ZJISTĚTE VÍC OHLEDNĚ INFORMACÍ O SPORTOVNÍ AKTIVITĚ

Co to jsou Informace o sportovní aktivitě?

Společnost Nike používá výraz „Informace o sportovní aktivitě” při popisu informací vytvářených našimi Aplikacemi ohledně Vaší sportovní aktivity v kombinaci s měřeními Vašich tělesných charakteristik (proporcí). Údaje, které tvoří součást Vámi poskytovaných Informací o sportovní aktivitě a které shromáždíme během takové aktivity zahrnují například Vaši polohu (lokalitu), údaje o rychlosti Vašeho pohybu či rychlost srdečního tepu. Informace o sportovní aktivitě mohou zahrnovat i měření vypočtená ze zaznamenaných údajů získaných během cvičení, například uběhnutou vzdálenost, rychlost/tempo a odhad spálených kalorií. Výška, váha a tepová frekvence v klidu jsou příklady Informací o sportovní aktivitě, které představují spíše přesné měření Vašich tělesných charakteristik, než informace o Vašem cvičení.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají povahu osobních údajů, snažíme se Vám poskytnout i jasné informace o tom, jakým způsobem budou Informace o sportovní aktivitě použity. Vzhledem k tomu, že tyto údaje mohou být v určitých jurisdikcích považovány za citlivé, podnikáme v rámci ochrany a používání těchto údajů příslušná opatření a v případech vyžadovaných příslušným právním předpisem nebo vnitřními pravidly společnosti Nike, si vyžádáme Váš souhlas s jejich použitím. 

Jak společnost Nike používá Informace o sportovní aktivitě?

Společnost Nike od Vás shromažďuje Informace o sportovní aktivitě, abychom Vám mohli pomáhat dosáhnout Vašich cílů v oblasti fitnes, a to s využitím našich aplikací pro fitnes, účasti na našich akcích a v případech, kdy Vám poskytujeme výrobky nebo služby. 

Zapnutí (povolení) základních prvků aplikací a zážitků/zkušeností

Naše aplikace a zážitky/zkušenosti Vás často žádají o souhlas s tím, že společnost Nike smí zpracovávat Vaše Informace o sportovní aktivitě tak, abyste Vy mohli používat základní funkcionality (features). Například při použití aplikace pro běhání Nike+ potřebuje společnost Nike mít přístup k informacím o Vaší poloze (lokalitě) nebo k údajům o pohybu a výšce (pokud běžíte na pásu), abychom tak mohli změřit Vámi uběhnutou vzdálenost a Vaše tempo. Při účasti na akci společnosti Nike jako je závod bude společnost Nike shromažďovat údaje o Vámi dosaženém čase a délce závodní tratě.

Společnost Nike mimoto vede systémy uchovávající souborné Informace o sportovní aktivitě získané od Vás a od dalších osob tak, aby Vám mohla poskytovat aplikace a služby a abych mohla připravovat interní zprávy o výsledcích měření, jako je například počet registrací, používání a oblíbenost. V některých státech musíme získat Váš výslovný písemný souhlas se zpracováním Vašich Informací o sportovní aktivitě, abychom poskytli tyto klíčové funkcionality (features) dané aplikace či zkušenosti/zážitku. V takových zemích však nebudete moci tuto zkušenost/tento zážitek využít, pokud nedáte souhlas s potřebným zpracováním.  

Standardní nastavení výšky a váhy

Některé aplikace a zážitky/zkušenosti vyžadují pro aktivaci klíčových funkcionalit (features) – například pro výpočet vzdáleností či kalorií – zadání výšky a váhy. Pokud údaje o své současné výšce a váze nechcete poskytnout, použije společnost Nike místo toho standardní hodnoty. Díky tomu bude společnost Nike moci poskytnout klíčové funkcionality dané aplikace, a přitom Vám ponechá větší kontrolu nad tím, co s námi sdílíte. Používáte-li standardní hodnoty, mohou být některá měření v aplikacích a zkušenostech/zážitcích méně přesná, než by byla, kdybyste nám poskytl/a přesné hodnoty měření. 

Umožnění personalizace (osobního nastavení) a provádění analýz na základě Informací o sportovní aktivitě

Společnost Nike taktéž nabízí mnoho volitelných ultramoderních prvků (features), které dále umocňují možnosti analýzy Informací o sportovní aktivitě, ať jednotlivě či jako celku, takže Vaši zkušenost dokážeme personalizovat.

Můžeme například Vaše Informace o sportovní aktivitě analyzovat tak, abychom poskytli na míru připravené tréninkové programy, které se mění zároveň s tím, jaké děláte pokroky. Díky analýze Vašich sportovních aktivit z nedávné doby a z dřívějška Vám můžeme doporučit nejlepší program pro Vaši současnou úroveň a cíle. Budeme též srovnávat Vaši aktivitu s aktivitami milionů jiných sportovců  tak, abychom mohli pokračovat ve zlepšování našich programů a dávat Vám jen ta nejlepší doporučení.

Společnost Nike taktéž může na základě Vámi poskytnutých Informací o sportovní aktivitě personalizovat pozvání na akce či doporučení výrobků. Tak například můžete být na základě Vašich výkonů a Informací o sportovní aktivitě zaznamenaných v našich aplikacích či zážitcích/zkušenostech vybrán/a jako příjemce pozvánek do běžeckých klubů, tréninkových klubů či na závody. Na oslavu dosažení určitého milníku v aplikaci můžete obdržet slevu na nový pár bot nebo doporučení týkající se stylu obuvi, které dávají přednost ostatní běžci s podobnými vzorci běžeckého chování. Pokud si nepřejete využívat personalizovaných prvků nebo si nepřejete, aby Vaše Informace o sportovní aktivitě byly zahrnuty do našeho souborného výzkumu personalizací, můžete tuto volbu vyjádřit pomocí nastavení v části „Moje Informace o sportovní aktivitě“.

Umožníte-li společnosti Nike, aby využívala Vaše Informace o sportovní aktivitě pro výše uvedené personalizační účely, budou Vámi poskytnuté Informace o sportovní aktivitě zahrnuty i do jakýchkoli souborných informací sdílených prostřednictvím dané aplikace s ostatními subjekty. Takž například Vámi uběhnutá vzdálenost bude zahrnuta do celkových součtů uživatelů běžecké aplikace Nike+ nebo by Vámi poskytnuté Informace o sportovní aktivitě mohly být zahrnuty do jakýchkoli souhrnných výkonnostních vzorových hodnot (včetně hodnot používaných v uživatelských segmentech), které daná aplikace či zážitek/zkušenost ukazují. 

I při využití Direct Marketingu vždy ctíme Vaše preference/nastavení

Nehledě na to, jaké nastavení v sekci „Moje Informace o sportovní aktivitě“ zvolíte, společnost Nike bude ctít Vaše stávající preference ohledně toho, jak s Vámi komunikovat v oblasti direct marketingu. Pokud jste se přihlásili k odběru elektronických marketingových sdělení, budete je dostávat; pokud jste se z odběru elektronických marketingových sdělení odhlásili, nebude změna v nastavení Informací o sportovní aktivitě mít za následek Vaše přihlášení k odběru žádného nového programu
e-mailových sdělení.

Tímto nastavením ovládáte, zda Vaše Informace o sportovní aktivitě budou analyzovány s cílem poskytnout Vám personalizovaný obsah, tréninkové programy, nabídky a doporučení. To nemá vliv na Vaše specifické volby ohledně toho, zda Vás společnost Nike smí oslovovat elektronickou poštou či formou SMS zpráv.

Propojení s přístroji třetích stran

Digitální produkty a služby společnosti Nike navíc podporují připojení přístrojů třetích stran. Tyto přístroje mohou zachycovat Informace o sportovní aktivitě. Jakmile ke službám společnosti Nike připojíte přístroj třetí strany jako jsou například běžecké hodinky nebo monitor srdečního tepu, a nakonfigurujete tento přístroj tak, aby se propojil s /platformou/ společnosti Nike, souhlasíte zároveň s přenosem Informací o sportovní aktivitě z daného přístroje na příslušnou platformu společnosti Nike. Jakmile jsou údaje pocházející z takových přístrojů uložené na platformě společnosti Nike, bude s nimi společnost Nike zacházet jako s Informacemi o sportovní aktivitě.