FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

(VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA, ÖSTEUROPA)

DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR GÄLLER VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA OCH ÖSTEUROPA, MED UNDANTAG FÖR BULGARIEN, KROATIEN, NORGE, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SCHWEIZ OCH TURKIET, SOM REGLERAS AV ANDRA VILLKOR

VAR GOD OCH LÄS DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESTÄLLER PRODUKTER FRÅN NIKE:S PLATTFORM. 

OM DU BEFINNER DIG I NÅGOT AV DE LÄNDER SOM ÄR IDENTIFIERADE NEDAN KAN YTTERLIGARE LANDSPECIFIKA VILLKOR VARA TILLÄMPLIGA FÖR DIG. DESSA ANGES I SLUTET AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN, ELLER GENOM ATT DU KLICKAR PÅ LANDETS REFERENSLÄNK. DE LANDSPECIFIKA VILLKOREN ÄGER FÖRETRÄDE FRAMFÖR FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN FÖR DET FALL DESSA ÄR MOTSTRIDIGA MED VARANDRA. 

FRANKRIKE,  ITALIEN, POLEN, TYSKLAND, UNGERN, ÖSTERRIKE.

TILLÄMPLIGHET 

Du läser dessa försäljningsvillkor ("Försäljningsvillkoren") eftersom du använder en NIKE-webbplats, digital tjänst, social mediaplattform, mobilapp, bärbar teknik eller någon av våra andra produkter eller tjänster, som alla ingår i NIKE:s Plattform ("Plattformen"). Dessa försäljningsvillkor skapar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NIKE och dess dotterbolag (som vi kan referera till som "NIKE", "vi", "oss" eller "våra") angående beställningar för produkter som finns tillgängliga på Plattformen. Var god och läs vår förteckning över lokala Nike-bolag för erhållandet av namnet på det bolag som ansvarar för att tillhandahålla Plattformen till dig och lämplig kontaktinformation. NIKE kan komma att ändra Försäljningsvillkoren utan föregående meddelande till dig och genom att lägga ut reviderade försäljningsvillkor på Plattformen. De försäljningsvillkor som ligger ute på Plattformen när du lägger din order är de som reglerar ditt köp. Läs dessa villkor noggrant och kontrollera att detaljerna i din beställning är fullständiga och korrekta innan du gör din beställning. Om du tror att ett misstag skett, vänligen kontakta oss:privacy@nike.com, Din användning av Plattformen regleras också av NIKE:s användarvillkor och sekretesspolicy. Användarvillkoren är införlivade häri genom följande referens. [Se Ungerska villkor]

BESTÄLLNINGAR PÅ PLATTFORMEN 

BEHÖRIGHET ATT GÖRA BESTÄLLNINGAR

För att du skall få göra en beställning på Plattformen krävs att du är minst 16 år, eller äldre om detta är ett krav enligt gällande lag för ett avtal mellan NIKE och en konsument - inte återförsäljare. 

INGET KÖP FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING

Plattformen är endast avsedd för att NIKE ska sälja NIKE-produkter direkt till slutkonsumenter, och därför är inköp av produkter för vidareförsäljning/återförsäljning strängt förbjudet. Med inköp för återförsäljning menas köp av NIKE-produkt av någon som säljer eller avser att sälja NIKE-produkten till andra (konsumenter, företag eller tredje part). Om NIKE anser att du är inblandad i återförsäljning, förbehåller NIKE sig rätten att vidta åtgärder mot dig, inklusive, men utan begränsning, att begränsa försäljningen till dig, avbryta dina beställningar och/eller upphäva eller stänga ditt konto. 

HUR MAN BESTÄLLER

Du behöver en e-postadress för att beställa, och du kan behöva ställa in din webbläsare för att acceptera både (funktionella) cookies och popup-fönster för att kunna använda alla funktioner på Plattformen, vilka innefattar design av kundanpassade objekt , lägga till artiklar i din kundvagn och skicka in din beställning. 

