PODMÍNKY PRODEJE

(ZÁPADNÍ EVROPA, STŘEDNÍ EVROPA, VÝCHODNÍ EVROPA) 

Tyto podmínky prodeje se vztahují na země Západní Evropy, Střední Evropy a Východní Evropy kromě Bulharska, Chorvatska, Norska, Rumunska, Slovenska, Švýcarska a Turecka, které se řídí odlišnými podmínkami

Před tím, než si z platformy společnosti nike objednáte výrobky, prosím, pečlivě si prostudujte Tyto podmínky prodeje. 

Pokud se nacházíte v kterémkoli z níže uvedených států, mohou se na vás vztahovat další podmínky specifické pro daný stát; takové podmínky lze najít na konci těchto podmínek prodeje nebo po kliknutí na odkaz s názvem příslušného státu. případné další podmínky mají v případě rozporu s níže uvedenými podmínkami přednost, a to v rozsahu takového rozporu. 

Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko. 

PLATNOST

Tyto Podmínky prodeje (dále jen „Podmínky prodeje“) čtete, protože používáte webovou stránku společnosti NIKE, digitální zkušenost, platformu sociálního média, mobilní aplikaci, nositelnou elektroniku (tzv. wearables) nebo některý z našich dalších produktů či služeb, které všechny dohromady tvoří Platformu společnosti NIKE (dále jen „Platforma“). Tyto Podmínky prodeje představují právně závaznou smlouvu mezi Vámi a společností NIKE a jejími spřízněnými společnostmi (na které případně odkazujeme pomocí výrazů jako „společnost NIKE“, „my“, „námi“ či „naše“) ohledně objednávek zadaných ve vztahu k produktům nabízeným na dané Platformě. Obchodní firmu příslušného subjektu společnosti NIKE odpovědného za dání Vám Platformy k dispozici, včetně příslušných kontaktních informací najdete v Seznamu místních subjektů. Společnost Nike může tyto Podmínky prodeje upravit či pozměnit bez oznámení tak, že revidované Podmínky prodeje zveřejní na své Platformě. Váš nákup se řídí Podmínkami prodeje zveřejněnými na Platformě v době, kdy zadáte objednávku. Prosíme, pečlivě si prostudujte tyto podmínky a zkontrolujte, že ve Vaší objednávce nechybí důležité údaje nebo že v nich není chyba, před tím, než objednávku odešlete. Pokud se domníváte, že Vaše objednávka obsahuje chybný údaj, prosíme, kontaktujte nás privacy@nike.com. Vaše používání Platformy se mimoto řídí Podmínkami používání a směrnicí pro ochranu soukromí společnosti a Podmínky používání NIKE. Výše uvedené Podmínky používání jsou do těchto Podmínek zahrnuté na základě výše uvedeného odkazu. [Viz podmínky pro Maďarsko.]. 

ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK NA PLATFORMĚ 

KDO MŮŽE OBJEDNAT

Abyste mohl/a zadat na Platformě objednávku, musí Vám být nejméně 16 let nebo musíte být ještě starší, pokud to příslušné právní předpisy pro uzavření smlouvy se společností NIKE vyžadují, a musíte být spotřebitel, a nikoli prodejce. 

ZÁKAZ ODBĚRU PRO DALŠÍ PRODEJ

Výhradním účelem Platformy je umožnit společnosti NIKE, aby prodávala produkty značky NIKE přímo koncovým spotřebitelům, a proto je koupě produktů za účelem dalšího prodeje přísně zakázána. Koupě za účelem dalšího prodeje znamená, že produkt značky NIKE zakoupí osoba, která dále prodává nebo má v úmyslu dál prodat tento produkt značky NIKE dalším osobám (spotřebitelům, firmám či jakékoli třetí straně). Pro případ, že se společnost NIKE bude domnívat, že máte zájem o koupi za účelem dalšího prodeje zboží, si společnost NIKE vyhrazuje právo podniknout proti Vám jakékoli kroky, zejména včetně omezení prodeje vůči Vám, zrušení Vašich objednávek, a/nebo pozastavení či zrušení Vašeho účtu. 

