NIKE INTEGRITETS- OCH COOKIE POLICY

Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter som samlas in eller genereras (behandlas) när du använder Nikes webbplatser ("Webbplatser") och Nikes mobilapplikationer ("Appar”). Den beskriver också hur dina personuppgifter används, delas och skyddas, vilka val du har angående dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss. 

VEM ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Vilket Nike-bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med Nikes Webbplatser och Appar och var du befinner dig i världen. Det relevanta Nike-bolaget refereras till som ”Nike”, ”vår”, ”vi” eller ”oss” i denna integritetspolicy. 

För namnet på det ansvariga Nike bolaget och dess kontaktinformation, vänligen se vår http://agreementservice.svs.nike.com/se/sv_se/rest/agreement?requestType=redirect&agreementType=localentities&country=SE&language=sv&uxId=com.nike.commerce.nikedotcom.web.

VILKA personuppgifter samlar vi in och NÄR? 

Vi ber dig om vissa personuppgifter för att kunna leverera de produkter eller tjänster som du önskar, exempelvis, när du gör köp, kontaktar vår kundtjänst, anmäler dig för att få marknadsföringskommunikation, skapar ett konto, deltar i våra event eller tävlingar eller använder våra Webbplatser eller Appar. 

Dessa personuppgifter inkluderar dina: 

Vi samlar in ytterligare personuppgifter från dig för att aktivera särskilda funktioner på våra Webbplatser och Appar. Vi begär till exempel tillgång till din telefons lokaliseringsdata för att logga din löpväg, dina kontakter så att du kan interagera med dina vänner, din kalender för att schemalägga en träningsplan eller ditt sociala nätverks behörighetsuppgifter för att kunna lägga ut innehåll från en App på ett socialt nätverk. Dessa personuppgifter inkluderar din/a: 

När du interagerar med våra Webbplatser och Appar samlas viss information automatiskt in från din enhet eller webbläsare. Mer information om denna behandling ingår i avsnittet ”Cookies och Pixel-taggar” nedan i denna integritetspolicy. Sådan information inkluderar: 

BARN 

Vi följer nationella lagar och tillåter inte barn att registrera sig på våra Webbplatser eller Appar om de är under den lagliga åldersgränsen inom det land där de är bosatta. Vi efterfrågar förälders samtycke för barn som deltar i Nikeupplevelser och events. 

VERKTYG för att hantera vilka personuppgifter vi samlar in 

När du använder våra Appar och Webbplatser meddelar vi alternativt inhämtar samtycke för viss behandling. Exempelvis kommer vi att inhämta samtycke för att få tillgång till din platsinformation eller för att skicka push-notiser. Vi kan inhämta sådant samtycke genom Apparna eller Webbplatserna eller genom att använda standardtillstånd via din enhet. 

I många fall kommer din webbläsare eller mobilenhetsplattform att erbjuda ytterligare verktyg som låter dig kontrollera när enheten samlar in eller delar särskilda kategorier av personuppgifter. Till exempel kan din mobilenhet eller webbläsare erbjuda verktyg som låter dig hantera cookieanvändning eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter. 

VARFÖR och HUR använder vi dina personuppgifter? 

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt: 

För att tillhandahålla funktionerna för Webbplatserna, Apparna och tjänsterna du efterfrågar 

När du använder våra Webbplatser och Appar använder vi dina personuppgifter för att leverera den efterfrågade produkten eller tjänsten. Om du till exempel gör ett köp på Nike.com eller deltar i ett event eller en kampanj använder vi de kontaktuppgifter du gett oss för att kommunicera med dig om köpet, eventet eller kampanjen. Om du kontaktar vår kundtjänst så använder vi information om dig, som t.ex. leverans- eller betalningsinformation eller om produkten du har köpt, för att kunna hjälpa dig att lösa ett problem eller för att besvara en fråga. 

Om du använder våra Appar för att ha koll på din träningsaktivitet eller fysiska egenskaper, kommer vi att samla in dessa personuppgifter och lagra dem så att du kan granska dem i Appen. Din information om träningsaktiviteter kan innehålla information som du lagt in om dina aktiviteter eller information som samlats in av din enhet under aktiviteten, t.ex. platsdata och rörelsedata. Vi kan använda denna aktivitetsinformation för att beräkna ytterligare information om din aktivitet, såsom distans eller förbrukning av kalorier, så att den beräknade informationen kan ges till dig som en del av Appens funktionalitet. 

I flera fall för att använda funktioner på Webbplatser och Appar kan du behöva ge Nike ytterligare information eller samtycke för att använda viss information på ett särskilt sätt. Om du till exempel vill använda hjärtpulsfunktionerna i våra Appar kan du behöva ansluta en pulsövervakningsenhet. På samma sätt kan du behöva uppge dina kontouppgifter för sociala medier för att logga in om du vill dela information på sociala medier. 

