FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

(VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA, ÖSTEUROPA)

DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR GÄLLER VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA OCH ÖSTEUROPA, MED UNDANTAG FÖR BULGARIEN, KROATIEN, NORGE, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SCHWEIZ OCH TURKIET, SOM REGLERAS AV ANDRA VILLKOR.

VAR GOD OCH LÄS DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESTÄLLER PRODUKTER FRÅN NIKES PLATTFORM.

OM DU BEFINNER DIG I NÅGOT AV DE LÄNDER SOM ÄR IDENTIFIERADE NEDAN KAN YTTERLIGARE LANDSPECIFIKA VILLKOR VARA TILLÄMPLIGA FÖR DIG. DESSA ANGES I SLUTET AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN, ELLER GENOM ATT DU KLICKAR PÅ LANDETS REFERENSLÄNK. DE LANDSSPECIFIKA VILLKOREN ÄGER FÖRETRÄDE FRAMFÖR FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN I DET FALL DESSA ÄR MOTSTRIDIGA MED VARANDRA

FRANKRIKE,  ITALIEN, POLEN, TYSKLAND, UNGERN, ÖSTERRIKE.

TILLÄMPLIGHET

Du läser dessa försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) eftersom du använder en NIKE-webbplats, digital tjänst, social medieplattform, mobilapp, bärbar teknik eller någon av våra andra produkter eller tjänster, som alla ingår i NIKEs plattform (”Plattformen”). Dessa försäljningsvillkor skapar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NIKE och dess dotterbolag (som vi kan referera till som ”NIKE”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) angående beställningar av produkter som finns tillgängliga på Plattformen. Var god och läs vår förteckning över lokala bolag för erhållandet av namnet på det NIKE-bolag som ansvarar för att tillhandahålla Plattformen till dig och lämplig kontaktinformation. Nike kan komma att ändra Försäljningsvillkoren utan föregående meddelande genom att lägga ut reviderade försäljningsvillkor på sin plattform. Ditt köp regleras av försäljningsvillkoren som ligger ute på plattformen när du gör din beställning på plattformen. Läs dessa villkor noggrant och kontrollera att uppgifterna i din beställning är fullständiga och korrekta innan du gör din beställning. Din användning av plattformen regleras också av NIKEs användarvillkor och sekretesspolicy. Användarvillkoren är införlivade häri genom följande referens [se ungerska villkor.].

BESTÄLLNINGAR PÅ PLATTFORMEN 

BEHÖRIGHET ATT GÖRA BESTÄLLNINGAR

För att du ska få göra en beställning på Plattformen krävs att du är minst 16 år, eller äldre om detta är ett krav enligt gällande lag för att ett avtal mellan Nike och en konsument – inte en återförsäljare.

INGET KÖP FÖR ÅTERFÖRSÄLJNING

Plattformen är endast avsedd för att NIKE ska sälja NIKE-produkter direkt till slutkonsumenter, och därför är inköp av produkter för återförsäljning strängt förbjudet. Med inköp för återförsäljning menas köp av NIKE-produkter av någon som säljer, eller avser att sälja, NIKE-produkten till andra (konsumenter, företag eller tredje part). Om NIKE anser att du är inblandad i återförsäljning, förbehåller NIKE sig rätten att vidta åtgärder mot dig, inklusive, men utan begränsning, att begränsa försäljningen till dig, annullera beställningen och/eller upphäva eller stänga ditt konto.

HUR MAN BESTÄLLER

Du behöver en e-postadress för att beställa, och du kan behöva ställa in din webbläsare för att acceptera både (funktionella) cookies och popup-fönster för att kunna använda alla funktioner på plattformen, vilka innefattar design av kundanpassade artiklar, lägga till artiklar i din kundvagn och skicka in din beställning.

