NIKES INTEGRITETSPOLICY OCH COOKIEPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du interagerar med Nike via våra webbplatser, digitala upplevelser, mobilapplikationer, butiker, events eller genom någon annan av våra produkter eller tjänster som alla är en del av Nikes Plattform (”Plattform”). Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, vilka val du har angående dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

VEM ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Vilket Nike-bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med Nikes Plattform och var du befinner dig i världen. Det relevanta Nike-bolaget refereras till som ”Nike”, ”vår”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy.

För namnet på det ansvariga Nike bolaget och dess kontaktinformation, vänligen se vår förteckning över lokala bolag.

VILKA personuppgifter samlar vi in och NÄR?

Vi ber dig om vissa personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar, exempelvis, när du gör köp, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig för att få marknadsföringskommunikation, skapar ett konto, deltar i våra event eller tävlingar eller använder vår Plattform. När du efterfrågar specifika tjänster i våra butiker kan vi be dig logga in för att koppla uppgifterna som behövs för tjänsten till ditt konto (t.ex. storlek, passform, preferenser).

Dessa personuppgifter inkluderar dina:

faktureringsadress,

Vi samlar in ytterligare personuppgifter från dig för att aktivera särskilda funktioner på vår Plattform. Vi begär till exempel tillgång till din telefons lokaliseringsdata för att logga din löpväg, dina kontakter så att du kan interagera med dina vänner, din kalender för att schemalägga en träningsplan eller ditt sociala nätverks behörighetsuppgifter för att kunna lägga ut innehåll från en Plattform på ett socialt nätverk. Dessa personuppgifter inkluderar din/a:

När du interagerar med vår Plattform samlas viss information automatiskt in från din enhet eller webbläsare. Mer information om denna behandling ingår i avsnittet ”Cookies och Pixel-taggar” nedan i denna integritetspolicy. Sådan information inkluderar:

BARN

Vi följer nationella lagar och tillåter inte barn att registrera sig på vår Plattform om de är under den lagliga åldersgränsen inom det land där de är bosatta. Vi efterfrågar förälders samtycke för barn som deltar i Nikeupplevelser och events.

VERKTYG för att hantera vilka personuppgifter vi samlar in

När du använder vår Plattform meddelar vi alternativt inhämtar samtycke för viss behandling. Exempelvis kommer vi att inhämta samtycke för att få tillgång till din platsinformation eller för att skicka push-notiser. Vi kan inhämta sådant samtycke genom Plattformen eller genom att använda standardtillstånd via din enhet.

I många fall kommer din webbläsare eller mobilenhetsplattform att erbjuda ytterligare verktyg som låter dig kontrollera när enheten samlar in eller delar särskilda kategorier av personuppgifter. Till exempel kan din mobilenhet eller webbläsare erbjuda verktyg som låter dig hantera cookieanvändning eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter.

VARFÖR och HUR använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

För att tillhandahålla funktionerna för Plattformen och tjänsterna du efterfrågar

När du använder vår Plattform använder vi dina personuppgifter för att leverera den efterfrågade produkten eller tjänsten. Om du till exempel gör ett köp på Nike.com eller deltar i ett event eller en kampanj använder vi de kontaktuppgifter du gett oss för att kommunicera med dig om köpet, eventet eller kampanjen. Om du kontaktar vår kundtjänst så använder vi information om dig, som t.ex. leverans- eller betalningsinformation eller om produkten du har köpt, för att kunna hjälpa dig att lösa ett problem eller för att besvara en fråga.

Om du använder vår Plattform för att ha koll på din träningsaktivitet eller fysiska egenskaper, kommer vi att samla in dessa personuppgifter och lagra dem så att du kan granska dem i Plattformen. Din information om träningsaktiviteter kan innehålla information som du lagt in om dina aktiviteter eller information som samlats in av din enhet under aktiviteten, t.ex. platsdata och rörelsedata. Vi kan använda denna aktivitetsinformation för att beräkna ytterligare information om din aktivitet, såsom distans eller förbrukning av kalorier, så att den beräknade informationen kan ges till dig som en del av Plattformens funktionalitet.

