เงื่อนไขการใช้งานของ NIKE

วันที่แก้ไขล่าสุด: มิถุนายน 2022

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (“เงื่อนไข”) โดยละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ของ NIKE

หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามดังต่อไปนี้อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับใช้ต่อคุณและคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของเงื่อนไขเหล่านี้เราแสดงรายชื่อประเทศ/ภูมิภาคภายใต้เงื่อนไขตามความเกี่ยวข้อง  เงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้จะใช้ทดแทนเงื่อนไขด้านล่างในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

แคนาดา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล โคลอมเบีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ ทุกประเทศในยุโรป รวมถึงเงื่อนไขเฉพาะสำหรับออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน NIKE!  คุณกำลังอ่านเงื่อนไขเหล่านี้เนื่องจากคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ NIKE ประสบการณ์ดิจิทัล แพลตฟอร์มสื่อสังคม แอปมือถือ เทคโนโลยีเพื่อการสวมใส่ หรือหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ NIKE (“แพลตฟอร์ม”)  คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอนโซล หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราอ้างถึงในที่นี้ว่าเป็น “อุปกรณ์”  ทั้งนี้จะมีอัตราและค่าธรรมเนียมทั่วไปของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ

เงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ NIKE และบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งเราอาจอ้างถึงด้วยคำว่า “NIKE” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ตามที่คุณใช้งานแพลตฟอร์มของเรา กรุณาตรวจสอบ รายการของหน่วยงานท้องถิ่น ของเราสำหรับชื่อของนิติบุคคล NIKE ที่รับผิดชอบต่อการให้บริการแพลตฟอร์มแก่คุณ รวมถึงข้อมูลติดต่อที่เหมาะสม ประเด็นสำคัญบางส่วน:

1. กฎระเบียบพื้นฐาน

คุณสมบัติการได้รับสิทธิ์  คุณจะมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ให้ใช้แพลตฟอร์มก็ต่อเมื่อคุณมีอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ หรือหากคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณ  ทั้งนี้อาจมีเกณฑ์จำกัดด้านอายุสำหรับบริการบางอย่างบนแพลตฟอร์มในหลายประเทศ 

กฎระเบียบสำหรับการลงทะเบียน  เมื่อคุณลงทะเบียนขอใช้บัญชีกับเรา คุณต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้:

2.  ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

ยกเว้นแต่เนื้อหาของผู้ใช้ (ตามคำนิยามด้านล่าง) เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ ภาพกราฟิก รูปภาพ เสียง ดนตรี วีดีโอ แอปพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ บทความ เรื่องราวข่าวสาร ภาพร่าง ภาพเคลื่อนไหว สติ๊กเกอร์ งานศิลป์ทั่วไป และเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหา”) เป็นของ NIKE หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เราได้รับใบอนุญาตเนื้อหามา และอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่น ๆ  NIKE ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่ไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้

3.  การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

ใบอนุญาตการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ บางส่วนของแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณโพสต์รูปภาพ วีดีโอ ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เราอ้างอิงถึงว่าเป็น “เนื้อหาของผู้ใช้”  Nike จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่ผู้อื่นโพสต์บนแพลตฟอร์ม เราจะถือว่าคุณหรือผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้สร้างคือเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ แต่เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ จะหมายความว่าคุณให้อนุญาต NIKE ตามรายละเอียดด้านล่าง:

ใบอนุญาตสำหรับการใช้ความคิดเห็น คำติชม และแนวคิด  คุณเข้าใจว่าความคิดเห็น คำติชม หรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามที่คุณส่งให้เรา จะเป็นการมอบให้บนพื้นฐานของการไม่มีความลับ และคุณได้มอบการอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วโลกและคงอยู่ตลอดกาลให้แก่ NIKE สำหรับการใช้งานความคิดเห็น คำติชม และแนวคิดทั้งหมดที่คุณอาจแบ่งปันกับเรา โดยไม่ต้องมีการแจ้ง การจ่ายค่าตอบแทน หรือการรับรองต่อคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามแต่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ และการสร้างและดัดแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ [ดูเงื่อนไขของโคลอมเบียและเบลเยียม]

4.  หลักจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้

เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณเข้าในชุมชน NIKE  นี่คือกฎระเบียบพื้นฐานบางส่วน:

5.  การละเมิดลิขสิทธิ์

โปรดหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ ก่อนที่จะยื่นหนังสือแจ้งถึงเรา เนื่องจากอาจจะมีบทลงโทษสำหรับการแจ้งเรื่องเท็จ  NIKE อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้แพลตฟอร์มที่พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

หากคุณเชื่อว่ามีผู้คัดลอกงานของคุณไปลงแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เรา [ดูเงื่อนไขของฝรั่งเศส]:

(1) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ลงนามด้วยปากกา ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเขา/เธอ

(2) คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด

(3) คำอธิบายข้ออ้างของคุณว่ามีการละเมิดเนื้อหาที่ใดบนแพลตฟอร์ม

(4) คำแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณเชื่อโดยเจตนาบริสุทธิ์ว่าการใช้งานที่เป็นข้อพิพาทนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้แทน หรือกฎหมาย และ

(5) คำแถลงของคุณที่จัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเป็นพยานเท็จ (ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มีบังคับใช้) ซึ่งแถลงว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นมีความถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามเจ้าของเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ส่งเรื่องร้องเรียนด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ไปที่:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
โทรศัพท์: 503-671-6453
โทรสาร: 503-646-6926
Copyright.legal@nike.com

6.  พันธมิตรบนแพลตฟอร์ม

NIKE อาจลิงก์ไปหาหรือเป็นพันธมิตรร่วมกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อสังคม แอปมือถือ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว (“บุคคลที่สาม”)  คุณอาจจะสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ทางแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้หมายความว่า NIKE รับรอง ตรวจติดตาม หรือมีอำนาจใด ๆ ควบคุมบุคคลที่สามเหล่านี้หรือกิจกรรมของพวกเขา ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกออกไป  คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์และเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ อย่างละเอียด NIKE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือกิจกรรมของบุคคลที่สาม และคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่สามโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

7.  การปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ

กิจกรรมทางกายภาพ  [ดูเงื่อนไขของแคนาดา เยอรมนี และอิตาลี เนื่องจากข้อยกเว้นและข้อจำกัดดังต่อไปนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ต่อคุณ] แพลตฟอร์มอาจมีคุณลักษณะที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพ โภชนาการ หรือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์โดยทั่วไป  คุณลักษณะดังกล่าวจะมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์หรือบริการทางการแพทย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา 

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้  ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม หรือความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ก็ตามที่คุณอาจประสบเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ [ดูเงื่อนไขของอิตาลี]

การปฏิเสธการรับประกัน  เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การรับประกันตามกฎหมาย และการเยียวยาแก้ไข ดังนั้นข้อยกเว้นและข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ [ดูเงื่อนไขของออสเตรเลีย แคนาดา และเยอรมนี

8.  การยกเลิก

NIKE อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มของ Nike โปรแกรมสมาชิก ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

NIKE อาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณ ลบโพรไฟล์ของคุณ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ของคุณ และอาจจำกัดการใช้งานของคุณสำหรับเนื้อหาทุกส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยที่ Nike ไม่ต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ โดยจะเป็นไปตามกฎหมายที่มีบังคับใช้   

9.  การชดใช้ค่าเสียหาย / ข้อจำกัดความรับผิด

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้แพลตฟอร์มของเรา แต่ NIKE ก็ต้องปกป้องตนเองจากความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีสาเหตุมาจากคุณด้วยเช่นกัน

การชดใช้ค่าเสียหายและการปลดเปลื้อง  เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การรับประกันตามกฎหมาย และการเยียวยาแก้ไข ดังนั้นข้อยกเว้นและข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ [ดูเงื่อนไขของแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และฮ่องกง] คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง NIKE Inc. และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ของบริษัท (“ฝ่ายของ NIKE”) จากและต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ภาระรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามกับเนื้อหาของผู้ใช้ การใช้งานเนื้อหาโดยคุณ การใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ การดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใด ๆ กฎหมายใด ๆ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม คุณซึ่งกระทำการเพื่อตัวคุณหรือและในนามของทายาท กองมรดก ผู้รับทำประกัน ผู้สืบทอด และผู้รับมอบโอนสิทธิของคุณ ขอปลดเปลื้องและปลดปล่อยฝ่ายของ NIKE ด้วยประการทั้งปวงและตลอดไป จากข้อเรียกร้องหรือเหตุแห่งการกระทำใด ๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมี สำหรับความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิด  เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การรับประกันตามกฎหมาย และการเยียวยาแก้ไข ดังนั้นข้อยกเว้นและข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ [ดูเงื่อนไขของแคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง และฟิลิปปินส์]  ไม่มีผู้ใดก็ตามในฝ่ายของ NIKE ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูล อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม หรือการดำเนินการของผู้ใช้คนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมในงานกิจกรรมของ NIKE หรืองานกิจกรรมของพันธมิตรของ NIKE หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม แม้ว่า NIKE จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม  คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ การเยียวยาเดียวที่คุณพึงได้รับจาก NIKE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการใช้งานเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดใช้แพลตฟอร์ม หากพบว่า NIKE ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการใช้งานเนื้อหา ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม NIKE จะรับผิดชอบไม่เกิน US$100.00 หรือ EURO 100.00 หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป 

10.  ข้อพิพาท / เงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ เงื่อนไขของ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” อาจมีผลบังคับใช้ต่อคุณ: อาร์เจนตินา ออสเตรีย บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อิตาลี ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดในยุโรป

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิในการโอนมอบ การไม่สละสิทธิ การแยกออกจากกันได้

ขอบคุณสำหรับการอ่าน  ขอให้สนุกกับชุมชนของเรา!

เงื่อนไขเฉพาะของประเทศ/ภูมิภาค  

หากคุณอาศัยอยู่ที่หนึ่งในประเทศดังต่อไปนี้ จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับคุณและจะใช้ทดแทนเงื่อนไขใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกันในเงื่อนไขการใช้งาน

อาร์เจนตินา

หัวข้อที่ 3 (การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม): ย่อหน้าของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้หัวข้อย่อย “ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้” ถูกลบออกไปและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“คุณมอบการอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ มีผลใช้ได้ทั่วโลก ให้แก่ NIKE แสดงเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม และเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับผู้ใช้คนอื่น ๆ รวมถึงสิทธิในการแปล จัดแสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ออกใบอนุญาตช่วง และเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น เราต้องการสิทธิเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถคัดลอกเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไปยังฐานข้อมูลของเรา จัดแสดงเนื้อหาในรูปแบบที่ถูกต้องในแอปพลิเคชันมือถือขงเรา และส่งเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไปให้ผู้ขายที่ดำเนินการให้บริการในนามของ Nike”

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสุดท้ายเกี่ยวกับการยื่นเรื่องฟ้องร้อง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง):

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

คุณตกลงว่าแพลตฟอร์ม เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อพิพาทใด ๆ ก็ตามระหว่างคุณและ NIKE จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายประเทศอาร์เจนตินาในทุกแง่มุม”

ออสเตรเลีย

หัวข้อที่ 7 (การปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “การปฏิเสธการรับประกัน” ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม เนื้อหา และวัสดุและผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มนี้ มาพร้อมกับการรับประกันบางอย่างที่อาจไม่ถูกละเว้นได้ เพื่อประโยชน์ขอวผู้บริโภคในออสเตรเลีย ภายใต้กฎหมายกฎหมายของออสเตรเลีย (“ACL”) รวมถึงการรับประกันสำหรับคุณภาพที่ยอมรับได้และความพร้อมสมบูรณ์ของการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์  ไม่มีเนื้อหาใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะสื่อความหมายหรือสื่อนัยว่าเป็นการยกเว้น จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือมีผลกระทบต่อการยกเว้นหรือการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด การรับประกัน การรับรอง หรือการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ ที่พึงได้รับภายใต้ ACL และตามที่ไม่สามารถละเว้น จำกัด หรือปรับเปลี่ยนได้ตามกฎหมาย แม้ว่าเงื่อนไขใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้จะบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายได้ก็ตาม”

บราซิล

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

แคนาดา

วรรคที่เป็นบทนำ:

หัวข้อในชื่อ “เงื่อนไขของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง” มีเนื้อหาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

“(ก) Nike ต้องส่งหนังสือแจ้งถึงคุณอย่างน้อย 30 วันก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ โดยหนังสือต้องระบุอย่างชัดเจนและอ่านได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติใหม่ ๆ และวันที่ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และ

(ข) คุณสามารถปฏิเสธการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ หรือในกรณีที่สัญญาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามลำดับ คุณสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บทลงโทษ หรือการค่าปรับการยกเลิก โดยต้องแจ้งให้ Nike ทราบเรื่องภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดภาระผูกพันเพิ่มเติมต่อคุณหรือภาระผูกพันที่ลดลงของ Nike”

หลายหัวข้อ: เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “กิจกรรมทางกายภาพ” “การปฏิเสธการรับประกัน” “การชดใช้ความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด” และ “ข้อจำกัดความรับผิด” มีเนื้อหาเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง รวมถึงรัฐควิเบก ไม่อนุญาตให้มีการจำกัดและยกเว้นเกี่ยวกับการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในหัวข้อดังต่อไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้: กิจกรรมทางกายภาพ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด และ ข้อจำกัดความรับผิด”

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ตอนต้นของหัวข้อ:

“กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง เช่น รัฐควิเบก อาจกำหนดให้ข้อตกลงของคุณต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ และการไต่สวนคดีความต้องดำเนินการในศาลที่มีอำนาจในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวอาจจะไม่อนุญาตให้คุณสละสิทธิ์ของคุณในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือจำกัดกำหนดเวลาของคุณในการยื่นฟ้องร้องคดีความตามกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อจำกัดดังต่อไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้"

โคลอมเบีย

หัวข้อที่ 3 (การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้” ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ย่อหน้าของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้หัวข้อ ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ ถูกลบออกไปและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“คุณมอบการอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนย้ายเปลี่ยนมือได้ ออกใบอนุญาตช่วงได้ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ มีผลใช้ได้ทั่วโลก ให้แก่ NIKE เพื่อใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ก็ตามที่คุณโพสต์บนหรือเมื่อเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม รวมถึงลักษณะความเหมือนของบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือแนวคิดหรือความคิดใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในการแปล จัดแสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ออกใบอนุญาตช่วง เผยแพร่ และมอบโอนสิทธิเหล่านี้”

หัวข้อที่ 3 (การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ใบอนุญาตสำหรับการใช้ความคิดเห็น คำติชม และแนวคิด” ถูกลบออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“การอนุญาตให้ใช้ความคิดเห็น คำติชม และแนวคิด  คุณได้มอบการอนุญาตที่ใช้ได้ทั่วโลกและคงอยู่ตลอดกาลให้แก่ NIKE สำหรับการใช้งานความคิดเห็น คำติชม และแนวคิดทั้งหมดที่คุณอาจแบ่งปันกับเรา โดยไม่ต้องมีการแจ้ง การจ่ายค่าตอบแทน หรือการรับรองต่อคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามแต่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ และการสร้างและดัดแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ”

ฮ่องกง

บริษัท Nike, Inc. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา และมีที่อยู่ที่ One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005 สหรัฐอเมริกา) คือ (1) ผู้ดำเนินการและผู้จัดการของแอป NRC และ NTC และ (2) นิติบุคคลที่เข้าทำสัญญาของเราสำหรับเงื่อนไขเหล่านี้กับคุณ

ข้อ 9 (การชดใช้ค่าเสียหาย / ข้อจำกัดความรับผิด): ข้อนี้จะถูกลบและแทนที่ด้วยข้อความต่อไปนี้:

“การชดใช้ค่าเสียหายและการปลดเปลื้อง  คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัท NIKE Inc. และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ของบริษัท (“ฝ่ายของ NIKE”) จากและต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ภาระรับผิด ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามกับเนื้อหาของผู้ใช้ การใช้งานเนื้อหาของคุณ การใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ การดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใด ๆ กฎหมายใด ๆ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม” 

ข้อจำกัดความรับผิด ยกเว้นในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณยอมรับ :

ข้อ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้ข้อย่อยในหัวข้อ “ตัวเลือกของกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมด

ญี่ปุ่น

หัวข้อที่ 9 (การชดใช้ความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด): เนื้อหาในหัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ข้อจำกัดความรับผิด” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

ข้อจำกัดความรับผิด  ไม่มีผู้ใดก็ตามในฝ่ายของ NIKE ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูล อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม หรือการดำเนินการของผู้ใช้คนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมในงานกิจกรรมของ NIKE หรืองานกิจกรรมของพันธมิตรของ NIKE หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม แม้ว่า NIKE จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม  คุณต้องรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ การเยียวยาเดียวที่คุณพึงได้รับจาก NIKE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการใช้งานเนื้อหาใด ๆ คือการหยุดใช้แพลตฟอร์ม หากพบว่า NIKE ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการใช้งานเนื้อหา ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม NIKE จะรับผิดชอบไม่เกิน US$100.00 หรือ EURO 100.00 หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

เกาหลี

เงื่อนไขของผู้ให้บริการตามตำแหน่งที่อยู่ดังต่อไปนี้ จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานและการเข้าถึงแอป Nike Running Club และแอป Nike Training Club ของคุณ: เงื่อนไขของผู้ให้บริการตามตำแหน่งที่อยู่ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขของผู้ให้บริการตามตำแหน่งที่อยู่และเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือใช้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นหลัก

ฟิลิปปินส์

หัวข้อที่ 2 (ความเป็นเจ้าของเนื้อหา): สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่สามของหัวข้อนี้ได้รับการแก้ไขดังนี้:

หัวข้อที่ 3 (การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม): หัวข้อนี้ได้รับการแก้ไขดังต่อไปนี้:

ใบอนุญาตการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ บางส่วนของแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณโพสต์รูปภาพ วีดีโอ ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เราอ้างอิงถึงว่าเป็น “เนื้อหาของผู้ใช้”  Nike จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่ผู้อื่นโพสต์บนแพลตฟอร์ม เราจะถือว่าคุณหรือผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้สร้างคือเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ แต่เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ จะหมายความว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดังต่อไปนี้:

หัวข้อที่ 9 (การชดใช้ค่าเสียหาย / ข้อจำกัดความรับผิด): หัวข้อย่อยในชื่อ “ข้อจำกัดความรับผิด” ถูกลบออกและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ไม่มีผู้ใดก็ตามในฝ่ายของ NIKE ที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียข้อมูล อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม หรือการดำเนินการของผู้ใช้คนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือการเข้าร่วมในงานกิจกรรมของ NIKE หรืองานกิจกรรมของพันธมิตรของ NIKE หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์ม แม้ว่า NIKE จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม  หากพบว่า NIKE ต้องรับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการใช้งานเนื้อหา ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม NIKE จะรับผิดชอบไม่เกิน US$100.00 หรือ EURO 100.00 หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายใด ๆ ที่มีบังคับใช้”

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท / เงื่อนไขเพิ่มเติม): สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยข้อแรกในหัวข้อย่อยที่ชื่อ “ตัวเลือกของกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมด

ประเทศในยุโรป

การแก้ไขดังต่อไปนี้มีผลใช้กับทุกประเทศในยุโรป ยกเว้น ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะอื่น ๆ สำหรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่บังคับใช้กับประเทศในยุโรป

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสุดท้ายเกี่ยวกับการยื่นเรื่องฟ้องร้อง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง):

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

ออสเตรีย

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการทดแทนด้วยเนื้อหาฉบับสำหรับประเทศในยุโรปด้านล่าง ยกเว้นส่วนดังต่อไปนี้ที่เพิ่มเข้ามาในตอนท้าย:

“การยื่นฟ้องทั้งหมดจะต้องยื่นเรื่องภายในสาม (3) ปีหลังจากเกิดเรื่องร้องเรียน”

เบลเยียม

หัวข้อที่ 3 (การโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ย่อหน้าของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้หัวข้อ “ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้” ถูกลบออกไปทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“คุณมอบการอนุญาตที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด คงอยู่ตลอดไป (หรืออย่างน้อยตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิในรูปภาพ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้) โอนย้ายเปลี่ยนมือได้ ออกใบอนุญาตช่วง ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ มีผลใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ NIKE เพื่อใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ก็ตามที่คุณโพสต์บนหรือเมื่อเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม รวมถึงลักษณะความเหมือนของบุคคลใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือแนวคิดหรือความคิดใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในการแปล จัดแสดง ผลิตซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ออกใบอนุญาตช่วง เผยแพร่ และมอบโอนสิทธิเหล่านี้”

หัวข้อย่อยในชื่อ “ใบอนุญาตสำหรับการใช้ความคิดเห็น คำติชม และแนวคิด” ถูกลบออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ใบอนุญาตสำหรับการใช้ความคิดเห็น คำติชม และแนวคิด  คุณมอบการอนุญาตที่คงอยู่ตลอดไป (หรืออย่างน้อยตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา/สิทธิในรูปภาพ ซึ่งอาจอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้) และมีผลใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ NIKE สำหรับการใช้งานความคิดเห็น คำติชม และแนวคิดทั้งหมดที่คุณอาจแบ่งปันกับเรา โดยไม่ต้องมีการแจ้ง การจ่ายค่าตอบแทน หรือการรับรองต่อคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามแต่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ และการสร้างและดัดแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ”

ฝรั่งเศส

หัวข้อที่ 5 (ลิขสิทธิ์/การละเมิด): วรรคที่สองในหัวข้อนี้ถูกลบออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“หากคุณเชื่อว่ามีผู้คัดลอกงานของคุณไปลงแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ โปรดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เรา:

(1) วันที่มีการแจ้งเตือน

(2) หากผู้ฟ้องร้องเป็นบุคคลธรรม: ให้แจ้งชื่อ นามสกุล วิชาชีพ ที่อยู่ สัญชาติ สถานที่และวันที่เกิด

(3) หากผู้ฟ้องร้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย: ให้แจ้งชื่อ รูปแบบ สำนักงานจดทะเบียน และนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

(4) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ หรือหากเป็นบุคคลตามกฎหมาย ให้แจ้งชื่อและสำนักงานจดทะเบียน

(5) คำอธิบายข้อเท็จจริงของปัญหาและสถานที่เกิดเหตุ

(6) มูลเหตุที่สมควรให้ถอดถอนเนื้อหา รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจทางกฎหมายของข้อเท็จจริง และ

(7) สำเนาการโต้ตอบที่ส่งถึงผู้แต่งหรือผู้ตรวจแก้เนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฟ้องร้อง ซึ่งร้องขอให้มีการแทรกแซง เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการอธิบายกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้แต่งหรือผู้ตรวจแก้ได้”

หัวข้อที่ 9 (การชดใช้ความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด): เนื้อหาในหัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “การชดใช้ความเสียหายและการปลดเปลื้อง” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“การชดเชยความเสียหาย  คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง NIKE Inc. และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ของบริษัท (“ฝ่ายของ NIKE”) จากและต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ภาระรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายทั้งปวง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามกับเนื้อหาของผู้ใช้ การใช้งานเนื้อหาโดยคุณ การใช้งานแพลตฟอร์มโดยคุณ การดำเนินการของคุณที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ใด ๆ กฎหมายใด ๆ หรือสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม”

หัวข้อย่อยในชื่อ “ข้อจำกัดความรับผิด” ถูกลบออกทั้งหมด

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้: 

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

ไม่มีเนื้อหาใดในย่อหน้านี้ที่ริดรอนสิทธิของคุณในการได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้บริโภค ตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณอาศัย

เยอรมนี

หัวข้อที่ 7 (การปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่สามในกล่องสรุปถูกลยออกทั้งหมดและทดแทนด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“NIKE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (ยกเว้นความรับผิดที่มีต่อการกระทำที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและความบาดเจ็บส่วนบุคคลของ NIKE) อันมีสาเหตุมาจากการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น ๆ   โปรดรับผิดชอบและใช้ความระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่คุณไม่รู้จัก

ย่อหน้าของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมทางกายภาพ” ถูกลบออกไปทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต NIKE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (ยกเว้นความรับผิดที่มีต่อการกระทำที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและความบาดเจ็บส่วนบุคคลของ NIKE) ที่คุณอาจประสบ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้”

หัวข้อย่อยในชื่อ “การปฏิเสธการรับประกัน” รวมถึงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดที่มี ถูกลบออกทั้งหมด

หัวข้อที่ 9 (การชดใช้ความเสียหาย/ข้อจำกัดความรับผิด): เนื้อหาในหัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

