NIKE VILKÅR FOR BRUK

Sist revidert: Juni 2022

VENNLIGST LES VILKÅRENE FOR BRUK (”vilkårene”) NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKER EN NIKE PLATTFORM.

Dersom du bor i et av de følgende landene eller regionene, kan ytterligere vilkår gjelde for deg. Disse er å finne nederst i dette dokumentet. Vi henviser til disse lands/regioners vilkår når dette er aktuelt. Ved en eventuell motstrid vil disse tilleggsvilkårene går foran vilkårene nedenfor

Argentina, Australia, Brasil, CanadaColombia, Hong KongJapan, Korea, Filippinene, og alle Europeiske land (inkludert spesifikke vilkår for Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Polen og Sveits).

Velkommen til NIKE samfunnet! Du leser disse vilkårene fordi du bruker en NIKE nettside, digital opplevelse, sosiale medier plattform, mobilapplikasjon, bærbar teknologi, eller en av våre andre varer eller tjenester, som alle er en del av NIKEs plattform. Du kan få tilgang til plattformen gjennom en datamaskin, mobiltelefon, nettbrett, konsoll, eller andre teknologier som vi her kaller «enheter». Din leverandørs normale priser og avgifter gjelder for din enhet.

Disse vilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og NIKE, og deres tilknyttede selskaper (herunder «NIKE», «vi», «oss», eller «vår») vedrørende din bruk av Plattformen. Vennligst se på listen over lokale enheter, for å finne kontaktinformasjonen til den ansvarlige NIKE enheten for din plattform. Et par viktige punkter:

1.    HOVEDREGLER

BERETTIGELSE. Du er kun berettiget til å bruke Plattformen dersom du er av myndighetsalderen i ditt land, eller dersom du har samtykke fra din forelder eller foresatte/verge. Det kan være visse aldersbegrensninger for spesifikke Plattformtjenester i de ulike landene. 

REGLER FOR REGISTRERING. Når du registrerer en bruker hos oss gjelder følgende regler:

2.    EIERSKAP TIL INNHOLD

Utenom Brukerinnhold (definert nedenfor) er alt innhold på vår Plattform – inkludert tekst, programvare, manus, kode, designs, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, applikasjoner, interaktive egenskaper, artikler, nyhetshistorier, skisser, animasjoner, klistremerker, generelt kunstarbeid og annet innhold («Innhold») – eid av NIKE eller andre vi lisensierer innhold fra, og beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, patent og andre lover. NIKE forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig beskrevet i disse Vilkårene.

3.    Å PUBILISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN

BRUKERINNHOLDSLISENS. Deler av Plattformen tillater deg å publisere bilder, videoer, kommentarer og annet innhold som vi referer til som «Brukerinnhold». Nike er ikke ansvarlig for Brukerinnhold andre publiserer på Plattformen. Brukerinnholdet eies av deg eller den som har laget det, men når du publiserer Brukerinnhold lisensierer du det til NIKE som beskrevet nedenfor:

LISENS TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER. Du er innforstått med at enhver kommentar, tilbakemelding (feedback), eller idé du sender oss er gitt på et ikke-konfidensielt grunnlag, og at du gir NIKE en evigvarende, verdensomfattende lisens til, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse, å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger og ideer du deler med oss til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av varer og tjenester, og å lage, forandre eller forbedre produkter eller tjenester.  (Se Colombia og Belgias vilkår).

4.    BRUKERKODEKS

Vi er glade for ditt bidrag til NIKE samfunnet. Nedenfor er et par grunnleggende regler:

5.    BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

Vennligst ta kontakt med din juridiske rådgiver før du sender oss et varsel, idet falske påstander kan medføre straff. NIKE kan avslutte brukerkontoer på Plattformen, som krenker tredjeparts opphavsrett.