JAK OBJEDNAT

Pro zadání objednávky potřebujete elektronickou adresu a je možné, že budete potřebovat nastavit Váš prohlížeč tak, aby akceptoval (aby v něm fungovaly) jak tzv. cookies, tak i vyskakovací okna
(tzv. pop-ups), což Vám umožní využívat funkce Platformy, což zahrnuje i vytváření návrhů na zboží přizpůsobené dle Vašeho nápadu, přidávání položek do nákupního košíku a odeslání Vaší objednávky. 

Jakmile objednávku odešlete, zašleme Vám potvrzující elektronickou zprávu o obdržení Vaší objednávky. K akceptaci objednávky z naší strany dojde v okamžiku, kdy Vám budou produkty zaslány – pošleme Vám elektronickou zprávu potvrzující, že produkty byly odeslány (dále jen „Potvrzení objednávky“). V tomto okamžiku vzniká smlouva, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky prodeje, a je pro Vás i nás závazná (dále jen „Smlouva“). Doporučujeme, abyste si vytiskl/a nebo stáhl/a do počítače kopii těchto Podmínek prodeje a příslušného Potvrzení objednávky pro budoucí potřebu/použití. Pokud Vám produkt nebudeme schopni dodat, budeme Vás o tom informovat písemně a objednávku nezpracujeme. 

NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT VAŠI OBJEDNÁVKU ČI ZRUŠIT SMLOUVU

Splnění všech objednávek zadaných prostřednictvím Platformy podléhá dostupnosti zboží. Výslovně si vyhrazujeme právo z jakéhokoli důvodu Vaši objednávku neakceptovat. Mimoto si vyhrazujeme právo Smlouvu zrušit na základě písemného oznámení, které Vám zašleme v níže popsaných situacích, aniž bychom přitom nesli odpovědnost za jakoukoli škodu či jakékoli výdaje kromě vrácení jakékoli částky, kterou jsme od Vás v souvislosti s námi zrušenou Smlouvou obdrželi: 

KONTROLA ÚDAJŮ

Poté, co nám zašlete objednávku, můžeme před jejím splněním provést určitou kontrolu, která může zahrnovat například ověření Vaší adresy, případně ověření, zda není podvodná. Kontrolu provádíme částečně automaticky u všech nákupů, abychom vytřídili neobvyklé či podezřelé transakce nebo takové transakce, u nichž lze předpokládat, že se mohou stát obětí podvodu. Podezření z podvodu budou v rámci Platformy vyšetřována a v případě potřeby i trestně stíhána. 

CENA/ZAPLACENÍ

ZPŮSOBY ZAPLACENÍ

Možné způsoby zaplacení pro každý ze států můžete najít v oddíle „Nápověda“ na webových stránkách www.Nike.com (dále jen „Webové stránky“). Žádné jiné způsoby zaplacení, než ty, které jsou uvedené v oddíle „Nápověda“, nepřijímáme. Prosíme, nepokoušejte se zaplatit jiným způsobem, než je na Webových stránkách uvedeno. Pokud tak učiníte, neneseme odpovědnost za ztracené peníze, ani za jiné škody, které mohou v takovém případě vzniknout. 

ZPRACOVÁNÍ PLATBY

Pokud platíte kreditní/debetní kartou, odečteme příslušnou částku z Vašeho účtu v okamžiku, kdy Vaše objednávka opustí náš sklad. Pokud platíte bankovním převodem (možné pouze u hromadných objednávek), začneme s dodáním (nebo s výrobou – v případě přizpůsobených produktů (NIKEiD)) hned, jakmile Vaši platbu obdržíme, což mlže trvat i několik dnů. Pokud do 12 kalendářních dnů od odeslání Vaší objednávky neobdržíme žádnou platbu, bude Váš nákup automaticky zrušen. Platby mohou být zpracovány jen v případě, že lze ověřit platební informace. 

PŘEVOD TITULU (VLASTNICTVÍ)

Vlastnický titul k jakémukoli produktu si ponecháváme do okamžiku, kdy obdržíme platbu za takový produkt/takové produkty v plné výši. 

CENY A MĚNA

Ceny produktů zobrazené na Platformě zahrnují i daň z přidané hodnoty (DPH), pokud se účtuje. Za každou zásilku účtujeme poštovné, jejichž přesná výše závisí na tom, do kterého státu má být Vaše objednávka doručena. Podrobnější informace o cenách poštovného najdete v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách. 

