NIKE KULLANIM ŞARTLARI

Son revizyon tarihi: Haziran 2022

LÜTFEN HERHANGİ BİR NIKE PLATFORMUNU KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM ŞARTLARINI (“ŞARTLAR”) DİKKATLİCE OKUYUN.

Aşağıdaki ülke veya bölgelerden birinde yaşıyorsanız sizin için ek şartlar geçerli olabilir ve onları bu Şartların altında görüntüleyebilirsiniz. Ülkeyi/bölgeyi, geçerli olduğunda Şartlar içinde gösteririz.  Bu ek şartlar, herhangi bir tutarsızlık halinde Şartları geçersiz kılar.

Arjantin, Avustralya, Brezilya, KanadaKolombiya, Hong KongJaponya, Kore, tüm Avrupa ülkeleri (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Filipinler, Polonya ve İsviçre için spesifik şartlar dâhil.

NIKE topluluğuna hoş geldiniz!  Bu Şartları okuyorsunuz çünkü hepsi de NIKE’ın Platformunun (“Platform”) bir parçası olan bir NIKE web sitesini, dijital deneyimini, sosyal medya platformunu, mobil uygulamasını, giyilebilir teknolojisini veya ürün ya da hizmetlerimizden birini kullanıyorsunuz.  Platforma bizim burada “Cihaz” olarak adlandırdığımız bilgisayar, cep telefonu, tablet, konsol veya bir başka teknoloji ile erişebilirsiniz.  Cihazınız için operatörünüzün normal ücret ve tarifeleri geçerlidir.

Bu Şartlar, sizinle NIKE ve bağlı kuruluşları (burada “NIKE,” “biz,” “bize” veya “bizim” olarak geçebilir) arasında sizin Platformu kullanımınız ile ilgili bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Size Platformu sağlamaktan sorumlu NIKE kuruluşunun adı ve ilgili temas bilgileri için lütfen Yerel varlıkların listesi’ni inceleyin. Önemli birkaç nokta:

1. TEMEL KURALLAR

Uygunluk.  Platformu ancak ülkenizde reşit iseniz veya ebeveyn ya da vasinizden onayınız varsa kullanmaya uygunsunuz.  Çeşitli ülkelerde belirli Platform hizmetleri için bazı yaş kısıtlamaları olabilir. 

Kayıt Kuralları.  Bizde bir hesap için kayıt yaptırırken aşağıdaki kurallar geçerlidir:

2.  İÇERİĞİN MÜLKİYETİ

Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlanmıştır) hariç Platformumuzdaki tüm içerik - metin, yazılım, senaryolar, kod, tasarımlar, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, uygulamalar, interaktif özellikler, makaleler, haber öyküleri, çizimler, animasyonlar, çıkartmalar, genel sanatsal çalışmalar ve diğer içerik (“İçerik”) - NIKE’a ve İçeriğin lisansını aldığımız başkalarına aittir ve telif hakkı, ticari marka, patent ve diğer yasalar tarafından korunmaktadır. NIKE bu Şartlarda açıkça açıklanmayan tüm hakları saklı tutar.

3.  PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA

Kullanıcı İçeriği Lisansı. Platformun bazı kısımları bizim “Kullanıcı İçeriği” olarak adlandırdığımız fotoğraflar, videolar, yorumlar ve diğer içeriği yayınlamanıza olanak sağlar.  Nike başkalarının Platforma gönderdiği Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir. Kullanıcı İçeriği size veya onu yaratana aittir ama Kullanıcı İçeriği gönderdiğinizde bunu aşağıda açıklandığı gibi NIKE’a lisanslarsınız:

YORUMLAR, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA LİSANSI.  Bize gönderdiğiniz yorum, geri bildirim veya fikirlerin gizli olmayan temelde sağlandığını anlıyorsunuz ve NIKE’a bizimle paylaştığınız tüm yorum, geri bildirim ve fikirleri, size bildirim, tazminat veya tanıma olmadan, ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlama ve ürünleri ve hizmetleri yaratmak, değiştirmek veya iyileştirmek dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmak için daimi, dünya genelinde bir lisans veriyorsunuz. [Bkz. Kolombiya ve Belçika şartları.]

4.  KULLANICI DAVRANIŞ KURALLARI

NIKE topluluğuna katkıda bulunacak olmanız bizi heyecanlandırıyor.  İşte birkaç temel kural:

5.  TELİF HAKKI İHLALİ

Bize herhangi bir uyarı göndermeden önce lütfen yasal hukuk danışmanınıza danışın çünkü yalan iddialarda bulunmanın cezası olabilir.  NIKE, üçüncü taraf telif haklarını ihlal ettiği belirlenen Platform kullanıcıların hesaplarını feshedebilir.

