NIKE-BRUGSVILKÅR

Dato for seneste revidering: Juni 2022

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR (“VILKÅR”) OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER EVENTUEL NIKE-PLATFORM.

Hvis du bor i hvilket som helst af følgende lande eller regioner, kan yderligere vilkår gælde for dig og kan ses nederst på siden af disse vilkår. Vi viser landet/regionen i vilkårene, hvis relevant.  Disse yderligere vilkår tilsidesætter nedenstående vilkår i tilfælde af eventuel uoverensstemmelse.

Argentina, Australien, Brasilien, CanadaColombia, HongkongJapan, SydkoreaFilippinerne, alle europæiske lande (herunder specifikke vilkår for Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Polen og Schweiz.

Velkommen til NIKE-fællesskabet!  Du læser disse vilkår, fordi du bruger et NIKE-websted, en digital oplevelse, social medieplatform, mobilapp, bærbar teknologi eller et af vores andre produkter eller tjenester, som alle er en del af NIKE's platform (”platform”).  Du kan få adgang til platformen via en computer, mobiltelefon, tablet, konsol eller anden teknologi, som vi henviser til heri som en ”enhed”.  Din operatørs normale takster og gebyrer gælder for din enhed.

Disse vilkår opretter en juridisk bindende aftale mellem dig og NIKE og dets tilknyttede selskaber (som vi kan henvise til som ”NIKE,” ”vi”, ”os” eller ”vores”) vedrørende din brug af platformen. Gennemgå vores Oversigt over Lokale Enheder for navnet på den NIKE-enhed, der er ansvarlig for at levere platformen til dig og de relevante kontaktoplysninger. Et par vigtige punkter:

1. GRUNDREGLER

Berettigelse.  Du er kun berettiget til at bruge platformen, hvis du har nået myndighedsalderen i dit land, eller hvis du har samtykke fra din forælder eller værge.  Der kan være visse aldersbegrænsninger for specifikke platformstjenester i forskellige lande. 

Tilmeldingsregler.  Når du tilmelder dig en konto hos os, gælder følgende regler:

2.  EJERSKAB AF INDHOLD

Med undtagelse af brugerindhold (defineret nedenfor) ejes alt indholdet på vores platform - herunder tekst, software, scripts, kode, design, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, applikationer, interaktive funktioner, artikler, nyhedshistorier, skitser, animationer, klistermærker, generelle illustrationer og andet indhold (”indhold”) - af NIKE eller andre, som vi licenserer indhold fra, og er beskyttet af love om ophavsret, varemærke, patent og andre love. NIKE forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i disse vilkår.

3.  AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN

Brugerindholdslicens. Nogle dele af platformen giver dig mulighed for at slå fotos, videoer, kommentarer og andet indhold op, som vi henviser til som ”brugerindhold.”  Nike er ikke ansvarlig for brugerindhold, som andre slår op på platformen. Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det, men når du slår brugerindhold op, licenserer du det til NIKE som beskrevet nedenfor:

LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du forstår, at eventuelle kommentarer, feedback eller ideer, som du sender til os, tilvejebringes på et ikke-fortroligt grundlag, og du tildeler NIKE en evig, verdensomspændende licens til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester. [Se vilkår for Colombia og Belgien]

4.  ADFÆRDSKODEKS FOR BRUGERE

Vi er begejstrede for, at du bidrager til NIKE-fællesskabet.  Her er et par grundlæggende regler:

5.  KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Rådfør dig med din juridiske rådgiver, inden du anmelder et krav til os, fordi der kan være sanktioner for falske krav.  NIKE kan opsige konti tilhørende platformsbrugere, hvis det konstateres, at de krænker tredjeparters ophavsrettigheder.

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret uretmæssigt på platformen, således at det udgør en krænkelse, bedes du tilvejebringe følgende oplysninger for os [Se vilkår for Frankrig.]:

(1) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og en elektronisk eller fysisk underskrift fra ejeren af ophavsretten eller den person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne,

(2) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket,

(3) en beskrivelse af, hvor på platformen det indhold, som du hævder er krænkende, findes,

(4) en skriftlig erklæring om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov, og

(5) en erklæring fra dig, afgivet under straf for mened (afhængig af gældende lov), om at ovennævnte oplysninger i din erklæring er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Send klager over krænkelse af ophavsret til:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926
Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNERE PÅ PLATFORMEN

