นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของ Nike

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวมหรือสร้างขึ้น (ประมวลผล) เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับ Nike ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) ประสบการณ์ดิจิทัล แอปพลิเคชันบนมือถือ กิจกรรมร้านจำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของแพลตฟอร์มของ Nike (“แพลตฟอร์ม”) นอกจากนี้ นโยบายนี้ยังอธิบายถึงวิธีการใช้งาน แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณสามารถเลือกได้ และวิธีที่คุณสามารถติดต่อเรา

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

นิติบุคคลของ Nike ที่รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอิงตามการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแพลตฟอร์มของ Nike และสถานที่ที่คุณพำนักอาศัย จะเรียกนิติบุคคลของ Nike ที่เกี่ยวข้องรวมกันว่า “Nike”, “ของเรา”, “เรา” หรือ “พวกเรา” ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของหน่วยงานท้องถิ่นของเราสำหรับชื่อนิติบุคคลของ Nike ที่เป็นผู้รับผิดชอบ และรวมไปถึงข้อมูลติดต่อที่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและเมื่อใด?

เราขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเพื่อมอบสินค้าหรือบริการให้ตามที่คุณร้องขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการซื้อ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ขอรับข้อมูลการตลาด สร้างบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมหรือการชิงรางวัลของเรา หรือใช้งานแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้ หากคุณขอใช้บริการใดภายในร้าน เราอาจขอให้คุณเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการนั้นซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น ขนาด ความพอดี ความชอบ)

ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้แก่:

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานคุณลักษณะพิเศษภายในแพลตฟอร์มของเราได้  ตัวอย่างเช่น เราขอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณเพื่อบันทึกเส้นทางการวิ่งของคุณ รายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ได้ ปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดแผนการฝึกซ้อม หรือข้อมูลประจำตัวสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อโพสต์เนื้อหาจากแพลตฟอร์มในเครือข่ายสังคมออนไลน์  ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้แก่:

เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลบางอย่างจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเหล่านี้จะรวมอยู่ในส่วนเนื้อหาเรื่อง “คุกกี้และแท็กพิกเซล” ของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ด้านล่าง  ข้อมูลนี้ ได้แก่:

เด็ก

เราปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและไม่อนุญาตให้เด็กลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของเรา หากเด็กรายดังกล่าวยังไม่บรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายของประเทศที่พวกเขาพำนักอาศัย เราจะขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับเด็กที่เข้าร่วมรับประสบการณ์และกิจกรรมของ Nike

เครื่องมือในการจัดการว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะทำแจ้งข้อมูลในขณะที่ดำเนินการหรือขอความยินยอมสำหรับการดำเนินการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น เราจะขอความยินยอมในการใช้ตําแหน่งของคุณหรือส่งการแจ้งเตือนแบบพุช  เราอาจได้รับความยินยอมนี้ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือใช้การอนุญาตมาตรฐานที่ใช้ในอุปกรณ์ของคุณ

ในหลายกรณี เว็บเบราว์เซอร์หรือแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะมีเครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณสามารถควบคุมเวลาที่อุปกรณ์ของคุณเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทได้  ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจมีเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการการใช้คุกกี้หรือการแชร์ตําแหน่งได้  เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยและใช้เครื่องมือที่มีในอุปกรณ์ของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุใดและอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวิธีการต่อไปนี้:

เพื่อนำเสนอคุณลักษณะของแพลตฟอร์มและบริการตามคำขอของคุณ

เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามคำขอ  ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสินค้าบน Nike.com หรือเข้าร่วมในงานกิจกรรมหรือโปรโมชั่น เราจะใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณแจ้งไว้เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการซื้อ งานกิจกรรม หรือโปรโมชั่น หากคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น ข้อมูลการจัดส่งหรือการชำระเงิน หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ เพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถาม

หากคุณใช้แพลตฟอร์มของเราในการติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายหรือลักษณะทางกายภาพของตน เราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้คุณสามารถตรวจทานข้อมูลเหล่านี้ได้บนแพลตฟอร์ม  ข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายของคุณอาจรวมถึงข้อมูลที่คุณป้อนเกี่ยวกับกิจกรรม หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์ของคุณในระหว่างกิจกรรมของคุณ เช่น ข้อมูลตําแหน่งและข้อมูลการเคลื่อนไหว  เราอาจใช้ข้อมูลกิจกรรมนี้ในการคำนวณข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ เช่น ระยะทางที่วิ่ง หรือแคลอรี่ที่เผาผลาญไป เพื่อให้ข้อมูลที่คำนวณแก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์ม

ในหลายกรณี คุณอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ความยินยอมเพิ่มเติมแก่ Nike ในการใช้ข้อมูลเฉพาะสำหรับบางวิธี เพื่อให้สามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะภายในแพลตฟอร์มของเราได้  ตัวอย่างเช่น ในการใช้คุณลักษณะการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจของแพลตฟอร์มของเรา คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ในทำนองเดียวกัน เพื่อแบ่งปันเนื้อหาบนสื่อสังคม คุณอาจต้องให้ข้อมูลประจำตัวบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้

เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

หลังจากที่คุณให้ความยินยอม เราจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นอื่น ๆ ของ Nike ไปให้กับคุณ  คุณสามารถเลือกยกเลิกการรับข่าวสารเมื่อใดก็ได้หลังจากที่คุณได้ให้ความยินยอม

การตลาดทางตรง

หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันของ Nike (ตัวอย่างเช่น หากคุณได้ทำการสั่งซื้อกับเรา) เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายกันของ Nike ซึ่งได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เว้นแต่คุณเลือกไม่รับข่าวสาร) ในกรณีอื่น ๆ เราขอความยินยอมจากคุณในการส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ

การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา รวมถึงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ Nike เช่น การใช้แพลตฟอร์มของ Nike การเข้าชมหรือการซื้อสินค้าของคุณที่ร้าน Nike การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการชิงรางวัลของ Nike เพื่อปรับเปลี่ยนการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจให้เป็นแบบเฉพาะสำหรับคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว เราอาจรวมข้อมูลที่คุณให้กับเราเข้ากับข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ภายใน

เพื่อดำเนินธุรกิจ ปรับปรุง และรักษาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อดำเนินธุรกิจของเรา  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการซื้อ เราจะใช้ข้อมูลนั้นสำหรับการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการปฏิบัติงานภายในอื่น ๆ  เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ และเพื่อช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและบริการและบริหารจัดการแพลตฟอร์มของเราได้

เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือผู้อื่น

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เพื่อป้องกันหรือตรวจจับการทุจริต การละเมิด การใช้งานที่ผิดกฎหมาย การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเรา และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของรัฐบาล หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ทั่วไป

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมของเราใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเราเพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือความชอบของลูกค้า  ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เข้าชม Nike.com ทำการค้นหาและตามหาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ในหน้าร้านของเรา 

การใช้ (การประมวลผล) ของข้อมูลการออกกำลังกาย

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น Nike จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายของคุณหรือลักษณะทางกายภาพของคุณ ซึ่งเรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการออกกำลังกาย” เพื่อนำเสนอบริการบนแพลตฟอร์มของเรา  เนื่องด้วยลักษณะความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลการออกกำลังกายนี้  เนื่องจากข้อมูลนี้อาจถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบางเขตอำนาจศาล เราจึงใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องและใช้ข้อมูลนี้ และตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้หรือภายใต้นโยบายภายในของ Nike เราจะขอรับความยินยอมจากคุณในการใช้ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณ  คลิกที่นี่ [ลิงก์ไปยังคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลการออกกำลังกาย] เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์อื่น ๆ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอื่น และจะประกาศให้ทราบเป็นการเฉพาะเมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และขอรับความยินยอมจากคุณในกรณีที่จำเป็น