För att informera om våra produkter, tjänster, event och för andra marknadsföringsändamål 

När du samtycker kommer vi att skicka ut marknadsföringsinformation och nyheter om Nikes produkter, tjänster, event och andra kampanjer. Du kan välja att ta tillbaka ditt samtycke när du vill. 

Om du är en befintlig kund hos Nike (exempelvis om du har gjort beställningar från oss) kan vi använda de kontaktuppgifter som du lämnat för att marknadsföra liknande Nike-produkter eller tjänster om tillåtet enligt gällande lag (förutsatt att du inte valt bort detta). I andra fall frågar vi om ditt samtycke för att skicka marknadsföringsinformation till dig. Vi kan komma att använda den information som du lämnar till oss liksom annan sådan information som samlas in från andra Nike-produkter eller tjänster, till exempel personuppgifter som lämnas genom din användning av Webbplatser och Appar, dina besök på eller inköp i Nike-butiker, ditt deltagande i Nike-event och tävlingar, för att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. 

För att bedriva, förbättra och underhålla vår verksamhet och våra produkter och tjänster 

Vi använder de personuppgifter som du lämnar till oss för att bedriva vår verksamhet. När du exempelvis gör ett köp använder vi denna information för redovisning, revision och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra din användarupplevelse,  och för att hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera våra Webbplatser och Appar. 

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet 

Vi kan också använda personuppgifter om hur du använder våra Webbplatser och Appar för att förhindra eller upptäcka bedrägeri, missbruk, olaglig användning och överträdelser av våra användarvillkor samt för att följa domstolsbeslut, myndighetsförelägganden eller tillämplig lag. 

För allmänna forsknings- och analysändamål 

Vi använder information om hur våra besökare använder våra Webbplatser, Appar och tjänster för att förstå kundbeteende eller preferenser. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på Nike.com söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produktutbud i våra butiker. 

Användning (behandling) av träningsinformation 

Som framgår ovan samlar Nike in information om dina träningsaktiviteter eller fysiska egenskaper, gemensamt benämnt ”Träningsinformation” för att tillhandahålla våra Appar och  andra tjänster. Eftersom dessa uppgifter är av sådan personlig karaktär så strävar vi efter att ge dig tydlig information om hur Träningsinformation kommer att användas. Eftersom dessa personuppgifter kan betraktas som känsliga i vissa jurisdiktioner vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda och använda dessa uppgifter och, om det krävs enligt gällande lag eller enligt Nikes interna policy, inhämtar vi ditt samtycke för användning av din Träningsinformation. Klicka här för mer information.

Andra syften 

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter på andra sätt och meddelar då detta vid den aktuella tidpunkten samt inhämtar ditt samtycke där så är nödvändigt. 

Rättslig grund 

Vid behandling av dina personuppgifter stödjer vi oss på vissa rättsliga grunder, beroende på hur du interagerar med våra Webbplatser och Appar. 

DELNING av dina personuppgifter 

Nikes delning 

Nike delar dina personuppgifter med: 

Vi kan också överföra personuppgifter som vi har om dig om vi säljer eller överlåter hela eller en del av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av omorganisation, avknoppning av bolag, upplösning eller likvidation). 

Din delning 

När du använder vissa sociala funktioner på våra Webbplatser eller Appar kan du skapa en offentlig profil som kan innehålla information som ditt användarnamn, profilbild och hemstad. Du kan också dela innehåll med dina vänner eller med allmänheten, inklusive information om din Nike-aktivitet. Vi uppmuntrar dig att använda våra verktyg för att hantera Nikes delning på sociala medier för att kontrollera vilken information som du tillgängliggör via Nikes sociala medier. 

SKYDD och HANTERING av dina personuppgifter 

Kryptering & säkerhet

Vi använder en rad olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. 

Internationella överföringar av dina personuppgifter 

De personuppgifter som vi samlar in (eller behandlar) i samband med våra Webbplatser och Appar kommer att lagras i USA eller i andra länder. Några av de mottagare med vilka Nike delar dina personuppgifter kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Lagarna i dessa länder kan vara sådana att de inte ger samma nivå av dataskydd som det land där du ursprungligen lämnade dina uppgifter. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, skyddar vi emellertid dessa personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy och i enligt gällande lag. 

Vi vidtar åtgärder för att följa gällande lagkrav för överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EES eller Schweiz som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå.  Vi vidtar en mängd olika åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som överförs till dessa länder innehar ett adekvat skydd i enlighet med dataskyddsregler; detta inkluderar att underteckna EU:s standardavtalsklausuler, att verifiera att mottagaren har antagit bindande företagsregler och följer EU-USA och Schweiz-USA:s Privacy Shield Framework. När personuppgifter överförs inom Nike använder vi oss av ett koncernövergripande dataöverföringsavtal.