När du gjort en beställning skickar vi dig en bekräftelse och kvitto på din order. Vår acceptans av ordern sker när produkterna skickas till dig - vi skickar dig ett e-postmeddelande som bekräftar att produkterna har skickats ("Orderbekräftelse"). Det är vid denna tidpunkt som vårt avtal med Försäljningsvillkoren ingås, vilket är bindande för dig och oss ("Avtalet"). Vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner en kopia av Försäljningsvillkoren och relevant Orderbekräftelse för framtida referens. Om vi inte kan leverera en produkt till dig, informerar vi dig om detta skriftligen och kommer inte att behandla ordern vidare. 

VÅRA RÄTT ATT AVVISA DIN ORDER ELLER AVBRYTA ETT KONTRAKT

Uppfyllandet av alla beställningar på Plattformen är beroende av tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning av vilken anledning det än kan vara. Vi förbehåller oss också rätten att säga upp ett Avtal genom skriftligt meddelande till dig i följande situationer utan att vara ansvarig för eventuella skador eller kostnader, annat än återbetalning av belopp som mottagits från dig i samband med Avtalet som vi avbröt:

• produkten är inte tillgänglig/finns i lager.

• din faktureringsinformation är inte korrekt eller inte verifierbar.

• din order är flaggad av våra säkerhetssystem som en ovanlig order eller en order som kan ha samband med bedrägeri.

• du ​​är under 16 år, eller under den lägsta högre ålder som föreskrivs enligt gällande lag för att ingå avtal med Nike;

• du ​​är återförsäljare

• priset som visas på Plattformen är felaktigt

• vi kunde inte leverera till den adress du lämnade

• på grund av en händelse utanför vår kontroll (se nedan).

[Se Franska villkor.] 

KONTROLL AV DATA

När du skickar din beställning till oss kan vi utföra vissa kontroller beträffande denna innan den är godkänd. Dessa kontroller kan innefatta verifiering av din adress och undersökningar om bedrägerier. Vi utför delvis automatiserade kontroller på alla inköp för att filtrera bort ovanliga eller misstänkta transaktioner eller transaktioner som kan identifieras som möjliga bedrägerier. Misstänkt bedrägeri på Plattformen kommer att utredas och om nödvändigt åtalas.

PRIS / BETALNING  

BETALNINGSMETODER

Du hittar de tillgängliga betalningsmetoderna för varje land i hjälpavsnittet på Nike.com ("Webbplatsen"). Vi accepterar inte någon annan betalningsmetod än de som anges i hjälpavsnittet. Försök inte betala på något annat sätt än de som anges där. Om du gör det kommer vi inte att vara ansvariga för förlust av betalningen eller andra skador som kan härröra från denna åtgärd.

BETALNINGSPROCESSEN

Om du betalar med kredit-/betalkort, kommer vi att debitera beloppet från ditt konto så snart din beställning lämnar vårt lager. Om du betalar via banköverföring (endast tillgänglig för bulkorder) inleder vi leverans (eller tillverkning vid anpassade (NIKEiD) produkter) efter att vi har mottagit din betalning. Det kan ta flera dagar. Om ingen betalning har mottagits inom 12 kalenderdagar efter det att du gjorde din beställning, kommer ditt köp automatiskt att avbrytas. Betalningar kan endast behandlas om faktureringsinformationen kan verifieras. 

ÄGANDERÄTTS ÖVERGÅNG

Vi behåller äganderätten till alla produkter intill dess att vi har mottagit full betalning för dessa. 

PRISER OCH VALUTA

Produktpriserna som visas på Plattformen inkluderar, i förevarande fall, mervärdesskatt (moms). Fraktpriser tillkommer enligt order. Exakta fraktkostnader beror på det land där din beställning levereras till. För detaljer om fraktpriser per land, se hjälpavsnittet på Webbplatsen. 

Priserna är angivna i Euro med undantag för Storbritannien, Sverige, Norge, Schweiz och Danmark där priserna är angivna i lokal valuta. Om du ändrar leveransland när du surfar eller under utcheckning kan priser från det ögonblicket komma att anges i en annan valuta. Observera att byte av leveransland kan påverka priset på grund av en ändring av valuta eller till landspecifik prissättning. 

