Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies της Nike

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή παράγονται (υποβάλλονται σε επεξεργασία) όταν αλληλεπιδράτε με τη Nike μέσω των ιστοσελίδων μας, των ψηφιακών εμπειριών, των κινητών εφαρμογών, των καταστημάτων, εκδηλώσεων ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, και τα οποία αποτελούν μέρος της πλατφόρμας της Nike («Πλατφόρμα»). Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

ΠΟΙΟΣ είναι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Ποια εταιρεία Nike είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Πλατφόρμα της Nike, καθώς και με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε. Η αντίστοιχη εταιρεία Nike αναφέρεται ως  «Nike», «εμάς», «εμείς» ή «μας» σε αυτή την πολιτική απορρήτου.

Ανατρέξτε στον http://origin-agreementservice.svs.nike.com/rest/agreement?requestType=styled_body&agreementType=localentitiesεδώ.

Σύνδεση Λογαριασμού (AccountLinking)

Αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στη Nike με λογαριασμό μέλους ως Συνεργάτης Nike (Nike Partner) («Σύνδεση Λογαριασμού»), η Nike θα λάβει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να συνδέσει και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα από τη Σύνδεση Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των επιστροφών σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να δημιουργήσουμε τη σελίδα Παραγγελιών Συνεργατών (Partner Orders page) που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Nike, και για να σας δώσουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα προνόμια, όπως πρόσβαση σε αποκλειστικά προϊόντα Nike, βραβεία και εμπειρίες, όταν πραγματοποιείτε αγορές με τους Συνεργάτες μας. Η Nike επίσης θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για να προσωποποιήσει την εμπειρία σας στην Πλατφόρμα της Nike, και, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας στέλνει προσωποποιημένες επικοινωνίες marketing. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλοι σκοποί

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους τρόπους και θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεσή σας όπου χρειάζεται.

Νομική Βάση

Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε ορισμένες νομικές βάσεις, ανάλογα με το πώς δραστηριοποιήστε στην Πλατφόρμα μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κοινοποίηση από τη Nike

Η Nike κάνει κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με:

Ενδέχεται επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτουμε σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων μας (όπως σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, μεταβίβασης, διάλυσης ή ρευστοποίησης).

Κοινοποίηση από εσάς

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Πλατφόρμα μας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ που να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ και πόλη.  Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας ή το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την αλληλεπίδρασή σας με τη Nike.  Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας παρέχουμε για τη διαχείριση της κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Nike με σκοπό τον έλεγχο των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες μέσω των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Nike.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των Προσωπικών σας Δεδομένων

Κρυπτογράφηση & Ασφάλεια: Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων κρυπτογράφησης και επαλήθευσης ταυτότητας, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας.

Διεθνής μεταφορά δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο της Πλατφόρμας μας θα αποθηκεύονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους η Nike μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των προσωπικών δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα προσωπικά δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, θα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκούς προστασίας σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ, ή την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες Όταν τα προσωπικά δεδομένα μεταφέρονται εντός της Nike, χρησιμοποιούμε ενδοεταιρική συμφωνία μεταφοράς δεδομένων.

Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας: Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ( εκτός αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό Nike. Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης). Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εξής: (i) πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, (ii) ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (φορητότητα) ή την διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε άλλη εταιρεία (iii) διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι ημιτελή ή ανακριβή, ή (iv) διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα.  Σε περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, (όπως η Σύνδεση Λογαριασμού) έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Αν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε κάποιο άλλο δικαίωμά σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την Διαδικτυακή φόρμα Nike για τα προσωπικά δεδομένα.

Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing

Αν έχετε λογαριασμό Nike, μπορείτε  να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Nike τροποποιώντας τις επιλογές σας στην ενότητα «δείτε ή αλλάξτε το προφίλ σας» των Δικτυακών μας τόπων. Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.  Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Ερωτήσεις και Σχόλια» παρακάτω.

COOKIES και Pixel Tags

Η Nike συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν κάνετε χρήση της Πλατφόρμας μας. Χρησιμοποιούμε ποικιλία μεθόδων, όπως cookies και ετικέτες, για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται (i) η διεύθυνση IP σας, (ii) ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, (iii) μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός συσκευής και τύπο συσκευής, (iv) τομέας, τύπος και γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, (v) λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος, (vi) χώρα και ζώνη ώρας, (vii) προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους, (viii) πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με την Πλατφόρμα μας, όπως αριθμός κλικ, αγορές, δηλωμένες προτιμήσεις, και (ix) χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL.

Είναι επίσης δυνατή η συλλογή πληροφοριών από τρίτους μέσω της Πλατφόρμας χρησιμοποιώντας cookies, πρόσθετα τρίτων και εργαλεία τύπου widget. Οι εν λόγω τρίτοι φορείς συλλέγουν δεδομένα απευθείας από το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων υπόκειται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ/ΓΑΛΛΙΑ/ΔΑΝΙΑ/ΕΣΘΟΝΙΑ/ΙΤΑΛΙΑ/ΗΒ:

Χρησιμοποιούμε cookies και ετικέτες για να παρακολουθούμε τη χρήση της Πλατφόρμας μας από τους πελάτες μας, καθώς και για να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις τους (όπως χώρα και επιλογές γλώσσας). Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή τους εμπειρία. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies και ετικέτες για να αποκτήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση με την Πλατφόρμα , να εντοπίσουμε τάσεις και να αποκτήσουμε στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την Πλατφόρμα μας. Γενικά υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα  μας:

