hogy az Ön hozzájárulásával is bővül a NIKE közössége.  Néhány alapvető szabály:

5.  SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

Kérjük, konzultáljon jogi tanácsadójával, mielőtt értesítést küldene nekünk, mert a hamis állítások szankciókat vonhatnak maguk után.  A NIKE megszüntetheti a Platform felhasználók olyan fiókjait, amelyekről bebizonyosodik, hogy harmadik felek szerzői jogait sértik.

Ha úgy gondolja, hogy művét helytelenül másolták a Platformra, amely így jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg nekünk a következő információkat [Lásd: Franciaország feltételei.]:

(1) a szerzői jogok tulajdonosa vagy a nevében eljárni jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és elektronikus vagy fizikai aláírása;

(2) annak a szerzői joggal védett műnek a leírása, amelyet állítása szerint a jogsértés érint;

(3) annak leírása, hogy a Platformon hol található az állítása szerint jogsértő tartalom;

(4) írásbeli nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen állítja, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jogok tulajdonosa, annak képviselője vagy jogszabály nem engedélyezi; és

(5) az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában (az alkalmazandó jogszabályoktól függően) tett nyilatkozata arról, hogy az értesítésében szereplő fenti információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jogok tulajdonosa, vagy felhatalmazása van arra, hogy a szerzői jogok tulajdonosa nevében eljárjon.

A szerzői jogok megsértésére vonatkozó panaszt a következő címre küldje el:

Jogi Osztály (Szerzői jog)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNEREK A PLATFORMON

Időről időre a NIKE hivatkozhat harmadik felek weboldalaira, közösségi média platformjaira, mobilalkalmazásaira, valamint más termékekre és szolgáltatásokra vagy partneri kapcsolatot létesíthet velük („Harmadik Felek”).  Ön kapcsolatba léphet e Harmadik Felekkel a Platformon keresztül, de ez nem jelenti azt, hogy a NIKE jóváhagyja, figyelemmel kíséri, vagy bármilyen ellenőrzést gyakorol ezen Harmadik Felek vagy tevékenységeik felett, amelyekre külön használati feltételek és adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak.  Figyelmesen el kell olvasnia minden Harmadik Fél weboldalt és használati feltételt, valamint minden adatvédelmi szabályzatot. A NIKE nem felel a Harmadik Felek tartalmaiért, szabályzataiért vagy tevékenységeiért, és Ön a saját kockázatára lép kapcsolatba a Harmadik Felekkel.

7.  FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK

A FIZIKAI AKTIVITÁS.  [Lásd Kanada, Németország és Olaszország feltételei, mivel előfordulhat, hogy az alábbi kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre.] A Platform tartalmazhat olyan funkciókat, amelyek elősegítik a testmozgást, a táplálkozást vagy az általános jóllétet.  Csak tájékoztató jellegűek és nem céljuk az orvosi tanácsadás vagy szolgáltatás, és nem szolgálnak diagnosztikai vagy kezelési célokat. 

FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK.  Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget a Platform más felhasználóival folytatott interakcióiért, illetve az ilyen interakciók miatt esetlegesen elszenvedett károkért vagy károkért. [Lásd: Olaszország feltételei.]

SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT.  Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, jogi szavatosságvállalások és jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Ausztrália, Kanada és Németország feltételei.] 

8.  MEGSZÜNTETÉS

A NIKE értesítés nélkül bármikor megszüntetheti vagy módosíthatja a Nike Platformot, a tagi programját, a termékeit vagy a szolgáltatásait.

9.  KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Szeretnénk, ha élvezné a Platformot, de a NIKE-nak is meg kell védenie magát az Ön által okozott esetleges károkkal szemben.

