WARUNKI SPRZEDAŻY

(EUROPA ZACHODNIA, ŚRODKOWA I WSCHODNIA) 

Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do krajów Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, z wyjątkiem Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii i Turcji, do których zastosowanie mają inne warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży przed zamówieniem Produktów przez internet za pośrednictwem PLATFORMY NIKE. 

Jeżeli przebywają Państwo w jednym z NIŻEJ WYMIENIONYCH krajów, zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki zamieszczone na końcu niniejszych warunków sprzedaży lub dostępne po kliknięciu na link odnoszący się do danego kraju.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy ww. dodatkowymi warunkami a odnośnymi postanowieniami Warunków poniżej, warunki dodatkowe mają charakter nadrzędny. 

AUSTRIA, FRANCJA, NIEMCY, WĘGRY, WŁOCHY, POLSKA

ZASTOSOWANIE

Zapoznają się Państwo z niniejszymi Warunkami Sprzedaży („Warunki Sprzedaży"), ponieważ korzystają Państwo ze strony internetowej NIKE, doświadczenia cyfrowego, platformy społecznościowej, aplikacji mobilnych, technologii ubieralnych lub naszych innych produktów lub usług, które są częścią Platformy NIKE („Platforma").  Niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a firmą NIKE i jej oddziałami (które możemy nazywać używając słów takich jak „NIKE”, „my”, „nam”, „nas” lub „nasze”) w odniesieniu do zamówień składanych na produkty dostępne na Platformie.  Prosimy o zapoznanie się z naszą Listą Lokalnych Podmiotów w celu uzyskania nazwy podmiotu NIKE odpowiedzialnego za dostarczenie Państwu Platformy oraz odpowiednich informacji kontaktowych. Nike może zmienić niniejsze Warunki Sprzedaży bez uprzedzenia, publikując zmienione Warunki Sprzedaży na swojej Platformie, przy czym do danego zamówienia zastosowanie mają Warunki Sprzedaży zamieszczone na Platformie w momencie składania zamówienia.  Przed złożeniem zamówienia prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i sprawdzenie, czy Państwa zamówienie jest kompletne i poprawne. Korzystanie przez Państwa z Platformy podlega również Warunkom Korzystania z Platformy i Polityce Prywatności NIKE. Warunki Korzystania są włączone do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie. [Proszę zapoznać się z warunkami dla Węgier.]. 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE 

ZDOLNOŚĆ DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Aby złożyć zamówienie na Platformie, muszą mieć Państwo ukończone co najmniej 16 lat, lub więcej - jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jest to wymagane do zawarcia umowy z firmą Nike, oraz występować w charakterze konsumenta - nie odsprzedawcy. 

ZAKAZ ZAKUPU W CELU ODSPRZEDAŻY

Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla NIKE w celu sprzedaży produktów NIKE bezpośrednio konsumentom końcowym, dlatego też zakup produktów w celu odsprzedaży jest surowo zabroniony. Zakup w celu odsprzedaży oznacza zakup produktu NIKE przez osobę, która odsprzedaje lub zamierza odsprzedać produkt NIKE innym osobom (konsumentom, firmom lub osobom trzecim).  Jeśli NIKE uzna, że użytkownik nabywa produkty w celu ich odsprzedaży, zastrzegamy sobie sobie prawo do podjęcia wszelkich działań przeciwko takiemu użytkownikowi, w tym, między innymi, do ograniczenia sprzedaży, anulowania zamówień i/lub zawieszenia lub zamknięcia konta takiego użytkownika.  

JAK ZAMAWIAĆ

Aby złożyć zamówienie, konieczne jest podanie adresu e-mail i ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby akceptowała zarówno pliki cookie (funkcjonalne), jak i wyskakujące okienka (ang. pop-ups), aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Platformy, w tym projektowania personalizowanych artykułów, dodawania przedmiotów do torba na zakupy i składania zamówień. 

Po złożeniu zamówienia wyślemy do Państwa wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.  Przyjęcie zamówienia przez nas następuje w momencie wysyłki Produktów - wyślemy do Państwa wiadomość e-mail potwierdzającą, że Produkty zostały wysłane („Potwierdzenie Zamówienia"). W tym momencie zostaje zawarta umowa zawierająca niniejsze Warunki Sprzedaży, która jest wiążąca zarówno dla Państwa, jak i dla nas („Umowa"). Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii niniejszych Warunków Sprzedaży oraz odpowiednich Potwierdzeń Zamówień w celu zapewnienia sobie możliwości późniejszego zapoznania się z nimi.  Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu produktu, poinformujemy Państwa o tym na piśmie, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

[Proszę zapoznać się z warunkami dla Polski.]

NASZE PRAWO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Realizacja wszystkich zamówień na Platformie jest uzależniona od dostępności produktów. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny. Zastrzegamy sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

[Proszę zapoznać się z warunkami dla Francji.].

WERYFIKACJA DANYCH

Realizacja złożonego przez Państwa zamówienia może być poprzedzona przeprowadzoną przez nas weryfikacją. Może ona obejmować weryfikację adresu i sprawdzenie, czy nie zostało popełnione oszustwo.  Przeprowadzamy częściowo zautomatyzowane kontrole wszystkich zakupów w celu filtrowania nietypowych lub podejrzanych transakcji lub transakcji, które można zidentyfikować jako potencjalne oszustwa. Podejrzenia oszustw na platformie będą przedmiotem dochodzenia i w razie potrzeby będą ścigane.

CENA/PŁATNOŚĆ

METODY PŁATNOŚCI

Informacje na temat metod płatności dla każdego kraju dostępne są w zakładce „Pomoc” na stronie Nike.com („Strona Internetowa”). Nie akceptujemy innych metod płatności niż wymienione w zakładce „Pomoc”. Proszę nie podejmować prób dokonywania płatności metodami innymi niż tam podane. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za utratę płatności lub inne szkody, które mogą powstać w wyniku takiego działania. 

PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI

W przypadku zapłaty kartą kredytową/debetową, należna kwota zostanie pobrana z Państwa konta niezwłocznie po opuszczeniu przez Państwa zamówienie naszego magazynu.  W przypadku zapłaty przelewem bankowym (dostępnym tylko w przypadku zamówień hurtowych), realizację dostawy (lub produkcję w przypadku produktów niestandardowych (NIKEiD)) rozpoczniemy po zaksięgowaniu Państwa płatności. Może to potrwać kilka dni.

 W przypadku braku wpłaty w ciągu 12 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia, zakup zostanie automatycznie anulowany.  Płatności mogą być realizowane tylko wtedy, gdy możliwe jest zweryfikowanie informacji rozliczeniowych.  

PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich produktów do czasu otrzymania pełnej zapłaty za nie.

CENA I WALUTA

Ceny produktów podane na Platformie zawierają podatek VAT, jeśli ma on zastosowanie. Podane koszty przesyłki dotyczą jednego zamówienia. Dokładne koszty przesyłki zależą od kraju, do którego zamówienie jest dostarczane. Szczegółowe informacje na kosztów przesyłki w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce „Pomoc” na Stronie Internetowej.

Ceny podawane są w euro z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Szwajcarii i Danii, gdzie ceny podawane są w walucie lokalnej. W przypadku zmiany kraju dostawy podczas przeglądania strony lub w trakcie zakupu, od chwili takiej zmiany ceny mogą być podawane w innej walucie. Należy pamiętać, że zmiana kraju dostawy może mieć wpływ na cenę z powodu zmiany waluty lub innych cen obowiązujących w danym kraju. 

CENA CAŁKOWITA

Łączna cena podana na ekranie końcowego rozliczenia zawiera koszty podatku i przesyłki. Kwota ta zostanie podana w Potwierdzeniu Zamówienia, które zalecamy Państwu wydrukować lub pobrać do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. W przypadku płatności kartą kredytową, całkowita kwota dla całego zamówienia zostanie ujęta na wyciągu w walucie lokalnej. 

Jeśli waluta lokalna jest inna niż waluta, w której podane są ceny, bank zastosuje kurs wymiany obowiązujący w dniu zakupu. Państwa bank może również stosować inny kurs wymiany, na co nie mamy wpływu. 

Płatność przy odbiorze - dostawa za pobraniem (COD)

Jeśli zdecydowali się Państwo dostawę za pobraniem, kwota zamówienia podana na potwierdzeniu wysyłki w lokalnej walucie kraju przeznaczenia musi być zapłacona w całości przed otrzymaniem zamówionych towarów i podpisaniem karty dostawy. Paczkę można otworzyć i sprawdzić jej zawartość dopiero po dokonaniu płatności. 

ZMIANY CEN

Ceny produktów podawane są na Platformie. Ceny mogą się zmieniać od czasu do czasu, lecz nie będą miały one wpływu na zamówienia potwierdzone już w Potwierdzeniu Zamówienia. [Proszę zapoznać się z warunkami dla Włoch.]. 

WYSYŁKA I DOSTAWA

DOSTAWA - MIEJSCE I CZAS

Nie wysyłamy przesyłek w niektóre dni ustawowo wolne od pracy. Informacje o dostępnych terminach i metodach dostawy znajdują się w zakładce „Pomoc” na Stronie Internetowej. Możemy zrealizować zamówienie tylko na adres dostawy będący adresem domowym lub biurowym w jednym z krajów wymienionych w zakładce „Pomoc".

DOSTAWA DZIELONA

Zawsze gdy jest to możliwe, staramy się dostarczyć wszystkie zamówione przez Państwa produkty w tym samym czasie. Należy jednak pamiętać, że ze względu na fakt, iż produkty personalizowane (NIKEiD) są produkowane w różnych fabrykach, zamówienie na wiele niestandardowych produktów (NIKEiD) może skutkować wysyłką dzieloną. 

Zastrzegamy sobie prawo do dzielonej dostawy Państwa zamówienia, na przykład wtedy, gdy część zamówienia jest opóźniona lub niedostępna. W przypadku podziału zamówienia, poinformujemy Państwa o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Państwa w momencie składania zamówienia. Nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy. 

KONTROLA STANU PRZESYŁKI

Przy dostawie prosimy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Jeśli okaże się, że produkty są uszkodzone, prosimy nie przyjmować przesyłki.

KOSZTY DOSTAWY

BEZPŁATNA DOSTAWA

Jeśli wartość Państwa zakupu przekroczy próg ustalony dla danego kraju dostawy, otrzymacie BEZPŁATNĄ „dostawę standardową" lub opcję „dostawy ekspresowej” po obniżonej cenie. Inne warunki mogą również kwalifikować Państwa do bezpłatnej przesyłki. Informacje na temat progów cenowych i obniżonych kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Pomoc” na Stronie Internetowej. 

PERSONALIZACJA PRODUKTÓW

WARUNKI PERSONALIZACJI

W przypadku większości niestandardowych - personalizowanych produktów (NIKEiD) mogą Państwo przesłać kombinację liter, spacji i cyfr w celu utworzenia „ID" - spersonalizowanej wiadomości, która zostanie umieszczona na zamówionym przez Państwa produkcie.  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takiego zaproponowanego przez Państwa ID, na przykład w przypadku, gdy zawiera ono znak towarowy należący do osób trzecich lub nazwy drużyn sportowych, zawodników czy celebrytów, których nie mają Państwo (lub NIKE) prawa używać, lub dlatego, że zawiera treści, które uważamy za nieodpowiednie. W przypadku odrzucenia zaproponowanego przez Państwa ID, zostaną o tym Państwo niezwłocznie powiadomieni pocztą elektroniczną.

POTWIERDZENIE PERSONALIZACJI PRZEZ KLIENTA

Zarówno przesłany przez Państwa projekt produktu (kombinacja kolorów itp.) jak i personalizacja powinny być stworzone przez Państwa.  W przeciwnym razie niniejszym gwarantują Państwo, że są uprawnieni do korzystania z projektu lub personalizacji stworzonej przez inną osobę. 

Prosimy pamiętać, że choć mamy prawo odmówić przyjęcia Państwa personalizacji lub projektu do realizacji, to Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za projekt i personalizację, my natomiast nie mamy obowiązku ich weryfikacji lub odrzucenia.

 Państwa projekt i personalizacja stanowią „Treść Użytkownika”. Do Państwa projektu i personalizacji zastosowanie ma art. 2 Warunków Korzystania.

ZWROTY I ANULACJE

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZED DOSTAWĄ

Mogą Państwo anulować każde zamówienie bezpłatnie i bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane. Przetwarzanie zamówień składanych w naszym sklepie internetowym rozpoczynamy prawie natychmiast. Jeśli chcą Państwo anulować zamówienie, proszę najpierw sprawdzić status zamówienia dostępny pod linkiem „Status zamówienia” w prawym górnym rogu Strony Internetowej. 

Jeśli status zamówienia to „Oczekujące” lub „Wstrzymane”, mogą Państwo anulować zamówienie kontaktując się z naszym call center (patrz zakładka „Pomoc” na Stronie Internetowej). Nasi pracownicy ds. obsługi klienta poproszą o anulowanie Państwa zamówienia w naszym magazynie. Jeśli proces ten zakończy się sukcesem, otrzymają Państwo wiadomość e-mail, a anulowanie rezerwacji będzie bezpłatne. W przypadku gdy anulowanie zamówienia nie jest możliwe, produkt (-y) zostanie (-ą) Państwu dostarczony (-e), po czym możliwy będzie ich zwrot zgodnie z procedurą opisaną poniżej. 

Nie ma możliwości anulowania zamówienia na produkty personalizowane (NIKEiD) przed ich wysyłką, ponieważ proces ich produkcji rozpoczynamy natychmiast po otrzymaniu zamówienia. 

ZWROTY ZAMÓWIEŃ PO ICH DOSTAWIE - PRODUKTY WADLIWE

Mają Państwo prawo do zwrotu dostarczonych Państwu produktów w przypadku, gdy są one wadliwe lub w inny sposób niezgodne z zamówieniem w momencie ich otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zwracana jest cena zakupu i koszty wysyłki. Praktyczne informacje na temat sposobu dokonywania zwrotów dostępne są w zakładce „Pomoc” na Stronie Internetowej. 

Ponadto przypominamy, że zgodnie z prawem holenderskim i unijnym ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za wszelkie niezgodności produktu z umową, które ujawnią się w ciągu co najmniej dwóch lat od daty dostawy produktu i że w związku z powyższym przysługuje Państwu szereg uprawnień ustawowych. Powyższe postanowienia nie ograniczają w żaden sposób tychże uprawnień ustawowych. [Proszę zapoznać się z warunkami dla Francji i Włoch.] 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo zadowoleni z zamówionego produktu, mogą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Wykonanie tego prawa może nastąpić poprzez poinformowanie nas o swojej woli zwrotu produkt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu do Państwa lub wskazanej przez Państwa osoby trzeciej (innej niż przewoźnik) lub w przypadku zamówienia kilku dostarczonych osobno produktów w jednym zamówieniu, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia ostatniego produktu, bez podania przyczyny. 

Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek zwrócić nam produkty bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. 

Prosimy upewnić się, że zwracane produkty są kompletne (np. należy zwrócić obie rzeczy z pary) i nie były używane inaczej niż w sposób konieczny do podjęcia decyzji o zatrzymaniu produktu (co oznacza, że można przymierzyć odzież lub buty, ale nie można ich nosić ani myć). Jeśli nie zastosują się Państwo do powyższych postanowień, skutkiem czego będzie utrata wartości produktu, możemy obciążyć Państwa odpowiedzialnością z tego tytułu. Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeśli produkt został wykonany zgodnie z Państwa specyfikacją lub wyraźnie spersonalizowany (na przykład: produkty NIKEiD). 

Praktyczne informacje na temat sposobu dokonania zwrotu dostępne są w zakładce „Pomoc” na Platformie, gdzie znajdą Państwo formularz odstąpienia od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać w celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo również poinformować nas o zamiarze skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy za pomocą innego jednoznacznego oświadczenia (np. w formie listu, faksu lub wiadomości elektronicznej). Wystarczy przesłać nam to oświadczenie przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 

Jeśli poinformują nas Państwo, że chcą Państwo zwrócić produkt, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa dostawy innej niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa) bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy. Możemy jednak podjąć decyzję o wstrzymaniu zwrotu kosztów do czasu otrzymania przez nas zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU

Zwroty będą dokonywane w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli dokonali Państwo płatności za pomocą przelewu bankowego, należy przekazać tę informację do Biura Obsługi Klienta podczas inicjowania zwrotu, aby umożliwić nam zwrot pieniędzy bezpośrednio na Państwa konto.  Praktyczne informacje na temat sposobów i terminów zwrotu można znaleźć tutaj

WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRODUKTÓW W PRZEDSPRZEDAŻY

Przedsprzedaż jest procesem umożliwiającym zamówienie produktu przed jego planowanym wprowadzeniem na rynek detaliczny. Ze względu na charakter przedsprzedaży, w odniesieniu do produktów wstępnie zamówionych obowiązują następujące warunki szczególne: 

Dostawa. Produkty zamówione w ramach przedsprzedaży zostaną dostarczone przed datą rozpoczęcia sprzedaży detalicznej, pod warunkiem, że płatność za nie otrzymamy co najmniej 3 dni robocze przed tą datą. Dokładny czas dostawy uzależniony jest od tego, kiedy produkt będzie dostępny w naszym magazynie. Standardowe terminy dostaw obowiązują od momentu, w którym produkt zamówiony w ramach przedsprzedaży będzie dostępny w naszym magazynie. Powyższe informacje dotyczące czasu dostawy stanowią wyłącznie nasze najlepsze szacunki i nie są wiążące. 

Płatność O ile nie wybrali Państwo opcji dostawy za pobraniem lub płatności po dostawie, zastosowanie mają następujące zasady. Płatność zostanie pobrana natychmiast po otrzymaniu zamówienia (lub w przypadku przelewu bankowego tak szybko, jak to możliwe). Nie rozpoczynamy realizacji zamówienia przed otrzymaniem płatności. W przypadku przelewów bankowych może to oznaczać, że dostawa zostanie zrealizowana później niż określono w punkcie powyżej. 

Data wprowadzenia produktu na rynek. Planowana data wprowadzenia na rynek detaliczny (wprowadzenie produktu) produktu zamówionego przez Państwa w przedsprzedaży dostępna jest w opisie produktu na Stronie Internetowej.

ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ

Przez Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą rozumie się każde działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą racjonalną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby lub przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osiadania, epidemie, pandemia lub inne klęski żywiołowe lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych. 

W przypadku zaistnienia Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą, które ma wpływ na realizację naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży:

a)     skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe w celu powiadomienia o sytuacji; oraz

b)     nasze zobowiązania wynikające z niniejszych ogólnych warunków zostaną zawieszone, a czas ich realizacji zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą. 

W przypadku, gdy Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą będzie mieć wpływ na dostawę do Państwa produktu, po ustaniu Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą uzgodnimy z Państwem nowy termin dostawy.  Jeśli wystąpi Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą i nie życzą sobie Państwo, abyśmy dostarczyli Państwu produkty, mogą Państwo anulować zawartą umowę. Proszę zapoznać się z informacją dotyczącą prawa do anulowania umowy. 

INNE ISTOTNE WARUNKI

Możemy przenosić nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, co nie będzie mieć wpływu na Państwa prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży. 

Państwo mogą przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży na inną osobę jedynie za naszą pisemną zgodą. 

Współpracujemy z US Direct E-Commerce Limited prowadzącą działalność pod marką eShopWorld, aby sprzedawać i dostarczać nasze produkty konsumentom w Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii i Turcji. Jeśli Państwa zamówienie wiąże się z wysyłką do jednego z wyżej wymienionych krajów, w których nasze przesyłki międzynarodowe realizowane są przez eShopWorld, umowa sprzedaży i dostawy naszych produktów zostanie zawarta pomiędzy Państwem a eShopWorld i będzie podlegać Warunkom eShopWorld. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Sprzedaży i Warunkami eShopWorld, zakup i dostawa Państwa produktów podlegają Warunkom eShopWorld. 

Każdy z paragrafów niniejszych Warunków Sprzedaży stosuje się oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe paragrafy pozostają ważne i skuteczne.

Niedochodzenie przez nas wykonania przez Państwa jakichkolwiek  zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży, ani brak egzekucji naszych praw wobec Państwa, ani opóźnienie w tych czynnościach nie będą oznaczać rezygnacji z praw przysługujących nam względem Państwa ani zwolnienia Państwa z obowiązku wykonania tychże zobowiązań. 

Jakiekolwiek zwolnienie Państwa z zobowiązań wynikających z popełnionego naruszenia wymaga formy pisemnej, co nie oznacza automatycznego zwolnienia Państwa w jakichkolwiek zobowiązań z tytułu przyszłych naruszeń. Nie prowadzimy archiwizacji umów z klientami. 

WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI

Zgadzają się Państwo, że Platforma, Warunki Sprzedaży oraz wszelkie spory pomiędzy Państwem a NIKE będą pod każdym względem podlegać prawu holenderskiemu, bez względu na przepisy dotyczące wyboru prawa, a nie przepisom Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. 

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione i bez ograniczenia ustawowych praw konsumentów, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, roszczenia i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań podejmowanych na Platformie lub z nimi związane (w tym między innymi zakup produktów NIKE) będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakichkolwiek form powództw zbiorowych i wyłącznie we właściwych sądach w Amsterdamie, w Holandii. 

W przypadku reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt za pośrednictwem zakładki [kontakt].  Jeśli uważają Państwo, że Państwa reklamacja nie została rozpatrzona w odpowiedni sposób, mogą Państwo - ale nie są Państwo do tego zobowiązani - skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/odr. 

Wszelkie roszczenia należy wnosić w terminie jednego (1) roku od dnia ich powstania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. [Proszę zapoznać się z warunkami dla Austrii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski.] 

WARUNKI SZCZEGÓLNE DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW   

Jeśli przebywają Państwo w jednym z poniższych krajów, zastosowanie będą miały poniższe warunki dodatkowe, które będą nadrzędne w przypadku rozbieżności z warunkami określonymi powyżej. 

AUSTRIA 

Ostatni akapit w punkcie zatytułowanym „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI” zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Wszelkie roszczenia należy wnosić w terminie trzech (3) lat od dnia ich powstania.” 

FRANCJA 

Punkt „NASZE PRAWO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY” w rozdziale zatytułowanym „SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA PLATFORMIE”, zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

NASZE PRAWO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

Punkt „ZWROTY ZAMÓWIEŃ PO ICH DOSTAWIE - PRODUKTY WADLIWE” w rozdziale zatytułowanym „ZWROTY I ANULACJE”, zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands, ponosi odpowiedzialność za wszelką niezgodność produktów objętych niniejszymi warunkami zgodnie z art. L.217-4 i n. francuskiego Kodeksu konsumenckiego oraz za wady ukryte tychże produktów zgodnie z art. 1641 i n. francuskiego Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zwracana jest cena zakupu i koszty wysyłki.  Praktyczne informacje na temat sposobu dokonywania zwrotów dostępne są w zakładce „Pomoc”.”

Proszę pamiętać, że w ramach prawnej gwarancji zgodności:

 

  • mają Państwo 2 lata od daty dostawy produktu na wniesienie roszczeń;
  • mają Państwo możliwość wyboru pomiędzy naprawą a wymianą produktu, z zastrzeżeniem warunków dotyczących kosztów, zgodnie z art. L. 217-9 francuskiego Kodeksu konsumenckiego;
  • nie muszą Państwo udowadniać niezgodności produktu przez okres dwóch (2) lat od jego dostawy.

 

Prawna gwarancja zgodności pozostaje bez uszczerbku dla praw z tytułu rękojmi, która również może zostać udzielona.

 

Mogą Państwo również podjąć decyzję o zastosowaniu postanowień dotyczących gwarancji prawnej na wady ukryte zgodnie z art. 1641 francuskiego Kodeksu cywilnego. W takim przypadku mogą Państwo wybrać pomiędzy odstąpieniem od umowy sprzedaży lub obniżeniem ceny sprzedaży, zgodnie z artykułem 1644 francuskiego Kodeksu cywilnego.”

Drugi i trzeci akapit w punkcie zatytułowanym „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI” zostają w całości usunięte i zastąpione następującymi dwoma postanowieniami: 

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione i bez ograniczenia ustawowych praw konsumentów, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, roszczenia i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań podejmowanych na Platformie lub z nimi związane (w tym między innymi zakup produktów NIKE) będą rozstrzygane wyłącznie we właściwych sądach w Amsterdamie, w Holandii. 

W przypadku reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt za pośrednictwem zakładki [kontakt]. Jeśli uważają Państwo, że Państwa reklamacja nie została rozpatrzona w odpowiedni sposób, mogą Państwo - ale nie są Państwo do tego zobowiązani - skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/odr.  Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wszczęcia postępowania mediacyjnego poprzez kontakt z mediatorem(-ami):  Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediator podejmie niezależną i bezstronną próbę polubownego rozwiązania sporu.  W przypadku postępowania mediacyjnego każda ze Stron może wedle własnego uznania przyjąć lub odrzucić rozwiązanie zaproponowane przez mediatora.”

NIEMCY 

Ostatni akapit w punkcie zatytułowanym „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI” zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„Wszelkie roszczenia należy wnosić w terminie dwóch (2) lat od dnia ich powstania.” 

WĘGRY 

Rozdział „ZASTOSOWANIE” zostaje zmieniony poprzez dodanie zdania w brzmieniu: 

„Niniejsze Warunki Sprzedaży stanowią dorozumianą umowę pomiędzy Państwem a NIKE, chyba że wymogi pisemnych umów zgodnie z prawem węgierskim zostały w inny sposób spełnione.” 

WŁOCHY 

Punkt „ZMIANY CEN” w rozdziale zatytułowanym „CENA/PŁATNOŚĆ” zostaje w całości zastąpiony następującym brzmieniem: 

„ZMIANY CEN

Ceny produktów podawane są na Platformie. Ceny mogą się zmieniać od czasu do czasu, lecz nie będą miały one wpływu na złożone zamówienia, nawet jeśli nie zostały one jeszcze przez nas potwierdzone w Potwierdzeniu Zamówienia.” 

Punkt „ZWROTY ZAMÓWIEŃ PO ICH DOSTAWIE - PRODUKTY WADLIWE” w rozdziale zatytułowanym „ZWROTY I ANULACJE”, zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

ZWROTY ZAMÓWIEŃ PO ICH DOSTAWIE - PRODUKTY WADLIWE

Zgodnie z art. 130 Kodeksu konsumenckiego Nike gwarantuje zgodność sprzedanych towarów przez okres dwóch lat od daty dostawy towarów. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek przysługujących Państwu ustawowych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w przypadku niezgodności towaru z umową są Państwo uprawnieni do bezpłatnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez jego naprawę lub wymianę lub do uzyskania stosownej obniżki ceny lub rozwiązania umowy w odniesieniu do tego towaru, zgodnie z art. 130 Kodeksu konsumenckiego. Są Państwo uprawnieni do skorzystania z powyższych praw w przypadku wadliwości towaru lub innej niezgodności towaru z zamówieniem w momencie jego otrzymania, pod warunkiem poinformowania nas o takiej niezgodności w terminie dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zwracana jest cena zakupu i koszty wysyłki. Praktyczne informacje na temat sposobu dokonywania zwrotów dostępne są w zakładce „Pomoc” na Stronie Internetowej.” 

Drugi akapit w punkcie zatytułowanym „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI” zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującymi dwoma postanowieniami:

Bez względu na powyższy wybór prawa należy pamiętać, że przysługują Państwu ustawowe prawa wynikające z § 1, tytuł III włoskiego Kodeksu konsumenckiego (dekret legislacyjny nr 206/2005 ").

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione i bez ograniczenia przysługujących Państwu praw ustawowych, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, roszczenia i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań podejmowanych na Platformie lub z nimi związane (w tym między innymi zakup produktów NIKE) będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakichkolwiek form powództw zbiorowych i wyłącznie w sądach właściwych dla Państwa miejsca zamieszkania lub siedziby.”

POLSKA 

Punkt powyżej zatytułowany „WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI” zostaje w całości usunięty i zastąpiony następującym postanowieniem: 

„WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO/JURYSDYKCJI 

Zgadzają się Państwo, że Platforma, Warunki Sprzedaży oraz wszelkie spory pomiędzy Państwem a NIKE podlegają pod każdym względem prawu polskiemu. 

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione i bez ograniczenia ustawowych praw konsumentów, zgadzają się Państwo, że wszelkie spory, roszczenia i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działań podejmowanych na Platformie lub z nimi związane (w tym między innymi zakup produktów NIKE) będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakichkolwiek form powództw zbiorowych i wyłącznie w sądach właściwych zgodnie z obowiązującym prawem. 

W przypadku reklamacji lub ewentualnej kwestii spornej prosimy w pierwszej kolejności o kontakt za pośrednictwem zakładki [kontakt]. Jeśli kwestia sporna pomiędzy Państwem a nami nie zostanie rozwiązana mogą Państwo - ale nie są Państwo do tego zobowiązani - skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej na stronie http://ec.europa.eu/odr. 

Rozdział “JAK ZAMAWIAĆ” zostaje zmieniony poprzez dodanie zdania w brzmieniu:

“Akceptując niniejsze Warunki Sprzedaży:

(a)  domagasz się wystawienia faktury obejmującej Twój zakup;

(b)  zgadzasz się, aby faktura za Twój zakup została wystawiona w formie elektronicznej i doręczona Tobie pocztą elektroniczną.”

data ostatniej rewizji: luty 2023