พื้นฐานทางกฎหมาย

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามพื้นฐานทางกฎหมายบางข้อ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเราอย่างไร

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลของ Nike

Nike แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในกรณีที่เราขาย หรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา (รวมถึงในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ การสปินออฟ เลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะทางสังคมบางอย่างบนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถสร้างโปรไฟล์สาธารณะซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลเช่น ชื่อหน้าจอ รูปโปรไฟล์ และบ้านเกิดของคุณ  คุณยังสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนของคุณหรือสู่สาธารณะ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม Nike ของคุณ  เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องมือที่เราให้ไว้สำหรับการจัดการการแชร์เนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ของ Nike เพื่อควบคุมข้อมูลที่คุณให้ใช้งานผ่านฟีเจอร์ทางสังคมออนไลน์ของ Nike

การปกป้องและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเข้ารหัสและการรักษาความปลอดภัย 

เราใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่หลากหลาย รวมถึงการเข้ารหัสและเครื่องมือการตรวจสอบยืนยันตัวตน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม (หรือประมวลผล) ในบริบทของแพลตฟอร์มของเราจะถูกเก็บรักษาไว้ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ผู้รับข้อมูลที่ Nike แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บางราย อาจอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในตอนต้น กฎหมายในประเทศดังกล่าวอาจไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศที่คุณให้ข้อมูลในตอนต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับในประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกถ่ายโอนไปจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอตามกฎการคุ้มครองข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนภายใน Nike เราใช้ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านี้) โดยทั่วไปแล้ว หมายความว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบนานเท่าที่คุณรักษาบัญชี Nike ของคุณไว้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย (เช่น กฎหมายภาษีและการขาย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกัน) คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย  

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอ: (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (การโอนย้าย) และให้ส่งข้อมูลนี้ไปยังอีกบริษัทหนึ่ง (3) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือ (4) การลบหรือการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิเหล่านี้ไม่มีการใช้โดยสมบูรณ์ ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในเวลาใดก็ได้

หากคุณต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิอื่น ๆ ของคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@nike.com

การเลือกไม่รับการตลาดทางตรง

หากคุณมีบัญชี Nike คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดจาก Nike ได้โดยการปรับการตั้งค่าของคุณใน “บัญชีของฉัน -> การตั้งค่าบัญชี” บนแพลตฟอร์มของเรา คุณยังสามารถเลือกไม่รับข่าวสารได้โดยการแก้ไขการรับข่าวสารทางอีเมลหรือ SMS โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสาร หรือทำตามคำแนะนำในการเลือกไม่รับข่าวสารที่ปรากฏอยู่ในข้อความ หรือคุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่อยู่ในส่วน “คำถามและข้อเสนอแนะ” ด้านล่าง

คุกกี้และแท็กพิกเซล

Nike จะเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เราใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น คุกกี้และแท็กพิกเซลเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ซึ่งอาจรวมถึง (1) ที่อยู่ IP ของคุณ (2) ข้อมูลการระบุคุกกี้เฉพาะรายการ ข้อมูลคุกกี้ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณมีซอฟต์แวร์ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างหรือไม่ (3) ข้อมูลการระบุเฉพาะอุปกรณ์และประเภทอุปกรณ์ (4) โดเมน ประเภทเบราว์เซอร์ และภาษา (5) ระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าระบบ (6) ประเทศและเขตเวลา (7) เว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้า (8) ข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับแพลตฟอร์มของเรา เช่น พฤติกรรมการคลิก การซื้อ และการบ่งชี้ถึงความชอบ และ (9) เวลาในการเข้าใช้งานและ URL ที่อ้างอิง

บุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มได้โดยใช้คุกกี้ ปลั๊กอิน และวิดเจ็ตของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และการประมวลผลข้อมูลนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตน

เราใช้คุกกี้และแท็กพิกเซลเพื่อติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มของลูกค้า และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าของลูกค้า (เช่น ตัวเลือกประเทศและภาษา) สิ่งนี้ทำให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของเราและปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของพวกเขาได้ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และแท็กพิกเซลเพื่อให้ได้ข้อมูลรวมเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมแพลตฟอร์มและการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อระบุแนวโน้มและจัดทำสถิติเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราให้ดีขึ้น โดยทั่วไป แพลตฟอร์มของเราจะใช้คุกกี้สามประเภท:

สำหรับข้อมูลสรุปรายชื่อบุคคลที่สามทุกรายที่ทำการเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์ของคุณที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน (ผ่านแพลตฟอร์ม Nike หรืออื่น ๆ) เราขอแนะนำให้ติดตั้งปลั๊กอินสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้  คุณยังสามารถเลือกที่จะให้คอมพิวเตอร์เตือนคุณทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือคุณสามารถเลือกปิดคุกกี้ทั้งหมดได้เช่นเดียวกัน คุณสามารถทำเช่นนี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณในแต่ละเบราว์เซอร์และแต่ละอุปกรณ์ที่คุณใช้ เบราว์เซอร์แต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นโปรดดู เมนูช่วยเหลือ ในเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณที่ถูกต้อง หากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะหลายอย่างที่ช่วยให้แพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงบริการของเราบางอย่างก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลทั่วไปสำหรับการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจซึ่งสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ Digital Advertising Alliance

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถปรับการกำหนดค่าการโฆษณาของคุณได้บนอุปกรณ์มือถือที่ระดับอุปกรณ์  ตัวอย่างเช่น หากต้องการปรับการกำหนดค่าการโฆษณาใน iOS ให้ไปที่การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา > จำกัดการติดตามโฆษณา หากต้องการปรับการตั้งค่าโฆษณาของคุณใน Android ให้ไปที่การตั้งค่า > Google > โฆษณา > เลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจ

การใช้เว็บไซต์และแอป Nike กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของเราช่วยให้คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลอื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ  ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มของเราสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของบุคคลที่สามในการติดตามกิจกรรม เครือข่ายสังคมออนไลน์ บริการสตรีมเพลง และบริการดิจิทัลอื่น ๆ 

หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบัญชี Nike ของคุณเข้ากับอุปกรณ์หรือบัญชีของบุคคลที่สาม สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณบนแพลตฟอร์มบุคคลที่สามจะถูกควบคุมโดยนโยบายที่เกี่ยวข้องของพวกเขา  ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันกิจกรรม Nike ของคุณบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม นโยบายของแพลตฟอร์มเหล่านั้นจะควบคุมข้อมูลที่อยู่ในนั้น 

แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแอป (บุคคลที่สาม) อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของคุณหรือให้ข้อมูล เว็บไซต์และแอปที่มีลิงก์เชื่อมโยงไปนั้นจะมีประกาศหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราสนับสนุนให้คุณทำการทบทวนข้อมูลเหล่านั้น ตามขอบเขตเท่าที่เว็บไซต์หรือแอปที่มีลิงก์เชื่อมโยงใด ๆ ไปนั้นไม่ได้เป็นของเราหรือควบคุมโดยเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปใด ๆ หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปนั้น

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

กฎหมายที่บังคับใช้และแนวทางการปฏิบัติของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจที่จะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงนี้บนแพลตฟอร์มของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หรือหากกฎหมายกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และคอยติดตามข่าวสารให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของเราเสมอ  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 2565.

คำถามและข้อเสนอแนะ

เรายินดีตอบคำถาม ความคิดเห็น และข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวล หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราผ่านทาง (1) ส่วน “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา หรือ (2) ส่งอีเมลไปที่ privacy@nike.com หรือ (3) ส่งจดหมายถึงสำนักงานความเป็นส่วนตัวของเราที่: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, The Netherlands

หากคุณติดต่อเราด้วยข้อร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว เราจะทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนนั้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