Dersom du mener at ditt arbeid har blitt feilaktig kopiert til Plattformen, slik at det innebærer en krenkelse, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til oss [Se Frankrikes vilkår]:

  1. Navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og en elektronisk eller fysisk signatur av rettighetshaver eller en som kan handle på hans/hennes vegne;
  2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du hevder at har blitt krenket;
  3. En beskrivelse av hvor på Plattformen innholdet du hevder er krenkende befinner seg;
  4. En skriftlig erklæring der du bekrefter at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er akseptert av rettighetshaveren, dennes agent eller i lov; og
  5. En personlig erklæring der du på tro og ære bekrefter at overstående informasjon i ditt brev er nøyaktig og at du er rettighetshaver eller har fullmakt til å handle på rettighetshavers vegne.

Send opphavsrettsklager til:

      Legal Department (Copyright)

      One Bowerman Dr.,Beaverton, OR 97005

      Telefonnummer: +1 503-671-6453

      Faxnummer: 503-646-6926

      Copyright.legal@nike.com

6.    PARTNERE PÅ PLATTFORMEN

Fra tid til annen kan NIKE lenke til eller samarbeide med tredjeparters nettsider, sosiale medier plattformer, mobilapplikasjoner, og andre produkter og tjenester (Tredjeparter). Du kan muligens koble deg til disse Tredjeparter gjennom Plattformen, men dette betyr ikke at NIKE påtar seg ansvaret for, overvåker eller har kontroll over disse Tredjepartene eller deres aktivitet, noe som er gjenstand for egne vilkår og retningslinjer for personvern. Du bør lese Tredjeparters sider og vilkår for bruk og personvernspolicy nøye. NIKE er ikke ansvarlig for innholdet, retningslinjene, eller tredjeparters aktivitet, og du samhandler med Tredjeparter på eget ansvar.

7. VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

FYSISK AKTIVITET. (Se Canada, Tyskland og Italias vilkår, da de følgende unntak og begrensninger muligens ikke gjelder for deg). Plattformen kan inneholde funksjoner som fremmer fysisk aktivitet, kosthold eller generell velvære. De er der av informasjonshensyn, og er ikke tiltenkt som medisinsk rådgivning eller tjenester, eller for diagnostisering eller behandlingsformål.

BRUKERSAMHANDLING. I den grad loven tillater det, er vi ikke ansvarlig for dine interaksjoner med andre brukere på Plattformen, eller annen skade som kan oppstå på grunn av disse samhandlingene. (Se vilkår for Italia).

ANSVARFRASKRIVELSE VED GARANTI. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se Australia, Canada og Tysklands vilkår].

8. OPPHØR

NIKE kan avslutte eller endre enhver Nike Plattform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uten forvarsel.

NIKE kan avslutte eller fjerne brukerkonto din, slette profilen eller noe av ditt Brukerinnhold, og begrense din bruk av hele eller deler av Plattformen til enhver tid og av hvilken som helst grunn, uten noe ansvar for Nike, underlagt gjeldende lov.

9. ERSTATNING/ ANSVARSBEGRENSNINGER

Vi ønsker at du skal ha glede av vår Plattform, men NIKE har også behov for å beskytte seg selv mot eventuelle skader du kan forårsake.

ERSTATNING OG FRIGJØRING. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se vilkår for CanadaFrankrike, Tyskland og Hong Kong]. Du aksepterer å erstatte, beskytte og å holdes skadesløs for NIKE Inc.,deres tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-parter») fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert og uten begrensning; advokatutgifter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av ditt Brukerinnhold, din bruk av Innhold, din bruk av Plattformen, din atferd i forbindelse med Plattformen eller med andre Plattformbrukere, eller brudd på disse vilkårene for bruk, noen lov eller noen tredjeparts rettigheter. Herved fritar du fullstendig og for all fremtid, på vegne av deg selv, dine arvinger, din eiendom, dine assurandører og dine tildelinger, Nike-partene fra ethvert krav eller søksmål du måtte ha for tap som på noe vis er forbundet med måten du bruker Plattformen på.