Kártalanítás és MENTESÍTÉS. Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, a jogi szavatosságvállalások és a jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Kanada, Franciaország és Németország és Hongkong feltételei.] Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, korlátozás nélkül ideértve az ügyvédi munkadíjakat is, amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Használati Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze. Ön a saját, valamint örökösei, vagyona, biztosítói, jogutódjai és engedményesei nevében ezennel teljes mértékben és időbeli korlátozás nélkül felmenti és mentesíti a NIKE Feleket minden igénnyel és jogorvoslattal szemben, amelyek Önt a Platform használatából eredő bármilyen kárral kapcsolatban megillethetik.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, jogi szavatosságvállalások és jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások/korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Kanada, Franciaország, NémetországHongkong és a Fülöp-szigetek feltételei.] A NIKE FELEK EGYIKE SEM FELEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, AMELY A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, ILLETVE A PLATFORMON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE MÁS PLATFORM FELHASZNÁLÓK (ONLINE VAGY OFFLINE) TEVÉKENYSÉGÉBŐL, VAGY EGY NIKE ESEMÉNYEN VAGY NIKE PARTNER ESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL, ILLETVE MÁS FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL VAGY A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MÁS EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A NIKE TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.  ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÖNT MEGILLETŐ ÖSSZES JOGORVOSLAT A NIKE-VAL SZEMBEN A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁR ESETÉN AZ, HA ABBAHAGYJA A PLATFORM HASZNÁLATÁT. HA MEGÁLLAPÍTJÁK A NIKE FELELŐSSÉGÉT ÖNNEL SZEMBEN, BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDIK, A NIKE FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A 100,00 USD-T VAGY A 100,00 EURÓT, HA ÖN EURÓPÁBAN LAKIK. 

10.  JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

Jogválasztás/Joghatóság

Ha Ön a következő országok valamelyikében él, eltérő „Jogválasztás/Joghatóság” feltételek vonatkozhatnak Önre: Argentína, Ausztria, Brazília, KanadaFranciaország, Németország, HongkongOlaszország, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Svájc és az összes többi európai ország.

Elektronikus kommunikáció

Átruházási jog, Joglemondás kizárása, Elválaszthatóság

Köszönjük, hogy elolvasta.  Kellemes időtöltést kívánunk a közösségünkben!

ORSZÁG-/RÉGIÓSPECIFIKUS FELTÉTELEK  

Ha Ön a következő országok egyikében él, akkor e kiegészítő feltételeket kell alkalmazni, amelyek felülírják a Használati Feltételekben szereplő ezzel ellentétes feltételeket.

ARGENTÍNA

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): A „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” alfejezet első pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélkül licencet az Ön által a Platformon vagy azzal kapcsolatban közzétett Felhasználói Tartalom megjelenítésére és annak más Felhasználókkal való megosztására, beleértve a Felhasználói Tartalommal kapcsolatos fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát is.

Például azért van szükségünk ezekre a jogokra, hogy a Felhasználói Tartalmát az adatbázisainkba másolhassuk, a megfelelő formátumban megjeleníthessük azt mobil alkalmazásainkban, és elküldhessük az Ön Felhasználói Tartalmát olyan beszállítóknak, akik a Nike nevében szolgáltatásokat nyújtanak.”

10. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet ezennel törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

AUSZTRÁLIA

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

A „SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT” alfejezet a következő szöveg hozzáadásával módosul:

„A Platform, a Tartalom, valamint az e Platformon található anyagok és termékek azonban bizonyos garanciákkal rendelkeznek, amelyeket az ausztrál vásárlók érdekében nem lehet kizárni az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény (Australian consumer law „ACL”) alapján, ideértve az elfogadható minőségére és célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.  Jelen Feltételekben semmi nem értelmezhető vagy alkalmazható az ACL szerinti és jogszabályok által ki nem zárható, korlátozható vagy módosítható feltételek, szavatosságok, garanciák, jogok vagy jogorvoslatok kizárásaként, korlátozásaként vagy módosításaként, még akkor sem, ha a jelen Feltételek más feltételei egyébként azt sugallják, hogy ez lehet a helyzet.”

