OBCHODNÍ PODMÍNKY

(ZÁPADNÍ EVROPA, STŘEDNÍ EVROPA, VÝCHODNÍ EVROPA

Tyto Obchodní podmínky platí pro západní Evropu, střední Evropu a východní Evropu, s výjimkou Bulharska, Chorvatska, Norska, Rumunska, Slovenska, Švýcarska a Turecka; tyto státy se řídí jinými obchodními podmínkami.  

Přečtěte si prosím tyto Obchodní podmínky pečlivě, ještě než provedete on-line objednávku produktů z platformy NIKE. 

Jestliže bydlíte v některé z níže uvedených zemí, mohou se na vás vztahovat další podmínky, které lze nalézt na konci těchto Obchodních podmínek nebo lze kliknout na odkaz s názvem příslušné země. V případě jakéhokoliv rozporu převažují tyto další podmínky nad níže uvedenými Obchodními podmínkami. 

Rakousko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko. 

PLATNOST

Právě čtete tyto Obchodní podmínky („Obchodní podmínky), protože používáte webové stránky NIKE, digitální zkušenost, platformu sociálních médií, mobilní aplikaci, nositelnou elektroniku nebo některé z našich dalších produktů či služeb, které jsou všechny součástí platformy NIKE („platforma“). Tyto Obchodní podmínky vytvářejí právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností NIKE i jejími přidruženými společnostmi (které můžeme označovat jako „NIKE“, „my“, „nás“ nebo „náš“) týkající se zadaných objednávek produktů dostupných na platformě.  Název odpovědného subjektu NIKE, který vám poskytuje platformu i příslušné kontaktní informace, je k dispozici v dokumentu Přehled místních subjektů. Společnost Nike může tyto Obchodní podmínky bez upozornění změnit, přičemž jejich aktualizovanou verzi zveřejní na své platformě.  Obchodní podmínky zveřejněné na platformě v okamžiku, kdy na ní zadáte objednávku, budou pro daný nákup určující.  Přečtěte si prosím tyto podmínky pečlivě a před odesláním objednávky si zkontrolujte, že jsou údaje ve vaší objednávce úplné a správné.  Vaše používání platformy se také řídí  Podmínky používáníOchrana osobních údajů společnosti NIKE. Podmínky používání jsou začleněny do tohoto dokumentu tímto odkazem. [Viz podmínky pro stát Maďarsko.] 

OBJEDNÁVÁNÍ NA PLATFORMĚ 

OPRÁVNĚNÍ OBJEDNÁVAT

Abyste mohli na platformě objednávat, musí vám být alespoň 16 let, nebo více let, pokud to vyžadují platné zákony pro uzavření smlouvy se společností Nike, a musíte být zákazníkem − nikoli distributorem. 

ŽÁDNÉ NÁKUPY ZA ÚČELEM DALŠÍHO PRODEJE

Platforma je určena pouze k tomu, aby společnost NIKE prodávala produkty NIKE přímo koncovým zákazníkům, a proto je nákup produktů za účelem dalšího prodeje přísně zakázán. Nákup za účelem dalšího prodeje znamená zakoupení produktů NIKE někým, kdo přeprodává nebo zamýšlí přeprodat produkty NIKE ostatním (zákazníkům, firmám nebo jakékoliv třetí straně).  Pokud se společnost NIKE domnívá, že se podílíte na nákupech za účelem dalšího prodeje, vyhrazuje si právo podniknout proti vám jakékoli kroky, které mimo jiné zahrnují omezení prodeje vaší osobě, zrušení vašich objednávek anebo pozastavení či zrušení vašeho účtu.  

JAK OBJEDNAT

Pro zadání objednávky potřebujete e-mailovou adresu a možná si budete muset svůj prohlížeč nastavit tak, aby akceptoval jak (funkční) soubory cookie, tak i vyskakovací okna, abyste mohli využívat všechny funkce platformy, mezi něž patří vytvoření zboží zákazníkovi na zakázku, přidání položek do nákupního košíku a odeslání objednávky. 

Jakmile odešlete objednávku, my vám zašleme e-mail s potvrzením jejího přijetí.  Naše akceptování objednávky se uskuteční ve chvíli, kdy jsou vám produkty odesílány − zašleme vám e-mail s potvrzením, že produkty byly odeslány („potvrzení objednávky“). V tomto okamžiku je smlouva, obsahující tyto Obchodní podmínky, uzavřená a závazná pro vás i pro nás („smlouva“). Doporučujeme, abyste si kopii těchto Obchodních podmínek a příslušného potvrzení objednávky vytiskli nebo stáhli pro budoucí potřebu.  Pokud vám nějaký produkt nejsme schopni dodat, budeme vás o tom informovat písemně a objednávku nezpracujeme

[Viz podmínky pro Polsko.]

NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT OBJEDNÁVKU NEBO ZRUŠIT SMLOUVU

Plnění všech objednávek na platformě podléhá dostupnosti produktů. Výslovně si vyhrazujeme právo z jakéhokoliv důvodu vaši objednávku neakceptovat. Také si vyhrazujeme právo písemně zrušit smlouvu za následujících situací, aniž bychom byli odpovědní za jakékoliv škody či náklady, s výjimkou vrácení jakékoliv částky, kterou jsme od vás přijali a která souvisí se zrušenou smlouvou:

[Viz podmínky pro stát Francie.]

KONTROLA ÚDAJŮ

Když nám zašlete svoji objednávku, můžeme před jejím plněním provést určité kontroly. Součástí těchto kontrol může být ověření vaší adresy a ověření, zda se nejedná o podvod.  U všech nákupů provádíme částečně automatizované kontroly, abychom vyfiltrovali neobvyklé či podezřelé transakce nebo transakce, které mohou být identifikovány jako citlivé z hlediska podvodu. Podezření z podvodu na platformě bude vyšetřeno a v případě potřeby trestně stíháno.

CENA/PLATBA

ZPŮSOBY ÚHRADY

Dostupné způsoby úhrady pro každou zemi můžete nalézt na Nike.com v sekci Nápověda („webové stránky“). Neakceptujeme jiné způsoby úhrady než ty, které jsou uvedeny v této sekci Nápověda. Nesnažte se prosím zaplatit jiným způsobem, než jak je tam uvedeno. Pokud tak učiníte, nebudeme odpovědní za ztracenou platbu nebo jakékoliv jiné škody, které mohou z takového jednání vyplynout. 

ZPRACOVÁNÍ PLATEB

Budete-li platit kreditní/debetní kartou, dlužnou částku strhneme z vašeho účtu, jakmile vaše objednávka odejde z našeho skladu.  Budete-li platit bankovním převodem (dostupný pouze pro objednávky ve velkém), zahájíme dodávku (nebo výrobu, v případě na zakázku vyráběných (NIKEiD) produktů) až po obdržení platby. To může trvat několik dnů. Pokud do 12 kalendářních dnů od odeslání vaší objednávky nebude platba obdržena, bude vaše objednávka automaticky stornována.  Platby mohou být zpracovány pouze tehdy, je-li možné ověřit fakturační údaje.  

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Ponecháváme si vlastnická práva ke každému produktu (všem produktům) až do obdržení platby v plné výši ceny za takový produkt (takové produkty).

CENY A MĚNA

Ceny produktů uvedené na platformě zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), je-li to relevantní. Na každou objednávku se vztahují sazby za dopravu. Konkrétní sazby za dopravu závisejí na zemi, kam je vaše objednávka doručována. Detailní údaje o sazbách za dopravu podle zemí naleznete na webových stránkách v sekci Nápověda. 

Ceny jsou uvedeny v lokální měně euro, s výjimkou Velké Británie, Švédska, Norska, Švýcarska a Dánska, kde jsou udány v lokální měně. Pokud při prohlížení nebo placení změníte zemi jako místo určení, mohou být od takového okamžiku ceny uvedeny v jiné měně. Vezměte prosím na vědomí, že změníte-li zemi jako místo určení, může to mít z důvodu jiné měny či specifických cen pro danou zemi vliv na vaši cenu. 

VAŠE CELKOVÁ CENA

Celková cena uvedená na obrazovce při závěrečné kontrole zahrnuje daň a náklady na dopravu. Tato cena bude zaznamenána v potvrzení objednávky, které doporučujeme vytisknout nebo stáhnout pro budoucí potřebu. Platíte-li kreditní kartou, celkovou částku za vaši celou objednávku budete mít uvedenou ve vaší lokální měně na bankovním výpise. 

Pokud se vaše lokální měna liší od měny, ve které jsou ceny uvedeny, vaše banka použije směnný kurz platný k datu nákupu. Vaše banka může použít jiný směnný kurz, což nemůžeme ovlivnit. 

Platba při doručení

Pokud jste si jako způsob úhrady zvolili „platbu při doručení“, cena za objednávku v lokální měně země určení uvedená na vašem potvrzení o odeslání musí být zcela uhrazena, než si zboží přeberete a podepíšete doklad o převzetí. Zásilka může být otevřena a zboží zkontrolováno pouze poté, co dojde k úhradě. 

ZMĚNY CEN

Ceny produktů jsou ceny uvedené na platformě. Občas může dojít ke změně cen, ale to neovlivní žádné objednávky, které jsme potvrdili formou potvrzení objednávky. [Viz podmínky pro stát Itálie.]  

ODESLÁNÍ A DORUČENÍ

DORUČENÍ – KAM A KDY

Zásilky neodesíláme během určitých státních svátků. Na data a dostupné termíny a způsoby doručení se prosím podívejte na naše webové stránky do sekce Nápověda. Objednávku můžeme doručit pouze na dodací adresu, která je bydlištěm či pracovištěm v některé ze zemí uvedených na našich webových stránkách v sekci Nápověda.

ROZDĚLENÍ DODÁVEK

Je-li to možné, snažíme se naráz doručit veškeré zboží, které jste si objednali. Protože se však zakázkové (NIKEiD) produkty vyrábějí v různých továrnách, vezměte prosím na vědomí, že objednávka více druhů zakázkových (NIKEiD) produktů může vést k rozdělení dodávek. 

Vyhrazujeme si právo rozdělit dodávku vaší objednávky na více zásilek, pokud je například její část zpožděná či nedostupná. Za předpokladu, že vaši objednávku rozdělíme, vyrozumíme vás o našem záměru zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při zadání objednávky. Nebudou vám účtovány žádné dodatečné náklady spojené s doručením. 

KONTROLA PŘI DORUČENÍ

Při doručení zásilky se prosím přesvědčte, že balení není poškozené. Pokud se zdá, že jsou produkty poškozené, zásilku prosím nepřebírejte.

SAZBY ZA DOPRAVU

BEZPLATNÁ DOPRAVA

Jestliže učiníte nákup, který přesáhne částku stanovenou pro vaši zemi určení, získáte BEZPLATNÉ „standardní doručení“, nebo možnost zlevněného „expresního doručení“. Bezplatnou dopravu můžete získat také splněním dalších podmínek. Stanovené částky a příslušné zlevněné sazby za doručení naleznete na našich webových stránkách v sekci Nápověda. 

ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

Podmínky zakázkové výroby

U většiny na zakázku vyráběného (NIKEiD) zboží můžete zaslat kombinaci písmen, mezer a čísel, aby tak došlo k vytvoření „ID” – vlastního sdělení, které se objeví na vašem výtvoru.  Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení zamítnout ID například proto, že obsahuje ochrannou známku patřící třetí straně nebo názvy sportovních týmů, jména sportovců či celebrit, které vy (ani společnost NIKE) nemáte právo používat, nebo protože obsahuje materiál, který považujeme za nevhodný.  Pokud vaše ID odmítneme, budete co nejdříve vyrozuměni e-mailem.

Zákazníkovo potvrzení týkající se úprav na zakázku

Musíte být autorem jak designu zboží (barevné kombinace atd.), tak i personalizace.  Pokud jím nejste, zaručujete tímto, že máte oprávnění použít daný design nebo personalizaci, jejichž autorem je někdo jiný. 

Pochopte prosím, že ačkoli máme právo zamítnout vaši personalizaci nebo váš design, výhradně vy odpovídáte za svůj design a personalizaci a my nemáme povinnost je kontrolovat či zamítnout. 

Váš design a personalizaci blíže specifikujeme jako „uživatelský obsah“. Na váš design a personalizaci se vztahuje článek 2 Podmínek používání.

VRACENÍ ZBOŽÍ A STORNO OBJEDNÁVKY

STORNO OBJEDNÁVKY PŘED DORUČENÍM

Bezplatně a bez uvedení důvodu můžete zrušit jakoukoliv objednávku, pokud ještě nebyla odeslána. Objednávky zadané v našem on-line obchodu začínáme zpracovávat téměř okamžitě. Přejete-li si objednávku zrušit, podívejte se prosím, v jakém je stavu, kliknutím na odkaz „Stav objednávky“ vpravo na hoře na webových stránkách. 

Jestliže je stav vaší objednávky „Nevyřízená“ nebo „Pozastavená“, můžete ji zrušit tak, že zkontaktujete naše zákaznické centrum (podívejte se na naše webové stránky do sekce Nápověda). Pracovníci našeho zákaznického servisu požádají o zrušení vaší objednávky náš sklad. Budou-li úspěšní, budou vás informovat e-mailem a storno objednávky nebude zpoplatněno. Pokud není zrušení možné, produkt(y) vám bude/budou doručen(y) a vy ho/je můžete vrátit v souladu s postupy uvedenými níže. 

Objednávky se zakázkovým (NIKEiD) zbožím nemohou být před odesláním produktů zrušeny, protože na zakázkových (NIKEiD) produktech začínáme pracovat ihned po obdržení objednávky. 

VRACENÍ OBJEDNÁVEK PO DORUČENÍ – VADNÉ PRODUKTY

Po obdržení produktů máte právo na jejich vrácení za předpokladu, že jsou vadné nebo jinak v neshodě s vaší objednávkou. Pokud je váš nárok opodstatněný, bude vám vrácena kupní cena i náklady na dopravu. Praktické informace o tom, jak provést vrácení zboží, najdete na našich webových stránkách v sekci Nápověda. 

Kromě toho vás upozorňujeme, že v rámci nizozemských zákonů a zákonů EU odpovídáme za veškeré neshody u produktů, které se projeví do dvou let od doručení produktu, a že v tomto ohledu vám ze zákona náleží několik práv. Výše zmíněné skutečnosti žádným způsobem neomezují tato zákonná práva. [Viz podmínky pro státy Francie a Itálie.] 

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud z jakéhokoliv důvodu nejste spokojeni s objednaným produktem, můžete využít svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy. Svoje právo na odstoupení od smlouvy můžete uplatnit tak, že nám zašlete zprávu, že si přejete produkt vrátit, do 30 kalendářních dnů od jeho doručení vám nebo vámi uvedené třetí straně (nikoli přepravci); nebo, pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více zboží, které je dodáváno samostatně, do 30 kalendářních dnů od doručení posledního produktu, a to bez uvedení důvodu. 

Jestliže využijete svého práva na odstoupení od smlouvy, máte povinnost zaslat nám produkty zpět bez zbytečného prodlení do 30 kalendářních dnů od data, kdy jste nám oznámili, že uplatňujete svoje právo na odstoupení od smlouvy.

Zajistěte prosím, aby byly vracené produkty kompletní (např. musejí být vráceny oba kusy páru) a nijak nepoužívané, kromě toho, co je přiměřeně nutné k tomu, abyste se rozhodli, zda si produkty ponecháte (to znamená, že si lze oblečení či boty vyzkoušet, zda vám sedí, ale nemůžete je nosit nebo vyprat/umýt). Pokud nedodržíte výše uvedené a hodnota produktu se následkem toho sníží, můžeme vás činit odpovědnými za takové snížení hodnoty. Právo na odstoupení od smlouvy neplatí, jestliže je produkt vyroben dle vašich požadavků, nebo je zřejmé, že se jedná o na zakázku vyrobený produkt (příklad: NIKEiD produkty). 

Praktické informace o tom, jak provést vrácení zboží, najdete na platformě v sekci Nápověda, kde naleznete i formulář odstoupení od smlouvy, který můžete využít k uplatnění tohoto svého práva. O využití svého práva na odstoupení od smlouvy nás můžete také informovat jiným jednoznačným oznámením (např. dopisem, faxem či e-mailem). Je dostačující, zašlete-li nám toto oznámení do doby, než skončí lhůta pro odstoupení od smlouvy. 

Pokud nám oznámíte, že si přejete vrátit nějaký produkt, zašleme vám zpět všechny platby, včetně nákladů na doručení (s výjimkou veškerých dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného dodání, pokud se nejedná o nejméně nákladný způsob standardního doručení, který nabízíme), bez zbytečného prodlení a v každém případě do 30 dnů od data, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí využít vašeho práva na odstoupení od smlouvy. Nicméně můžeme počkat s vyplacením vracené částky, dokud neobdržíme vracené produkty nebo dokud neposkytnete doklad o tom, že jste produkty odeslali zpět. 

INFORMACE K VRÁCENÍ PENĚZ

Peníze budou zaslány zpět v závislosti na způsobu, jakým proběhla úhrada zboží. Jestliže jste platili bankovním převodem, musíte tyto informace na začátku procesu vracení zboží poskytnout zákaznickému servisu, abychom mohli vrátit peníze přímo na váš účet.  Praktické informace o tom, jak provést vrácení zboží a jaké jsou lhůty pro vrácení peněz, najdete zde

PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PŘEDOBJEDNANÉ PRODUKTY

Předobjednání je proces, díky kterému jste schopni si objednat produkt ještě před jeho plánovaným uvedením do maloobchodního prodeje. Vzhledem k povaze předobjednání platí pro předobjednané produkty tyto konkrétní podmínky: 

Doručení. Předobjednané produkty jsou směřovány k doručení před datem jejich uvedení do prodeje za předpokladu, že vaši platbu obdržíme nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem. Konkrétní doby doručení závisejí na okamžiku, kdy je produkt dostupný v našem skladu. Standardní lhůty pro doručení budou platit od okamžiku, kdy bude předobjednaný produkt dostupný v našem skladu. Tyto informace jsou pouze tím nejlepším odhadem, lhůty nejsou závazné. 

Platba. Pokud jste si nevybrali platbu při doručení, nebo po něm, platí následující ustanovení. Vaše platba bude stržena co nejdříve poté, co bude objednávka přijata (nebo, v případě bankovního převodu, co nejdříve). Vaši objednávku nezačneme plnit, dokud za ni neobdržíme platbu. U bankovních převodů to může znamenat, že k dodání dojde později, než je uvedeno ve výše uvedeném bodě. 

Uvedení produktů do prodeje. Datum plánovaného uvedení do maloobchodního prodeje (spuštění prodeje produktu) vámi předobjednaného produktu lze nalézt na našem webu na stránce s popisem produktu.

UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Událostí mimo naši kontrolu se myslí jakýkoliv čin nebo událost mimo naši přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně stávek, zastavení provozu či jiné protestní akce vyvolané třetími stranami, občanských nepokojů, výtržností, invaze, teroristického útoku či hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené, či nikoliv) nebo hrozby války či přípravy na ni, požáru, exploze, vichřice, záplav, zemětřesení, propadu půdy, epidemie, pandemie či jiných přírodních katastrof nebo výpadku veřejných či soukromých telekomunikačních sítí. 

Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která má vliv na plnění našich závazků v rámci těchto Obchodních podmínek:

a)     zkontaktujeme vás v co nejkratším možném čase a vyrozumíme vás o tom a

b)     naše povinnosti v rámci těchto všeobecných obchodních podmínek budou pozastaveny a doba pro plnění našich závazků se prodlouží o dobu, kdy trvala daná událost mimo naši kontrolu. 

 Postihne-li tato událost mimo naši kontrolu dodání vašeho produktu, sjednáme s vámi nový termín doručení poté, co tato událost skončí.  Smlouvu můžete zrušit, pokud nastala událost mimo naši kontrolu a vy si již nepřejete, abychom vám produkty dodali. Seznamte se prosím se svými právy týkajícími se zrušení objednávky ve výše uvedené sekci Zrušení objednávky. 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

Naše práva a povinnosti v rámci smlouvy můžeme převést na jinou organizaci, to však nebude mít vliv na vaše práva nebo naše povinnosti v rámci těchto Obchodních podmínek. 

Vy můžete svoje práva a povinnosti v rámci těchto Obchodních podmínek převést na další osobu, pouze pokud to písemně odsouhlasíme.  

Uzavřeli jsme smlouvu se společností US Direct E-Commerce Limited podnikající pod značkou eShopWorld za účelem prodeje a doručení našich produktů zákazníkům v Bulharsku, Chorvatsku, Norsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švýcarsku a Turecku. Je-li vaše objednávka zasílána do jedné z výše zmíněných zemí, kde naši mezinárodní přepravu zaštiťuje eShopWorld, smlouva na nákup a dodání vašich produktů bude uzavřena mezi vámi a eShopWorld a bude se řídit Všeobecnými obchodními podmínkami eShopWorld.  Dojde-li k rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami eShopWorld, budou mít ve vztahu k vašemu nákupu a dodání vašich produktů vyšší platnost Všeobecné obchodní podmínky eShopWorld. 

Každý odstavec těchto Obchodních podmínek je účinný samostatně. Pokud kterýkoli soud či příslušný úřad rozhodne, že kterýkoli z odstavců je nezákonný či nevymahatelný, zůstanou zbývající odstavce plně platné a účinné.

Jestliže nebudeme vyžadovat, abyste splnili kteroukoli ze svých povinností podle těchto těchto Obchodních podmínek, nebo jestliže nebudeme prosazovat naše práva vůči vám nebo budeme s těmito kroky v prodlení, neznamená to, že jsme se těchto práv vůči vám vzdali, a ani to neznamená, že nemusíte dané povinnosti splnit. 

Pokud se vzdáme vymáhání dodržení vašich povinností, učiníme tak pouze písemně a nebude to znamenat, že se automaticky vzdáváme vymáhání dodržování jakýchkoli vašich dalších povinností. Nebudeme uchovávat kopii vzájemně uzavřené smlouvy. 

VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Souhlasíte s tím, že platforma, Obchodní podmínky a jakýkoli spor mezi vámi a společností NIKE se ve všech ohledech budou řídit nizozemským právem, bez ohledu na ustanovení o volbě práva, a nikoli Úmluvou o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží Organizace spojených národů z roku 1980. 

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení jakýchkoliv zákonných práv spotřebitelů souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z této platformy nebo s ní souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů NIKE), budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Máte-li jakoukoli stížnost, kontaktujte nás prosím nejprve prostřednictvím stránky kontaktujte nás. Máte-li pocit, že vaše stížnost není dostatečně řešena, můžete – není to však vaší povinností – využít platformy pro řešení sporů on-line (Online Dispute Resolution, ODR), přístupné na adrese http://ec.europa.eu/odr. 

Všechny nároky musejí být vzneseny do jednoho (1) roku od okamžiku, kdy nárok vznikl, v rozsahu umožněném platnými zákony. [Viz podmínky pro státy RakouskoFrancieNěmeckoItálie a Polsko.] 

SPECIFICKÉ POŽADAVKY PODLE STÁTU 

Sídlíte-li v jedné z následujících zemí, vztahují se na vás další podmínky, které převažují nad veškerými výše uvedenými podmínkami, se kterými jsou v rozporu. 

RAKOUSKO

Poslední odstavec ve výše uvedené části s názvem „VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ je v celém rozsahu odstraněn a nahrazen následovně: 

„Všechny nároky musejí být uplatněny do tří (3) let od svého vzniku.“ 

FRANCIE

Výše uvedená část s názvem „OBJEDNÁVÁNÍ NA PLATFORMĚ“, pododdíl „NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT OBJEDNÁVKU NEBO ZRUŠIT SMLOUVU“ je v celém rozsahu odstraněna a nahrazena následovně: 

„NAŠE PRÁVO ODMÍTNOUT OBJEDNÁVKU NEBO ZRUŠIT SMLOUVU

Vyhrazujeme si právo na základě písemného oznámení zrušit smlouvu za následujících situací, aniž bychom byli odpovědní za jakékoliv škody či náklady, s výjimkou vrácení jakékoliv částky, kterou jsme od vás přijali a která souvisí se zrušenou smlouvou:

Výše uvedená část s názvem „VRACENÍ ZBOŽÍ A STORNO OBJEDNÁVKY“, pododdíl VRACENÍ OBJEDNÁVEK PO DORUČENÍ – VADNÉ PRODUKTY“ je tímto v celém rozsahu odstraněna a nahrazena následovně: 

„Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nizozemsko, odpovídá za veškeré neshody u produktů na základě podmínek stanovených v článcích zákona 217-4 a následujících Francouzského spotřebitelského zákoníku a za skryté vady těchto produktů na základě podmínek stanovených v článcích 1641 a následujících Francouzského občanského zákoníku. Pokud je váš nárok opodstatněný, bude vám vrácena kupní cena a náklady na dopravu.  Pro praktické informace o tom, jak provést vrácení zboží, se podívejte do naší sekce Nápověda.“

Vezměte prosím na vědomí, že v rámci zákonné záruky shody produktů: 

  • máte 2 roky od data dodání produktu na uplatnění nároku;
  • můžete si vybrat mezi opravou a výměnou produktu v závislosti na nákladových podmínkách upravených článkem zákona 217-9 Francouzského spotřebitelského zákoníku;
  • nemusíte prokázat neshodu produktu během dvou (2) let od jeho dodání. 

Zákonnou zárukou shody nejsou dotčeny žádné obchodní záruky, které mohou být poskytnuty. 

Také se můžete rozhodnout postupovat v rámci zákonné záruky vůči skrytým vadám podle článku 1641 Francouzského obchodního zákoníku. V takovém případě si můžete vybrat mezi zrušením nákupu, nebo snížením prodejní ceny, jak je to uvedeno v článku 1644 Francouzského obchodního zákoníku.

Druhý a třetí odstavec v části s názvem „VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ je v celém rozsahu odstraněn a nahrazen těmito dvěma odstavci: 

„S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení jakýchkoliv zákonných práv spotřebitelů souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z této platformy nebo s ní souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů NIKE), budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů v Amsterdamu, Nizozemsko. 

Jestliže máte jakoukoli stížnost, kontaktujte nás prosím nejprve prostřednictvím stránky kontaktujte nás. Máte-li pocit, že vaše stížnost není dostatečně řešena, můžete – není to však vaší povinností – využít platformy pro řešení sporů on-line (Online Dispute Resolution, ODR), přístupné na adrese http://ec.europa.eu/odr.  Navíc máte právo iniciovat mediační řízení kontaktováním mediátora (mediátorů) na: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mediátor (mediátoři) se pokusí nezávisle a nestranně dosáhnout smírného vyřešení sporu.  V případě mediace může každá strana svobodně přijmout, nebo odmítnout řešení navržené mediátorem.“

NĚMECKO

Poslední odstavec ve výše uvedené části s názvem „VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ je v celém rozsahu odstraněn a nahrazen následovně: 

„Všechny nároky musejí být uplatněny do dvou (2) let od svého vzniku.“ 

MAĎARSKO

Výše uvedená část s názvem „PLATNOST“ se mění přidáním tohoto textu: 

„Tyto Obchodní podmínky představují konkludentní dohodu mezi vámi a společností NIKE, pokud jinak nesplňuje požadavky na písemné dohody podle maďarského práva.“ 

ITÁLIE

Výše uvedená část s názvem „Cena/PLATBA”, pododdíl „ZMĚNY CEN” je v celém rozsahu nahrazena následovně: 

„ZMĚNY CEN

Ceny produktů jsou ceny uvedené na platformě. Čas od času může dojít ke změně cen, ale to neovlivní žádné objednávky, které jste zaslali, i když zatím nebyly potvrzeny v potvrzení objednávky.“ 

Výše uvedená část s názvem „VRACENÍ ZBOŽÍ A STORNO OBJEDNÁVKY“, pododdíl VRACENÍ OBJEDNÁVEK PO DORUČENÍ – VADNÉ PRODUKTY“ je tímto v celém rozsahu odstraněna a nahrazena následovně: 

„VRACENÍ OBJEDNÁVEK PO DORUČENÍ – VADNÉ PRODUKTY

Společnost Nike ve shodě s článkem 130 Spotřebitelského zákoníku zaručuje shodu veškerého prodaného zboží po dobu dvou let od data jeho dodání. Aniž by tím byla dotčena jakákoli zákonná práva, která vám poskytují platné zákony, v případě neshody jste oprávněni nechat bezplatně zboží uvést do souladu se smlouvou pomocí opravy či výměny, nebo získat odpovídající snížení ceny, nebo ukončit smlouvu týkající se tohoto zboží v souladu s článkem 130 Spotřebitelského zákoníku. Výše uvedená práva jste oprávněni uplatnit za předpokladu, že kterékoli produkty jsou vadné nebo jinak v neshodě s vaší objednávkou v okamžiku, kdy jste je obdrželi, za předpokladu, že nás o této neshodě budete informovat do dvou měsíců od data, kdy jste tuto neshodu zjistili. Pokud je váš nárok opodstatněný, bude vám vrácena kupní cena i náklady na dopravu. Praktické informace o tom, jak provést vrácení zboží, najdete na našich webových stránkách v sekci Nápověda.“ 

Druhý odstavec v části s názvem „VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ je smazán v celém svém rozsahu a nahrazen těmito dvěma odstavci:

„Bez ohledu na výše uvedenou volbu práva vás upozorňujeme, že požíváte zákonných práv, která vám poskytuje oddíl 1., bod III., Italského spotřebitelského zákoníku (Legislativní dekret č. 206/2005).“

„S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení jakýchkoliv vašich zákonných práv souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z této platformy nebo s ní souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů NIKE), budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby a výhradně u soudů v místě, kde žijete nebo máte své bydliště.“

POLSKO

Výše uvedená část s názvem „VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST“ je v celém rozsahu odstraněna a nahrazena následovně: 

„VOLBA PRÁVA/SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

Souhlasíte s tím, že platforma, obchodní podmínky a jakýkoli spor mezi vámi a společností NIKE se budou ve všech ohledech řídit polskými zákony. 

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, a bez omezení jakýchkoliv zákonných práv spotřebitelů souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a soudní řízení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z této platformy nebo s ní souvisejí (mimo jiné včetně nákupu produktů NIKE), budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby, a budou výhradně v pravomoci soudů dle platných zákonů. 

Máte-li jakoukoli stížnost nebo se domníváte, že mezi námi došlo ke sporu, kontaktujte nás prosím nejprve prostřednictvím stránky kontaktujte nás. V případě, že spor mezi námi není vyřešen, můžete – není to však vaší povinností – využít platformy pro řešení sporů on-line (Online Dispute Resolution, ODR), přístupné na adrese http://ec.europa.eu/odr.” 

Výše uvedená část s názvem „JAK OBJEDNAT“ se mění a doplňuje přidáním tohoto textu:

„Přijetím těchto Podmínek prodeje:

a) žádáte o vystavení faktury za nákup a

b) souhlasíte s tím, že uvedená faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude vám zaslána e-mailem.“

Datum poslední revize: Březen 2023– západní Evropa/střední a východní Evropa