ANSVARSBEGRENSNING.  Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se vilkår for CanadaFrankrikeTyskland, Hong Kong og Filippinene vilkår]. INGEN AV NIKE-PARTENE VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOE DIRKETE, SPESIELL, TILFELDIG, INDIREKTE TAP ELLER FØLGETAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER TAPT FORTJENESTE ELLER TAPT DATA SOM FØLGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PLATTFORMEN, ELLER YTELSEN TIL PRODUKTENE SOM ER KJØPT GJENNOM PLATTFORMEN, ELLER ANDRE BRUKERES OPPFØRSEL (ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE), ELLER DELTAKELSE PÅ NIKE ARRANGEMENTER ELLER NIKE PARTNER-ARRANGEMENTER, ELLER ETHVERT BRUKERINNHOLD ELLER ANNEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUK AV PLATTFORMEN, SELV OM NIKE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP. DU ANSES FULLT ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV PLATTFORMEN. DITT ENESTE MIDDEL MOT NIKE I FORBINDELSE MED SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD ER Å SLUTTE Å BRUKE PLATTFORMEN. DERSOM MAN FINNER AT NIKE ER ANSVARLIG OVENFOR DEG FOR SKADER ELLER TAP SOM ER TILKNYTTET DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, SKAL IKKE NIKES ANSVAR OVERSTIGE US$100.00, ELLER EURO 100.00 DERSOM DU BOR I EUROPA.

10. TVISTER/ TILLEGGSVILKÅR

LOVVALG/JURISDIKSJON

Dersom du bor i et av de følgende landene, kan andre «Lovvalgs/Jurisdiksjons-vilkår» gjelde for deg: Argentina, Østerrike, Brasil, CanadaFilippineneFrankrike, Hong KongTyskland, Italia, Polen, Sveits, og alle andre Europeiske land.

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

RETTEN TIL OVERFØRE, INGEN FRASKRIVELSE, UGYLDIGHET

Takk for at du leste. Nyt samfunnet vårt!

SPESIFIKKE VILKÅR FOR LAND/REGIONER

Dersom du bor i et av de følgende landene, vil disse tilleggsvilkårene gjelde og ved motstrid gå foran Brukervilkårene.

ARGENTINA

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): det første punktet i underkategorien «Brukerinnholdlisens» slettes, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å vise Brukerinnhold du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen og til å dele det med andre Brukere, inkludert retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere Brukerinnholdet.

For eksempel har vi bruk for disse rettighetene slik at vi kan kopiere ditt Brukerinnhold til våre databaser, vise det i det korrekte formatet på tvers av våre mobilapplikasjoner, og sende ditt Brukerinnhold til leverandører som utfører service på vegne av Nike.

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGSVILKÅR): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes herved og erstattes med det følgende (med unntak av det siste punktet som gjelder å frembringe krav, som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

AUSTRALIA

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «ANSVARSFRAKRIVELSER VED GARANTI» endres ved å legge til følgende:

«Imidlertid kommer Plattformen, Innholdet og Plattformens materialer og produkter med visse garantier som ikke kan utelukkes til fordel for Australske forbrukere under Australsk forbrukerlov («ACL»), inkludert garantier som gjelder akseptabel kvalitet og hvorvidt produktet er egnet etter sitt formål. Ingenting i disse Vilkårene vil bli lest eller brukt til å utelukke, begrense eller modifisere, eller ha en utelukkende, begrensende eller endrende effekt på noe vilkår, garanti, rettighet eller middel antydet av ACL, og som etter lov ikke kan bli utelukket, begrenset eller endret selv om andre betingelser i disse Vilkårene antyder at annet er tilfellet.» 