BRAZÍLIA

10. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Jogválasztás/Joghatóság

KANADA

Bevezető bekezdés:

A „Feltételeink módosulhatnak” című fejezetet az alábbiak figyelembe vételével kell értelmezni:

„(a) a Nike köteles egy világosan és egyértelműen megfogalmazott értesítést küldeni Önnek a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal, amely tartalmazza az új kitételeket és a módosítás hatálybalépésének napját; és

(b) Ön elutasíthatja a módosítást és visszaléphet, vagy – amennyiben a szerződés folyamatos teljesítést ír elő – elállhat a szerződéstől költségek, büntetés vagy elállási kötbér nélkül, ha erre vonatkozóan értesítést küld a Nike-nak, a módosítás hatályba lépésétől számított legkésőbb 30 napon belül, ha a módosítás az Ön kötelezettségei tekintetében növekedést, a Nike kötelezettségei tekintetében pedig csökkenést von maga után.”

TÖBBSZÖRÖS FEJEZETEK: A „Fizikai aktivitás”, „Szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat”, „Kártalanítás/Felelősség korlátozása” és „Felelősség korlátozása” című fejezetekben található feltételeket az alábbiak figyelembe vételével kell értelmezni:

„A fogyasztóvédelmi jogszabályok egyes jogrendszerekben – Quebecet is beleértve – nem teszik lehetővé a szavatosság korlátozását vagy kizárását megvásárolt termékek esetén. Ha e jogszabályok vonatkoznak Önre, előfordulhat, hogy a következő fejezetekben található kizárások vagy korlátozások nem alkalmazhatók: „Fizikai aktivitás”, „Szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat”, „Kártalanítás/Felelősség korlátozása” és „Felelősség korlátozása”

10. FEJEZET (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet a következő szöveg fejezet elejéhez való hozzáadásával módosul:

„A fogyasztóvédelmi jogszabályok egyes jogrendszerekben, például Quebecben, előírhatják, hogy a megállapodására a saját illetékessége szerinti jogszabályok legyenek az irányadók, és pert a saját joghatóságának bíróságai előtt indítson. Emellett előfordulhat, hogy az ilyen jogszabályok nem engedik, hogy lemondjon a csoportos keresetben való részvételre vonatkozó jogáról, vagy korlátozza a jogi eljárás megindítására vonatkozó határidőt. Ha e jogszabályok vonatkoznak Önre, előfordulhat, hogy a következő korlátozások nem alkalmazhatók.”

KOLUMBIA

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): a „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” című alfejezet a következők szerint módosul:

A FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE első pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, határozatlan idejű, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet ad bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is.”

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): a „MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY.  Ön határozatlan idejű, területi korlátozás nélküli engedélyt ad a NIKE számára, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását.”

HONGKONG

Nike, Inc., az USA Oregon államában bejegyzett szervezet, címe: One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA): (1) az NRC és az NTC alkalmazások üzemeltetője és kezelője, és (2) a jelen Feltételek tekintetében az Önnel szerződő fél.

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): E fejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Kártalanítás és mentesítés.  Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben (ideértve az ügyvédi munkadíjakat is), amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze. 

Felelősség korlátozása. Kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, Ön elfogadja, hogy:

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül.

JAPÁN

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): e fejezet a következők szerint módosul:

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül, és helyébe a következő szöveg lép:

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  A NIKE FELEK EGYIKE SEM FELEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, AMELY A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, ILLETVE A PLATFORMON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE MÁS PLATFORM FELHASZNÁLÓK (ONLINE VAGY OFFLINE) TEVÉKENYSÉGÉBŐL, VAGY EGY NIKE ESEMÉNYEN VAGY NIKE PARTNER ESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL, ILLETVE MÁS FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL VAGY A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MÁS EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A NIKE TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.  ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÖNT MEGILLETŐ ÖSSZES JOGORVOSLAT A NIKE-VAL SZEMBEN A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁR ESETÉN AZ, HA ABBAHAGYJA A PLATFORM HASZNÁLATÁT. HA MEGÁLLAPÍTJÁK A NIKE FELELŐSSÉGÉT ÖNNEL SZEMBEN, BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDIK, A NIKE FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A 100,00 USD-T VAGY A 100,00 EURÓT, HA ÖN EURÓPÁBAN LAKIK.

10. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Jogválasztás/Joghatóság

KOREA

A következő helyalapú szolgáltatói feltételek vonatkoznak a Nike Running Club alkalmazás és a Nike Training Club alkalmazás Ön általi használatára és elérésére: helyalapú szolgáltatói feltételek. A helyalapú szolgáltatói feltételek és a jelen Feltételek közötti bármely eltérés esetén a jelen Feltételek az irányadók.

FÜLÖP-SZIGETEK

2. fejezet (A TARTALOM TULAJDONJOGA): E fejezet harmadik pontja a következők szerint kerül átdolgozásra:

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): E fejezet a következők szerint kerül átdolgozásra:

Felhasználói Tartalom licence. A Platform egyes részei lehetővé teszik fényképek, videók, megjegyzések és egyéb tartalmak közzétételét, amelyeket „Felhasználói Tartalomnak” nevezünk.  A Nike nem vállal felelősséget a Felhasználók Tartalmak mások általi közzétételéért. A Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, illetve azon személyét, aki létrehozta, de a Felhasználói Tartalom közzétételével elfogadja az alábbiakat:

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a NIKE Felek egyike sem felel semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, korlátozás nélkül beleértve a nyereség elvesztéséért vagy az adatvesztésért való felelősséget, amely a Platform használatából vagy használatának hiányából, vagy a Platformon keresztül vásárolt termékek teljesítményéből, illetve más Platform Felhasználók (online vagy offline) tevékenységéből, vagy egy NIKE eseményen vagy NIKE Partner eseményen való részvételből, illetve más Felhasználói Tartalomból vagy a Platform használatával kapcsolatos más egyéb tevékenységből ered, még akkor sem, ha a NIKE tájékoztatást nyújtott az ilyen károk lehetőségéről.  Ha megállapítják a NIKE felelősségét Önnel szemben, bármely olyan kárért vagy veszteségért, amely bármilyen módon a Platform vagy bármely Tartalom Ön általi használatához kapcsolódik, a NIKE felelőssége nem haladhatja meg a 100,00 USD-t vagy a 100,00 eurót, ha Ön Európában lakik.”

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül.

EURÓPAI ORSZÁGOK

A következő átdolgozások vonatkoznak az összes európai országra, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Svájc kivételével, amelyek az európai országokra vonatkozó ilyen feltételek tekintetében saját meghatározott változatokkal bírnak.

10. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

AUSZTRIA

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet helyére az alábbi, európai országokra vonatkozó változat kerül, kivéve, hogy a végére a következők kerülnek:

„Minden követelést a követelés felmerülését követő három (3) éven belül érvényesíteni kell.”

BELGIUM

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): e fejezet a következők szerint módosul:

A „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” című alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli (vagy legalább azon szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogi oltalom időtartamára, amelyek a Felhasználói Tartalomban megtalálhatók), átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet ad bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi, promóciós és működési felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is.”

A „MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC.  Ön a NIKE számára időbeli korlátozás nélküli (vagy legalább azon szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogi oltalom időtartamára, amelyek a megjegyzésekben, visszajelzésekben és ötletekben megtalálhatók), területi korlátozás nélküli licencet ad, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását.”

FRANCIAORSZÁG

5. fejezet (SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE): a fejezet második bekezdése teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ha úgy gondolja, hogy művét helytelenül másolták a Platformra, amely így jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg nekünk a következő információkat:

(1) az értesítés dátuma;

(2) ha a felperes természetes személy: név, vezetéknév, foglalkozás, cím, állampolgárság, születés helye és ideje;

(3) ha a felperes jogi személy: név, működési forma, székhely és a jogi célokból képviseletet ellátó entitás;

(4) a címzett neve és címe, vagy ha jogi személy, a neve és székhelye;

(5) a problémával kapcsolatos tények leírása és a pontos helyszín;

(6) azok a jogalapok, amelyek miatt a tartalmat vissza kell vonni, beleértve a vonatkozó jogi rendelkezéseket és a tényeket alátámasztó bizonyítékok; és

(7) a per tárgyát képező információra vagy tevékenységre vonatkozó, a szerzőnek vagy a szerkesztőnek küldött levelezés másolata, amelyben kérik a közbelépést, visszavonást vagy módosítást, illetve annak magyarázatát, hogy a szerző vagy a szerkesztő nem lehet kapcsolat.”

