ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

(NYUGAT, KÖZÉP ÉS KELET EURÓPA)

 JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK NYUGAT, KÖZÉP ÉS KELET EURÓPA VONATKOZÁSÁBAN ALKALMAZANDÓAK, KIVÉVE BULGÁRIÁT, HORVÁTORSZÁGOT, NORVÉGIÁT, ROMÁNIÁT, SZLOVÁKIÁT, SVÁJCOT ÉS TÖRÖKORSZÁGOT, AMELY ORSZÁGOKBAN EGYÉB FELTÉTELEK ÉRVÉNYESÜLNEK.  

KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN FIGYELMESEN ELOLVASNI JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET A NIKE HONLAPJÁRÓL VALÓ BÁRMELY TERMÉK MEGRENDELÉSÉT MEGELŐZŐEN. 

AMENNYIBEN A LENTEBB FELSOROLT ORSZÁGOKBAN TARTÓZKODIK, ELŐFORDULHAT, HOGY TOVÁBBI ORSZÁGSPECIFIKUS FELTÉTELEK VONATKOZNAK ÖNRE, MELYEKET MEGTEKINTHET JELEN ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM VÉGÉN VAGY A LENT FELSOROLT ORSZÁGNEVEKRE VALÓ KATTINTÁSSAL ELÉRHETŐ LINKEN. AZ ALÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS EZEN TOVÁBBI FELTÉTELEK KÖZÖTTI ESETLEGES ELTÉRÉS ESETÉBEN, EZEN TOVÁBBI FELTÉTELEK FELÜLÍRJÁK AZ ALÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKET. 

AUSZTRIA, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, MAGYARORSZÁG, OLASZORSZÁG, LENGYELORSZÁG

HATÁLY

Jelen Értékesítési Feltételek (az „Értékesítési Feltételek”) Ön általi elolvasása arra tekintettel szükséges, mivel Ön egy NIKE honlapot, digitális szolgáltatást, szociális média felületet, mobilalkalmazást, hordozható technológiát vagy valamely más NIKE terméket vagy szolgáltatást használ, amelyek a NIKE Platform (a „Platform”) részei. Jelen Értékesítési Feltételek jogilag kikényszeríthető megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE, valamint a NIKE leányvállalatai között (a „NIKE”, „mi”, „minket” vagy „miénk” szavak és kifejezések a továbbiakban együttesen jelentik a NIKE-ra és leányvállalataira való hivatkozást) a Platformon elérhető termékek megrendelése esetében. Kérjük, hogy tekintse át a Helyi Üzemeltetőkről készített listánkat, annak érdekében, hogy tájékozódjon, hogy mely NIKE szervezet felel az Ön vonatkozásában a Felület üzemeltetéséért, illetve hogy ki az Ön vonatkozásában a kapcsolattartó személy. A NIKE jogosult jelen Értékesítési Feltételeket külön értesítés küldése nélkül módosítani a módosított Értékesítési Feltételek honlapon való közzétételével. A Platformon leadott rendelések vonatkozásában az Ön által leadott rendelés idejében és helye szerint mindenkor közzétett Értékesítési Feltételek alkalmazandóak. Kérjük, hogy rendelésének leadását megelőzően figyelmesen olvassa végig jelen feltételeket, és ellenőrizze, hogy a rendelésével kapcsolatban megadott valamennyi adat hiánytalan és pontos. Amennyiben hibát észlel, lépjen kapcsolatba velünk privacy@nike.com. Amennyiben Ön igénybe veszi a Platformot, a NIKE Felhasználási és Adatvédelmi Előírásai is vonatkoznak Önre. Jelen Felhasználási Feltételekre való hivatkozással, a Felhasználási Feltételek jelen Értékesítési Feltételek részévé válnak.[Lásd. a Magyarországra vonatkozó egyedi feltételeket] 

MEGRENDELÉSEK LEADÁSA A PLATFORMON 

RENDELÉS LEADÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Ön kizárólag akkor jogosult rendelés leadására a Platformon, amennyiben a 16. életévét betöltötte, vagy ennél idősebb, amennyiben az alkalmazandó jog 16 évnél magasabb korhatár elérését kívánja meg bármilyen NIKE és fogyasztóként – nem viszonteladóként – eljáró személy közötti megállapodás létrejöttéhez. 

VISZONTELADÁS KIZÁRÁSA

A Platform kizárólag a NIKE termékeinek NIKE általi közvetlenül végfogyasztóknak való értékesítésére szolgál, így a termékek viszonteladás céljára való megvétele szigorúan tilos. A viszonteladás a NIKE termékeinek olyan személyek általi megvásárlását jelenti, amely személyek azokat mások (fogyasztók, vállalkozások vagy egyéb harmadik személyek) számára tovább értékesítik vagy tovább kívánják értékesíteni. Amennyiben meglátásunk szerint Ön ilyen viszonteladói tevékenységben érdekelt, a NIKE fenntartja a jogot arra, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen módon fellépjen Önnel szemben, ideértve különösen de nem kizárólagosan az eladások Önnel szembeni korlátozását, Ön által leadott rendelések törlését és / vagy az Ön felhasználói fiókjának felfüggesztését vagy megszüntetését. 