Fra tid til anden kan NIKE muligvis linke til eller samarbejde med tredjepartswebsteder, sociale medieplatforme, mobilapps og andre produkter og tjenester (”tredjeparter”).  Du kan muligvis oprette forbindelse til disse tredjeparter gennem platformen, men dette betyder ikke, at NIKE godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparter eller deres aktiviteter, som er underlagt separate brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker.  Du bør nøje gennemgå eventuel tredjeparts websteder og brugsvilkår og databeskyttelsespolitik. NIKE er ikke ansvarlig for tredjeparters indhold, politikker eller aktiviteter, og du interagerer med tredjeparter på egen risiko.

7.  VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

FYSISK AKTIVITET.  [Se vilkår for Canada, Tyskland og Italien, fordi følgende udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.] Platformen kan indeholde funktioner, der fremmer fysisk aktivitet, ernæring eller generel velvære.  De er kun til orientering og er ikke beregnet som medicinsk rådgivning eller medicinske tjenester, eller til diagnosticerings- eller behandlingsformål. 

BRUGERINTERAKTIONER.  I det omfang tilladt ved gældende lov, er vi ikke ansvarlige for dine interaktioner med andre brugere af platformen eller eventuel skade, som du måtte opleve på grund af disse interaktioner. [Se vilkår for Italien.]

GARANTIFRASKRIVELSE.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Australien, Canada og Tyskland.] 

8.  OPSIGELSE

NIKE kan opsige eller ændre eventuel Nike-platform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uden varsel.

NIKE kan opsige eller suspendere din konto, slette din profil eller ethvert af dit brugerindhold og begrænse din brug af hele eller enhver del af platformen til enhver tid og af enhver årsag, uden erstatningsansvar for Nike, med forbehold af gældende lovgivning.   

9.  SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi vil gerne have, at du nyder godt af vores platform, men NIKE skal også beskytte sig mod eventuel skade, du måtte forårsage.

Skadesløsholdelse og FRITAGELSE.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Canada, Frankrig,  Tyskland, og Hongkong.] Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer, der udspringer af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse brugsvilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder. Du, for dig selv og på vegne af dine arvinger, dit bo, forsikringsselskaber, efterfølgere og erhververe, fritager og frigiver hermed NIKE-parterne fra alle krav eller søgsmål, som du måtte have for erstatninger, der på nogen måde vedrører din brug af platformen.

ANSVARSBEGRÆNSNING.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser/begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Canada, Frankrig, Tyskland, Hongkong og Filippinerne.] INGEN AF NIKE-PARTERNE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ERSTATNINGER ELLER FØLGEERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUEL TABT FORTJENESTE ELLER EVENTUELLE MISTEDE DATA, DER FØLGER AF BRUGEN AF, ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, PLATFORMEN ELLER YDEEVNEN AF DE PRODUKTER, DER ER KØBT GENNEM PLATFORMEN ELLER ANDRE PLATFORMSBRUGERES ADFÆRD (UANSET OM ONLINE ELLER OFFLINE) ELLER DELTAGELSE I EN NIKE-BEGIVENHED ELLER NIKE-PARTNERBEGIVENHEDER, ELLER EVENTUELT BRUGERINDHOLD ELLER EVENTUEL ANDEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN, SELV HVIS NIKE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.  DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR DIN BRUG AF PLATFORMEN. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD NIKE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE ERSTATNINGER, DER UDSPRINGER AF DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE PLATFORMEN. HVIS NIKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR EVENTUEL SKADE ELLER TAB, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSTIGE USD 100,00 ELLER EUR 100,00, HVIS DU BOR I EUROPA. 

10.  TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR

Lovvalg/Kompetence

Hvis du bor i ethvert af følgende lande, kan andre ”Lovvalg/Kompetence”-vilkår gælde for dig: Argentina, Østrig, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, HongkongItalien, Filippinerne, Polen, Schweiz og alle andre europæiske lande.

Elektroniske meddelelser

Ret til at overdrage, ingen afkald, vilkårenes uafhængighed

Tak fordi du læste med.  God fornøjelse med vores fællesskab!

LANDE-/REGIONSSPECIFIKKE VILKÅR

Hvis du bor i et af de følgende lande, gælder disse yderligere vilkår og tilsidesætter eventuelle uoverensstemmende vilkår i brugsvilkårene.