I flera fall för att använda funktioner på Plattformen kan du behöva ge Nike ytterligare information eller samtycke för att använda viss information på ett särskilt sätt. Om du till exempel vill använda hjärtpulsfunktionerna i vår Plattform kan du behöva ansluta en pulsövervakningsenhet. På samma sätt kan du behöva uppge dina kontouppgifter för sociala medier för att logga in om du vill dela information på sociala medier.

För att informera om våra produkter, tjänster, event och för andra marknadsföringsändamål

När du samtycker kommer vi att skicka ut marknadsföringsinformation och nyheter om Nikes produkter, tjänster, event och andra kampanjer som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du vill.

Direkt marknadsföring

Om du är en befintlig kund hos Nike (exempelvis om du har gjort beställningar från oss) kan vi använda de kontaktuppgifter som du lämnat för att marknadsföra liknande Nike-produkter eller tjänster om tillåtet enligt gällande lag (förutsatt att du inte valt bort detta). I andra fall frågar vi om ditt samtycke för att skicka marknadsföringsinformation till dig.

Individanpassad marknadsföring

Vi kan komma att använda den information som du lämnar till oss liksom annan sådan information som samlas in från andra Nike-produkter eller tjänster, till exempel personuppgifter som lämnas genom din användning av Nikes Plattform, dina besök på eller inköp i Nike-butiker, ditt deltagande i Nike-event och tävlingar, för att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. När vi gör det kan vi kombinera informationen du tillhandahåller med information som vi skapar utifrån din aktivitet online, inklusive interna insikter och analyser. I den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning, kommer vi inhämta ditt samtycke för att genomföra dessa åtgärder.

Om du loggar in på ditt Nike-konto via olika enheter, kan vi komma att koppla dig mellan de olika enheterna som du använder för att söka på vår Plattform. Vi kan komma att använda information som samlats in från dessa enheter för att individanpassa kommunikationen avseende våra produkter och tjänster.

För att bedriva, förbättra och underhålla vår verksamhet och våra produkter och tjänster

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss för att bedriva vår verksamhet. När du exempelvis gör ett köp använder vi denna information för redovisning, revision och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra din användarupplevelse, och för att hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera vår Plattform.

 För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder vår Plattform för att förhindra, upptäcka eller utreda bedrägeri, missbruk, olaglig användning och överträdelser av våra användarvillkor samt för att följa domstolsbeslut, myndighetsförelägganden eller tillämplig lag.

För allmänna forsknings- och analysändamål

Vi använder information om hur våra besökare använder vår Plattform och tjänster för att förstå kundbeteende eller preferenser. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på Nike.com söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produktutbud i våra butiker.

Användning (behandling) av träningsinformation

Som framgår ovan samlar Nike in information om dina träningsaktiviteter eller fysiska egenskaper, gemensamt benämnt ”Träningsinformation” för att tillhandahålla tjänster på vår Plattform. Eftersom dessa uppgifter är av sådan personlig karaktär så strävar vi efter att ge dig tydlig information om hur Träningsinformation kommer att användas. Eftersom dessa personuppgifter kan betraktas som känsliga i vissa jurisdiktioner vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda och använda dessa uppgifter och, om det krävs enligt gällande lag eller enligt Nikes interna policy, inhämtar vi ditt samtycke för användning av din Träningsinformation. Klicka här för mer information.

Kontokoppling

Om du väljer att koppla ditt Nike-konto med ett medlemskapskonto hos en Nike Partner (”Kontokoppling”), kommer Nike inhämta ditt samtycke att koppla och använda personuppgifter som inhämtats från Kontokopplingen, inbegripet dina köp och returer. Vi använder dessa personuppgifter för att bygga Partnerordersidan som visas på ditt Nike-konto och ge dig åtkomst till utvalda förmåner, såsom åtkomst till exklusiva Nike-produkter, belöningar och upplevelser, när du handlar hos våra Partners. Nike kommer också använda personuppgifterna för att individanpassa din upplevelse på Nikes Plattform och, om du lämnat ditt samtycke, sända dig individanpassad marknadsföring. Klicka här för att lära dig mer.  