BRASIL

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes og erstattes med følgende:

«LOVVALG/JURISDIKSJON

CANADA

Innledende avsnitt:

Kategorien «Våre Vilkår Kan Endres» er endret ved det følgende:

a)    «Nike skal sende deg et skriftlig varsel minst 30 dager før en endring trer i kraft. Varselet skal være tydelig og forståelig, og skal inneholde de nye klausulene, samt datoen for når endringen trer i kraft, og;

b)    Du kan nekte endringen og oppheve, eller dersom kontrakten innebærer delytelser, avbryte kontrakten uten kostnader, straff eller kanselleringsgebyr ved å sende Nike et varsel senest 30 dager etter at endringen trer i kraft, dersom endringen medfører økning i dine forpliktelser eller en reduksjon i Nikes forpliktelser.»  

Flere punkter: Vilkårene i delen om «Fysisk aktivitet», «Ansvarsfraskrivelse ved garanti», «Erstatning/Ansvarsbegrensninger», og «Ansvarsbegrensninger» er endret som følger:

«Forbrukerbeskyttende lover i noen jurisdiksjoner, inkludert Quebec, tillater ikke begrensninger og unntak i garantier på kjøpte produkter. Dersom disse lovene gjelder for deg, kan det hende at unntak eller begrensninger i de følgende punktene ikke gjelder for deg: Fysisk aktivitet, Ansvarsfraskrivelse ved garanti, Erstatning/Ansvarsbegrensning, og Ansvarsbegrensning.»

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» endres ved å tilføye følgende i begynnelsen av punktet:

«FORBRUKERBESKYTTENDE LOVER I NOEN JURISDIKSJONER, SOM FOR EKSEMPEL QUEBEC, KAN KREVE AT DIN AVTALE BLIR STYRT AV LOVENE I DIN JURISDIKSJON OG VURDERT AV KOMPETENTE DOMSTOLER I DIN JURISDIKSJON. I TILLEGG KAN SLIKE LOVER FRATA DEG RETTEN TIL ÅTA DEL I GRUPPESØKSMÅL ELLER BEGRENSE DIN TIDSFRIST FOR Å IVERKSETTE RETTSLIG PROSESS. DERSOM DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT DE FØLGENDE BEGRENSNINGER IKKE ER GJELDENDE.»

COLOMBIA

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): underkategorien «BRUKERINNHOLDSLISENS» endres som følger:

Det første punktet under BRUKERINNHOLDSLISENS slettes, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, lisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke alt Brukerinnhold som du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i ditt Brukerinnhold, eller noen av konseptene eller ideene i ditt Brukerinnhold for ethvert formål, inkludert kommersiell bruk, som igjen inkluderer retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere og tilordne seg disse rettighetene.»

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): underkategorien «ADGANG TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDNINGER OG IDEER» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«AUTORISASJON TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER. «Du gir NIKE en ubestemt, verdensomspennende lisens til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer du kan komme til å dele med oss, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse av deg, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og å lage, endre og forbedre produkter og tjenester.»

HONG KONG

Nike, Inc., et selskap registrert i delstaten Oregon, USA og med adresse på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) er: (1) operatør og leder for NRC og NTC Apps, og (2 ) vår kontraktsenhet for disse vilkårene med deg.

Seksjon 9 (ERSTATNING/BEGRENSNING AV ANSVAR): Denne delen slettes og erstattes av følgende:

«Erstatning og frigjøring. Du samtykker i å sikre mot tap, forsvare og holde NIKE Inc., dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-partiene») skadesløse fra og mot alle krav, tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader (inkludert advokatsalær) som skyldes eller på noen måte er knyttet til brukerinnholdet ditt, din bruk av innhold, din bruk av plattformen, din oppførsel i forbindelse med plattformen eller med andre plattformbrukere, eller brudd på disse vilkårene, enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

Ansvarsbegrensning. Med unntak av det som er tillatt i gjeldende lover, godtar du:

• at ingen av NIKE-partene er ansvarlige for spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inkludert tapt fortjeneste eller tapte data) som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke, plattformen eller ytelsen til produktene som er kjøpt gjennom plattformen eller atferden til andre plattformbrukere (enten online eller offline), eller deltakelse på et NIKE-arrangement eller NIKE-partnerarrangementer, eller noe brukerinnhold eller annen aktivitet i forbindelse med bruk av plattformen, selv om NIKE er blitt anbefalt av muligheten for slike skader;

• du ​​påtar deg det totale ansvaret for din bruk av plattformen; og

• hvis NIKE blir ansett for å være ansvarlig overfor deg for skader eller tap som på noen måte er knyttet til din bruk av plattformen eller noe innhold, skal NIKEs ansvar ikke overstige det største av: (1) beløpet du har betalt til oss under disse vilkårene for din bruk av plattformen eller noe innhold, eller (2) USD 100,00. "

Seksjon 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): Det første punktet under underavsnittet "LOVVALG / JURISDIKSJON" blir slettet i sin helhet.

JAPAN

Paragraf 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRENSNING): denne paragrafen modifiseres som følger:

Underparagrafen med overskriften «ANSVARSBEGRENSNING» slettes i sin helhet og erstattes med følgende:

ANSVARSBEGRENSNING. INGEN AV NIKE-PARTENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, HENDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE DATA, SOM ER RESULTATET AV BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, PLATTFORMEN ELLER YTELSE AV DE PRODUKTENE SOM KJØPES GJENNOM PLATTFORMEN ELLER ATFERDEN TIL ANDRE PLATTFORMBRUKERE (ENTEN ONLINE ELLER FRAKOBLET), ELLER DELTAKELSE PÅ ET NIKE-ARRANGEMENT ELLER NIKE-PARTNERES ARRANGEMENTER, ELLER NOE BRUKERINNHOLD ELLER NOEN ANNEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUKEN AV PLATTFORMEN, SELV OM NIKE ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVAR FOR DIN BRUK AV PLATTFORMEN. DITT ENESTE BOTEMIDDEL MOT NIKE I FORBINDELSE MED NOEN SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, ER Å SLUTTE Å BRUKE PLATTFORMEN. HVIS NIKE FINNES Å VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SKADER ELLER TAP SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER FORBUNDET MED DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSKRIDE USD 100 ELLER EURO 100 HVIS DU BOR I EUROPA.

Paragraf 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne paragrafen modifiseres som følger:

Underparagrafen med overskriften «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet og erstattes med følgende:

«Lovvalg/jurisdiksjon

KOREA

Følgende lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkår gjelder for din bruk av og tilgang til appene for Nike Running Club og Nike Training Club: lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkår. I tilfelle motstrid mellom de lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkårene og disse vilkårene, skal disse vilkårene ha forrang.

FILIPPINENE

Paragraf 2 (EIERSKAP TIL INNHOLD): Det tredje kulepunktet i denne paragrafen revideres som følger:

Paragraf 3 (OFFENTLIGGJØRING AV PLATTFORMENS INNHOLD): Denne paragrafen revideres som følger:

Lisens for brukerinnhold. Enkelte deler av plattformen gir deg muligheten til å legge ut fotografier, videoer, kommentarer og annet innhold, som vi viser til som «brukerinnhold». Nike er ikke ansvarlig for brukerinnhold som andre legger ut på plattformen. Brukerinnhold eies av deg eller den som skaper det, men når du legger ut brukerinnhold forplikter du deg som følger:

Paragraf 9 (SKADESLØSHOLDELSE / ANSVARSBEGRENSNING): Underparagrafen med overskriften «ANSVARSBEGRENSNING» slettes og erstattes med følgende:

«I den utstrekning gjeldende lov tillater det vil ingen av NIKE-partene være ansvarlig for noen spesielle, hendelige, indirekte eller følgemessige skader, inkludert uten begrensning for tapt fortjeneste eller tapte data, som er resultatet av bruken av, eller manglende evne til å bruke, plattformen eller ytelse av de produktene som kjøpes gjennom plattformen eller atferden til andre plattformbrukere (enten online eller frakoblet), eller deltakelse på et NIKE-arrangement eller NIKE-partneres arrangementer, eller noe brukerinnhold eller noen annen aktivitet i forbindelse med bruken av plattformen, selv om NIKE er gjort kjent med muligheten for slike skader. Hvis NIKE finnes å være ansvarlig overfor deg for noen skader eller tap som på noen som helst måte er forbundet med din bruk av plattformen eller noe innhold, skal NIKEs erstatningsansvar uten skade for gjeldende lov ikke overskride USD 100 elle EURO 100 hvis du bor i Europa.