När du gjort en beställning skickar vi dig en bekräftelse och kvitto på din order. Vårt acceptans av ordern sker när produkterna skickas till dig – vi skickar dig ett e-postmeddelande som bekräftar att produkterna har skickats (”Orderbekräftelse”). Det är vid denna tidpunkt som vårt avtal, med Försäljningsvillkoren ingås, vilket är bindande för dig och oss (Avtalet). Vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner en kopia av Försäljningsvillkoren och relevant orderbekräftelse för framtida referens. Om vi inte kan leverera en produkt till dig, informerar vi dig om detta skriftligen och kommer inte behandla ordern vidare.

[Se Polen-villkor.]

VÅR RÄTTIGHET ATT AVVISA DIN ORDER ELLER AVBRYTA ETT AVTAL

Uppfyllandet av alla beställningar på plattformen är beroende av tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera din beställning av vilken anledning det än kan vara. Vi förbehåller oss också rätten att säga upp ett Avtal genom skriftlig meddelande till dig i följande situationer, utan att vara ansvarig för eventuella skador eller kostnader, annat än återbetalning av beloppet som mottagits från dig i samband med avtalet som vi avbröt:

[Se franska villkor.]

KONTROLL AV UPPGIFTER

När du skickar in din beställning till oss kan vi utföra vissa kontroller beträffande denna innan den är godkänd. Dessa kontroller kan innefatta verifiering av din adress och undersökningar om bedrägerier. Vi utför delvis automatiserade kontroller av alla inköp för att filtrera bort ovanliga eller misstänkta transaktioner eller transaktioner som kan identifieras som möjliga bedrägerier. Misstänkt bedrägeri på plattformen kommer att utredas och vid behov åtalas.

PRIS/BETALNING

BETALNINGSMETODER

Du hittar de tillgängliga betalningsmetoderna för varje land i hjälpavsnittet på Nike. com (”Webbplatsen”). Vi accepterar inte någon annan betalningsmetod än de som anges i hjälpavsnittet. Försök inte att betala på något annat sätt än de som anges där. Om du gör det kommer vi inte att vara ansvariga för förlust av betalningen eller andra skador som kan härröra från denna åtgärd.

BETALNINGSPROCESSEN

Om du betalar med kreditkort eller betalkort kommer vi att debitera beloppet från ditt konto så snart som din beställning lämnar vårt lager. Om du betalar genom banköverföring (endast tillgänglig för bulkorder) inleder vi leverans (eller tillverkning vid anpassade [NIKEiD] produkter) efter att vi mottagit din betalning. Det kan ta flera dagar. Om ingen betalning har mottagits inom 12 kalenderdagar efter det att du har gjorde din beställning, kommer ditt köp automatiskt att avbrytas. Betalningar kan endast behandlas om faktureringsinformationen kan verifieras.

ÄGANDERÄTTSÖVERGÅNG

Vi behåller äganderätten till alla produkter tills vi har mottagit full betalning för dessa.

PRISER OCH VALUTA

Produktpriserna som visas på Plattformen inkluderar, i förekommande fall, mervärdesskatt (moms). Fraktpriser tillkommer enligt order. Exakta fraktkostnader beror på det land som din beställning levereras till. För detaljer om fraktpriser per land, se hjälpavsnittet på Webbplatsen.

Priserna är angivna i Euro med undantag för Storbritannien, Sverige, Norge, Schweiz och Danmark, där priserna är angivna i lokal valuta. Om du ändrar leveransland när du surfar eller under utcheckning, kan priserna från det ögonblicket komma att anges i en annan valuta. Observera att en byte av leveransland kan påverka priset på grund av ändring av valuta eller landspecifika prissättning.

DITT TOTALA PRIS

Det totala priset som anges vid utcheckning inkluderar skatte- och fraktkostnader. Detta pris registreras i Orderbekräftelsen, som vi rekommenderar att du skriver ut eller laddar ner för framtida referens. Om du betalar med kreditkort kommer det totala beloppet för hela din order att i bekräftelsen anges i din lokala valuta.