A RENDELÉS MENETE

A rendelés leadásához egy e-mail cím szükséges, illetve lehetséges, hogy a böngészőjében engedélyeznie szükséges a (funkcionális) sütiket valamint a felugró ablakokat annak érdekében, hogy a Platform valamennyi alkalmazását használni tudja, ideértve a testreszabott termékek megtervezését, a termékek hozzáadását a bevásárló kosárhoz és a rendelések leadását. 

Amikor rendelését leadja, annak beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek. A rendelés elfogadása részünkről a Termékek kiszállításakor történik meg – a Termékek kiszállításáról szintén küldünk Önnek egy igazoló e-mailt („Rendelés Visszaigazolás”). Ekkor jön létre jelen az Értékesítési Feltételekkel az Önre és a NIKE-ra egyaránt kötelező érvénnyel rendelkező szerződés (a „Szerződés”). Javasoljuk, hogy esetleges későbbi felhasználás céljából, nyomtassa ki vagy töltse le a jelen Értékesítési Feltételeket, valamint a Rendelés Visszaigazolást. Amennyiben valamely terméket nem tudjuk Önnek szállítani, erről írásban értesítjük Önt és a rendelését nem dolgozzuk fel. 

NIKE JOGA A LEADOTT RENDELÉSEK ELUTASÍTÁSÁRA VAGY A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

Bármely a Platformon leadott rendelés teljesítése az adott termék készleten való elérhetőségétől függ. Kifejezetten fenntartjuk a jogot arra, hogy bármely okból ne fogadjuk be az Ön által leadott rendelést. Fenntartjuk továbbá a Szerződés egyoldalú, írásbeli, alábbiakban felsorolot okból való megszüntetésének jogát, azzal, hogy ezekben az esetekben NIKE nem tartozik felelősséggel semmilyen az Ön által az általunk megszüntett Szerződésre tekintettel megfizetett összegek visszatérítésén kívüli bármely egyéb kárért vagy költségért. A megszüntetésre okot adó körülmények:

[lásd a Franciország vonatkozásában alkalmazandó egyedi feltételeket]

ADATELLENŐRZÉS

Rendelésének elküldését követően, és annak teljesítése előtt a rendelési adatokat ellenőrizhetjük. Az ellenőrzés többek közt az Ön címének igazolására, illetve az esetleges csalás vizsgálatára is kiterjedhet. Utóbbi tekintetében részben automatizált ellenőrzést futtatunk valamennyi vásárlásra a szokatlan vagy gyanús, illetve csalás elkövetésére alkalmas tranzakciók kiszűrése érdekében. Amennyiben a Platformon csalás veszélyének fennállását észleljük, ezt minden esetben kivizsgáljuk és szükség esetén rendőrségi feljelentést teszünk.

ÁRAK / FIZETÉSI MÓDOK

FIZETÉSI MÓDOK

A Nike.com honlap (a „Honlap”) Súgó menüpontjában megtalálhatóak valamennyi ország vonatkozásában az elérhető fizetési módok. A Súgó menüpont alatt felsorolt módokon kívüli egyéb fizetési mód elfogadása nem áll módunkban. Kérjük, hogy ne kíséreljen meg bármilyen egyéb, ott meghatározottaktól eltérő módon fizetni. Amennyiben mégis megkíséreli, a NIKE nem felel a kifizetett összeg elvesztéséért vagy bármely egyéb ilyen fizetési mód alkalmazásából eredően Önt ért kárért. 

FIZETÉS FELDOLGOZÁSA

Hitel vagy bankkártyás fizetés esetén a megfelelő összeget a rendelésének raktárunkból való továbbításakor vonjuk le a számlájárol. Amennyiben banki átutalással fizet (amely kizárólag tömeges megrendelések esetében lehetséges) megrendelésének kiszállítását (illetve gyártását amennyiben testreszabott (NIKEiD) termék megrendelésére került sor) az összeg hozzánk való megérkezését követően kezdjük meg. Ez esetenként náhány napot is igénybe vehet. Amennyiben a megrendelés leadásától számított 12 naptári napon belül nem érkezett meg hozzánk a rendelés ellenértéke, megrendelése automatikusan törlésre kerül. A fizetés feldolgozására csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a számlázási adatok ellenőrizhetőek. 

TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

Mindaddig fenntartjuk a termék(ek) tulajdonjogát, ameddig adott termék(ek) vonatkozáásában a teljes ellenérték megfizetésre nem került.

ÁRAK ÉS A FIZETÉS PÉNZNEME

A Platformon feltüntetett termékekre vonatkozó árak az alkalmazandó általános forgalmi adó (áfa) összegét tartalmazzák. A szállítási költségek rendelésenként kerülnek kiszabásra. A konkrét szállítási költségek mértéke a szállítási országtól függ. Az egyes országok tekintetében érvényesülő, a szállítási költségekre vonatkozó részletes információkért keresse fel a Súgó menüpontot a Honlapon. 