Ceny jsou uvedeny v měně Euro s výjimkou Velké Británie, Švédska, Norska, Švýcarska a Dánska, kde jsou ceny uvedeny v místní měně. Pakliže při prohlížení nebo odchodu z obchodu změníte stát, kam má být zboží doručeno, mohou být ceny od takového okamžiku uváděny v jiné měně. Upozorňujeme, že změna místa (státu) doručení může mít – vzhledem ke změně měny nebo k cenové politice specifické pro daný stát – vliv na cenu. 

VAŠE CENA CELKEM

Celková cena uvedená při konečném potvrzení na obrazovce zahrnuje i daň a poštovné. Tato cena bude uvedena v Potvrzení objednávky – doporučujeme, abyste si Potvrzení objednávky vytiskl/a nebo uložila/a do počítače pro budoucí potřebu/použití. Platíte-li kreditní kartou, pak se celková částka účtovaná za Vaši celou objednávku objeví ve Vašem výpise v místní měně. 

Jestliže se Vaše místní měna liší od měny, v níž jsou uvedeny ceny, použije Vaše banka k přepočtu kurz platný v den nákupu. Vaše banka však může použít i jiný směnný kurz, což je však mimo naši kontrolu. 

DOBÍRKA

Pokud jste jako způsob zaplacení zvolili dobírku, musí být částka uvedená na potvrzení o odeslání objednaného zboží v místní měně Vámi stanoveného místa určení zaplacena v plné výši ještě před tím, než zboží obdržíte a podepíšete doklad o doručení. Balíček smíte otevřít a zkontrolovat teprve poté, co se uskuteční platba. 

ZMĚNY CEN

Ceny produktů jsou shodné s cenami zobrazenými na Platformě. Ceny se však čas od času mohou měnit; takové změny však nemají vliv na žádnou objednávku, kterou jsme prostřednictvím Potvrzení objednávky potvrdili. [Viz podmínky pro Itálii.] 

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ A DODÁNÍ

KDY A KAM DORUČUJEME

V některé státní svátky nedoručujeme. Přesná data, jakož i dostupné termíny a způsoby dodání najdete v části „Nápověda“ na Webových stránkách. Objednávku dokážeme dodat jen na takovou adresu, která představuje adresu bydliště či pracoviště v jednom ze států uvedených v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách. 

ROZDĚLENÍ ZBOŽÍ DO ZÁSILEK (ROZDĚLENÁ OBJEDNÁVKA)

Pokud je to možné, snažíme se dodat všechny položky, které jste si objednali, najednou. Upozorňujeme však, že vzhledem k tomu, že produkty přizpůsobené dle Vašeho návrhu (obsahující NIKEiD) se vyrábějí v různých závodech, objednávka několika produktů přizpůsobených dle Vašeho návrhu (obsahujících NIKEiD) může být dodána v několika samostatných zásilkách. 

Vyhrazujeme si právo Vaši objednávku rozdělit, například pokud část Vaší objednávky bude zpožděná nebo nebude k dispozici. V případě, že Vaši objednávku rozdělíme, budeme Vás o našem úmyslu tak učinit informovat elektronickou poštou na adresu e-mailu, kterou jste nám při zadání objednávky poskytli. Žádné dodatečné náklady na doručení Vám nebudeme účtovat. 

KONTROLA PO DORUČENÍ

Po doručení prosím zkontrolujte zásilku včetně obalu, zda nedošlo k jejímu poškození. Pokud se zdá, že produkty jsou poškozeny/zničeny, zásilku prosím nepřijímejte. 

CENY ZASLÁNÍ

ZASLÁNÍ ZDARMA

Pokud Váš nákup přesahuje limitní hodnotu vztahující se na zásilky ve Vašem státě doručení, bude Vaše zásilka doručena BEZPLATNĚ ve standardní době, nebo si můžete zvolit expresní dodání za sníženou cenu. Bezplatné dodání produktu můžete získat i díky splnění dalších podmínek. Příslušné limity hodnoty nákupu a odpovídající snížené sazby za dodání najdete v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách. 