DITT TOTALA PRIS

Det totala priset för hela beställningen som anges vid slutförande av köp inkluderar skatter och fraktkostnader. Detta pris registreras i Orderbekräftelsen, som vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner för framtida referens. Om du betalar med kreditkort kommer det totala beloppet för hela din order att i bekräftelsen anges i din lokala valuta.  

Om din lokala valuta är en annan än den som priserna är angivna i, kommer din bank att tillämpa växelkursen som gäller per inköpsdatum. Din bank kan tillämpa en annan växelkurs, vilken ligger utanför vår kontroll. 

LEVERANS MOT BETALNING (COD)

Om du har valt betalningsmetod "leverans mot betalning “måste beställningsbeloppet som anges i din fraktbekräftelse i ditt destinationslands lokala valuta betalas i sin helhet innan du mottar dina varor och undertecknar leveransbekräftelsen. Paketet kan öppnas och dina föremål först inspekteras efter betalningen. 

PRISÄNDRINGAR

Priserna på produkterna kommer att visas på Plattformen. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte någon order som vi har bekräftat i Orderbekräftelse. [Se Italienska termer.] 

FRAKT

LEVERANS - VAR OCH NÄR

Vissa helgdagar så expedieras inga leveranser. Se hjälpavsnittet på Webbplatsen för datum och tillgängliga leveranstider och metoder. Vi kan bara expediera leveranser till hem- eller kontorsadresser i de länder som anges i hjälpavsnittet på Webbplatsen.

DELADE LEVERANSER

Om möjligt försöker vi leverera alla varor som du beställt samtidigt. Observera dock att på grund av att anpassade (NIKEiD) produkter tillverkas på olika fabriker kan en beställning för flera anpassade (NIKEiD) produkter resultera i delade leveranser. 

Vi förbehåller oss rätten att dela upp leveransen av din beställning, till exempel om en del av din beställning är försenad eller ej tillgänglig för leverans. I händelse av att vi delar upp din beställning, meddelar vi dig om vår avsikt att göra detta genom att skicka ett e-mail till den e-postadress som du lämnade vid din beställning. Du debiteras inte för några extra fraktkostnader. 

INSPEKTION VID LEVERANS

Vid mottagande av leverans ber vi dig undersöka eventuella skador på försändelsen. Om det verkar som om produkterna är skadade, acceptera inte leveransen. 

FRAKTKOSTNADER

GRATIS FRAKT 

Om du gör ett köp som överstiger de tröskelvärde som är relevant för ditt leveransland, får du GRATIS "standardleverans", eller möjlighet till rabatterad "expressleverans". Andra villkor kan också kvalificera dig för fri frakt. Se hjälpavsnittet på Webbplatsen för tröskelbelopp och dessas motsvarande rabatterade leveransavgifter.

ANPASSADE ARTIKLAR 

VILLKOR FÖR ANPASSADE ARTIKLAR

För de flesta kundanpassade (NIKEiD) artiklar kan du skapa en kombination av bokstäver, mellanslag och nummer för att bilda ett "ID" - ett personligt meddelande som uppstår då du skapar detta. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, neka ett ID, till exempel för att det innehåller ett varumärke som tillhör tredje part eller namnen på idrottslag, idrottare eller kändisar som du (eller NIKE) inte har rätt att använda, eller eftersom det innehåller material som vi anser olämpliga. Om vi ​​avvisar ditt ID så meddelas du detta så snart som möjligt via e-post. 

KONSUMENTERKÄNNANDE I SAMBAND MED ANPASSNING

Både din design av artikeln (färgkombinationen etc.) och anpassningar skapas av dig. I den utsträckning detta inte är fallet garanterar du härmed att du är behörig att använda designen eller anpassningen som skapats av någon annan. 