Om din lokala valuta är en annan än den som priserna är angivna i, kommer din bank att tillämpa växelkursen som gäller per inköpsdatum. Din bank kan tillämpa en annan växelkurs, vilken ligger utanför vår kontroll.

LEVERANS MOT BETALNING (CASH ON DELIVERY, COD)

Om du har valt betalningsmetod ”leverans mot betalning”, måste beställningsbeloppet som anges i din fraktbekräftelse i ditt destinationslands lokala valuta betalas i sin helhet innan du mottager dina varor och undertecknar leveransbekräftelsen. Paketet kan öppnas och dina varor inspekteras först efter betalningen.

PRISÄNDRINGAR

Priserna på produkterna kommer att visas på Plattformen. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte någon order som vi har bekräftat i en Orderbekräftelse. [Se italienska villkor.]

FRAKT OCH LEVERANS

LEVERANS - VAR OCH NÄR

Vissa helgdagar så expedieras inga leveranser. Se hjälpavsnittet på Webbplatsen för datum och tillgängliga leveranstider och metoder. Vi kan bara expediera leveranser till hem- eller kontorsadresser i de länder som anges i hjälpavsnittet på Webbplatsen.

DELADE LEVERANSER

Om möjligt försöker vi leverera alla varor som du beställt samtidigt. Observera dock att på grund av att anpassade (NIKEiD) produkter tillverkas i olika fabriker kan en beställning av flera anpassade (NIKEiD) produkter resultera i delade leveranser.

Vi förbehåller oss rätten att dela upp leveransen av din beställning, till exempel om en del av din beställning är försenad eller ej tillgänglig för leverans. I händelse av att vi delar upp din beställning meddelar vi dig om vår avsikt att göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du lämnade vid den tidpunkt då beställningen mottogs. Du debiteras inte några extra fraktkostnader.

INSPEKTION VID LEVERANS

Vid mottagande av leverans, ber vi dig att undersöka eventuella skador på försändelsen. Om det visar sig att produkterna är skadade, ta inte emot sändningen.

FRAKTKOSTNADER

GRATIS FRAKT

Om du gör ett köp som överskrider det tröskelvärde som är relevant för ditt leveransland, får du GRATIS ”standardleverans” eller möjlighet till rabatterad ”expressleverans”. Andra villkor kan också kvalificera dig för fri frakt. Se hjälpavsnittet på Webbplatsen för tröskelbelopp och motsvarande rabatterade leveransavgifter.

Anpassade artiklar

Villkor för anpassade artiklar

För de flesta kundanpassade (NIKEiD) artiklar kan du skapa en kombination av brev, mellanslag och nummer för att bilda ett ”ID” – ett personligt meddelande som uppstår då du skapar detta. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, neka ett ID, till exempel för att det innehåller ett varumärke som tillhör tredje part, eller namnen på idrottslag, idrottare eller kändisar som du (eller NIKE) inte har rätt att använda, eller därför att det innehåller material som vi anser vara olämpliga. Om vi avvisar ditt ID så meddelas du detta så snart som möjligt via e-post.

Konsumenterkännanden i samband med anpassning

Både din design av artikeln (färgkombinationen osv. ) och anpassningar ska skapas av dig. I den utsträckning detta inte är fallet garanterar du härmed att du är behörig att använda designen eller anpassningen som skapats av någon annan.

Var god notera att även om vi har rätt att motsätta oss din anpassning eller design, är du ensam ansvarig för din design och anpassning, och vi har ingen skyldighet att granska eller avslå din design eller anpassning.

Din design och anpassning kvalificeras som det vi kallar ”Användarinnehållet”. Artikel 2 i Användarvillkoren gäller för din design och anpassning.

RETURER OCH ANNULERINGAR

ANNULERING AV BESTÄLLNINGAR FÖRE LEVERANS

Du kan annullera alla beställningar utan kostnad och utan att ange skäl, förutsatt att varorna inte har levererats. Vi börjar behandla beställningar i vår webbutik nästan omedelbart. Om du vill annullera din beställning, kontrollera statusen för din beställning först genom att besöka länken ”Orderstatus” längst upp till höger på Webbplatsen.