Andra syften

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter på andra sätt och meddelar då detta vid den aktuella tidpunkten samt inhämtar ditt samtycke där så är nödvändigt.

Rättslig grund

Vid behandling av dina personuppgifter stödjer vi oss på vissa rättsliga grunder, beroende på hur du interagerar med vår Plattform.

DELNING av dina personuppgifter

Nikes delning

Nike delar dina personuppgifter med:

Vi kan också överföra personuppgifter som vi har om dig om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation).

Din delning

När du använder vissa sociala funktioner på vår Plattform kan du skapa en offentlig profil som kan innehålla information som ditt användarnamn, profilbild och hemstad. Du kan också dela innehåll med dina vänner eller med allmänheten, inklusive information om din Nike-aktivitet. Vi uppmuntrar dig att använda våra verktyg för att hantera Nikes delning på sociala medier för att kontrollera vilken information som du tillgängliggör via Nikes sociala medier.

SKYDD och HANTERING av dina personuppgifter

Kryptering & säkerhet

Vi använder en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Internationella överföringar av dina personuppgifter 

De personuppgifter som vi samlar in (eller behandlar) i samband med vår Plattform kommer att lagras i USA eller i andra länder. Några av de mottagare med vilka Nike delar dina personuppgifter kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Lagarna i dessa länder kan vara sådana att de inte ger samma nivå av dataskydd som det land där du ursprungligen lämnade dina uppgifter. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, skyddar vi emellertid dessa personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy och i enligt gällande lag.

Vi vidtar åtgärder för att följa gällande lagkrav för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EES, Storbritannien eller Schweiz som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå.  Vi vidtar en mängd olika åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som överförs till dessa länder innehar ett adekvat skydd i enlighet med dataskyddsregler; detta inkluderar att underteckna EU:s standardavtalsklausuler eller att verifiera att mottagaren har antagit bindande företagsregler. När personuppgifter överförs inom Nike använder vi oss av ett koncernövergripande dataöverföringsavtal.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du har ditt Nike-konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de skyldigheter vi har enligt lag (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål). Klicka här om du vill veta mer.

DINA RÄTTIGHETER avseende dina personuppgifter

Du har rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter, (ii) en elektroniskt kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet) och förflyttning av denna information till ett annat företag; (iii) korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga; eller (iv) radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi ​​har fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (såsom Kontokoppling) har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av dina andra rättigheter, vänligen använd vårt Nike Webbformulär för Integritet

Invändning mot direktmarknadsföring

Om du har ett Nike-konto kan du välja att avstå från att motta Nikes marknadsföringsinformation genom att ändra dina preferenser under ”view or change my profile” sektionen på våra Webbplatser. Du kan också invända genom att ändra din emailadress eller SMS-notiser genom att klicka på avföljningslänken eller genom att följa invändningsinformationen inkluderat i meddelandet. Du kan även kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i ”Frågor och feedback” avsnittet nedan.

COOKIES och Pixeltaggar 

Nike inhämtar och registrerar information som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder vår Plattform. Vi använder en rad olika metoder, till exempel cookies och pixeltaggar, för att samla in denna information, vilket kan innehålla din (i) IP-adress, (ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner, (iii) unik identifieringsenhet och enhetstyp, (iv) domän, webbläsartyp och språk, (v) operativsystem och systeminställningar; (vi) land och tidszon, (vii) tidigare besökta webbplatser, (viii) information om din interaktion med vår Plattform, såsom val, inköp och angivna inställningar, och (ix) åtkomsttider och refererande webbadresser.

Tredje part kan också samla in information genom Plattformen via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av Plattformen och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att erbjuda tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att samla in aggregerad

(sammanlagd) data om Plattformstrafik och interaktion, för att identifiera trender och samla in statistik så att vi kan förbättra vår Plattform. Det finns generellt fyra kategorier av cookies som används på vår Plattform:

Vi interagerar med tredjeparts analystjänster på vår Plattform. Dessa tredje parter delar rapporter med oss avseende användningen av vår Plattform, vilket inkluderar att hjälpa oss bättre förstå användarnas intressen och demografi.  Dessa rapporter innehåller inte information som direkt identifierar dig. De kan dock användas av dessa tredje parter för våra remarketingkampanjer till dig om du har slagit på vissa individanpassade annonstjänster. I den mån det krävs enligt tillämplig lagstiftning, kommer vi inhämta ditt samtycke för att utföra dessa åtgärder.