Var god och notera att även om vi har rätt att motsätta oss din anpassning eller design, är du ensam ansvarig för din design och anpassning, och vi har ingen skyldighet att granska eller avslå din design eller anpassning. 

Din design och anpassning kvalificerar som det vi kallar "Innehållet". Artikel 2 i Användarvillkoren gäller din design och anpassning. 

RETURER  &  ANNULERINGAR 

AVBESTÄLLNING AV BESTÄLLNINGAR före leverans

Du kan avbeställa alla beställningar utan kostnad och utan att ange skäl, förutsatt att varorna inte har levererats. Vi börjar omedelbart behandla beställningar i vår webbutik. Om du vill avbryta din beställning, kontrollera din orders status först genom att besöka länken "Orderstatus" längst upp till höger på Webbplatsen. 

Om statusen för din beställning är "Under behandling" eller "Placerad i kö" kan du avbryta din beställning genom att kontakta vår kundsupport (se hjälpavsnittet på Webbplatsen). Våra handläggare kommer då att begära en avbeställning av din order från vårt lager. Om det är möjligt skickar de dig ett e-postmeddelande och avbeställningen är kostnadsfri. Om avbeställning inte är möjlig, kommer varan/varorna att levereras till dig och kan returneras enligt proceduren nedan. 

Kundanpassade beställningar (NIKEiD) kan inte avbrytas före leverans, eftersom vi börjar tillverka de anpassade (NIKEiD) produkter omedelbart efter mottagandet av beställningen. 

RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS - DEFEKTA PRODUKTER

Du har rätt att returnera produkter som levereras till dig om de är defekta eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning när du mottog dem. Om ditt krav är motiverat, kommer köpeskillingen och fraktkostnaden att återbetalas. För praktiska uppgifter om hur du gör returer, se hjälpavsnittet på Webbplatsen. 

Vidare vill vi dessutom upplysa dig om att vi enligt lagstiftning i Nederländerna och EU är ansvariga i förhållande till dig för brister i en produkt som uppenbaras inom högst två år från leverans av produkten och att du har flera lagstadgade rättigheter i detta sammanhang. Ovanstående begränsar inte dessa lagstadgade rättigheter på något sätt. [Se Franska och Italienska villkor.] 

ÅNGERRÄTT

Oavsett skäl till att du inte är nöjd med en produkt du beställt kan du utnyttja din lagstadgade ångerrätt. Du kan åberopa din ångerrätt, inom 30 kalenderdagar efter att produkten har levererats till dig eller till en tredje part som angivits av dig (annan än transportören), genom att informera oss om att du vill returnera produkten, eller om du har beställt flera varor som skickats med delad leverans, inom 30 kalenderdagar efter det att den sista produkten levererades, utan att ge oss något skäl.

Om du utnyttjar din ångerrätt, är du skyldig att skicka produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och senast 30 kalenderdagar från den dag då du har meddelat oss att du åberopar din ångerrätt.

Var vänlig och se till att de produkter som du returnerar är kompletta (t.ex. båda paren måste returneras) och att dessa inte används på något annat sätt än vad som är rimligt nödvändigt för att bestämma om du vill behålla produkterna (vilket innebär att du får prova kläder eller skor för passform, men du kan inte bära eller tvätta dem). Om du bryter mot ovanstående och produktens värde minskar som följd därav, kan vi hålla dig ansvarig för ett sådant minskat värde. Ångerrätten gäller inte om produkten är gjord enligt din specifikation eller klart personlig (till exempel: NIKEiD-produkter). 

För praktiska uppgifter om hur du returnerar, se Plattformens hjälpavsnitt, som innehåller en retursedel som du kan använda för att utöva din ångerrätt. Du kan också informera oss om att du vill utöva din ångerrätt genom ett annat tydligt meddelande (till exempel med brev, fax eller e-post). Det räcker att du skickar detta meddelande till oss innan ångerrättsperioden gått till ända. 

