LÄR DIG MER OM TRÄNINGSINFO

 

Vad är Träningsinfo?

Nike använder termen ”Träningsinfo” i relation till information som genereras via våra Appar om din fysiska aktivitet kombinerat med mätningar av din kroppsbyggnad och fysik. Exempel på information som utgör din Träningsinfo är platsen där du befinner dig, siffror från din accelerationsmätare, eller hjärtfrekvens, som har samlats in under din träning. Träningsinfo kan också inkludera mätningar som har kalkylerats utifrån samlad data under tiden du tränar, till exempel din springdistans, hastighet, och uppskattat antal brända kalorier. Längd, vikt, och vilopuls utgör exempel på Träningsinfo som är precisa mätningar av din fysik snarare än din fysiska aktivitet.

På grund av informationens natur strävar vi efter att förse dig med tydlig information om hur Träningsinfo kommer att användas. Sådan information kan anses känslig i vissa jurisdiktioner, varför vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda den information som vi använder och, när lagen eller Nikes policys så kräver, efterfrågar vi ditt godkännande till användningen.

Hur använder Nike Träningsinfo?

Nike samlar Träningsinfo från dig så att vi kan hjälpa dig att nå dina träningsmål medan du använder vår träningsapp, deltar i våra evenemang eller när vi tillhandahåller produkter eller tjänster.

Att möjliggöra centrala funktioner i Appen och upplevelser

För att du ska kunna nyttja centrala funktioner kräver våra Appar och upplevelser ofta att du tillåter Nike att hantera din Träningsinfo. När du till exempel använder Nike+ Running app, behöver Nike åtkomst till din plats eller rörelsedata och längd (om du springer på ett löpband) så att vi kan mäta din distans och hastighet. När du deltar i ett Nikeevenemang, exempelvis ett lopp, kommer Nike att samla in din springtid och springdistansen.

För att kunna tillhandahålla apparna och tjänsterna, samt interna rapporter på variabler såsom registreringar, användning och popularitet, sköter Nike också system som lagrar samlad Träningsinfo från dig och andra användare. I en del länder införskaffar vi ditt uttryckliga godkännande till vår hantering av din Träningsinfo för att kunna tillhandahålla dessa centrala funktioner i din App. Om du inte godkänner den nödvändiga hanteringen i dessa länder kommer du inte att kunna använda appen.

Standardiserad läng och vikt

En del appar och program kräver att du anger längd och vikt för att aktivera centrala funktioner, till exempel, för att kalkylera distans eller kalorier. Om du inte anger din faktiska längd och vikt kommer Nike istället att använda standardiserade mått. Detta möjliggör för Nike att tillhandahålla centrala funktioner i Appen och ger dig samtidigt en större kontroll över vad för information du vill dela med oss. Om du använder standardmåtten kommer vissa mätningar i appen möjligen att vara mindre precisa. 

Aktivera personlig analys baserad på din Träningsinfo

Nike erbjuder även många valbara innovativa funktioner som gör en avvägd analys av enskild och samlad Träningsinfo så att vi kan göra din upplevelse personlig.

Vi kan till exempel analysera din Träningsinfo för att tillhandahålla skräddarsydda träningsplaner som ändras utefter dina framsteg över tid. Genom att analysera nyligen utförda och historiska träningspass kan vi rekommendera det bästa träningsprogrammet utefter din aktuella aktivitetsnivå och dina mål. Vi kommer också att jämföra din aktivitet med miljoner av andra atleters aktiviteter så att vi kontinuerligt kan förbättra våra program och leverera de bästa rekommendationerna till dig.

Nike kan skicka personliga inbjudningar till evenemang och tävlingar eller rekommendera produkter baserat på din Träningsinfo. Du kan, till exempel, få motta inbjudningar till löpklubbar, träningsklubbar, eller lopp baserat på din prestation och Träningsinfo, som har registrerats i våra appar och program. Du kan erhålla rabatter på skor för att fira en milstolpe i appanvändning, eller en rekommendation om vissa skor som används av andra atleter med ett springmönster som liknar ditt eget. Om du föredrar att inte använda dessa personliga funktioner, eller om du inte vill att din Träningsinfo inkluderas i vår samlade forskning om personliga funktioner, kan du välja detta genom inställningarna i ”Min Träningsinfo”.

Om du tillåter Nike att använda din Träningsinfo för dessa personliga funktioner kommer din Träningsinfo att inkluderas i den samlade informationen som delas med andra via appen. Exempelvis kommer din distans att inkluderas i den samlade totala distansen för alla användare av Nike+ Running app, eller så kommer din Träningsinfo att inkluderas i en sammanlagd prestationsnotering som visas i appen (inklusive de som baseras på användarnas segment).

Preferenser om direkt marknadsföring kommer fortfarande att tillgodoses

Oavsett dina inställningar för ”Min Träningsinfo” kommer Nike att tillgodose dina existerande preferenser om hur vi ska kommunicera med dig avseende direkt marknadsföring. Om du har valt att få reklam via e-post kommer vi att fortsätta att sända dig e-post, och om du har valt att avsäga dig reklam via e-post kommer du inte att motta någon ny e-post bara för att du ändrar inställningarna i din Träningsinfo.

Denna inställning styr huruvida din Träningsinfo kommer att analyseras för att göra innehållet personligt, för träningsprogram, för erbjudanden, och för rekommendationer. Det kommer inte att påverka dina separata val om Nike ska kommunicera med dig via e-post eller sms.

Att ansluta tredje parts enheter

Nikes digitala produkter och tjänster stödjer att du ansluter tredje parts enheter för att tillvarata din Träningsinfo. När du ansluter en utomstående enhet, exempelvis en löparklocka eller en hjärtfrekvens-monitor, till Nikes tjänster, och ställer in den så att den kopplas till Nike, godkänner du en överföring av din Träningsinfo från enheten till Nikes plattform. När informationen väl är lagrad hos Nikes plattform kommer Nike att behandla den informationen såsom Träningsinfo.