DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT INFORMACJI O TRENINGU

Czym są Informacje o treningu?

Terminem „Informacje o treningu” Nike określa informacje generowane przez nasze aplikacje dotyczące aktywności fizycznej użytkownika wraz z pomiarem jego cech fizycznych. Przykładem danych stanowiących Informacje o treningu mogą być: lokalizacja, dane z przyspieszeniomierza lub pomiar tętna, zbierane podczas treningu. Informacje o treningu mogą obejmować również pomiary obliczane na podstawie danych zarejestrowanych w czasie treningu, np. pokonana odległość, tempo i przybliżona liczba spalonych kalorii. Wzrost, waga i tętno w spoczynku to Informacje o treningu stanowiące precyzyjne pomiary cech fizycznych użytkownika, a nie aktywności fizycznej.

Ze względu na osobisty charakter tych danych staramy się przedstawić użytkownikowi jasne informacje na temat tego, w jaki sposób Informacje o treningu będą wykorzystywane. Z uwagi na to, że w niektórych jurysdykcjach dane te mogą być uważane za wrażliwe, podejmujemy odpowiednie środki w celu ich ochrony i wykorzystania, a jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulaminy wewnętrzne Nike, uzyskujemy zgodę użytkownika na ich wykorzystanie.

W jaki sposób Nike wykorzystuje Informacje o treningu?

Nike gromadzi Informacje o treningu, aby pomóc użytkownikowi w osiągnięciu celów treningowych w trakcie używania aplikacji fitness, udziału w naszych imprezach oraz w czasie, gdy dostarczamy użytkownikowi nasze produkty lub usługi. 

Korzystanie z kluczowych funkcji aplikacji i usług

Nasze aplikacje i usługi często wymagają udzielenia przez użytkownika Nike zgody na przetwarzanie jego Informacji o treningu, aby mógł on korzystać z ich kluczowych funkcji. Przykładowo, w przypadku korzystania z aplikacji Nike+ Running, Nike wymaga dostępu do danych o lokalizacji bądź o ruchu i wysokości (kiedy użytkownik biegnie na bieżni), w celu zmierzenia przebiegniętego dystansu oraz tempa. W czasie udziału w imprezie Nike, np. w wyścigach, Nike gromadzi dane o czasie i dystansie.

Nike stosuje również systemy zapisujące zagregowane Informacje o treningu użytkowników, dzięki czemu może dostarczać aplikacje i usługi oraz udostępniać użytkownikom wewnętrzne raporty z danymi takimi jak rejestracja, użycie i popularność. W niektórych państwach będziemy musieli uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie Informacji o treningu w celu udostępnienia kluczowych funkcji aplikacji lub usług. W państwach tych użytkownik nie będzie mógł korzystać z usługi, jeśli nie wyrazi zgody na niezbędne przetwarzanie. 

Domyślny wzrost i waga

Niektóre aplikacje i usługi wymagają od użytkownika podania jego wzrostu i wagi, aby możliwe było korzystanie z kluczowych funkcji, takich jak obliczanie dystansu i liczby kalorii. Jeżeli użytkownik nie zechce podać swojego faktycznego wzrostu i wagi, Nike zastosuje wartości domyślne. Dzięki temu Nike może udostępniać kluczowe funkcje aplikacji, jednocześnie dając użytkownikowi większą kontrolę nad przekazywanymi nam informacjami. W przypadku korzystania z wartości domyślnych niektóre pomiary w aplikacjach i usługach mogą być mniej dokładne niż pomiary dokonywane na podstawie faktycznych wartości. 

Personalizacja i analiza w oparciu o Informacje o treningu

Nike oferuje również wiele opcjonalnych, innowacyjnych funkcji, pozwalających na analizę indywidualnych oraz zagregowanych Informacji o treningu w celu umożliwia personalizacji usługi.

Przykładowo, możemy analizować Informacje o treningu, aby przygotować indywidualnie dopasowane plany treningowe, zmieniające się odpowiednio do postępów użytkownika. Dzięki analizie obecnych i dawnych treningów możemy zalecić najlepszy program, odpowiadający obecnemu poziomowi aktywności oraz celom użytkownika. Ponadto porównujemy aktywność użytkownika z danymi o aktywności milionów innych sportowców, dzięki czemu możemy nieustannie doskonalić nasze programy i przedstawiać najlepsze rekomendacje.

Nike może również personalizować zaproszenia na imprezy sportowe lub rekomendować produkty w oparciu o Informacje o treningu. Użytkownik może na przykład otrzymać zaproszenie do klubów biegowych, klubów szkoleniowych lub do udziału w wyścigach, odpowiednio do wyników użytkownika oraz Informacji o treningu zapisanych w naszych aplikacjach lub usługach. Użytkownik może otrzymać zniżkę na zakup nowej pary butów, aby uczcić osiągnięcie kamienia milowego wskazanego przez aplikację, czy rekomendację stylu obuwia preferowanego przez innych biegaczy o podobnym sposobie biegania. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z personalizacji lub nie chce, aby jego Informacje o treningu znalazły się w naszej ogólnej analizie na potrzeby personalizacji, może on kontrolować swoje preferencje za pomocą ustawień „Moje informacje o treningu”.

W przypadku wyrażenia zgody na używanie przez Nike Informacji o treningu na potrzeby personalizacji, Informacje o treningu użytkownika obejmą również wszelkie informacje ogólne udostępnione innym osobom przy pomocy aplikacji. Przykładowo, kilometry przebiegnięte przez użytkownika zostaną dodane do łącznej liczby kilometrów przebiegniętych przez wszystkich użytkowników aplikacji Nike+ Running; Informacje o treningu mogą również zostać uwzględnione w dowolnych punktach odniesienia dotyczących wyników (w tym opartych na segmentach użytkowników) prezentowanych w ramach aplikacji lub usługi. 

Marketing bezpośredni – szanowanie preferencji

Niezależnie od ustawień „Moich informacji o treningu” określonych przez użytkownika, Nike szanuje jego aktualne preferencje co do komunikacji w zakresie marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik wskazał, że chce otrzymywać materiały marketingowe drogą mailową, w dalszym ciągu będzie on otrzymywał maile. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych drogą mailową, zmiana ustawień Informacji o treningu nie będzie wiązała się z zapisaniem użytkownika do nowego programu mailingowego.

Ustawienia te służą określeniu, czy Informacje o treningu użytkownika będą analizowane w celu spersonalizowania treści, programów treningowych, ofert i rekomendacji. Nie wpłynie to na inne wybory użytkownika dotyczące komunikacji Nike poprzez pocztę elektroniczną lub SMS. 

Podłączenie urządzeń innych producentów

Produkty i usługi cyfrowe Nike umożliwiają również podłączenie urządzeń innych producentów służących do zapisywania Informacji o treningu. Po połączeniu z usługami Nike urządzenia innego producenta, takiego jak zegarek do biegania lub pulsometr, oraz po skonfigurowaniu go tak, aby urządzenie łączyło się z Nike, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie Informacji o treningu z tego urządzenia na platformę Nike. Po zapisaniu informacji na platformie Nike, dane pochodzące z tych urządzeń będą traktowane przez Nike jako Informacje o treningu.