Om du informerar oss om att du vill returnera en produkt, återbetalar vi alla betalningar, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för eventuella extrakostnader som följer av du väljer en annan leveranstyp än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 30 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Vi kan dock välja att hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått produkterna tillbaka eller tills du har bevisat att du skickat tillbaka produkterna.

INFORMATION OM ÅTERBETALNING

Återbetalningar kommer att ske enligt samma betalningsform som vid det ursprungliga köpet. Om du betalat via banköverföring måste du lämna denna information till kundtjänst när du påkallar returrätten så att vi kan återbetala pengarna direkt till ditt konto. För praktisk information om hur du returnerar och för återbetalningstider, se följande

VILLKOR TILLÄMPLIGA AVSEENDE FÖRBESTÄLLDA PRODUKTER

Förbeställning är det sätt på vilket du kan beställa en produkt i förväg innan den planerade lanseringen i detaljhandeln. På grund av förbeställningens specifika art gäller följande specifika villkor för förbeställda produkter: 

Leverans. Förbeställda produkter är avsedda för levereras före datum för lanseringen i detaljhandeln, förutsatt att vi har mottagit din betalning minst tre arbetsdagar före ett sådant datum. Faktiska leveranstider är avhängiga av om produkten finns tillgänglig i vårt lager. Våra reguljära leveranstider gäller från det ögonblick som den förbeställda produkten finns tillgänglig i vårt lager. Denna information lämnas enbart upplysningsvis och tidsuppskattningar är inte bindande. 

Betalning. Om du inte har valt betalning vid eller efter leverans så gäller följande. Din betalning dras så snart beställningen är mottagen (eller, om banköverföring sker, så snart som möjligt). Vi börjar inte verkställa din order före det att vi mottagit betalningen. För banköverföringar kan det innebära att leveransen kommer att ske senare än vad som anges under punkten ovan. 

Produktlanseringsdatum. Det schemalagda lanseringsdatumet (produktlansering) för din förbeställda produkt går att finna på sidan för produktbeskrivningen på Webbplatsen.

HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

En händelse utanför vår kontroll innebär en handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive, men utan begränsning till strejker, lockout eller annan industriell handling av tredje man, civila uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terrorattack, krig (förklarad eller inte) eller hot eller förberedelser för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sänkning, epidemi eller annan naturkatastrof eller fel på offentliga eller privata telenät.   

Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar vår fullgörelse enligt Försäljningsvillkoren:

 a)   Kommer vi att kontakta dig så snart det är rimligen möjligt att underrätta dig, och

 b) Våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor kommer att upphöra och tiden för vår fullgörelse av våra åtaganden kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll.

 Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av en produkt till dig, kommer vi att ordna ett nytt leveransdatum med dig efter händelsen utanför vår kontroll upphör. Du äger rätt att säga upp Avtalet om en händelse utanför vår kontroll inträffar och du inte längre önskar att vi ska tillhandahålla produkterna. Vänligen se dina avbeställningsrättigheter under Annullering ovan. 

ANDRA VIKTIGA VILLKOR

Vi kan överföra våra avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter till en annat bolag eller organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt Försäljningsvillkoren.  

Du får bara överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt Försäljningsvillkoren till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.   

Vi anlitar US Direct E-Commerce Limited, som handlar under namnet eShopWorld, för att sälja och leverera våra produkter till konsumenter i Bulgarien, Kroatien, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz och Turkiet. Om din order levereras till något av nämnda länder, där vår internationella frakt ombesörjs av eShopWorld, kommer avtalet för köp, försäljning och leverans av våra produkter gälla mellan dig och eShopWorld, enligt  eShopWorlds Allmänna Villkor. Om det finns en konflikt mellan Försäljningsvillkor och eShopWorlds Allmänna Villkor äger eShopWorlds Allmänna Villkor företräde beträffande ditt köp och leverans av våra produkter.  

Var och en av paragraferna i Försäljningsvillkoren gäller oberoende av varandra. Om någon domstol eller aktuell myndighet beslutar att något av dem är olaglig eller icke verkställbar kommer de återstående paragraferna förbli i full kraft och effekt. Om vi underlåter att påkalla att du skall utföra något av dina åtaganden under Försäljningsvillkoren, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra detta, innebär inte detta att vi har avstått från våra rättigheter i förhållande till dig och kommer inte att innebära att du inte måste uppfylla dessa åtaganden. 

Om vi avstår från att påkalla ett fel eller försummelse mot dig kan detta endast ske skriftligen och det innebär inte att vi automatiskt har avstått från att påkalla senare fel eller försummelse av dig. Vi registrerar

inte en kopia av vårt avtal. 

LAGVAL / JURISDIKTION

Du godkänner att Plattformen, Försäljningsvillkoren och eventuella tvister mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt nederländsk lag, utan beaktande av val av lagbestämmelser och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor. 

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.  

Om du har ett klagomål, kontakta oss via valet ”Kontakta oss”. Om du anser att ditt klagomål inte hanterats på ett riktigt sätt kan du - men är inte skyldig att - använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) som du kan läsa mer om på http://ec.europa.eu/odr

Alla fordringar ska framställas inom ett (1) år efter det att kravet uppstår, i den utsträckning detta tillåts enligt gällande lag. [Se Österrike, FrankrikeTyskland, Italien och Polen.]

LANDSPECIFIKA VILLKOR  

Om du befinner dig i ett av följande länder så gäller nedanstående ytterligare villkor, vilka äger företräde framför och åsidosätter varje oförenlig eller avtalsstridig bestämmelse enligt ovan. 

FRANKRIKE 

Avsnittet ovan med titeln "BESTÄLLNINGAR PÅ PLATTFORMEN”, underavsnittet VÅR RÄTT ATT AVVISA DIN ORDER ELLER AVBRYTA ETT KONTRAKT”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

“VÅR RÄTT ATT AVVISA DIN ORDER ELLER AVBRYTA ETT KONTRAKT

Vi förbehåller oss rätten att säga upp ett kontrakt genom skriftligt meddelande till dig i följande situationer, utan att vara ansvarig för eventuella skador eller andra kostnader än återbetalning av eventuellt belopp som mottagits från dig i samband med kontraktet som vi avbröt:

• din faktureringsinformation är inte korrekt eller inte verifierbar.

• din order är flaggad av våra säkerhetssystem som en ovanlig order eller en order som kan ha samband med bedrägeri.

• du ​​är under 16 år, eller under den lägsta högre ålder som föreskrivs enligt gällande lag för att ingå avtal med Nike

• du ​​är återförsäljare

• vi kunde inte leverera till den adress du angav eller

• på grund av en händelse utanför vår kontroll (se nedan)." 

Avsnittet ovan med titeln "RETURER  &  ANNULERINGAR", underavsnittet " RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS - DEFEKTA PRODUKTER" utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

"Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands, ska ansvara för varje bristande avvikelse av produkterna enligt villkoren i artiklarna L. 217-4 och följande i den franska konsumentlagen, och för dolda defekter i dessa produkter enligt villkoren i artiklarna 1641 och följande i den franska civillagen. Om ditt krav är berättigat kommer inköpspriset och fraktkostnaden att återbetalas. För praktisk information om hur du returnerar, se vårt hjälpavsnitt."

Observera att enligt den lagstadgade garantin: 

 

• äger du rätt att framställa ditt krav inom 2 år från leverans

• kan välja mellan reparation eller utbyte av produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som föreskrivs i artikel L. 217-9 i den franska konsumentlagen

• behöver inte bevisa produktens bristande avvikelse under en period av två (2) år efter leverans av produkten. 

 

Den lagstadgade garantin påverkar inte eventuella kommersiella garantier som kan föreligga. 

 

Du kan också besluta att agera med stöd av garantin mot dolda fel enligt artikel 1641 i den franska civillagen. I så fall kan du välja mellan hävning av köpet eller nedsättning av försäljningspriset enligt artikel 1644 i den franska civillagen.

 

Andra och tredje stycket i avsnittet "LAGVAL / JURISDIKTION" utgår i sin helhet och ersätts med följande två stycken: 

”Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.  

Om du har ett klagomål, vänligen kontakta oss via [kontakta oss sidan] först. Om du anser att ditt klagomål inte riktigt behandlats kan du - men inte vara skyldig att - använda plattformen för tvistlösning (ODR) online som du kan komma åt via http://ec.europa.eu/odr. Dessutom har du rätt att inleda ett förlikningsförfarande genom att kontakta medlaren(e) enligt följande: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mäklaren kommer att försöka, oberoende och opartiskt, nå en förlikning av tvisten. Vid förmedling är varje part fri att acceptera eller avvisa den lösning som föreslagits av medlare. " 

ITALIEN 

Avsnittet ovan med titeln "PRIS / BETALNING", underrubrik "PRISÄNDRINGAR" ersätts i sin helhet med följande: 

"PRISÄNDRINGAR

Priserna på produkterna kommer att anges på Plattformen. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte någon beställning som gjorts, även om den ännu inte bekräftats i en Orderbekräftelse. "  

Avsnittet ovan med titeln "RETURER  &  ANNULERINGAR", underavsnittet ”RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS - DEFEKTA PRODUKTER” utgår i sin helhet och ersätts med följande:  

”RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS - DEFEKTA PRODUKTER

I enlighet med artikel 130 i konsumentlagen så garanterar Nike, under en period av två år efter leveransen av varorna, att dessa överensstämmer med specifikation. Utan att det påverkar eventuella lagstadgade rättigheter som enligt gällande lag är till förmån för dig i händelse av bristande överensstämmelse, har du rätt att kostnadsfritt genom reparation eller byte få en fullgod produkt eller prisnedsättning eller hävning av avtalet i enlighet med artikel 130 i konsumentlagen. Du har rätt att utöva ovanstående rättigheter i händelse av att produkter är defekta, eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning när du mottog dessa, förutsatt att du informerar oss om bristen på överensstämmelse inom två månader från det datum då du upptäckte bristen. Om ditt krav är motiverat, kommer köpeskillingen och fraktkostnaden att återbetalas. För praktisk information om hur du returnerar, se hjälpavsnittet på Webbplatsen."  

Andra stycket i avsnittet ovan med rubriken ”LAGVAL / JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med följande två stycken:  

"Oavsett det ovannämnda valet av lag så erinras du om dina lagstadgade rättigheter som talar för din fördel enligt kapitel 1, avdelning III i den italienska konsumentlagen (lagdekret nr 206/2005)." 

"Med undantag för vad som är förbjudet och utan begränsning till någon av dina lagstadgade rättigheter, så godkänner du att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller är relaterade till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och uteslutande i domstolen där du är bosatt eller skriven. " 

POLEN 

Avsnittet ovan ”LAGVAL / JURISDIKTION”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

”LAGVAL / JURISDIKTION 

Du godkänner att Plattformen, Försäljningsvillkoren och eventuella tvister mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt polsk lag. 

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna under tillämplig lag. 

Om du har ett klagomål eller anser att det föreligger en tvist mellan oss, kontakta oss först via valet ”Kontakta oss”. Om tvisten mellan oss inte är löst kan du - men är inte skyldig att - använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) som du kan läsa mer om på http://ec.europa.eu/odr

TYSKLAND 

Sista stycket i avsnittet ”LAGVAL / JURISDIKTION”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

"Alla fordringar ska framställas inom två (2) år efter det att fordran uppstått." 

UNGERN 

Avsnittet ovan med rubriken ”TILLÄMPLIGHET” ändras genom följande tillägg:  

"Försäljningsvillkoren utgör ett underförstått avtal mellan dig och NIKE, om inte annat följer av kraven beträffande skriftliga avtal enligt ungerskt lag." 

ÖSTERRIKE 

Sista stycket i avsnittet ”LAGVAL / JURISDIKTION”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

"Alla fordringar ska framställas inom tre (3) år efter det att fordran uppstått."