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG): e fejezet a következők szerint módosul:

A „Kártalanítás és mentesítés” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Kártalanítás.  Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, korlátozás nélkül ideértve az ügyvédi munkadíjakat is, amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Használati Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze.”

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül.

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép: 

„Jogválasztás/Joghatóság

E fejezetben semmi nem fosztja meg Önt azon ország kötelező erejű jogszabályai által nyújtott fogyasztói védelemtől, ahol Ön lakik.

NÉMETORSZÁG

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

Az összefoglaló rész harmadik pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„A NIKE nem felel semmilyen kárért (kivéve a NIKE szándékos és súlyosan gondatlan tevékenységei és a NIKE által okozott személyi sérülések esetén), amelyet az Ön más felhasználókkal való interakciói okoztak.  Kérjük, viselkedjen felelősen, és tegye meg az óvintézkedéseket, amikor olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akiket nem ismer.”

A „FIZIKAI AKTIVITÁS” című alfejezet utolsó pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a NIKE nem felel semmilyen kárért (kivéve a NIKE szándékos és súlyosan gondatlan tevékenységei és a NIKE által okozott személyi sérülések esetén), amely Önt a Platform használatának vagy használata hiányának eredményeként éri.”

A „SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT” című alfejezet, beleértve az abban található pontokat is, teljes egészében törlésre kerül.

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): e fejezet a következők szerint módosul:

A „KÁRTALANÍTÁS ÉS MENTESÍTÉS” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül.

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül, és helyébe a következő szöveg lép:

„FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A NIKE és leányvállalatai, valamint azok tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, munkavállalói és megbízottjai (a „Mentesített felek”) bármely felelőssége a szándékosság és a súlyos gondatlanság eseteire korlátozódik. Az enyhe fokú gondatlanság esetén a Mentesített felek csak olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felelnek, amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés célját, vagy amelyek teljesítése e cél eléréséhez szükségesek, illetve amelyek teljesítésében a fogyasztó bízik (az úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). Ebben az esetben a felelősség olyan károkra korlátozódik, amelyek tipikusak és előre láthatók. E felelősségkorlátozás nem vonatkozik a termékfelelősségi jogszabályok szerinti követelésekre, a testi sérülésekre vagy a halálesetekre.

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet helyére az fenti, európai országokra vonatkozó változat kerül, kivéve, hogy a végére a következők kerülnek:

„Minden követelést a követelés felmerülését követő kettő (2) éven belül érvényesíteni kell.”

MAGYARORSZÁG

Bevezető bekezdések: A fenti „Értékesítési feltételek” című első fejezet második pontja a következő szöveg hozzáadásával módosul:

„A jelen Feltételek hallgatólagos megállapodásnak minősül Ön és a NIKE között, hacsak az nem felel meg a magyar jogszabályok szerinti írásbeli megállapodások követelményeinek.”

OLASZORSZÁG

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

A „FIZIKAI AKTIVITÁS” című alfejezet utolsó pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a NIKE nem vállal felelősséget az Önt érő olyan károkért, amelyek a Platformon található funkciók használatának vagy használata hiányának az eredményei, kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.”

A „FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK.  Nem vállalunk felelősséget a Platform más felhasználóival folytatott interakcióiért, vagy az ilyen interakciók miatt esetlegesen elszenvedett károkért vagy károkért, kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.

Legyen felelősségteljes, és tegyen óvintézkedéseket, amikor más felhasználókkal kommunikál a Platformon (beleértve azokat a felhasználókat is, akiket nem ismer). Mielőtt személyesen találkozna egy másik személlyel, vizsgálja meg a helyzetet, vigyen magával egy barátot, válasszon nyilvános helyet, és tudassa valakivel, hogy hol lesz. A NIKE nem köteles részt venni felhasználói vitában (de ezt saját belátása szerint megteheti), kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.”

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

LENGYELORSZÁG

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

SVÁJC

10. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG