ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Workout Info

 

อะไรคือWorkout Info

NIKE ใช้คำว่า “Workout Info” (ข้อมูลการออกกำลังกาย) ในการอ้างถึงข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยแอพพลิเคชั่นของเราเกี่ยวกับการประมวลผลการออกกำลังกายของคุณเข้ากับสัดส่วนทางกายภาพของคุณ ตัวอย่างของข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Workout Info ได้แก่ ตำแหน่งที่อยู่ของคุณ, ข้อมูลจากเครื่องวัดความเคลื่อนไหว, หรืออัตราการเต้นของหัวใจซึ่งถูกรวบรวมในขณะที่คุณออกกำลังกาย  นอกจากนี้ Workout Info ยังรวมถึงการวัดผลจากการคำนวณข้อมูลที่บันทึกไว้ในขณะที่คุณ
ออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น ระยะทางที่วิ่ง, ความเร็วในการวิ่ง, และจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญไปโดยประมาณ ทั้งนี้ ส่วนสูง, น้ำหนัก, และอัตราการเต้นของหัวใจขณะหยุดพักนั้นถือเป็นตัวอย่างของ Workout Info ที่เป็นการวัดผลลักษณะทางกายภาพของคุณอย่างชัดเจนแน่นอนมากกว่าที่จะเป็นการออกกำลังกายของคุณ

ด้วยลักษณะของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเหล่านี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Workout Info ให้แก่คุณอย่างชัดเจน เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในบางเขตอำนาจศาล เราจึงใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองและใช้ข้อมูลเหล่านี้ และเราจะขอความยินยอมของคุณเพื่อการใช้ Workout Info ในกรณีที่มีกฎหมายบังคับหรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภายในของ NIKE

NIKE ใช้Workout Info อย่างไร

NIKE รวบรวม Workout Info จากคุณเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายของคุณในขณะที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นออกกำลังกายของเรา, เข้าร่วมในกิจกรรมของเรา, และเมื่อเราจัดหาสินค้าและบริการให้คุณ 

การเปิดใช้งานคุณลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชั่นและประสบการณ์

แอพพลิเคชั่นและประสบการณ์ของเรามักจะขอให้คุณอนุญาตให้ NIKE ประมวลผล Workout Info ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะเฉพาะของเราได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่น NIKE + Running  NIKE จะเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรือข้อมูลการเคลื่อนไหว รวมถึงส่วนสูง (หากคุณวิ่งบนลู่วิ่ง) เพื่อให้เราสามารถวัดระยะทางที่วิ่ง และความเร็วในการวิ่งของคุณได้ เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรมของ NIKE เช่น การแข่งขันต่าง ๆ NIKE จะรวบรวมเวลาและระยะทางในการแข่งขันของคุณ

นอกจากนี้ NIKE ยังจัดให้มีระบบซึ่งเก็บผลรวมของ Workout Info จากคุณและคนอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถมอบแอพพลิเคชั่นและให้บริการแก่คุณ รวมถึงจัดทำรายงานภายในเกี่ยวกับการวัดผล เช่น การลงทะเบียน, การใช้ และความนิยม ทั้งนี้ ในบางประเทศ เราจะขอความยินยอมจากคุณในการประเมินผล Workout Info ของคุณ เพื่อที่จะจัดหาคุณลักษณะเฉพาะของแอพพลิเคชั่นหรือประสบการณ์ โดยในประเทศดังกล่าวเหล่านี้ หากคุณไม่ให้ความยินยอมในการประมวลผล คุณจะไม่สามารถใช้ประสบการณ์ได้ 

ค่าส่วนสูงและน้ำหนักอัตโนมัติ

แอพพลิเคชั่นและประสบการณ์บางประเภทจะต้องระบุส่วนสูงและน้ำหนักเพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การคำนวณระยะทางและแคลอรี่ หากคุณไม่ต้องการบอกข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูงและน้ำหนักที่แท้จริงของคุณ NIKE จะใช้ค่าส่วนสูงและน้ำหนักมาตรฐานแทน สิ่งนี้ทำให้ NIKE สามารถจัดหาคุณลักษณะเฉพาะให้คุณได้โดยให้คุณมีอำนาจควบคุมการแบ่งปันข้อมูลกับเราที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกใช้ค่ามาตรฐาน สัดส่วนบางอย่างในแอพพลิเคชั่นและประสบการณ์อาจไม่แม่นยำเท่ากับการที่คุณบอกสัดส่วนที่แท้จริงกับเรา 

การเปิดใช้งานระบบเฉพาะบุคคล (Personalization) และการวิเคราะห์โดยอาศัย Workout Info

NIKE นำเสนอคุณลักษณะเฉพาะทางเลือกที่หลากหลายซึ่งใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ Workout Info ของแต่ละบุคคลและผลรวมของ Workout Info เพื่อให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลให้คุณได้

ตัวอย่างเช่น เราอาจวิเคราะห์ Workout Info ของคุณเพื่อจัดทำแผนการออกกำลังกายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของคุณ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ประวัติการออกกำลังกายของคุณแล้ว เราจะสามารถแนะนำโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับระดับในการทำกิจกรรมในปัจจุบันและเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ เราจะเปรียบเทียบกิจกรรมของคุณกับกิจกรรมของนักกีฬาอื่น ๆ นับล้านคน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมของเราได้อย่างต่อเนื่องและมอบคำแนะนำที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

NIKE ยังอาจจัดทำคำเชิญแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเชิญคุณไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือแนะนำสินค้าให้กับคุณโดยอาศัย Workout Info ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจถูกเลือกให้รับคำเชิญให้เข้าร่วมคลับวิ่ง, คลับออกกำลังกาย, หรือการแข่งขันต่าง ๆ ตามสมรรถภาพและ Workout Info ของคุณซึ่งบันทึกไว้ในแอพพลิเคชั่นหรือประสบการณ์ของเรา คุณอาจได้รับส่วนลดสำหรับรองเท้าคู่ใหม่เพื่อฉลองการบรรลุเป้าหมายของคุณในแอพพลิเคชั่น หรือคุณอาจได้รับคำแนะนำสำหรับสไตล์รองเท้าที่นักวิ่งคนอื่นที่มีรูปแบบการวิ่งคล้ายกับคุณนั้นชื่นชอบ หากคุณไม่ต้องการใช้ระบบเฉพาะบุคคลเหล่านี้ หรือไม่ต้องการให้ Workout Info ของคุณรวมอยู่ในการค้นหารายละเอียดแบบเฉพาะบุคคล คุณสามารถระบุความต้องการของคุณได้โดยการตั้งค่า “Workout Info ของฉัน”

หากคุณอนุญาตให้ NIKE ใช้ Workout Info ของคุณเพื่อจุดประสงค์ของระบบเฉพาะบุคคลเหล่านี้ Workout Info ของคุณจะถูกรวมอยู่ในข้อมูลรวมใด ๆ ที่จะถูกแบ่งปันกับผู้อื่นผ่านทางแอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น ไมล์ของคุณจะถูกรวมอยู่ในผลรวมทั้งหมดสำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชั่น NIKE + Running ทุกคน หรือ Workout Info ของคุณจะถูกรวมอยู่ในผลรวมของเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถภาพของคุณ (รวมไปถึงเกณฑ์ตามกลุ่มของผู้ใช้) ซึ่งปรากฏอยู่บนแอพพลิเคชั่นหรือประสบการณ์ 

เรายังคงเคารพในความพึงพอใจของคุณเกี่ยวกับตลาดแบบตรง

ไม่ว่าการตั้งค่า “Workout Info ของฉัน” ของคุณจะเป็นอย่างไร NIKE จะเคารพในความพึงพอใจของคุณเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อทำการตลาดแบบตรง หากคุณเลือกที่จะรับอีเมลโฆษณา คุณจะได้รับอีเมลดังกล่าวต่อไป แต่หากคุณเลือกที่จะไม่รับอีเมลโฆษณา การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Workout Info ของคุณจะช่วยให้คุณไม่ต้องเข้าร่วมกับโปรแกรมอีเมลใดๆ อีก

การตั้งค่านี้จะช่วยควบคุมว่า Workout Info ของคุณจะถูกวิเคราะห์เพื่อสร้างเนื้อหา, โปรแกรมการออกกำลังกาย, ข้อเสนอ, และคำแนะนำแบบเฉพาะบุคคลหรือไม่ สิ่งนี้จะไม่กระทบต่อทางเลือกของคุณว่าต้องการให้ NIKE อีเมล หรือส่งข้อความหาคุณหรือไม่ 

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์และบริการแบบดิจิตอลของ NIKE รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของบุคคลที่สามซึ่งอาจเก็บข้อมูล Workout Info ได้  เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เช่น นาฬิกาสำหรับการวิ่ง หรือเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ เข้ากับบริการของ NIKE และปรับแต่งให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับ NIKE คุณได้ยอมรับที่จะโอน Workout Info จากอุปกรณ์นั้นสู่แพลตฟอร์มของ NIKE โดยเมื่อข้อมูลได้ถูกเก็บไว้ในแพลตฟอร์มของ NIKE แล้ว NIKE จะถือเสมือนว่าข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้เป็น Workout Info