Du kan alltid ändra din preferens genom att besöka "Cookie inställningar" längst ner på varje sida på våra webbplatser. 

Det kan hända att du ser våra annonser på andra hemsidor, såsom våra Partners hemsidor, eftersom vi använder tredjeparts annonstjänster. Genom dessa annonstjänster kan vi visa dig annonser som skräddarsytts efter dina personliga intressen. Dessa annonstjänster kan spåra dina aktiviteter online över tid och över flera hemsidor och appar genom att samla information på automatisk väg. Denna insamling av data sker både på vår Plattform och på tredjepartshemsidor och appar som deltar i dessa annonstjänster.

För en utförlig och aktuell sammanfattning av varje tredje part som får åtkomst till din webbläsare (via Nikes Plattform eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar ett webbläsarplugin som är byggt för detta ändamål. Du kan också välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar på varje webbläsare och enhet som du använder. Alla webbläsare är olika, så titta på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies. Om du stänger av cookies kan du inte ha tillgång till många funktioner som gör vår Plattform mer effektiv och vissa av våra tjänster fungerar inte som de ska. Det finns också allmänna inställningar för att välja bort intressebaserad reklam på Digital Advertising Alliances webbsida.

Du kan även anpassa dina annonspreferenser på din digitala enhet. Om du till exempel vill justera dina annonspreferenser i iOS går du till Inställningar>Integritet>Spårning. För att justera dina annonspreferenser i Android, gå till Inställningar>Google>Annonser>Välj bort intressebaserade annonser.

ANVÄNDNING av Nikes Plattform med produkter och tjänster från tredje part

Vår Plattform gör att du kan interagera med en mängd andra digitala produkter och tjänster. Exempelvis kan vår Plattform integreras med tredje parts enheter för aktivitetsspårning, sociala nätverk, musikströmningstjänster och andra digitala tjänster.

Om du väljer att ansluta ditt Nike-konto med en tredjepartsenhet eller ett konto, regleras dina integritetsrättigheter på tredjepartsplattformar enligt deras respektive policy. Exempelvis, om du väljer att dela din Nike-aktivitet på tredjeparts sociala medieplattformar, om du söker på vår hemsida medan du är autentiserad på tredjeparts plattform och du slagit på vissa individanpassade annonstjänster, eller om du ber oss koppla samman ditt Nike-konto med ditt medlemskapskonto hos Nikes Partners, reglerar tredje parts och Partners integritetspolicy behandlingen av personuppgifter.

Vår Plattform kan länka till andra (tredjeparts) webbplatser och appar för din bekvämlighet eller information. Länkade webbplatser och appar har sina egna integritetsbestämmelser eller policyer, vilka vi uppmanar dig att granska. I de fall länkade webbplatser eller appar inte ägs eller kontrolleras av oss ansvarar vi inte för innehållet, användningen av dessa webbplatser eller appar eller hur de hanterar integritetsskyddet.

ÄNDRINGAR i vår integritetspolicy

Tillämplig lag och vår praxis kan ändras över tid. Om vi ​​beslutar att uppdatera vår integritetspolicy uppdaterar vi vår Plattform. Om vi ​​väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, inhämta ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast i juni 2023.

FRÅGOR och feedback

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår integritetspolicy och integritetspraxis.

Om du vill lämna feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, vänligen använd vårt Nike Webbformulär för Integritet. 

Kontaktuppgifterna till vårt Dataskyddsombud är: Nike Privacy Office, Nike Retail B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nederländerna eller privacy@nike.com.

Om du kontaktar oss med ett klagomål kring integritetsskyddet kommer ärendet att behandlas med målet att lösa problemet på ett effektivt sätt inom rimlig tid. Du har också rätt att skicka in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där du bor.