Om statusen för din beställning är ”Under behandling” eller ”Placerad i kö” kan du annullera din beställning genom att kontakta vår kundsupport (se hjälpavsnittet på Webbplatsen). Våra handläggare kommer då att begära en annullering av din order från vårt lager. Om det är möjligt skickar de dig ett e-postmeddelande och annulleringen är kostnadsfri. Om annullering inte möjlig, varan/varorna att levereras till dig och kan returneras i enlighet med det förfarande som anges nedan.

Kundanpassade (NIKEiD) beställningar kan inte annulleras före leverans, eftersom vi börjar tillverka de anpassade (NIKRD) produkterna omedelbart efter mottagandet av beställningen.

RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS – DEFEKTA PRODUKTER

Du har rätt att returnera produkter som levererats till dig om de är defekta eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning när du mottog dem. Om ditt krav är motiverat, kommer inköpspriset och fraktkostnaderna att återbetalas. För praktiska upplysningar om hur du gör returer, se hjälpavsnittet på Webbplatsen.

Vidare vill vi dessutom upplysa dig om att vi enligt lagstiftning i Nederländerna och EU är ansvariga i förhållande till dig för brister i en produkt som uppenbaras inom högst två år från leverans av produkten och att du har flera lagstadgade rättigheter i detta sammanhang. Ovanstående begränsar inte dessa lagstadgade rättigheter på något sätt. [Se franska och italienska villkor.] 

ÅNGERRÄTT

Om du av någon anledning inte är nöjd med en produkt du beställt, kan du utöva din lagstadgade ångerrätt. Du kan åberopa din ångerrätt genom att informera oss om att du vill returnera produkten inom 30 kalenderdagar efter det att produkten levereras till dig eller till en tredje part som anges av dig (förutom transportören), eller, om du har beställt flera varor som skickats med delad leverans, inom 30 kalenderdagar efter det att den sista produkten levererades), utan att ge oss något skäl.

Om du utnyttjar din ångerrätt har du en skyldighet att returnera produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och senast 30 kalenderdagar från den dag då du har meddelat oss att du åberopar din ångerrätt.

Var vänlig och se till att de produkter som du returnerar är kompletta (t.ex. båda delarna av ett par måste returneras) och att dessa inte använts på något annat sätt än vad som rimligen är nödvändigt för att bestämma om du vill behålla produkterna (vilket innebär att du får prova kläder eller skor för passform, men du kan inte bära eller tvätta dem). Om du bryter mot ovanstående och värdet av produkten minskar till följd av detta, kan vi hålla dig ansvarig för ett sådant minskat värde. Ångerrätten gäller inte om produkten är tillverkad enligt din specifikation eller är klart personlig (till exempel NIKEiD-produkter).

För praktiska uppgifter om hur du returnerar, se Plattformens hjälpavsnitt, som innehåller en retursedel som du kan använda för att utöva din ångerrätt. Du kan också informera oss om att du vill utöva din ångerrätt genom ett annat tydligt meddelande (t.ex. genom brev, fax eller e-post). Det räcker att att du skickar detta meddelande till oss innan ångerrättsperioden löper ut.

Om du informerar oss om att du vill returnera en produkt, återbetalar vi alla betalningar, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för eventuella extrakostnader till följd av att du väljer en annan leveranstyp än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 30 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Vi kan dock välja att hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna eller tills du har lagt fram bevis för att du har skickat tillbaka produkterna.

INFORMATION OM ÅTERBETALNING

Återbetalningar kommer att ske enligt samma betalningsform som vid det ursprungliga köpet. Om du betalar via banköverföring måste du lämna denna information till kundtjänst när du påkallar returrätten, så att vi kan återbetala pengarna direkt till ditt konto. För praktisk information om hur du returnerar och för återbetalningstider, se här.