ARGENTINA

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Det første punkt under underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” slettes og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at vise det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen og til at dele det med andre brugere, herunder retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker af, underlicensere og distribuere brugerindholdet.

Vi har, for eksempel, brug for disse rettigheder, så vi kan kopiere dit brugerindhold til vores databaser, vise det i det rigtige format på tværs af vores mobilapplikationer og sende dit brugerindhold til leverandører, der udfører tjenester på Nikes vegne.”

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes herved og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

AUSTRALIEN

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet “GARANTIFRASKRIVELSE” ændres ved at tilføje følgende:

”Platformen, indholdet og materialerne og produkterne på denne platform leveres dog med visse garantier, der ikke kan udelukkes til fordel for australske kunder i henhold til australsk forbrugerlovgivning, herunder garantier for acceptabel kvalitet og egnethed af formål med produkter.  Intet i disse vilkår skal fortolkes eller anvendes på en sådan måde, at det udelukker, begrænser eller ændrer, eller have den virkning, at det udelukker, begrænser eller ændrer, eventuel betingelse, garanti, rettighed eller retsmiddel, der følger af australsk forbrugerlovgivning, og som ved lov ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres, selvom eventuelt andet vilkår i disse vilkår ellers antyder, at dette kan være tilfældet.”

BRASILIEN

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes og erstattes med følgende:

”Lovvalg/Kompetence

CANADA

Indledende afsnit:

Afsnittet ”Vores vilkår kan ændre sig” kvalificeres af følgende:

”(a) Nike skal sende dig, mindst 30 dage inden ændringen træder i kraft, en skriftlig meddelelse, der er udarbejdet tydeligt og læseligt, med angivelse af den nye klausul og datoen for ændringens ikrafttrædelse, og

(b) du kan afvise ændringen og ophæve, eller i tilfælde af en kontrakt, der involverer sekventiel udførelse, annullere kontrakten uden omkostninger, bøde eller annulleringskompensation ved at sende Nike en meddelelse herom senest 30 dage efter, at ændringen træder i kraft, hvis ændringen medfører en forøgelse af dine forpligtelser eller en reduktion af Nike's forpligtelser.”

FLERE AFSNIT: Vilkårene angivet i afsnittene ”Fysisk aktivitet”, ”Garantifraskrivelse”, ”Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning” og ”Ansvarsbegrænsning” kvalificeres af følgende:

”Forbrugerbeskyttelseslove i nogle retskredse, herunder Quebec, tillader ikke begrænsninger og udelukkelser af garantier for købte produkter. Hvis disse love gælder for dig, finder udelukkelserne eller begrænsningerne i de følgende afsnit muligvis ikke anvendelse: Fysisk aktivitet, Garantifraskrivelse, Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning og Ansvarsbegrænsning.”

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” ændres ved at tilføje følgende i begyndelsen af afsnittet:

“Forbrugerbeskyttelseslove i nogle retskredse, såsom Quebec, kan muligvis kræve, at din aftale reguleres af lovgivningen i din retskreds og høres af kompetente domstole i din retskreds. Derudover giver sådanne love dig muligvis ikke tilladelse til at give afkald på din ret til at indgå i et gruppesøgsmål eller til at begrænse din tidsfrist til at indlede en retssag. Hvis disse love gælder for dig, finder følgende begrænsninger muligvis ikke anvendelse.”

COLOMBIA

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” ændres som følger:

Det første punkt under BRUGERINDHOLDSLICENS slettes og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder.”

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Underafsnittet ”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDACK OG IDEER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”TILLADELSE TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du tildeler NIKE en tidsubegrænset, verdensomspændende tilladelse til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester.”

HONGKONG

Nike, Inc., en enhed, der er registreret i staten Oregon, USA og med adresse på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA), er: (1) operatøren og administratoren af NRC- og NTC-apps, og (2) vores ordregivende enhed for disse vilkår med dig.

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit slettes og erstattes med følgende:

“Skadesløsholdelse og fritagelse.  Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger (herunder advokatsalærer), der opstår af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse vilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder. 

Ansvarsbegrænsning. Undtagen i det omfang det er tilladt ved gældende lov, accepterer du:

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Det første punkt i underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed.