Επιδρούμε με υπηρεσίες analytics τρίτων στην Πλατφόρμα μας. Αυτοί οι τρίτοι μας κοινοποιούν αναφορές σχετικά με την χρήση της Πλατφόρμας μας, για να μας βοηθήσουν μεταξύ άλλων να καταλάβουμε καλύτερα τα ενδιαφέρονται και τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών της Πλατφόρμας μας. Αυτές οι αναφορές δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα. Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για διαφημιστικές καμπάνιες προς εσάς αν έχετε επιλέξει ορισμένες υπηρεσίες προσωποποίησης διαφημίσεων. Όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας μέσω της σελίδας «Ρυθμίσεις Cookies» στο κάτω μέρος κάθε σελίδας των ιστοσελίδων μας.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις διαφημίσεις μας σε άλλες ιστοσελίδες, όπως στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας γιατί χρησιμοποιούμε διαφημιστικές υπηρεσίες τρίτων. Μέσω αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις που μπορεί να είναι σχεδιασμένες με βάση προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Αυτές οι διαφημιστικές υπηρεσίες, μπορούν ακόμα να καταγράφουν τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες στο χρόνο και μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και εφαρμογών συλλέγοντας πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα. Αυτή η συλλογή πληροφορίων λαμβάνει χώρα τόσο μέσω της Πλατφόρμας μας όσο και μέσω των ιστοσελίδων και των εφαρμογών τρίτων, που συμμετέχουν σε αυτές τις διαφημιστικές υπηρεσίες.

Για μια πλήρη και ενημερωμένη περίληψη όλων των τρίτων που έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε (μέσω της Πλατφόρμας της Nike ή άλλων), συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο ειδικά σχεδιασμένο για αυτό τον σκοπό.  Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αποστολή ειδοποίησης προς εσάς από τον υπολογιστή σας κάθε φορά που αποστέλλονται cookies, ή μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση όλων των cookies. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης σε κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης και συσκευή που χρησιμοποιείτε. Επειδή κάθε πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, προτείνουμε να ανατρέξετε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τον σωστό τρόπο για να τροποποιείτε τα cookies σας. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να μην έχετε πρόσβαση σε πολλά στοιχεία που καθιστούν την Πλατφόρμα μας πιο αποτελεσματική, ενώ μερικές από τις υπηρεσίες μας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν επίσης γενικές πηγές διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Digital Advertising Alliance για να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφήμιση βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να διαμορφώσετε τις διαφημιστικές προτιμήσεις σας στη συσκευή σας σε επίπεδο συσκευής. Για παράδειγμα, για να διαμορφώσετε τις διαφημιστικές προτιμήσεις σας σε συσκευή iOS, πηγαίνετε Settings > Privacy > Advertising > Limit Ad Tracking. Για να διαμορφώσετε τις διαφημιστικές σας προτιμήσεις σε Android, πηγαίνετε Settings > Google > Ads > Opt out of interest-based ads.

ΧΡΗΣIMΟΠΟΙΩΝΤΑΣ την Πλατφόρμα της Nike με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων

Η Πλατφόρμα μας σάς επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με μια μεγάλη ποικιλία άλλων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.  Για παράδειγμα, η Πλατφόρμα μας μπορεί να συνδεθεί με συσκευές τρίτων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης δραστηριοτήτων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προβολής μουσικής μέσω συνεχούς ροής και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Αν επιλέξετε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στη Nike μέσω συσκευής ή λογαριασμού τρίτου, τα δικαιώματα απορρήτου σας σε πλατφόρμες τρίτων θα διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές τους.  Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε χρήση της αλληλεπίδρασής σας με τη Nike σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, αν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας ενώ έχετε αυθεντικοποιηθεί σε πλατφόρμες τρίτων και έχει επιλέξει συγκεκριμένες προσωποποιημένες διαφημιστικές υπηρεσίες, αν μας ζητήσετε να συνδέσουμε το λογαριασμό σας στη Nike με τους λογαριασμούς μελών με τους Συνεργάτες Nike, οι πολιτικές αυτών των πλατφορμών τρίτων και των  Συνεργατών διέπουν αυτά τα δεδομένα που παραμένουν εκεί. 

Η Πλατφόρμα μας μπορεί να παρέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και Apps (τρίτων) για δική σας ευχέρεια ή πληροφόρηση. Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι και Apps διαθέτουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες συνιστούμε θερμά να διαβάσετε. Στον βαθμό που εμείς δεν κατέχουμε ούτε ελέγχουμε τυχόν συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους ή Apps, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε χρήση των δικτυακών τόπων ή Apps ούτε για τις πρακτικές απορρήτου των δικτυακών τόπων ή Apps.

ΑΛΛΑΓΕΣ στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην Πλατφόρμα μας. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιος 2023.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και Σχόλια

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας και τις πρακτικές απορρήτου μας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Διαδικτυακή Φόρμα Nike για τα προσωπικά δεδομένα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων είναι τα εξής: Γραφείο Απορρήτου Nike, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands ή privacy@nike.com

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας με έχοντας παράπονο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αυτό θα αξιολογηθεί με γνώμονα την επίλυση του ζητήματος με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή στη χώρα κατοικίας σας.