VILLKOR TILLÄMPLIGA AVSEENDE FÖRBESTÄLLDA PRODUKTER

Förbeställning är det sätt på vilket du kan beställa en produkt innan den planerade lanseringen i detaljhandeln. På grund av förbeställningens specifika art gäller följande särskilda villkor för förbeställda produkter: 

Leverans. Förhandsbeställda produkter är avsedda för leverans före datum för lanseringen i detaljhandeln, förutsatt att vi har mottagit din betalning minst tre arbetsdagar före detta datum. Faktiska leveranstider beror på tidpunkten då produkten finns tillgänglig i vårt lager. Våra reguljära leveranstider ska tillämpas från och med den tidpunkt då den förbeställda produkten finns tillgänglig i vårt lager. Denna information lämnas enbart som en upplysning och tidsuppskattningar är inte bindande.

Betalning. Om du inte har valt betalning vid eller efter leverans så gäller följande:Din betalningen dras av så snart beställningen är mottagen (eller, om banköverföring sker, så snart som möjligt). Vi börjar inte verkställa din order innan vi har mottagit betalningen. För banköverföringar kan detta innebära att leveransen kommer att ske senare än vad som anges under punkten ovan.

Produktlanseringsdatum. Det schemalagda lanseringsdatumet (produktlansering) för din förbeställda produkt finns på sidan för produktbeskrivningen på Webbplatsen.

HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

En händelse utanför vår kontroll innebär en handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till strejker, lockout eller annan industriell handling av tredje part, civila uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (förklarat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättningar, epidemier, pandemi eller andra naturkatastrofer eller fel i allmänna eller privata telekommunikationsnät.

Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt Försäljningsvillkoren:

A) Kommer vi att kontakta dig så snart som det är rimligen möjligt att underrätta dig, och

B) Upphör våra skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och tiden för vår fullgörelse av dessa åtaganden kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll.

 Om händelsen utanför vår kontroll påverkar vår leverans av en produkt till dig, så ordnar vi ett nytt leveransdatum med dig efter att händelsen som står utanför vår kontroll upphör. Du äger rätt att säga upp Avtalet om en händelse utanför vår kontroll inträffar och du inte längre önskar att vi ska tillhandahålla produkterna. Vänligen se dina avbeställningsrättigheter under Annullering ovan.

ANDRA VIKTIGA VILLKOR

Vi kan överlåta våra avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter till ett annat bolag eller organisation, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt Försäljningsvillkoren.

Du kan endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt Försäljningsvillkoren till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta. 

Vi anlitar USA Direct E-Commerce Limited som handlar under namnet eShopWorld för att sälja och leverera våra produkter till konsumenter i Bulgarien, Kroatien, Norge, Rumänien, Slovakien, Schweiz och Turkiet. Om din beställning levereras till något av de ovan nämnda länderna där vår internationella frakt ombesörjs av eShopWorld, kommer avtalet för köp och leverans av våra produkter att gälla mellan dig och eShopworld, och vara underställt eShopWorlds villkor. Om det finns en konflikt mellan Försäljningsvillkoren och eShopWorlds villkor, äger eShopWorlds villkor företräde beträffande ditt köp och leverans av våra produkter.

Var och en av paragraferna i Försäljningsvillkoren gäller oberoende av varandra. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig eller icke verkställbar, kommer de återstående punkterna förbli i full kraft och verkan.

Om vi underlåter att påkalla att du ska utföra något av dina åtaganden under Försäljningsvillkoren, eller om vi inte genomdriver våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär det inte att vi har avstått från våra rättigheter i förhållande till dig och innebär inte att du inte behöver uppfylla dessa skyldigheter.

Om vi underlåter att påkalla en försummelse mot dig, kan detta endast ske skriftligen, och det innebär inte att vi automatiskt har avstått från att påkalla senare försummelser av dig. Vi registrerar inte en kopia av vårt avtalet.

LAGVAL/JURISDIKTION

Du godkänner att Plattformen, Försäljningsvillkoren och eventuella tvister mellan dig och NIKE i alla avseenden ska regleras enligt nederländsk lag, utan beaktande av val av lagbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

Om du har ett klagomål, kontakta oss först via sidan kontakta oss. Om du anser att ditt klagomål inte har hanterats på ett riktigt sätt kan du – men är inte skyldig att – använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) som du kan läsa mer om på http://ec.europa.eu/odr.

Alla fordringar ska framställas inom ett (1) år efter det att kravet uppstår, i den utsträckning detta tillåts enligt gällande lag. [Se villkor för ÖsterrikeFrankrikeTysklandItalien och Polen.] 

LANDSSPECIFIK VILLKOR 

Om du är befinner dig i ett av följande länder så gäller nedanstående ytterligare villkor vilka äga företräde framför och åsidosätter varje oförenlig eller avtalsstridig bestämmelse enligt ovan.

FRANKRIKE 

Avsnittet ovan med titeln ”BESTÄLLNINGAR PÅ PLATTFORMEN”, underavsnittet ”VÅR RÄTT ATT AVVISA DIN BESTÄLLNING ELLER ANNULLERA ETT AVTAL” utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

”VÅR RÄTT ATT AVVISA DIN BESTÄLLNING ELLER ANNULLERA ETT AVTAL

Vi förbehåller oss rätten att annullera ett avtal genom skriftligt meddelande till dig i följande situationer, utan att vara ansvarig för eventuella skador eller andra kostnader än återbetalning av eventuellt belopp som mottagits från dig i samband med avtalet som vi annullerade:

Avsnittet ovan med titeln ”RETURER OCH ANNULLERINGAR”, underavsnittet ”RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS - DEFEKTA PRODUKTER”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

”Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nederländerna, ska ansvara för varje bristande avvikelse av produkterna enligt villkoren i artiklarna L.217-4 och följande artiklar i den franska konsumentlagen, och för dolda defekter i dessa produkter enligt villkoren i artiklarna 1641 och följande i den franska civillagen. Om fordran är berättigad kommer inköpspriset och frakttkostnaden att återbetalas. För praktisk information om hur du returnerar, se vårt hjälpavsnitt. ”

Observera att enligt den lagstadgade garantin: 

  • äger du rätt att framställa ditt krav inom 2 år från leverans.
  • kan du välja mellan reparation eller utbyte av produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L.217-9 i den franska konsumentlagen.
  • behöver du inte bevisa produktens bristande överensstämmelse under två (2) år efter det att produkten har levererats.

Den lagstadgade garantin för överensstämmelse påverkar inte eventuella kommersiella garantier som kan föreligga.

Du kan också besluta att agera med stöd av den rättsliga garantin mot dolda fel enligt artikel 1641 i den franska civillagen. I sådana fall kan du välja mellan hävning av köpet eller nedsättning av försäljningspriset enligt artikel 1644 i den franska civillagen.”

Andra och tredje stycket i avsnittet ”LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med följande två stycken: 

”Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterat till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter), och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.

Om du har ett klagomål, vänligen kontakta oss först via sidan kontakta oss. Om du anser att ditt klagomål inte har behandlats på riktigt sätt kan du - men är inte skyldig att – använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) online som du kan nå via http://ec.europa.eu/odr.  Dessutom har du rätt att inleda ett förlikningsförfarande genom att kontakta medlaren eller medlarna enligt följande: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Medlaren eller medlarna kommer att sträva efter att på ett oberoende och opartiskt sätt nå en förlikning av tvisten. Vid förlikning är varje part fri att godta eller avvisa den lösning som medlaren föreslagit. 

ITALIEN 

Avsnittet ovan med titeln ”Pris/BETALNING”, underrubrik ”PRISÄNDRINGAR” ersätts i sin helhet med följande: 

”PRISÄNDRINGAR

Priserna på produkterna kommer att anges på Plattformen. Priserna kan ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte något beställning som gjorts, även om den ännu inte bekräftats i en Orderbekräftelse”.

Avsnittet ovan med titeln ”RETURER OCH ANNULLERINGAR”, underavsnittet ”RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS – DEFEKTA PRODUKTER”, utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

”RETURER AV BESTÄLLNINGAR EFTER LEVERANS – DEFEKTA PRODUKTER

I enlighet med artikel 130 i konsumentlagen så garanterar Nike, under en period av två år efter leverans av varorna, att alla sålda varor överensstämmer med specifikation. Utan att det påverkar eventuella lagstadgade rättigheter som enligt gällande lag är till förmån för dig i händelse av bristande överensstämmelse, har du rätt att kostnadsfritt genom reparation eller byte få en fullgod produkt eller lämplig prisnedsättning eller hävning av avtalet med anledning av dessa varor, i enlighet med artikel 130 i konsumentlagen. Du har rätt att utöva ovanstående rättigheter i händelse av att produkter är defekta, eller på annat sätt inte överensstämmer med din beställning när du mottog dessa, förutsatt att du informerar oss om bristen på överensstämmelse inom två månader från det datum då du upptäckte bristen. Om fordran är berättigad kommer inköpspriset och fraktkostnaderna att återbetalas. För praktisk information om hur du returnerar, se hjälpavsnittet på Webbplatsen. ” 

Andra stycket i avsnittet ”LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med följande två stycken:

”Oavsett det ovannämnda valet av lag så erinras du om dina lagstadgade rättigheter som talar till din fördel enligt kapitel 1 avdelning III i den italienska konsumentlagen (lagdekret nr. 206/2005). ”

”Med undantag för vad som är förbjudet och utan begränsning till någon av dina lagstadgade rättigheter, så godkänner du att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt har sin grund i eller är relaterade till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och uteslutande i domstolen på den ort där du är bosatt eller har hemvist”. 

POLEN 

Avsnittet ovan ”Lagval/behörighet” utgår i sin helhet och ersättas med följande: 

”LAGVAL/JURISDIKTION 

Du godkänner att Plattformen, Försäljningsvillkoren och eventuella tvister mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt polsk lagstiftning.

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterar till plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de domstolar som är behöriga enligt tillämplig lag.

Om du har ett klagomål eller anser att det föreligger en tvist mellan oss, kontakta oss först via sidan kontakta oss. Om tvisten mellan oss inte är löst kan du – men är inte skyldig att – använda plattformen för lösning av tvister online (Online Dispute Resolution, ODR) som du når via http://ec.europa.eu/odr

Avsnittet ovanför som är rubricerad ”HUR MAN BESTÄLLER” ändras genom att följande läggs till:

”Genom att acceptera dessa försäljningsvillkor:

(a) begär du att en faktura utfärdas för ditt köp och

(b) samtycker du till att sådan faktura utfärdas i ett elektroniskt format och sänds till dig via e-post.”

TYSKLAND 

Sista stycket i avsnittet ”LAGVAL/BEHÖRIGHET” utgår i sin helhet och ersätts med följande: 

”Alla fordringar ska framställas inom två (2) år efter det att kravet uppstår”. 

UNGERN 

Avsnittet ovanför rubriken ”TILLÄMPLIGHET” ändras genom att följande läggs till: 

”Försäljningsvillkoren utgör ett underförstått avtal mellan dig och NIKE, om inte kraven för skriftliga avtal enligt ungersk rätt på annat vis uppfylls. ” 

ÖSTERRIKE 

Sista paragrafen i avsnittet ”LAGVAL/JURISDIKTION” ska utgå i sin helhet och ersättas med följande: 

”Alla fordringar ska framställas inom tre (3) år efter det att kravet uppstår”. 

Datum för senaste översyn: mars 2023 – WE/CEE