Az árak a helyi pénznemben, Euróban kerültek feltüntetésre, az Egyesült Királyság, Svédország, Norvégia, Svájc és Dánia kivételével, mely országok esetében az árak helyi pénznemben szerepelnek. Amennyiben a böngészés vagy a megrendelés kifizetése közben megváltoztatja a szállítás országát, előfordulhat, hogy ezt követően az árak a módosított szállítási országnak megfelelő pénznemben szerepelnek majd. Kérjük, szíveskedjen tudomásul venni, hogy a szállítási ország megváltoztatása hatással lehet az árra tekintettel a pénznemben bekövetkezett változásra vagy az adott országra vonatkozó konkrét árazási feltételekre. 

FIZETENDŐ VÉGÖSSZEG

A megrendelés kifizetésekor megjelenő ablakban jelölt végösszeg tartalmazza a fizetendő adókat illetve a szállítás költségeit. Ez az ár kerül feltüntetésre a Rendelés Visszaigazolásban, amely esetleges későbbi felhasználás céljából történő kinyomtatását vagy letöltését javasoljuk. Bankkártyás fizetés esetén, a megrendelés végösszege a helyi pénznemben kerül a bankszámlakivonaton feltüntetésre. 

Amennyiben a helyi pénznem és a feltüntett ár pénzneme nem egyezik, a bank a megrendelés napján érvényes árfolyamot alkalmazza az átváltásnál. Előfordulhat, hogy a bank ettől eltérő átváltási árfolyamot alkalmaz, amelyre a NIKE-nak nincs befolyása. 

TELJESÍTÉS ÁTVÉTELKOR KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL (COD)

Amennyiben a „teljesítés átvételkor készpénzes fizetéssel” lehetőségét választotta, köteles a megrendelés átvételét valamint a szállítási lap aláírását megelőzően a szállítási igazoláson a szállítási országnak megfelelő helyi pénznemben feltüntettett rendelési összegnek megfelelő végösszeget megfizetni. A csomag kibontására és a megrendelt termékek ellenőrzésére kizárólag a fizetést követően kerülhet sor. 

ÁRVÁLTOZÁSOK

A termékek ára a Platformon kerülnek feltüntetésre. Az árak időről időre módosulhatnak, az ilyen változások azonban nem érintik azokat a rendelésket, amelyeket már Rendelés Visszaigazolás megküldésével visszaigazoltunk. [lásd. az Olaszországra vonatkozó egyedi feltételeket] 

SZÁLLÍTÁS

KISZÁLLÍTÁS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJA

Bizonyos munkaszüneti napokon nem teljesítünk szállításokat. Kérjük, tájékozódjon a Honlapon a Súgó menüpont alatt található időpontokra és az elérhető kiszállítási időpontokra illetve módokra vonatkozó információkról. Kizárólag a Honlap Súgó menüpontja alatt felsorolt országokban található lakcímre illetve munkahelyi címre tudjuk a megrendelések szállítását teljesíteni. 

RÉSZLEGES SZÁLLÍTÁS

Amennyiben módunkban áll, igyekszünk az Ön által megrendelt valamennyi terméket egyszerre szállítani. Tekintettel arra azonban, hogy a testreszabott (NIKEiD) termékek gyártása különböző gyárakban történik, egy több testreszabott (NIKEiD) termék megrendelésére szóló rendelés esetében ellőfordulhat, hogy részleges szállításra kerül sor. 

Fenntartjuk a megrendelés részleges szállításának jogát abban az esetben is, amennyiben megrendelésének valamely része késik vagy nem elérhető. Amennyiben részleges szállítás szükséges, az erre vonatkozó szándékunkról a megrendelés leadásakor megadott e-mail címre küldött értesítéssel tájékoztatjuk Önt. Ezzel kapcsolatosan felmerülő többlet szállítási költségeket nem számolunk fel. 

ÁTVÉTELKORI ELLENŐRZÉS

Kérjük, a megrendelés átvételekor ellenőrizze, hogy a csomagolás sérülésmentes. Amennyiben a termékek sérültnek tűnnek, ne vegye át a csomagot. 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

INGYENES SZÁLLÍTÁS

Amennyiben az adott ország vonatkozásában meghatározott mennyiséget meghaladó mennyiségre szóló rendelést ad le, Ön INGYENES „standard kiszállításra” vagy kedvezményes „expressz kiszállításra” válik jogosulttá. További egyéb körülmények is feljogosíthatják ingyenes szállításra. Kérjük, tájékozódjon a Honlap Súgó menüpontja alatt a mennyiségi határértékekről és a vonatkozó kedvezményes szállítási költségekről. 