Paragraf 10 (TVISTER/TILLEGSVILKÅR): Det første kulepunktet i underparagrafen med overskriften «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet.

EUROPEISKE LAND

Følgende REVISJON gjelder for alle Europeiske land, med unntak av Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen og Sveits, hvor det gjelder andre spesifikke revisjoner til disse vilkårene som gjelder for Europeiske land.

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (utenom det siste punktet om å komme med krav, som blir stående uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

ØSTERRIKE 

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet erstattes med versjonen som gjelder for de europeiske landene nedenfor, bortsett fra at følgende er lagt til på slutten:

«Alle krav skal bringes inn innen 3 år etter at kravet oppsto»

BELGIA

Punkt 3 (PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): dette punktet endres som følger:

Det første punktet under underkategorien «Brukerinnholdlisens» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende (eller minimum av den varigheten som den juridiske beskyttelsen av de immaterielle rettigheter/bilderettigheter som kan ligge i Brukerinnholdet har) overførbar, underlisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke Brukerinnhold du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i ditt Brukerinnhold, eller noen av konseptene eller ideene i ditt Brukerinnhold for ethvert formål, inkludert kommersiell, salgsfremmende og operativ bruk, som igjen inkluderer retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere og tilordne seg disse rettighetene.»

Underkategorien «Tillatelse til å bruke kommentarer, tilbakemeldinger og ideer» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Tillatelse til å bruke kommentarer, tilbakemeldinger og ideer». «Du gir NIKE en evigvarende (eller minimum av den varigheten som den juridiske beskyttelsen av de immaterielle rettigheter/bilderettigheter som kan ligge i  kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer har), verdensomspennende lisens til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer du kan komme til å dele med oss, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse av deg, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og til å lage, endre og forbedre produkter og tjenester. 

FRANKRIKE

Punkt 5 (BRUDD PÅ/KRENKELSE AV OPPHAVSRETTEN): det andre avsnittet i dette punktet slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Dersom du mener at ditt arbeid har blitt feilaktig kopiert til Plattformen, på en slik måte at det utgjør en krenkelse, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til oss:

1. Dato for varsling;

2. Dersom skadelidte er en fysisk person: fornavn, etternavn, yrke, nasjonalitet, fødselssted og dato;

3. Dersom skadelidte er en juridiskperson: navn, (selskaps)form, registrert hovedkontor og selskapets representant utad;

4. Navn og adresse på mottaker, eller dersom vedkommende er en juridiskperson; navn og registret hovedkontor;

5. En beskrivelse av de faktiske forhold og nøyaktig stedavgivelse;

6. På hvilket grunnlag innholdet bør bli fjernet, herunder relevant rettslig grunnlag og begrunnelse av fakta; og

7. En kopi av korrespondansen med forfatter eller redaktør av den rettslige informasjonen eller aktiviteten hvor det bes om opphør, tilbaketrekkelse eller endring, eller en forklaring dersom forfatter eller redaktør ikke kan kontaktes.

Punkt 9 (ERSTATNING/ANSVAR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «Erstatning og frigjøring» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«ERSTATNING. Du aksepterer å erstatte, beskytte og å holdes skadesløs for NIKE Inc.,deres tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-parter») fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert og uten begrensning; advokatutgifter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av ditt Brukerinnhold, din bruk av Innhold, din bruk av Plattformen, din atferd i forbindelse med Plattformen eller med andre Plattformbrukere, eller ethvert brudd på disse vilkår for bruk, noen lov eller noen tredjeparts rettigheter.»