JAPAN

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

ANSVARSBEGRÆNSNING.  INGEN AF NIKE-PARTERNE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ERSTATNINGER ELLER FØLGEERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUEL TABT FORTJENESTE ELLER EVENTUELLE MISTEDE DATA, DER FØLGER AF BRUGEN AF, ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, PLATFORMEN ELLER YDEEVNEN AF DE PRODUKTER, DER ER KØBT GENNEM PLATFORMEN ELLER ANDRE PLATFORMSBRUGERES ADFÆRD (UANSET OM ONLINE ELLER OFFLINE) ELLER DELTAGELSE I EN NIKE-BEGIVENHED ELLER NIKE-PARTNERBEGIVENHEDER, ELLER EVENTUELT BRUGERINDHOLD ELLER EVENTUEL ANDEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN, SELV HVIS NIKE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.  DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR DIN BRUG AF PLATFORMEN. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD NIKE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE ERSTATNINGER, DER UDSPRINGER AF DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE PLATFORMEN. HVIS NIKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR EVENTUEL SKADE ELLER TAB, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSTIGE USD 100,00 ELLER EUR 100,00, HVIS DU BOR I EUROPA.

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Lovvalg/Kompetence

SYDKOREA

Følgende placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår gælder for din brug af og adgang til Nike Running Club-appen og Nike Training Club-appen: placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem de placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår og disse vilkår, skal disse vilkår have forrang.

FILIPPINERNE

Afsnit 2 (EJERSKAB AF INDHOLD): Det tredje punkt i dette afsnit revideres som følger:

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Dette afsnit revideres som følger:

Brugerindholdslicens. Nogle dele af platformen giver dig mulighed for at slå fotos, videoer, kommentarer og andet indhold op, som vi henviser til som ”brugerindhold.”  Nike er ikke ansvarlig for brugerindhold, som andre slår op på platformen. Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det, men når du slår brugerindhold op, accepterer du følgende:

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes og erstattes med følgende:

”I det omfang tilladt ved gældende lovgivning er ingen af NIKE-parterne erstatningsansvarlige for eventuelle særlige eller hændelige erstatninger eller følgeerstatninger, herunder, uden begrænsning, for eventuel tabt fortjeneste eller eventuelle mistede data, der følger af brugen af, eller den manglende evne til at bruge, platformen eller ydeevnen af de produkter, der er købt gennem platformen eller andre platformsbrugeres adfærd (uanset om online eller offline), eller deltagelse i en NIKE-begivenhed eller NIKE-partnerbegivenheder, eller eventuelt brugerindhold eller eventuel anden aktivitet i forbindelse med brugen af platformen, selv hvis NIKE er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatninger.  Hvis NIKE er erstatningsansvarlig over for dig for eventuel skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din brug af platformen eller eventuelt indhold, skal NIKE’s erstatningsansvar ikke overstige USD 100,00 eller EUR 100,00, hvis du bor i europa, uden at dette berører eventuel gældende lovgivning.”

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Det første punkt i underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed.

EUROPÆISKE LANDE

Følgende revideringer gælder for alle europæiske lande med undtagelse af Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen og Schweiz, som har andre specifikke revideringer af disse vilkår, der gælder for europæiske lande.

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

ØSTRIG

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit erstattes med versionen for europæiske lande nedenfor, bortset fra, at følgende tilføjes i slutningen:

”Alle krav skal indgives inden for tre (3) år efter, at kravet opstår.”

BELGIEN

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Dette afsnit ændres som følger:

Det første punkt i underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, evig (eller i det mindste for varigheden af den juridiske beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder/billedrettigheder, som kan eksistere i brugerindholdet), overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel, salgsfremmende og driftsmæssig brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder.”

Underafsnittet ”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du tildeler NIKE en evig (eller i det mindste for varigheden af den juridiske beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder/billedrettigheder, som kan eksistere i kommentarerne, feedbacken og ideerne), verdensomspændende licens til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester.”