หัวข้อย่อยในชื่อ “การชดใช้ความเสียหายและการปลดเปลื้อง” ถูกลบออกทั้งหมด

หัวข้อย่อยในชื่อ “ข้อจำกัดความรับผิด” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ข้อจำกัดความรับผิด ความรับผิดใด ๆ ก็ตามของ NIKE และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้แทนของ NIKE (“ฝ่ายที่ได้รับการปลดเปลื้อง”) ถูกจำกัดไว้เฉพาะกรณีของการจงใจหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีของความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย ฝ่ายที่ได้รับการปลดเปลื้องจะรับผิดชอบเฉพาะในกรณีของการละเมิดฝ่าฝันภาระหน้าที่ที่จำเป็นตามสัญญา ซึ่งการละเมิดสัญญานั้นส่งผลเสียต่อวัตถุประสงค์จองสัญญา หรือเมื่อการปฏิบัติตามสัญญาเป็นข้อกำหนดในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ และในกรณีที่การปฏิบัติตามสัญญาเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเชื่อมั่น (เรียกว่า “จตุกรณีย์”) ในกรณีเช่นนี้ ความรับผิดจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายที่เป็นเรื่องปกติและคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ข้อจำกัดความรับผิดนี้ไม่มีผลใช้กับการฟ้องร้องภายใต้กฎหมายความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และในกรณีของการเป็นอันตรายต่อร่างกายและการเสียชีวิต”

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อนี้ได้รับการทดแทนด้วยเนื้อหาฉบับสำหรับประเทศในยุโรปข้างต้น ยกเว้นส่วนดังต่อไปนี้ที่เพิ่มเข้ามาในตอนท้าย:

“การยื่นฟ้องทั้งหมดจะต้องยื่นเรื่องภายในสอง (2) ปีหลังจากเกิดเรื่องร้องเรียน”

ฮังการี

วรรคที่เป็นบทนำ: สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่สองในหัวข้อแรกข้างต้นในชื่อ “เงื่อนไขของการขาย” ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“เงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อตกลงโดยนัยระหว่างคุณและ NIKE เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้กฎหมายของประเทศฮังการี”

อิตาลี

หัวข้อที่ 7 (การปฏิเสธความรับผิดชอบที่สำคัญ): หัวข้อนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงดังนี้:

ย่อหน้าของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรกภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมทางกายภาพ” ถูกลบออกไปทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต NIKE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจประสบ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานคุณลักษณะบนแพลตฟอร์มได้ ยกเว้นในกรณีของการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาก Nike”

หัวข้อย่อยในชื่อ “ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

“ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม หรือความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ก็ตามที่คุณอาจประสบเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ ยกเว้นในกรณีของการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาก Nike

มีความรับผิดชอบและใช้ความระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่น ๆ (รวมถึงผู้ใช้ที่คุณไม่รู้จัก) บนแพลตฟอร์ม ก่อนที่คุณจะเจอกับผู้อื่นแบบพบหน้า ให้พิจารณาการตรวจสอบ พาเพื่อนไปด้วย เลือกสถานที่สาธารณะ และแจ้งให้ใครสักคนทราบว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหน NIKE ไม่มีภาระผูกพันในการเข้าไปข้องเกี่ยวกับข้อพิพาทของผู้ใช้ใด ๆ (แต่อาจกระทำการได้ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท) ยกเว้นในกรณีของการฉ้อฉลหรือความประมาทเลินเล่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นจาก Nike”

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสุดท้ายเกี่ยวกับการยื่นเรื่องฟ้องร้อง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง):

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

โปแลนด์

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสุดท้ายเกี่ยวกับการยื่นเรื่องฟ้องร้อง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง):

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

สวิตเซอร์แลนด์

หัวข้อที่ 10 (ข้อพิพาท/เงื่อนไขเพิ่มเติม): หัวข้อย่อยในชื่อ “ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย” ถูกลบออกทั้งหมดและแทนที่ด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ยกเว้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสุดท้ายเกี่ยวกับการยื่นเรื่องฟ้องร้อง ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง):

“ตัวเลือกกฎหมาย/เขตอำนาจทางกฎหมาย

เงื่อนไขเฉพาะของประเทศ/ภูมิภาค