PŘIZPŮSOBENÍ ZBOŽÍ DLE PŘÁNÍ

PODMÍNKY PŘIZPŮSOBENÍ ZBOŽÍ

U většiny položek přizpůsobených dle Vašeho návrhu (obsahující NIKEiD) můžete použít kombinaci písmen, mezer a čísel, z nich vytvoříte Vaše „poznávací znamení“ (Váš identifikační znak neboli
„ID“) – personalizovaný vzkaz, který se objeví na Vašem výtvoru. Vyhrazujeme si právo, že můžeme zcela dle našeho uvážení Váš identifikační znak odmítnout, například pokud obsahuje ochrannou známku patřící třetí straně nebo názvy sportovních týmů, sportovců či celebrit, které ani Vy (ani společnost NIKE) nemáte právo použít, nebo proto, že obsahuje materiál, jenž považujeme za nevhodný. Pokud Váš identifikační znak odmítneme, budeme Vás o tom co nejdříve informovat elektronickou poštou.

PROHLÁŠENÍ SPOTŘEBITELE VE VZTAHU K PŘIZPŮSOBENÉMU ZBOŽÍ

Výtvarný návrh daného předmětu (kombinace barev apod.) i jeho personalizace musí být Vaším dílem. Pokud tomu tak není, pak ve stejném rozsahu ručíte za to, že jste oprávněn/a daný návrh či personalizaci vytvořené další osobou použít. 

Vezměte prosím na vědomí, že jakkoli jsme oprávněni Vaši personalizaci nebo Váš návrh odmítnout, za obě tyto věci nesete odpovědnost Vy sám/a a my nejsme povinni Váš návrh či personalizaci zkontrolovat nebo odmítnout. 

Vámi vytvořený výtvarný návrh a personalizace představují to, co nazýváme „Uživatelský obsah”. Na Vámi vytvořený výtvarný návrh a personalizaci se vztahuje článek 2 Podmínek používání.

PRAVIDLA VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY JEŠTĚ PŘED DORUČENÍM

Objednávku můžete bezplatně zrušit, a to bez udání důvodu, za předpokladu, že dosud nebyla odeslána. Objednávky zadané v našem internetovém obchodě začínáme zpracovávat téměř okamžitě. Přejete-li si Vaši objednávku zrušit, nejdřív prosím zkontrolujte stav jejího vyřízení tak, že kliknete na odkaz „stav objednávky“ na Webových stránkách vpravo nahoře. 

Pokud je stav Vaší objednávky „Vyřizuje se“ nebo „Čeká na vyřízení“, můžete Vaši objednávku zrušit tak, že budete kontaktovat naše call centrum (podrobnosti najdete v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách). Pracovníci našeho oddělení služeb zákazníkům pak požádají o zrušení Vaší objednávky v našem skladu. Pakliže uspějí, pošlou Vám elektronickou zprávu a zrušení bude bezplatné. Nebude-li již zrušení možné, produkt/produkty Vám budou dodány a můžete je v souladu s níže popsaným postupem vrátit. 

Objednávky přizpůsobené dle Vašeho návrhu (obsahující NIKEiD) není možné zrušit před odesláním, protože u nich začínáme produkty přizpůsobené dle Vašeho návrhu (obsahující NIKEiD) vytvářet ihned po obdržení Vaší objednávky. 

VRACENÍ ZBOŽÍ PO DORUČENÍ – VADNÉ VÝROBKY

Máte právo vrátit Vám dodané produkty v případě, že vykazují vadu nebo jinak nejsou v souladu s Vaší objednávkou poté, co je obdržíte. Pakliže je Váš nárok oprávněný, bude Vám vrácena kupní cena včetně nákladů na zaslání. Praktické informace ohledně způsobu, jak zboží vrátit, najdete v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách. 

Upozorňujeme taktéž, že podle práva Nizozemska a EU neseme vůči Vám odpovědnost za jakýkoli nesoulad produktu, který zjistíte během nejméně dvou let od dodání produktu a že v tomto smyslu máte ze zákona další práva. Výše uvedená ustanovení tato zákonná práva nijak neomezují. [Viz podmínky pro Francii a Itálii.] 

VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Pokud nejste z jakéhokoli důvodu spokojeni s produktem, který jste si objednali, můžete vykonat své zákonné právo na odstoupení, a to tak, že do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl produkt dodán do Vašich rukou nebo do rukou Vámi určené třetí strany (mimo přepravce), nás budete informovat, že si přejete produkt vrátit; případně, pokud jste si objednal/a v jedné objednávce několik produktů, které jsou dodávány postupně, do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl dodán poslední z objednaných produktů, bez udání důvodu. 

Využijete-li svého práva na odstoupení, jste povinen/povinna neprodleně nám produkty vrátit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nás informoval/a o využití svého práva na odstoupení.

Prosím ujistěte se, že Vámi vracené produkty jsou kompletní (např. u párů je třeba vrátit obě části páru) a že nebyly používány žádným jiným způsobem, než jak je v rozumné míře nezbytné pro rozhodnutí, zda si produkty chcete nechat (což znamená, že si součásti oblečení či obuvi smíte vyzkoušet, zda padnou, avšak nesmít je nosit ani vyprat). Pokud výše uvedené nedodržíte a hodnota daného produktu se v důsledku Vašeho nedodržení sníží, můžeme Vás volat k odpovědnosti za takové snížení hodnoty. Právo na odstoupení nelze využít, pokud je produkt vyroben dle Vašich specifikací nebo jasně personalizovaný (například produkty NIKEiD). 

Praktické informace o tom, jak zboží vrátit, najdete v oddíle „Nápověda“ Platformy, který obsahuje i formulář o odstoupení, jenž můžete využít pro vykonání práva na odstoupení. O své úmyslu vykonat právo na odstoupení nás můžete též informovat jiným jednostranným prohlášením (např. dopisem, faxem nebo elektronickou zprávou). Postačí, pokud nám takové prohlášení pošlete ještě před vypršením doby pro odstoupení. 

Pakliže nás informujete o tom, že si přejete produkt vrátit, vrátíme Vám neprodleně všechny přijaté platby včetně nákladů na doručení (vyjma jakýchkoli dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybral/a jiný než nejlevnější způsob standardního doručení, který nabízíme), v každém případě pak do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí vykonat právo na odstoupení. Zároveň však můžeme s vrácením peněz počkat do doby, než od Vás obdržíme vracené produkty zpět nebo než nám předložíte doklad o tom, že jste produkty zaslal/a zpět. 

INFORMACE O VRÁCENÍ PENĚZ

K vrácení peněz dochází na základě původní formy zaplacení. Pokud jste zaplatil/a bankovním převodem, je třeba, abyste tuto informaci při vracení sdělil/a Oddělení služeb zákazníkům, abychom Vám mohli vrátit peníze přímo na Váš účet. Praktické informace o tom, jak vracet, včetně termínů pro vrácení peněz, najdete zde

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODUKTY V TZV. PŘEDOBJEDNÁVKÁCH

Předobjednávky představují postup, díky němuž si můžete produkt objednat ještě před plánovaným uvedením do maloobchodního prodeje. Vzhledem k povaze předobjednání platí pro předobjednané produkty níže uvedená pravidla: 

Dodání. U předobjednaných produktů je naším cílem, aby byly dodány ještě před jejich uvedením do maloobchodního prodeje, a to za předpokladu, že Vaši platbu obdržíme alespoň tři (3) pracovní dny před takovým dnem. Konkrétní časy doručení závisejí na okamžiku, kdy je produkt k dispozici v našem skladu. Od okamžiku, kdy je předobjednaný produkt k dispozici v našem skladu, platí standardní doba doručení. Tyto informace jsou však jen přibližným odhadem a časové údaje nejsou závazné. 

Zaplacení. Vyjma případů, kdy jste si zvolil/a možnost zaplatit dobírkou při doručení, platí níže uvedená pravidla. Vámi zaplacená částka bude odečtena z účtu, jakmile obdržíme objednávky (nebo v případě bankovního převodu, co nejdříve). Vaši objednávku začneme vyřizovat teprve až obdržíme platbu. U bankovních převodů to může znamenat, že dodání nastane později, než uvedeno pod příslušnou odrážkou výše. 

Termín uvedení produktu na trh. Naplánovaný termín uvedení produktu, který jste si předobjednal/a, do maloobchodního prodeje (uvedení produktu na trh) lze najít na stránce s popisem produktu na Webových stránkách. 

UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Událost mimo naši kontrolu znamená jakýkoli čin či jakoukoli událost mimo naši rozumnou kontrolu, zejména včetně stávek, pracovních protestů či jiných průmyslových akcí iniciovaných třetími stranami, občanských nepokojů, srocení, invaze, teroristického útoku či hrozby teroristického útoku, války (ať vyhlášené či nikoli) nebo hrozby přípravy na válečné tažení, požáru, výbuchu, bouře, povodně, zemětřesení, sesuvy půdy, epidemie či jiné živelné pohromy nebo nefunkčnost veřejných či soukromých telekomunikačních sítí. 