Underkategorien «ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet:

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategori «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

Ingenting i dette avsnittet skal frata deg beskyttelsen gitt til forbrukere i bindende lovregler i landet du bor i.

I tillegg har du rett til å innlede en meklingsprodedyre ved å kontakte en megler (e) på følgende måter: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefonnummer: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Megleren(e) skal, uavhengig og upartisk, prøve å oppnå en minnelig løsning av tvisten. I tilfelle mekling, står hver part fritt til å velge å godta eller avvise meglerens foreslåtte løsning.» 

TYSKLAND

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Det tredje punktet i oppsummeringsboksen slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«NIKE er ikke ansvarlig for noen skader (med unntak av ansvar for NIKEs forsettlige og grovt uaktsomme handlinger, og NIKEs personskader) forårsaket av samhandling med andre brukere. Vennligst vær ansvarlig, og ta forhåndsregler når du samhandler med folk du ikke kjenner.»

Det siste punktet under underkategorien «FYSISK AKTIVITET» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«I den grad gjeldende lov tillater det, er NIKE ikke ansvarlig for noen skader (med unntak av ansvar for NIKEs forsettlige og grovt uaktsomme handlinger, og NIKEs personskader) du forårsaker som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke Plattformen.»

Underkategorien «ANSVARSFRASKRIVELSE VED GARANTI», herunder alle punktene, slettes i sin helhet.

Punkt 9 (ERSTATNING/ANSVARSBEGRENSNINGER): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «ERSTATNING/ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet.

Underkategorien «ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«ANSVARSBEGRENSNINGER. NIKEs og deres medlemmer, sjefer, ledere, aksjonærer, ansatte og agenters (Utgivelsespartene) ansvar er begrenset til forsettlige eller grovt uaktsomme tilfeller. I tilfeller av simpel uaktsomhet er Utgivelsepartene kun ansvarlige dersom en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse hvis overtredelse forfekter formålet med kontrakten, eller hvis ytelse er nødvendig for å oppnå kontraktens formål eller hvis overtredelse påvirker kundens tillit (også kalt «cardinal duties) har blitt krenket. I slike tilfeller er ansvaret begrenset til typiske og forutsigbare skadefølger. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke for krav under produktansvarslover, og ikke i tilfeller av kroppsskader eller død.»

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet erstattes med de europeiske landenes versjon overfor, men følgende inkluderes på slutten:

«Alle krav skal bringes inn innen 2 år etter at kravet oppsto.»

UNGARN

Innledende avsnitt: Det andre punktet i første del ovenfor kalt «Vilkår for salg» endres ved å inkludere følgende:

«Disse vilkårene utgjør en underforstått avtale mellom deg og NIKE, med mindre annet oppfyller kravene til skriftlig avtale etter ungarsk lov.»

ITALIA     

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Det siste punktet under underkategori «FYSISK AKTIVITET» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«I den grad gjeldende lov tillater det, er NIKE ikke ansvarlig for noen skade du forårsaker som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke Plattformen, med unntak av tilfeller av svindel eller grov uaktsomhet fra Nikes side.»

Underkategorien «BRUKERSAMHANDLING» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«BRUKERSAMHANDLING. Vi er ikke ansvarlig for din samhandling med andre Plattformbrukere, eller noe tap eller skade som kan oppstå som følge av disse samhandlingene, med unntak av tilfeller av svindel og grov uaktsomhet fra Nikes side.

Ta ansvar og ta forhåndsregler når du samhandler med andre brukere (inkludert brukere du ikke kjenner) på Plattformen. Før du beslutter å fysisk møte noen, vurder å undersøke, ta med en venn, velge et offentlig sted og informere noen om hvor du kommer til å være. NIKE er ikke forpliktet til å bli involvert i noen brukeruenighet(men kan gjøre det etter eget skjønn), med unntak av tilfeller av svindel og grov uaktsomhet fra Nikes side.»

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av det siste punktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

POLEN

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av punktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON

SVEITS

Punkt 10 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av det siste kulepunktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON