Nike PERSONVERNVILKÅR OG VILKÅR FOR INFORMASJONSKAPSLER

Disse personvernvilkårene beskriver personopplysninger som samles inn eller genereres (behandles) når du interagerer med Nike gjennom nettsidene våre, digitale opplevelser, mobilapplikasjoner, butikker, arrangementer eller et av våre andre produkter eller tjenester, som alle er del av Nikes plattform («Plattformen»). Personvernvilkårene beskriver også hvordan dine personopplysninger brukes, deles og beskyttes, valgene du har angående dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss.

Hvilken Nike-enhet som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger avhenger av hvordan du interagerer med Nikes Plattform, og hvor i verden du befinner deg. Den relevante Nike-enheten er referert til som «Nike», «vår», «vi» eller «oss» i disse personvernvilkårene.

Vennligst se vår liste over lokale enheter for navnet på den ansvarlige Nike-enheten og den aktuelle kontaktinformasjonen.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og når?

Vi ber deg om visse personopplysninger for å tilby deg med produktene eller tjenestene du ber om. For eksempel når du foretar kjøp, kontakter vår kundeservice, ber om å motta kommunikasjon, oppretter en konto, deltar i våre arrangementer eller konkurranser, eller bruker vår Plattform. Når du etterspør en særskilt tjeneste i butikk, kan vi i tillegg be deg logge inn for å tilby tjenester som deretter tilknyttes kontoen din (f.eks. størrelse, form, preferanser).

Disse personopplysningene inkluderer din(e):

Vi samler inn ytterligere personopplysninger fra deg for å aktivere bestemte funksjoner på vår Plattform. For eksempel ber vi om tilgang til din telefons lokasjonsdata for å loggføre din løpsrute, dine kontakter for å la deg interagere med vennene dine, kalenderen din for å planlegge en treningsplan eller din innloggingsinformasjon på sosiale nettverk for å kunne publisere innhold fra Plattformen vår på et sosialt nettverk. Disse personopplysningene inkluderer din(e):

Når du interagerer med Plattformen vår, blir data automatisk samlet inn fra din enhet eller nettleser. Mer informasjon om denne praksisen er inkludert i seksjonen om Informasjonskapsler og Pixel Tags i disse personvernvilkårene nedenfor. Denne dataen inkluderer:

Barn

Vi følger lokal lovgivning og tillater ikke at barn registrerer seg på Plattformen vår når de er under den lovlige aldersgrensen i landet hvor de bor. Vi spør om tillatelse fra foreldre for barn som deltar i Nike-opplevelser og arrangementer.

Verktøy for å håndtere hvilke personopplysninger vi samler inn

Når du bruker Plattformen vår, gir vi også varsel eller ber om tillatelse for nærmere bestemt praksis. Vi vil for eksempel innhente tillatelse til å bruke din lokalisering eller sende push-varsler. Vi kan innhente slik tillatelse gjennom Plattformen eller ved bruk av standardtillatelser som er tilgjengelige på din enhet.

I mange tilfeller vil din nettleser eller mobilenhetsplattform stille ytterligere verktøy til rådighet for å la deg kontrollere når din enhet samler inn eller deler visse kategorier av personopplysninger. For eksempel kan din mobile enhet eller nettleser stille verktøy til rådighet for å la deg administrere bruk av informasjonskapsler eller deling av din plassering. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med og bruke verktøyene som er tilgjengelige på dine enheter.

Hvorfor og hvordan bruker vi (behandler) dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger på følgende måter:

For å stille til rådighet de funksjonene du ber om på Plattformen og om tjenestene

Når du bruker Plattformen vår, vil vi bruke dine personopplysninger for å tilby produktet eller tjenesten du har valgt. For eksempel, hvis du foretar et kjøp på Nike.com, eller deltar i et arrangement eller en kampanje, vil vi bruke kontaktinformasjonen du oppgir for å kommunisere med deg om kjøpet, arrangementet eller kampanjen. Hvis du kontakter vår kundeservice, vil vi bruke informasjonen om deg, slik som leverings- eller betalingsinformasjon, eller produktet du har kjøpt for å hjelpe deg med å løse et problem eller svare på et spørsmål.

Hvis du bruker Plattformen vår for å spore din treningsaktivitet eller fysiske karakteristika, vil vi samle inn disse personopplysningene og lagre dem slik at du kan se dataene i Plattformen. Dine treningsaktivitetsdata kan inkludere data du fører inn om din aktivitet eller data som din enhet samler inn under aktiviteten, slik som lokasjonsdata og bevegelsesdata. Vi kan bruke disse aktivitetsdataene til å kalkulere ytterligere informasjon om din aktivitet, slik som avstand løpt eller kalorier forbrent, slik at den kalkulerte informasjonen kan stilles til rådighet for deg som en del av Plattformens funksjonalitet.

For å bruke visse funksjoner på våre Nettsider og applikasjoner, kan du i mange tilfeller måtte oppgi ytterligere data eller ytterligere samtykke til å bruke bestemte data på en viss måte til Nike. For eksempel, for å bruke pulssporingsfunksjonen i våre Applikasjoner, kan du måtte koble til en pulsmåler. På samme måte, for å dele innhold på sosiale medier kan du måtte opplyse om din innloggingsinformasjon på sosiale medier for å logge inn.

For å formidle informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer og for andre salgsfremmende formål

Når du samtykker vil vi sende deg markedsføringskommunikasjon og nyheter vedrørende Nikes produkter, tjenester, arrangementer og andre tilbud som kan være av interesse for deg. Du kan melde deg av på ethvert tidspunkt etter at du har samtykket. 

Direkte markedsføring

Dersom du er en eksisterende kunde av Nike (for eksempel dersom du har foretatt en bestilling hos oss), kan vi bruke kontaktinformasjonen du oppga til å sende deg markedsføringskommunikasjon om lignende Nike-produkter eller tjenester, når dette er tillatt etter gjeldende lovgivning (med mindre du har fravalgt dette). I andre tilfeller ber vi om ditt samtykke til å sende deg markedsføringsinformasjon.

Personalisering

Vi kan bruke informasjonen du gir oss samt informasjon fra andre Nike-produkter eller tjenester – slik som ditt bruk av Nikes Plattform, dine besøk i eller kjøp gjort i Nike-butikker, din deltagelse i Nike-arrangementer og konkurranser – for å personalisere kommunikasjonen om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Ved å gjøre dette kombinerer vi informasjonen du gir oss med informasjonen vi utarbeider om din aktivitet på nettet, herunder intern innsikt og analyser. Der det kreves av gjeldende lovgivning, vil vi innhente ditt samtykke til å utføre disse aktivitetene. Dersom du logger inn på din Nike-konto ved bruk av ulike enheter, kan vi knytte deg til de ulike enhetene du bruker for å se gjennom Plattformen vår. Vi kan bruke informasjon som er innhentet på tvers av disse enhetene for å individuelt tilpasse kommunikasjonen om våre produkter og tjenester. For å drive, forbedre og opprettholde vår virksomhet, produkter og tjenester.

Vi bruker personopplysninger som du gir til oss for å drive vår virksomhet. For eksempel når du foretar et kjøp, bruker vi denne informasjonen til regnskapsføring, revisjon og andre interne funksjoner. Vi kan bruke personopplysninger om hvordan du bruker våre produkter og tjenester til å forbedre din brukeropplevelse og til å hjelpe oss med å diagnostisere tekniske og servicerelaterte problemer og administrere Plattformen vår.

For å beskytte våre eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet

Vi kan også bruke personopplysninger om hvordan du bruker Plattformen vår for å forhindre, oppdage eller etterforske svindel, misbruk, ulovlig bruk. brudd på våre Bruksvilkår og for å etterkomme rettskjennelser, statlige forespørsler eller gjeldende rett.

For generelle forsknings- og analyseformål

Vi bruker data om hvordan våre besøkende bruker Plattformen vår og tjenester for å forstå kundeatferd eller preferanser. For eksempel kan vi bruke informasjon om hvordan besøkende på Nike.com søker etter og finner produkter, for bedre å kunne forstå de beste måtene å organisere og presentere produkter i vårt utstillingsvindu.

Bruk (Behandling) av Treningsinformasjon

Som nevnt ovenfor, samler Nike inn data om din treningsaktivitet eller dine fysiske karakteristika, samlet, «Treningsinformasjon», for å stille tjenester til rådighet på Plattformen vår. Grunnet disse opplysningers personlige karakter, etterstreber vi å gi deg tydelig informasjon om hvordan Treningsinformasjon vil bli brukt. Da disse opplysningene kan anses som sensitive i visse jurisdiksjoner, tar vi de nødvendige forhåndsregler i forbindelse med beskyttelsen og bruken av opplysningene. Der det kreves av gjeldende lov eller under Nikes interne retningslinjer, henter vi også inn ditt samtykke til bruk av din Treningsinformasjon. Klikk her for å lære mer.

Kontotilknytning

Dersom du velger å koble din Nike-konto til en medlemskapskonto hos en Nike Partner («Kontotilknytning»), vil Nike innhente ditt samtykke til å koble og bruke dine personopplysninger som er innhentet fra Kontotilknytningen, blant annet dine kjøp og tilbakeleveringer. Vi bruker disse personopplysningene til oppsett av Partnerens side som blir vist i din Nike-konto og for å gi deg tilgang til utvalgte fordeler, slik som tilgang til eksklusive Nike produkter, belønninger og opplevelser, når du handler med våre Partnere. Nike vil også bruke personopplysningene dine til å gjøre individuelle tilpasninger for din opplevelse av Nike Plattformen og, dersom du har gitt ditt samtykke, sende deg individuelt tilpasset markedskommunikasjon. Klikk her for mer informasjon.

Andre formål

Vi kan også bruke dine personopplysninger på andre måter, og vi vil gi særskilt varsel ved tidspunktet for innsamling og innhente ditt samtykke der det er nødvendig.

Rettslig grunnlag

Vi behandler dine personopplysninger basert på nærmere bestemte rettslige grunnlag, avhengig av hvordan du bruker Plattformen vår.

Deling av dine personopplysninger

Nikes deling

Nike deler dine personopplysninger med:

Vi kan også overføre personopplysninger vi har om deg i tilfelle vi selger eller overfører hele eller deler av vår virksomhet eller våre eiendeler (inkludert i tilfelle omorganisering, spin-off, oppløsning eller likvidasjon).

Din deling

Når du benytter deg av visse sosiale funksjoner på Plattformen vår, kan du opprette en offentlig profil som kan inkludere informasjon som ditt brukernavn, profilbilde og hjemby. Du kan også dele innhold med vennene dine eller med offentligheten, inkludert informasjon om din Nike-aktivitet. Vi oppfordrer deg til å bruke verktøyene, som vi stiller til rådighet for å administrere Nikes sosiale deling, for å kontrollere hva slags informasjon du tilgjengeliggjør gjennom Nikes sosiale funksjoner.

Beskyttelse og håndtering av dine personopplysninger

Kryptering & Sikkerhet: Vi benytter en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger, inkludert krypterings- og autentiseringsverktøy, for å bevare sikkerheten til dine personopplysninger.

Internasjonal overføring av dine personopplysninger: Personopplysningene vi samler inn (eller behandler) i konteksten av Plattformen vår vil bli oppbevart i USA og andre land. Noen av datamottakerene som Nike deler dine personopplysninger med kan befinne seg i andre land enn det landet som dine personopplysninger opprinnelig ble samlet inn i. Det kan hende lovene i disse landene ikke tilbyr samme nivå av databeskyttelse sammenlignet med det landet som du opprinnelig oppga dine opplysninger i. Likevel vil vi når vi overfører dine personopplysninger til mottakere i andre land, inkludert USA, beskytte disse personopplysningene som beskrevet i disse personvernvilkårene og i overensstemmelse med gjeldende rett.

Vi gjennomfører tiltak for å overholde gjeldende lovkrav for overførselen av personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS, Storbritannia eller Sveits som ikke tilbyr en tilfredsstillende beskyttelse av data. Vi bruker flere virkemidler for å sørge for at dine personopplysninger som overføres til slike land oppnår tilfredsstillende beskyttelse i samsvar med personvernregler; dette omfatter signering av EU standard kontraktsbestemmelser i samsvar med databeskyttelsesreglene eller verifisering av om mottakeren har vedtatt Bindende konsernregler (BCR).. Når personopplysninger overføres internt i Nike, bruker vi en konserndataoverføringsavtale.

Oppbevaring av dine personopplysninger: Dine personopplysninger vil oppbevares så lenge som det er nødvendig for å oppnå formålene som er gjengitt i disse personvernvilkårene (med mindre en lengre oppbevaring er påkrevd etter gjeldende lovgivning). Generelt sett betyr dette at vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge som du beholder din Nike-konto. Med hensyn til personopplysninger vedrørende produktkjøp, så oppbevarer vi dette lengre for å overholde rettslige forpliktelser (herunder skatt- og kjøpslovgivning og for garantiformål). Klikk her for mer informasjon.

Dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger

Du har rett til å anmode om: (i) tilgang til dine personopplysninger; (ii) en elektronisk kopi av dine personopplysninger (portabilitet) og å få informasjonen overført til et annet selskap; (iii) rettelse av dine personopplysninger dersom disse er ufullstendige eller unøyaktige; eller (iv) sletting eller begrensning av dine personopplysninger i særlige tilfeller i henhold til gjeldende lovgivning. Disse rettighetene er ikke absolutte. Der hvor vi har mottatt ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger (slik som Kontotilknytning), har du rett til å trekke ditt samtykke tilbake til enhver tid.

Om du vil be om en kopi av dine personopplysninger eller utøve noen av dine andre rettigheter, vennligst bruk vårt Nike-personvernskjema.

Utmelding fra direkte markedsføring

Dersom du har en Nike-konto, kan du melde deg av Nikes markedsføringskommunikasjon ved å tilpasse dine innstillinger i «vis eller endre min profil»-delen på våre nettsider. Du kan også melde deg av ved å endre dine e-post eller SMS-abonnementer ved å klikke på avmeldingslinken eller ved å følge avmeldingsinstruksjoner inkludert i meldingen. Du kan også ta kontakt med oss ved bruk av kontaktinformasjonen i «Spørsmål og tilbakemelding»-avsnittet under.

Informasjonskapsler og pixel tags

Nike samler inn informasjon som kan inneholde personopplysninger fra din nettleser når du bruker Plattformen vår. Vi bruker forskjellige metoder slik som informasjonskapsler og pixel tags for å innsamle denne informasjonen, som kan omfatte din/ditt: (i) IP-adresse; (ii) unike informasjonskapsel identifikator, informasjonskapsel informasjon og informasjon om hvorvidt din enhet har programvare som gir tilgang til visse funksjoner; (iii) unike enhetsidentifikator og enhetstype; (iv) domene, nettlesertype og språk; (v) operativsystem og systeminnstillinger; (vi) land og tidssone; (vii) tidligere besøkte nettsider; (viii) informasjon om dine interaksjoner med Plattformen slik som klikkatferd, kjøp og indikerte preferanser; og (ix) tilgangstider og refererende nettadresser. 

Tredjeparter kan også samle inn informasjon via Plattformen vår gjennom informasjonskapsler, tredjeparts plugin-moduler og widgets. Disse tredjepartene innsamler informasjon direkte fra din nettleser og behandlingen av denne informasjonen er underlagt deres egne personvernvilkår. 

Vi bruker informasjonskapsler og pixel tags for å spore våre kunders bruk av Plattformen vår samt for å forstå våre kunders preferanser (slik som land- og språkvalg). Dette gir oss mulighet til å tilby tjenester til våre kunder samt til å forbedre deres online-opplevelser. Vi bruker også informasjonskapsler og pixel tags til å innhente aggregerte data om Plattformstrafikk- og interaksjon samt til å identifisere trender og innhente statistikk slik at vi kan forbedre Plattformen. Generelt brukes det fire forskjellige kategorier informasjonskapsler på Plattformen: 

Vi samhandler med tredjeparts analysetjenester på vår Plattform. Disse tredjepartene deler rapporter med oss om bruken av Plattformen vår, blant annet for å hjelpe oss med bedre å forstå brukerne av Plattformens interesser og demografi. Rapportene inneholder ikke informasjon som direkte identifiserer deg. Dog kan rapportene bli brukt av disse tredjepartene for våre nye markedsføringskampanjer overfor deg, dersom du har aktivert visse annonsetilpasningstjenester. Der det kreves av gjeldende lovgivning, vil vi innhente ditt samtykke til å utføre disse aktivitetene.

Du kan alltid endre dine preferanser ved å besøke “Informasjonskapsler Innstillinger” nederst på nettsidene våre.

Du vil også kunne se våre annonser på andre nettsider, slik som våre partneres nettsider, fordi vi bruker tredjeparters annonsetjenester. Gjennom disse annonsetjenestene, kan vi vise deg skreddersydde annonser til dine individuelle interesser. Disse annonsetjenestene kan også spore dine nettaktiviteter over tid og på tvers av sammensatte nettsider og applikasjoner ved å samle inn informasjon gjennom automatiserte midler. Denne datainnhentingen finner sted både gjennom Plattformen vår og gjennom tredjeparters nettsider og applikasjoner som deltar i disse annonsetjenestene.

For en grundig og oppdatert oppsummering av samtlige tredjeparter som får tilgang til nettleseren din (gjennom Nikes Plattform eller på andre måter), anbefales det at du installer en nettleserapplikasjon til dette formålet. Du kan også velge at datamaskinen din skal advare deg hver gang en informasjonskapsel blir sendt, eller du kan velge å skru av alle informasjonskapsler. Dette gjør du gjennom nettleserinstillingene til hver nettleser og enhet som du bruker. Hver nettleser er forskjellig, så sjekk din nettleserveiledning for å lære om hvordan du kan endre dine informasjonskapsler. Hvis du skrur av informasjonskapsler, vil du ikke få tilgang til mange av funksjonene som gjør Plattformen vår mer effektiv. Derutover vil noen av våre tjenester ikke fungere skikkelig. Det er også generelle ressurser for å velge bort interessebasert markedsføring tilgjengelig på nettsidene til Digital Advertising Alliance.

Tilsvarende kan du justere reklamepreferansene på den mobile enheten din på enhetsnivå. For eksempel, for å justere reklamepreferanser i iOS, gå til Innstillinger > Personvern > Annonsering > Begrens reklamesporing. For å tilpasse reklamepreferansene dine i Android, gå til Innstillinger > Google > Reklame > Velge bort interessebasert reklame.

Bruk av Nikes Plattform med tredjepartsprodukter og tjenester

Plattformen vår gir deg mulighet til å interagere med et bredt spekter av andre digitale produkter og tjenester. For eksempel kan Plattformen integrere med tredjeparts enheter i forbindelse med aktivitetssporing, sosiale nettverk, musikkstrømmetjenester og andre digitale tjenester.  

Hvis du velger å koble din Nike-konto med en tredjeparts enhet eller konto, vil dine personvernrettigheter være underlagt og styrt av dennes respektive personvernvilkår. For eksempel, hvis du velger å dele dine Nike-aktiviteter på en tredjeparts sosiale medieplattform, hvis du blar gjennom vår nettside samtidig som du er autentisert på en tredjeparts plattform og du har skrudd på annonsetilpasningstjenester, eller hvis du ber oss om å knytte din Nike-konto til din medlemskapskonto hos en Nike Partner, er det reglene for tredjepartens plattform og Partneren som bestemmer behandlingen av opplysningene som ligger der.

Plattformen vår kan levere linker til andre (tredjeparts) sider og applikasjoner for din bekvemmelighet eller informasjon. Linkede sider og applikasjoner har deres egne personvernvilkår og regler, som vi sterkt anbefaler at du gjennomgår. I den utstrekning linkede nettsteder eller applikasjoner ikke er eid eller kontrollert av oss, er vi ikke ansvarlig for deres innhold, bruk av nettstedene eller applikasjonene, eller personvernhåndteringen til nettstedene eller applikasjonene.  

Endringer i våre personvernvilkår

Gjeldende lov og vår praksis endres over tid. Dersom vi bestemmer oss for å oppdatere personvernvilkårene, vil vi publisere endringene på Plattformen vår. Hvis vi vesentlig endrer måten vi behandler dine personopplysninger på, vil vi gi deg forhåndsvarsel eller, dersom det er lovpålagt, be om ditt samtykke før vi implementerer endringene. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom Vilkårene og at du holder deg informert om våre rutiner. Disse personvernvilkårene ble sist endret i juni 2023.

Spørsmål og tilbakemelding

Vi ønsker spørsmål, kommentarer, og/eller bekymringer om personvernvilkårene og vår personvernpraksis velkommen. Hvis du ønsker å komme med tilbakemeldinger eller dersom du har spørsmål eller bekymringer, eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter vedrørende dine personopplysninger, vennligst bruk vårt Nike-personvernskjema.

Vårt personvernombud kan kontaktes på ved hjelp av følgende adresser: Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, The Netherlands eller privacy@nike.com.

Dersom du kontakter oss vedrørende en personvernklage vil klagen bli adressert med sikte på å løse problemet på en betimelig og effektiv måte. Du har også rett til å sende klage til relevante myndigheter i landet der du bor.