Pakliže nastane Událost mimo naši kontrolu, která má vliv na plnění našich povinností plynoucích z těchto Podmínek prodeje: 

a)               budeme Vás kontaktovat, co nejdříve to bude možné, abychom Vás informovali; a 

b)               naše povinnosti plynoucí z těchto všeobecných podmínek budou pozastaveny a doba pro splnění našich povinností bude prodloužena o dobu, po kterou trvá Událost mimo naši kontrolu. 

Kdykoli dojde k tomu, že Událost mimo naši kontrolu bude mít vliv na naše dodání produktu k Vám, domluvíme s Vámi nový termín dodání na dobu, až Událost mimo naši kontrolu pomine. Pokud dojde k Události mimo naši kontrolu a Vy si již nepřejete, abychom dodali produkty, můžete smlouvu zrušit. Informace ohledně Vašich práv na zrušení najdete výše v článku Zrušení. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy můžeme převést na jinou organizaci, což však nebude mít vliv na Vaše práva, ani na naše povinnosti plynoucí z těchto Podmínek prodeje. 

Svá práva či své povinnosti plynoucí z těchto Podmínek prodeje smíte převést na jinou osobu pouze s naším písemným souhlasem. 

Máme navázanou smluvní spolupráci s obchodem US Direct E-Commerce Limited působícím pod firmou eShopWorld. Uvedená firma prodává a dodává naše produkty spotřebitelům v Bulharsku, Chorvatsku, Norsku, Rumunsku, Slovensku, Švýcarsku a Turecku. Míří-li Vaše objednávka do jednoho z výše uvedených států, kde jsou naše zasilatelské služby podporovány firmou eShopWorld, smlouva o koupi a prodeji a dodání našich produktů bude uzavřena mezi Vámi a firmou eShopWorld a bude se řídit Podmínkami společnosti eShopWorld. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami prodeje a Podmínkami společnosti eShopWorld jsou pro Váš nákup a dodání našich produktů rozhodující Podmínky společnosti eShopWorld. 

Každý odstavec těchto Podmínek prodeje funguje i samostatně. Jestliže jakýkoli soud nebo jiný příslušný orgán rozhodne, že kterékoli z ustanovení těchto Podmínek je protiprávní či nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. 

Jestliže nebudeme trvat na tom, abyste splnil/a kteroukoli ze svých povinností plynoucích z těchto Podmínek prodeje, nebo jestliže proti Vám nebudeme vymáhat naše práva, případně tak učiníme se zpožděním, nebude to znamenat, že jsme se našich práv vůči Vám vzdali, ani že nejste povinen/povinna uvedené povinnosti splnit. Pokud se však vzdáme nároků z neplnění na Vaší straně, učiníme tak jedině písemnou formou a zároveň to však nebude znamenat, že se automaticky vzdáváme jakýchkoli dalších nároků z Vašeho případného pozdějšího neplnění. Kopii smlouvy mezi námi nearchivujeme. 

VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA / JURISDIKCE

Souhlasíte, že Platforma, Podmínky prodeje i jakýkoli spor mezi Vámi a společností NIKE se ve všech ohledech řídí právem Nizozemska, a to bez ohledu na ustanovení o volbě práva, a nikoli Úmluvou OSN z roku 1980 o dohodách o mezinárodním prodeji zboží (1980 U.N. Convention on Agreements for the International Sale of Goods)

Vyjma případů, kdy je /udělení souhlasu/ zakázáno, a aniž by to vedlo k jakémukoli omezení Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, souhlasíte, že veškeré spory, nároky a soudní řízení vzniklé přímo či nepřímo z Platformy nebo přímo či nepřímo s Platformou související (zejména včetně, avšak nikoli výlučně z nákupu produktů značky NIKE) budou řešeny jednotlivě, bez použití hromadné žaloby jakéhokoli druhu, a výhradně příslušnými soudy v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Pokud máte reklamaci, prosím nejdřív nás kontaktujte prostřednictvím [odkaz na stránku s kontaktem]. Domníváte-li se, že Vaše reklamace není řešena odpovídajícím způsobem, můžete – avšak nejste povinen/povinna – se obrátit na platformu internetového centra pro řešení sporů (Online Dispute Resolution – ODR) na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/odr

Všechny vznesené nároky se řeší do jednoho roku od vzniku daného nároku, a to v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. [Viz podmínky pro Rakousko, Francii, Německo, Itálii a Polsko.]

PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO JEDNOTLIVÉ STÁTY 

Pokud se nacházíte v jednom z níže uvedených států, platí i níže uvedené podmínky, které jsou rozhodující v případě jakéhokoli rozporu s podmínkami uvedenými výše. 

RAKOUSKO

Poslední odstavec výše uvedeného článku s názvem „VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE“ se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„Všechny vznesené nároky se řeší do tří (3) let od vzniku daného nároku.“ 

FRANCIE

Výše uvedený článek nadepsaný „ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK NA PLATFORMĚ”, odstavec „NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT VAŠI OBJEDNÁVKU ČI ZRUŠIT SMLOUVU“ se zcela vypouští a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT VAŠI OBJEDNÁVKU ČI ZRUŠIT SMLOUVU

Vyhrazujeme si právo Smlouvu zrušit na základě písemného oznámení, které Vám zašleme v níže uvedených situacích, aniž bychom nesli odpovědnost za jakoukoli škodu či náklady, vyjma nákladů na vrácení jakékoli částky, kterou jsme od Vás ve vztahu k námi zrušené Smlouvě obdrželi: 

Výše uvedený článek nadepsaný „PRAVIDLA VRACENÍ ZBOŽÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY“, odstavec „VRACENÍ ZBOŽÍ PO DORUČENÍ – VADNÉ VÝROBKY“ se tímto se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„Společnost Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands, odpovídá za jakékoli nedostatky konformity produktů v souladu s podmínkami stanoveními v čl. L. 217-4 a násl. francouzského Zákoníku pro spotřebitele a za skryté vady těchto produktů v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 1641 a násl. občanského zákoníku Francie. Pakliže je Váš nárok oprávněný, bude Vám vrácena kupní cena včetně nákladů na doručení. Praktické informace o tom, jak zboží vrátit, najdete v oddíle „Nápověda“.” 

Upozorňujeme, že dle zákonné záruky za konformitu: 

Zákonná záruka konformity není na újmu jakýmkoli případně poskytnutým komerčním zárukám. 

Mimoto můžete také uplatnit zákonnou záruku za skryté vady dle čl. 1641 občanského zákoníku Francie. V takovém případě si můžete vybrat mezi zrušením prodeje nebo snížením kupní ceny, jak stanoví čl. 1644 občanského zákoníku Francie.“ 

Druhý a třetí odstavec článku nazvaného „VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE“ se zcela ruší a nahrazují se níže uvedenými dvěma odstavci: 

„Vyjma případů, kdy je /udělení souhlasu/ zakázáno, a aniž by to vedlo k jakémukoli omezení Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, souhlasíte, že veškeré spory, nároky a soudní řízení vzniklé přímo či nepřímo z Platformy nebo přímo či nepřímo s Platformou související (zejména včetně, avšak nikoli výlučně z nákupu produktů značky NIKE) budou řešeny jednotlivě, bez použití hromadné žaloby jakéhokoli druhu, a výhradně příslušnými soudy v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Pokud máte reklamaci, prosím nejdřív nás kontaktujte prostřednictvím [odkaz na stránku s kontaktem]. Domníváte-li se, že Vaše reklamace není řešena odpovídajícím způsobem, můžete – avšak nejste povinen/povinna – se obrátit na platformu internetového centra pro řešení sporů (Online Dispute Resolution – ODR) na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/odr.

Mimoto jste oprávněn/a zahájit mediační řízení a obrátit se na mediátora(y), a to takto: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediátor/Mediátoři se pokusí nezávisle a nestranně dosáhnout smírného řešení sporu. Každá ze smluvních stran je v případě mediace oprávněna rozhodnutí navržené mediátorem schválit nebo odmítnout.”

NĚMECKO

Poslední odstavec výše uvedeného článku s názvem “VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE”, se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„Všechny vznesené nároky se řeší do dvou (2) let od vzniku daného nároku.“ 

MAĎARSKO

Výše uvedený článek nadepsaný „PLATNOST“ se mění a přidává se níže uvedený text:

„Tyto Podmínky prodeje představují implicitní smlouvu mezi Vámi a společností NIKE, za předpokladu, že i jinak splňují požadavky kladené na písemné smlouvy dle maďarského práva.“ 

ITÁLIE

Výše uvedený článek nadepsaný „CENA/ZAPLACENÍ“, odstavec „ZMĚNY CEN“ se zcela nahrazuje níže uvedeným textem: 

„ZMĚNY CEN

Ceny produktů jsou částky, které se zobrazují na Platformě. Ceny se mohou čas od času měnit, avšak změny cen nemají vliv na žádnou Vám odeslanou objednávku, a to ni v případě, že jste potvrzení ceny ještě neobdrželi v Potvrzení objednávky.“ 

Výše uvedený článek nadepsaný „PRAVIDLA VRACENÍ ZBOŽÍ A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY“, odstavec „VRACENÍ ZBOŽÍ PO DORUČENÍ – VADNÉ VÝROBKY“ se tímto se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„VRACENÍ ZBOŽÍ PO DORUČENÍ – VADNÉ VÝROBKY

Společnost Nike ručí v souladu s čl. 130 Spotřebitelského zákoníku (Consumer Code) za konformitu jakéhokoli prodaného zboží po dobu dvou (2) let od dodání zboží. Nehledě na jakákoli zákonná práva svědčící ve Váš prospěch dle příslušných právních předpisů však platí, že v případě nekonformity máte nárok na bezplatnou opravu či výměnu zboží za konformní produkt nebo na odpovídající snížení ceny nebo na zrušení (kupní) smlouvy vztahující se na dané zboží, a to v souladu s čl. 130 Spotřebitelského zákoníku (Consumer Code). Výše uvedená práva jste oprávněn/a vykonat v případě, že jakékoli produkty trpí vadami nebo jinak neodpovídají Vaší objednávce v době, kdy produkty obdržíte, za předpokladu, že nás budete o vadách či nevyhovujících vlastnostech informovat do dvou (2) měsíců ode dne, kdy jste uvedené vady či nedostatky zjistil/a. Pakliže je Váš nárok oprávněný, bude Vám vrácena kupní cena včetně nákladů na doručení. Praktické informace ohledně způsobu, jak zboží vrátit, najdete v oddíle „Nápověda“ na Webových stránkách.” 

Druhý odstavec výše uvedeného článku s názvem „VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE“ se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„Nehledě na výše uvedenou volbu práva upozorňujeme, že Vám náležejí zákonná práva dle čl. 1, Oddílu III Italského zákoníku pro spotřebitele (Legislativní nařízení č. 206/2005).”

„Vyjma případů, kdy je /udělení souhlasu/ zakázáno, a aniž by to vedlo k jakémukoli omezení Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, souhlasíte, že veškeré spory, nároky a soudní řízení vzniklé přímo či nepřímo z Platformy nebo přímo či nepřímo s Platformou související (zejména včetně, avšak nikoli výlučně z nákupu produktů značky NIKE) budou řešeny jednotlivě, bez použití hromadné žaloby jakéhokoli druhu, a výhradně příslušnými soudy v místě, kde máte trvalé bydliště či pobyt (domicil).“

POLSKO

Výše uvedený článek nadepsaný“VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE” se zcela ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním: 

„VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA/JURISDIKCE

Souhlasíte, že Platforma, Podmínky prodeje i jakýkoli spor mezi Vámi a společností NIKE se ve všech ohledech řídí právem Polska. 

Vyjma případů, kdy je /udělení souhlasu/ zakázáno, a aniž by to vedlo k jakémukoli omezení Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, souhlasíte, že veškeré spory, nároky a soudní řízení vzniklé přímo či nepřímo z Platformy nebo přímo či nepřímo s Platformou související (zejména včetně, avšak nikoli výlučně z nákupu produktů značky NIKE) budou řešeny jednotlivě, bez použití hromadné žaloby jakéhokoli druhu, a výhradně příslušnými soudy dle příslušné legislativy. 

Pokud máte reklamaci nebo se domníváte, že jsme ve sporu, prosím nejdřív nás kontaktujte prostřednictvím [odkaz na stránku s kontaktem]. Domníváte-li se, že spor mezi námi nebude vyřešen, můžete – avšak nejste povinen/povinna – se obrátit na platformu internetového centra pro řešení sporů (Online Dispute Resolution – ODR) na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/odr.“