FRANKRIG

Afsnit 5 (KRÆNKELSE AF OPHAVSRET): Det andet afsnit i dette afsnit slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret uretmæssigt på platformen, således at det udgør krænkelse, bedes du tilvejebringe følgende oplysninger for os:

(1) dato for anmeldelse,

(2) hvis sagsøgeren er en fysisk person: navn, efternavn, erhverv, adresse, nationalitet, fødested og fødselsdato,

(3) hvis sagsøgeren er en juridisk person: navn, form, hjemsted og den enhed, der repræsenterer den til juridiske formål,

(4) modtagerens navn og adresse, eller hvis en juridisk person, dens navn og hjemsted,

(5) en beskrivelse af de omtvistede fakta og den nøjagtige placering,

(6) årsagerne til, at indholdet skal trækkes tilbage, herunder relevante lovbestemmelser og begrundelse af fakta, og

(7) en kopi af korrespondancen, der er sendt til forfatteren eller redaktøren af de omtvistede oplysninger eller den omtvistede aktivitet, der anmoder om deres afbrydelse, tilbagetrækning eller ændring, eller en forklaring på, at forfatteren eller redaktøren ikke kunne kontaktes.”

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ERSTATNINGSANSVAR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”Skadesløsholdelse og fritagelse” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Skadesløsholdelse.  Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer, der udspringer af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse brugsvilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder.”

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed.

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende: 

”Lovvalg/Kompetence

Intet i dette afsnit fratager dig den beskyttelse, der ydes til forbrugere af de obligatoriske retsregler i det land, hvor du bor.

TYSKLAND

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Det tredje punkt i oversigtsfeltet slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

“NIKE er ikke ansvarlig for eventuel skade (med undtagelse af erstatningsansvar for NIKE's forsætlige og grove uagtsomme handlinger og NIKE’s personskader), der forårsages af dine interaktioner med andre brugere.  Vær ansvarlig og tag forholdsregler, når du interagerer med mennesker, du ikke kender.”

Det sidste punkt i underafsnittet ”FYSISK AKTIVITET” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er NIKE ikke erstatningsansvarlig for eventuelle erstatninger (med undtagelse af erstatningsansvar for NIKE's forsætlige og grove uagtsomme handlinger og NIKE’s personskader), som du måtte lide som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge platformen.”

Underafsnittet “GARANTIFRASKRIVELSE”, herunder alle punkterne deri, slettes i sin helhed.

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”SKADESLØSHOLDELSE OG FRITAGELSE” slettes i sin helhed.

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”ANSVARSBEGRÆNSNING. Eventuelt erstatningsansvar tilhørende NIKE og dets tilknyttede selskaber, og deres ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere og agenter (”frigjorte parter”) er begrænset til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er de frigjorte parter kun erstatningsansvarlige, hvis en væsentlig kontraktlig pligt, hvis overtrædelse bringer kontraktens formål i fare, eller hvis opfyldelse er påkrævet for at opfylde dette formål, og hvis udførelse forbrugeren er afhængig af (såkaldte ”kardinalpligter”), er blevet misligholdt. I dette tilfælde er erstatningsansvaret begrænset til erstatninger, der er sædvanlige og forudsigelige. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for krav i henhold til produktansvarslovgivning og i tilfælde af legemsbeskadigelse eller død.”

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit erstattes med versionen for europæiske lande ovenfor, bortset fra, at følgende tilføjes i slutningen:

”Alle krav skal indgives inden for to (2) år efter, at kravet opstår.”

UNGARN

Indledende afsnit: Det andet punkt i det første afsnit ovenfor, ”Salgsvilkår”, ændres ved at tilføje følgende:

”Disse vilkår udgør en stiltiende aftale mellem dig og NIKE, medmindre andet opfylder kravene til skriftlige aftaler i henhold til ungarsk lovgivning.”

ITALIEN

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Det sidste punkt i underafsnittet ”FYSISK AKTIVITET” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er NIKE ikke erstatningsansvarlig for eventuelle erstatninger, som du måtte lide, der følger af din brug af, eller manglende evne til at bruge, funktionerne på platformen, med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Underafsnittet ”BRUGERINTERAKTIONER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”BRUGERINTERAKTIONER.  Vi er ikke ansvarlige for dine interaktioner med andre brugere af platformen eller eventuel skade, som du måtte opleve på grund af disse interaktioner, med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Vær ansvarlig og tag forholdsregler, når du interagerer med andre brugere (herunder brugere, du ikke kender) på platformen. Før du møder en anden person ansigt til ansigt, skal du overveje at undersøge, medbringe en ven, vælge offentlige steder og fortælle nogen, hvor du skal hen. NIKE er ikke forpligtet til at involvere sig i eventuel brugertvist (men kan gøre det efter eget skøn), med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

POLEN

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

SCHWEIZ

Afsnit 10 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”LOVVALG/KOMPETENCE