TESTRESZABOTT TERMÉKEK

TERMÉKEK TESTRESZABÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

A legtöbb testreszabott (NIKEiD) termék esetén betűkből, szóközökből és számokból álló, személyre szabott „azonosító” adható meg rendeléskor, amely megjelenik majd az Ön által kialakított terméken, ami egy testreszabott üzenet, amely az Ön által alkotott terméken feltüntetésre kerül. Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntésünk alapján elutasítsuk az Ön által létrehozott azonosítót, például azért, mert harmadik fél védjegyét, sportcsapatok, sportolók vagy hírességek nevét tartalmazza, amelyek használatára Ön (vagy a NIKE) nem jogosult, vagy mert általunk helytelennek ítélt tartalommal bír. Amennyiben nem fogadjuk el az Ön által létrehozott azonosítót, erről a lehető leghamarabb, e-mail útján értesítjük. 

FOGYASZTÓ NYILATKOZATAI A TESTRESZABOTT TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

A termék tervének (színkombináció stb.) és személyre szabott kialakításának is az Ön saját alkotásának kell lennie, ellenkező esetben Ön ezúton szavatolja, hogy jogosult a más által készített terv vagy személyre szabott kialakítás felhasználására. 

Kérjük, vegye tudomásul, hogy – bár jogosultak vagyunk elutasítani az Ön által létrehozott tervet vagy személyre szabott kialakítást – a kívánt terv vagy kialakítás tekintetében a felelősség kizárólag Önt terheli, és nem vagyunk kötelesek ellenőrizni vagy elutasítani az Ön által létrehozott tervet vagy kialakítást. 

Az Ön által létrehozott terv és személyre szabott kialakítás „Felhasználói Tartalomnak” minősül. A Felhasználási Feltételek 2. pontja irányadó az Ön által létrehozott terv és személyre szabott kialakítás tekintetében.

TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE & MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

MEGRENDELÉS LENONDÁSA A KISZÁLLÍTÁS ELŐTT

Szállítást megelőzően, indoklás nélkül, fizetési kötelzettség nélkül lemondhatja bármely megrendelését. Az online üzletünkben leadott rendelések feldolgozása szinte azonnal, beérkezésükkor megkezdődik. Amennyiben le kívánja mondani bármely megrendelését, előtte kérjük ellenőrizze a Honlap jobb felső sarkán lévő „Rendelés állapota” linkre kattintva a megrendelésének állapotát. 

Amennyiben a megrendelés „Függő” vagy „Feldolgozás alatt” jelzéssel van ellátva, az ügyfélszolgálatunk hívásával lemondhatja a megrendelést (részletekért keresse fel a Honlap Súgó menüpontját). A ügyfélszolgálati munkatársaink ezt követően kapcsolatba lépnek a raktárunkkal és lemondják a megrendelését. Amennyiben a megrendelés lemondása sikeres, küldünk Önnek egy erről szóló e-mailt és a megrendelés lemondása ingyenesen megtörténik. Amennyiben a megrendelés lemondására már nincs lehetőség, a termék(ek) kiszállításra kerülnek és Önnek ezt követően nyílik lehetősége azt (azokat) az alább meghatározott eljárásnak megfelelő módon visszaküldeni. 

A testreszabott (NIKEiD) megrendelések lemondására a szállítást megelőzően nincs lehetőség, mivel a testreszabott (NIKEiD) termékek gyártását a rájuk vonatkozó megrendelés beérkezését követően azonnal megkezdjük. 

MEGRENDELÉS VISSZAKÜLDÉSE SZÁLLÍTÁST KÖVETŐEN – HIBÁS TERMÉKEK

Amennyiben az Önnek kiszállított termék átvételkor hibás vagy egyéb okból nem felel meg az Ön által leadott rendelésnek, Ön jogosult azokat visszaküldeni. Jogos reklamáció esetén, termékek árát és a szállítás költségeit visszatérítjük. Keresse fel a Honlap Súgó pontját a visszaküldésre vonatkozó gyakorlati kérdésekkel kapcsolatos információkért. 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy Dánia illetve az EU joga alapján kártérítési felelősséggel tartozunk Önnek, amennyiben bármely termék tekintetében a termék hibáját a kiszállítás dátumától számítottt legfeljebb két éven belül észleli, felhívjuk továbá a figyelmét, hogy fentiekkel kapcsolatban számos jogszabályban rögzített jog illeti meg Önt. Az alábbiak semmilyen mértékben nem korlátozzák ezen jogszabályok által biztosított jogait. [Lásd a Franciaország és Olaszország vonatkozásában alkalmazandó egyedi feltételeket.] 

ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOG

Amennyiben bármilyen okból nem elégedett az Ön által rendelt termékkel, Ön jogosult jogszabályban rögzített elálláshoz való jogával élni. A termék Önnek vagy Ön által megjelölt harmadik személynek (ide nem értve a szállítót) való kiszállítását követö 30 napon belül, vagy több termék együttes rendelése esetén, amennyiben a termékek kiszállítására külön-külön kerül sor, az utolsó termék kiszállítását követö 30 napon belül indokolás nélkül élhet elálláshoz való jogával, azzal hogy értesít minket arról, hogy vissza kívánja küldeni a terméket. 