Lagring av dina personuppgifter 

Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du har ditt Nike-konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de skyldigheter vi har enligt lag (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål). Klicka här om du vill veta mer.

DINA RÄTTIGHETER avseende dina personuppgifter

Du har rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter, (ii) en elektroniskt kopia av dina personuppgifter (dataportabilitet); (iii) korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga; eller (iv) radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lag. Dessa rättigheter är inte absoluta.   Om vi ​​har  fått ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av dina andra rättigheter, vänligen använd vårt Nike Webbformulär för Integritet.

Invändning mot direktmarknadsföring 

Om du har ett Nike-konto kan du välja att avstå från att motta Nikes marknadsföringsinformation genom att ändra dina preferenser under ”view or change my profile” sektionen på våra Webbplatser. Du kan också invända genom att ändra din emailadress eller SMS-notiser genom att klicka på avföljningslänken eller genom att följa invändningsinformationen inkluderat i meddelandet. Du kan även kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i ”Frågor och feedback” avsnittet nedan. 

COOKIES och Pixeltaggar 

Nike inhämtar och registrerar information som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder våra Webbplatser. Vi använder en rad olika metoder, till exempel cookies och pixeltaggar, för att samla in denna information, vilket kan innehålla din (i) IP-adress, (ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner, (iii) unik identifieringsenhet och enhetstyp, (iv) domän, webbläsartyp och språk, (v) operativsystem och systeminställningar; (vi) land och tidszon, (vii) tidigare besökta webbplatser, (viii) information om din interaktion med våra Webbplatser, såsom val, inköp och angivna inställningar, och (ix) åtkomsttider och refererande webbadresser. 

Tredje part kan också samla in information genom Webbplatserna via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy. 

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av Webbplatser och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att erbjuda tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att samla in aggregerad (sammanlagd) data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och samla in statistik så att vi kan förbättra våra Webbplatser. Det finns generellt tre kategorier av cookies som används på våra webbplatser: 

Du kan alltid ändra din preferens genom att besöka "Cookie inställningar" längst ner på varje sida på våra Webbplatser. 

För en utförlig och aktuell sammanfattning av varje tredje part som får åtkomst till din webbläsare (via Nikes Webbplatser eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar ett webbläsarplugin som är byggt för detta ändamål. Du kan också välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar på varje webbläsare och enhet som du använder. Alla webbläsare är olika, så titta på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies. Om du stänger av cookies kan du inte ha tillgång till många funktioner som gör våra Webbplatser och Appar mer effektiva och vissa av våra tjänster fungerar inte som de ska. 

ANVÄNDNING av Nikes Webbplatser och Appar med produkter och tjänster från tredje part 

Våra Webbplatser och Appar gör att du kan interagera med en mängd andra digitala produkter och tjänster. Exempelvis kan våra Webbplatser och Appar integreras med tredje parts enheter för aktivitetsspårning, sociala nätverk, musikströmningstjänster och andra digitala tjänster. 

Om du väljer att ansluta ditt Nike-konto med en tredjepartsenhet eller ett konto, regleras dina integritetsrättigheter på tredjepartsplattformar enligt deras respektive policy. Exempelvis, om du väljer att dela din Nike-aktivitet på tredjeparts sociala medieplattformar, reglerar tredje parts integritetspolicy behandlingen av personuppgifter. 

Våra Webbplatser och Appar kan länka till andra (tredjeparts) webbplatser och appar för din bekvämlighet eller information. Länkade webbplatser och appar har sina egna integritetsbestämmelser eller policyer, vilka vi uppmanar dig att granska. I de fall länkade webbplatser eller appar inte ägs eller kontrolleras av oss ansvarar vi inte för innehållet, användningen av dessa webbplatser eller appar eller hur de hanterar integritetsskyddet. 

ÄNDRINGAR i vår integritetspolicy 

Tillämplig lag och vår praxis kan ändras över tid. Om vi ​​beslutar att uppdatera vår integritetspolicy uppdaterar vi våra Webbplatser och Appar. Om vi ​​väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, inhämta ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår integritetspolicy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna integritetspolicy ändrades senast i maj 2018.

FRÅGOR och feedback

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår integritetspolicy och integritetspraxis.

Om du vill lämna feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, vänligen använd vårt Nike Webbformulär för Integritet.

Kontaktuppgifterna till vårt Dataskyddsombud är: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nederländerna eller privacy@nike.com.

Om du kontaktar oss med ett klagomål kring integritetsskyddet kommer ärendet att behandlas med målet att lösa problemet på ett effektivt sätt inom rimlig tid. Du har också rätt att skicka in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där du bor.