Amennyiben elálláshoz való jogával él, köteles a terméket szükségtelen késedelem nélkül, de legkésöbb az elálláshoz való jog gyakorlásával kapcsolatos közlés napjától számított 30 napon belül visszaküldeni a részünkre. 

Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy a termék hiánytalanul (például párban értékesített termékek esetén mindkét pár visszaküldésre kerül) és kizárólag abban a mértékben használt állapotban kerüljön visszaküldésre, amely annak az eldöntéséhez ésszerűen szükséges, hogy meg kívánja-e tartani a terméket (ez azt jelenti, hogy Ön jogosult felpróbálni a ruhákat illetve cipőket annak érdekében, hogy el tudja dönteni, hogy azok mérete megfelelő-e, de nem jogosult hordani vagy kimosni azokat). A fentiek be nem tartása esetén és amennyiben a termékekben értékcsökkenés következik be, Ön felelős az így bekövetkezett értékcsökkenésért. Nincs elálláshoz való joga abban az eseten, amennyiben a termék az Ön utasításainak megfelelően vagy egyértelműen személyre szabottan került gyártásra (például a NIKEiD termékek esetében) 

A visszaküldéssel kapcsolatos gyakorlati információkról, a Platformon található Súgó menüpont alatt tájékozódhat, amely menüpont alatt elérhető a formanyomtatvány, melyet felhasználhat az elálláshoz való jogának gyakorlásakor. Egyéb visszavonhatatlan nyilatkozat útján is értesíthet minket elállási szándékáról (levélben, faxban vagy e-mailben). Elegendő, ha az elálláshoz való jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az elállási jog gyakorlására nyitva álló időszak letelte előtt eljuttatja számunkra. 

Amennyiben arról tájékoztat bennünket, hogy vissza kívánja küldeni a megrendelt terméket, a termékkel kapcsolatban Ön által kifizetett valamennyi pénzösszeget visszatérítjük Önnek, ideértve a szállítás költségeit (kivéve azokat a többletköltségeket, melyek azzal kapcsolatban merültek fel, hogy Ön az általunk felajánlott legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő, költségesebb szállítási módot választott) szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb az elálláshoz való jog gyakorlásáról szóló értesítés beérkezését követő 30 napon belül. Mindaddig azonban, amíg vissza nem érkeztek a termékek vagy amíg azok visszaküldéséről Ön bizonyítékot nem szolgáltat a részünkre NIKE jogosult a visszafizetést visszatartani. 

PÉNZVISSZAFIZETÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A pénzvisszafitzetésre az eredetileg alkalmazott fizetési módnak megfelelő módon kerül sor. Amennyiben banki átutalással fizetett Ön köteles ezt az Ügyfélszolgálattal közölni, amikor intézkedik a termék visszaküldéséről annak érdekében, hogy közvetlenül vissza tudjuk utalni az összeget az Ön bankszámlájára. A visszaküldésekkel és a pénzvisszafizetésre vonatkozó határidőkkel kapcsolatos bővebb információkért kattintson ide

ELŐRENDELT TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK

Előrendelés azt az eljárást jelenti, amelynek keretében Ön meg tud rendelni egy terméket annak hivatalos forgalombahozatalát megelőzően. Az előrendelés különleges természetére tekintettel az alábbi különleges feltételek vonatkoznak az előrendelt termékekre: 

Szállítás. Az előrendelt termékeket igyekszünk a hivatalos forgalomba hozatalt megelőző időpontban kiszállítani, amennyiben a vételár összege kifizetésre kerül Ön által 3 munkanappal ezt a dátumot megelőző időpontig. A konkrét szállítás időpontja annak függvénéyben alakul, hogy az adott termék mikor lesz elérhető a raktárunkban. A standard szállítás határidejei alkalmazandóak, attól az időponttól kezdve, amikor a termék a raktárunkban elérhetővé válik. Az itt közökt információ a határidőket illetően csupán tájékoztató jellegű és semmilyen módon nem kötik a NIKE-ot. 

Fizetés. Amennyiben nem a szállításkori vagy azt követő fizetési módot választ az alábbi feltételek érvényesülnek. A vételár összege a megrendelés beérkezésekor azonnal levonásra kerül (vagy banki átutalásos fizetési mód esetén a lehető legkorábbi időpontban, amikor ez lehetséges). A vételár összegének beérkezését megelőzően nem kezdjük meg a megrendelésének gyártását. Banki átutalások esetén ez azzal járhat, hogy a szállításra a fenti pontan megjelölt időpontnál későbbi időpontban kerül sor. 

A termék forgalomba hozatalának időpontja. Az Ön által előrendelt termék tervezett forgalomba hozatalának időpontjára (termék forgalombahozatalára) vonatkozó információk a Honlapon a termékleírás pont alatt találhatóak.

RAJTUNK KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL BEKÖVETKEZŐ ESEMÉNY

A Rajtunk Kívül Álló Esemény ésszerű befolyásunkon kívül eső esemény vagy külső körülmény, különös tekintettel de nem kizárólagosan ilyen esemény vagy körülmény sztrájk, munkabeszüntetés vagy harmadik felek egyéb érdekképviselettel összefüggő intézkedése, a villongás, zavargás, invázió, tényleges vagy fenyegető terrortámadás, háború (akár hadüzenet alapján, akár nem), illetve háborús fenyegetés vagy előkészületek, a tűzvész, robbanás, vihar, áradás, földrengés, földomlás, járvány vagy egyéb természeti csapás, valamint a nyilvános vagy magántulajdonú távközlési hálózatok leállása. 

Ha olyan Rajtunk Kívül Álló Esemény következik be, amely kihat a jelen Értékesítési Feltételek szerinti kötelezettségeink teljesítésére: 

a)     az ésszerűen lehetséges leghamarabbi időpontban kapcsolatba lépünk Önnel, hogy értesítsük; és

b)     felfüggesztjük a jelen általános feltételek szerinti kötelezettségeinket, és a kötelezettségeink teljesítésére rendelkezésre álló határidő a Rajtunk Kívül Álló Esemény időtartamával kitolódik. 

Amennyiben a Rajtunk Kívül Álló Esemény kihat valamely termék Önnek történő kiszállítására, úgy a Rajtunk Kívül Álló Esemény megszűnése után új szállítási időpontot egyeztetünk Önnel. Rajtunk Kívül Álló Esemény bekövetkezése esetén Ön elállhat a szerződéstől, ha már nem tart igényt a termékünkre. Kérjük, tekintse át az elálláshoz való jogával kapcsolatosan a fenti Megrendelés lemondása részben leírtakat. 

EGYÉB FONTOS FELTÉTELEK

Jogunkban áll jelen szerződésből eredő jogainkat és kötelezettségeinket más szervezetre átruházni, ez azonban az Ön jelen Értékesítési Feltételekből eredő jogait és kötelzeettségeit nem érinti. 

Ön kizárólag a NIKE előzetes írásbeli hozzájárulásával jogouslt jelen Értékesítési Feltételekből fakadó jogainak és kötelezettségeinek harmadik személyekre történő átruházására. 

Közvetlen szerződéses kapcsolatban állunk az eShopWorld név alatt működő US Direct E-Commerce Limited-del, amely Bulgáriába, Horvátországba, Norvégiába, Romániába, Szlovákiába, Svájcba és Törökországba értékesíti és szállítja a termékeinket a fogyasztók számára. Amennyiben megrendelése a fentiekben felsorolt országok valamelyikébe kerül kiszállításra, ahol a nemzetközi szállításaink támogató partnere az eShopWorld, a NIKE termék adásvételére vonatkozó szerződés Ön és az eShoopWord között jön létre, és az eShopWorld Értékesítési Feltételei alkalmazandóak rá. Amennyiben ilyen esetekben jelen Értékesítési Feltételek és az eShopWorld Értékesítési Feltételek között eltérés tapasztalható, az eShopWorld Értékesítési Feltételei lesznek irányadóak az Ön termékével kapcsolatos adásvételre és annak kiszállítására. 

Jelen Értékesítési Feltételek valamennyi bekezdése külön-külön értelmezendő és kezelendő. Amennyiben bármely bíróság vagy hatáskörrel rendelkező hatóság döntése szerint bármely bekezdés jogszerűtlen vagy kikényszeríthetetlen a további bekezdések változatlanul teljes mértékben hatályosnak és érvényesnek tekintendőek. Amennyiben a NIKE elmulaszt bármely jelen Értékesítési Feltételekből eredő, NIKE-ot megillető kötelezettséget kikényszeríteni vagy amennyiben NIKE nem vagy késedelmesen érvényesíti valamely Önnel szemben fennálló jogosultságát, ez nem értellmezhető ezen jogokról való lemondásként vagy akként, hogy Ön nem köteles eleget tenni a jelen Értékesítési Feltételekből eredő kötelezettségeinek. 

Amennyiben lemondunk egy Ön általi nem teljesített kötelezettséggel kapcsolatos jogunk érvényesítéséről, erre kizárólag írásban kerülhet sor, és nem értelmezendő akként, hogy a NIKE joglemondással élt bármely jövőbeli Ön általi kötelezettség teljesítésének mulasztásával kapcsolatban is. NIKE nem őrzi meg az Ön és NIKE között létrejött szerződést. 

JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG

Ezennel tudomásul veszi, hogy a Platformra, az Értékesítési Feltételekre és bármely egyéb jogvitára, amely Ön és a NIKE között bármely okból felmerül a holland jog az irányadó, tekintet nélkül a jogválasztásra, és nem a nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló 1980. évi ENSZ-egyezmény alkalmazandó. 

Kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok tiltják, és a fogyasztókra vonatkozó jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a Platformból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azzal kapcsolatos (beleértve, de nem kizárólagosan a NIKE termékek vásárlását) minden jogvitát, követelést és bírósági eljárást egyedileg kell rendezni anélkül, hogy csoportos igényérvényesítésre kerülne sor, és kizárólag az amszterdami (Hollandia) bíróságok által. 

Amennyiben bármilyen panasszal kíván élni, első lépésként lépjen kapcsolatba velünk a [kapcsolat oldalon keresztül]. Amenniyben úgy érzi, hogy nem megfelelően kezeljük panaszát Ön jogosult, de nem köteles használni az Online Vitarendezési Fórum felületet, mely az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr. 

Valamennyi követelést azok felmerülésétől számított egy (1) éven belül lehet érvényesíteni abban a mértékben, amilyen mértékben és módon ezt az alkalmazandó jog lehetővé teszi. [Lásd. az Ausztriára, Franciaországra, Németországra, Olaszországra és Lengyelországra vonatkozó egyedi felételeket.] 

ORSZÁGSPECIFIKUS FELTÉTELEK 

Amennyiben az alábbi országok bármelyikében tartózkodik, az alábbi további feltételek alkalmazandóak Önre és bármilyen ellentmondás esetén felülírják a fenti feltételeket. 

AUSZTRIA 

A fenti „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” elnevezésű pont utolsó bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szöveg lé a helyébe: 

„Valamennyi követelést azok felmerülésétől számított három (3) éven belül lehet érvényesíteni.” 

FRANCIAORSZÁG 

A fenti „MEGRENDELÉS LEADÁSA A PLATFORMON” pont „NIKE JOGA A LEADOTT RENDELÉSEK elutasítására VAGY A szerződéstől való elállásra” című alpontja teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe: 

„NIKE JOGA A LEADOTT RENDELÉSEK ELUTASÍTÁSÁRA VAGY A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

Fenntartjuk továbbá a Szerződés egyoldalú, írásbeli, alábbiakban felsorolt okból való megszüntetésének, jogát, azzal, hogy ezekben az esetekben NIKE nem tartozik felelősséggel semmilyen az Ön által az általunk megszüntett Szerződésre tekintettel megfizetett összegek visszatérítésén kívüli bármely egyéb kárért vagy költségért. A megszüntetésre okot adó körülmények:

A fenti „termékek Visszaküldése & megrendelés lemondása” elnevezésű pont „MEGRendelés visszaküldése szállítást követően – hibás termékek” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe: 

„NIKE, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands, a francia fogyasztói kodex L.217-4 bekezdésétől kezdődően részletezett rendelkezéseknek megfelelően felel a termékek megfelelőségének hiányáért illetve a francia polgári törvénykönyv 1641 bekezdésétől kezdődően részletezett rendelkezéseknek megfelelően felel a termékek rejtett hibáiért. Amennyiben a termék nem megfelelősége igazolt, a vételár illetve a szállítás költségei visszafizetésre kerülnek. A termékek visszaküldésével kapcsolatos gyakorlati információkért látogasson el a Súgó menüponthoz.” 

Kérjük szíveskedjen tudomásul venni, hogy a termékek megfelelőségére vonatkozó szavatossági jogok körében:

 

  • Önnek a termék kiszállításától számított két év áll a rendelkezésére az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítésére;
  • választhat a termék kijavítása vagy kicserélése között a francia fogyasztóvédelmi kódex L 217-9 bekezdésében foglaltaknak megfeleően;
  • nem köteles bizonyítani a termék nem megfelelőségét a termék szállítását követő két éves időtartamon belül.

 

A termék megfelelősségére vonatkozó szavatossági jogok nincsenek kihatással bármely kereskedelmi alapon esetlegesen nyújtott garanciára.

 

Jogosult lehet továbbá a francia polgári törvénykönyv 1641 bekezdése alapján bármely termék rejtett hibájából eredő jogainak érvényesítésére is. Ilyen esetekben szabadon választhat a francia polgári törvénykönyv 1644 bekezdésében biztosított elálláshoz illetve vételár csökkentéshez való jog gyakorlása között.”

A fenti „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” elnevezésű pont második és harmadik bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi két bekezdés lép a helyébe: 

A „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” pont második és harmadik bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe:

„Kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok tiltják, és a fogyasztókra vonatkozó jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a Platformból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azzal kapcsolatos (beleértve, de nem kizárólagosan a NIKE termékek vásárlását) minden jogvita, követelés vagy egyéb eljárás a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező amszterdami (Hollandia) bíróságok által kerül elbírálásra. 

Amennyiben bármilyen panasszal kíván élni, első lépésként lépjen kapcsolatba velünk a [kapcsolat oldalon keresztül]. Amennyiben úgy érzi, hogy nem megfelelően kezeljük panaszát Ön jogosult, de nem köteles használni az Online Vitarendezési Fórum Felületét, mely az alábbi címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr. Ezen túlmenően Ön jogosult mediációs eljárás indítására azzal, hogy kapcsolatba lép az alábbiakban megadottak szerint a mediátorral: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. A mediátorok ezt követően megkísérlik egyedi és pártatlan eljárás során békés úton rendezni a vitákat. Közvetítői eljárás alkalmazása esetén mindkét fél jogosult szabadon elfogadni vagy elutasítani a mediátor által javasolt megoldást.” 

NÉMETORSZÁG 

A fenti „JOGVÁLASZTÁS / JOGHATÓSÁG” elnevezésű pont utolsó bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szöveg lép a helyébe: 

Valamennyi követelést azok felmerülésétől számított két (2) éven belül lehet érvényesíteni 

MAGYARORSZÁG 

A fenti „HATÁLY” elnevezésű pont az alább szövegrész hozzáadásával módosul: 

„Jelen Értékesítési Feltételek az Ön és NIKE között létrejött megállapodást jelenti, hacsak a magyar jog nem állapít meg az írásbeli megállapodásokra vonatkozó egyéb követelményeket.” 

OLASZORSZÁG 

A fenti „FIZETÉS/FIZETÉSI MÓDOK” elnevezésű pont, „ÁRVÁLTOZÁSOK” című alpont helyébe az alábbiak lépnek: 

“Árváltozások

Az árak a Platformon feltüntetetteknek megfelelően alakulnak. Az árak időről időre módosulhatnak, de az ilyen változások nem érintik az Ön rendeléseit, abban az esetben sem, ha azok visszaigazolására még nem került sor a Rendelés Visszaigazolás megküldésével.” 

A fenti „termékek Visszaküldése & megrendelés lemondása” elnevezésű pont „MEGRendelés visszaküldése szállítást követően – hibás termékek” című alpont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szövegrész lép a helyébe: 

„MEGRENDELÉS visszaküldése szállítást követően – hibás termékek”

NIKE a Fogyasztói Kódex 130. bekezdésére tekintettel az adott termék szállítását követő két éven keresztül szavatolja bármely eladott termék megfelelőségét. Bármely az Önt az alkalmazandó jogszabályok erejénél fogva megillető jog sérelme nélkül, a termékek nem megfelelősége esetén Ön jogosult követelni választása szerint, hogy a termékeket ingyenesen akár kicserélés akár kijavítás útján megfelelővé tegyék vagy megfelelő árcsökkentést követelhet vagy elállhat a szerződéstől a nem megfelelő termékek vonatkozásában a Fogyasztói Kódex 130. bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A fenti jogok gyakorlására Ön bármely a kiszállítás időpontjában hibás vagy egyéb okból nem megfelelő termék esetében jogosult, amennyiben értesít minket az ilyen nem megfelelőségről annak észlelésétől számított legkésőbb két hónapon belül. Amennyiben a termék nem megfelelősége igazolt, a vételár illetve a szállítás költségei visszafizetésre kerülnek. A termékek visszaküldésével kapcsolatos gyakorlati információkért látogasson el a Honlap Súgó menüpontjára.” 

A fenti „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” elnevezésű pont második bekezdése teljes egészében törlésre kerül és az alábbi két bekezdés lép a helyébe: 

„Tájékoztatjuk, hogy a fenti jogválasztásra tekintet nélkül, az Olasz Fogyasztói Kódex 1 pontjának III. címében (206/2005. számú jogalkotási rendelet) Önnek biztosított jogok Önt továbbra is megilletik.”

Kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok tiltják, és a fogyasztókra vonatkozó jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a Platformból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azzal kapcsolatos (beleértve, de nem kizárólagosan a NIKE termékek vásárlását) minden jogvitát, követelést és bírósági eljárást egyedileg kell rendezni anélkül, hogy csoportos igényérvényesítésre kerülne sor, és kizárólag az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok által.” 

LENGYELORSZÁG 

A fenti „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” elnevezésű pont teljes egészében törlésre kerül és az alábbi szöveg lé a helyébe: 

„JOGVÁLASZTÁS/ALKALMAZANDÓ JOG 

Ezennel tudomásul veszi, hogy a Platformra, az Értékesítési Feltételekre valamint valamennyi NIKE és Ön közötti esetleges jogvitára irányadó jog a lengyel jog. 

Kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok tiltják, és a fogyasztókra vonatkozó jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a Platformból közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azzal kapcsolatos (beleértve, de nem kizárólagosan a NIKE termékek vásárlását) minden jogvitát, követelést és bírósági eljárást egyedileg kell rendezni anélkül, hogy csoportos igényérvényesítésre kerülne sor, és kizárólagos joghatósággal az alkalmazandó jog alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok jogosultak. 

Amennyiben bármilyen panasszal kíván élni, első lépésként lépjen kapcsolatba velünk a [kapcsolat] oldalon keresztül. Amennyiben a köztünk lévő vita rendezésére ily módon nem kerül sor, Ön jogosult, de nem köteles használni az Online Vitarendezési Fórum Felületét, amely az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.”