Eserinizin ihlal oluşturacak şekilde Platformda uygunsuz olarak kopyalandığına inanıyorsanız lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın [Bkz. Fransa şartları.]:

(1) telif hakkı sahibinin veya onun adına hareket etmeye yetkili kişinin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve elektronik veya fiziksel imzası;

(2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı ile korunan eserin bir açıklaması;

(3) ihlal ettiğini iddia ettiğiniz içeriğin Platformda nerede bulunduğuna dair açıklama;

(4) itiraz edilen kullanıma telif hakkı sahibi, vekili veya yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair yazılı bir beyan ve

(5) bildiriminizdeki yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve sizin telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan tanıklık suçunun cezasını bilerek (geçerli yasaya bağlı olarak) sizin tarafınızdan yapılmış bir beyan.

Telif hakkı ihlali şikâyetlerini şu adrese gönderin:

Hukuk Departmanı (Telif hakkı)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Faks: 503-646-6926
Copyright.legal@nike.com

6.  PLATFORMDAKİ ORTAKLAR

NIKE, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamaları ve diğer ürün ve hizmetlerine (“Üçüncü Taraflar”) bağlantılar sağlayabilir veya onlarla ortaklık yapabilir.  Platform aracılığıyla bu Üçüncü Taraflar ile bağlantı kurabilirsiniz ama bu, NIKE’ın bu Üçüncü Tarafları veya faaliyetlerini onayladığı, onları izlediği veya onlar üzerinde herhangi bir kontrole sahip olduğu anlamına gelmez; onlar ayrı kullanım şartlarına ve gizlilik politikalarına tabidir.  Herhangi bir Üçüncü Tarafın sitelerini ve kullanım şartları ve gizlilik politikasını dikkatlice gözden geçirmelisiniz. NIKE, Üçüncü Tarafların içerik, politika veya faaliyetlerinden sorumlu değildir ve siz Üçüncü Taraflarla riski size ait olmak üzere etkileşime girersiniz.

7.  ÖNEMLİ SORUMLULUK RETLERİ

FİZİKSEL AKTİVİTE.  [Bkz. Kanada, Almanya ve İtalya şartları, çünkü aşağıdaki istisnalar ve sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.] Platform fiziksel aktivite, beslenme veya genel sağlığı teşvik eden özellikler içerebilir.  Bunlar, yalnız bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye veya hizmet olarak tasarlanmamışlardır, tanı ya da tedavi amaçları yoktur. 

KULLANICI ETKİLEŞİMLERİ.  Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde Platformun diğer kullanıcıları ile etkileşimlerinizden veya bu etkileşimler nedeniyle yaşayabileceğiniz herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değiliz. [Bkz. İtalya şartları.]

GARANTİNİN REDDİ.  Bazı yargı çevreleri yükümlülükler, yasal garantiler ve yollar üzerinde belirli sınırlamalara veya istisnalar izin vermez, bu nedenle bu istisnalar ve sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. [Bkz. Avustralya, Kanada ve Almanya şartları.] 

8.  FESİH

NIKE, herhangi bir Nike Platformunu, üye programını, ürün veya hizmeti herhangi bir zamanda bildirimsiz feshedebilir veya değiştirebilir.

NIKE, herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple, Nike için herhangi bir yükümlülük olmadan, geçerli yasaya göre hesabınızı feshedebilir veya askıya alabilir, profilinizi veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinizi silebilir ve Platformun tamamını veya herhangi bir kısmını kullanımınızı kısıtlayabilir.   

9.  TAZMİNAT / SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

Platformumuzdan keyif almanızı istiyoruz ama aynı zamanda NIKE sizin sebep olabileceğiniz zararlardan kendisini korumak zorundadır.

Tazminat ve İBRA.  Bazı yargı çevreleri yükümlülükler, yasal garantiler ve yollar üzerinde belirli sınırlamalara veya istisnalara izin vermez, o nedenle bu istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. [Bkz. Kanada, Fransa,  Almanya ve Hong Kong şartları.] NIKE Inc., bağlı kuruluşları, görevlileri, direktörleri, çalışanları, vekilleri, lisans verenleri ve tedarikçilerini (“NIKE Tarafları”) herhangi bir şekilde Kullanıcı İçeriğiniz, İçeriği kullanımınız, Platformu kullanımınız, Platform veya diğer Platform kullanıcıları ile bağlantılı davranışınız veya bu Kullanım Şartlarına, herhangi bir yasaya veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarına aykırılıktan doğan veya bunlarla ilgili her türlü talep, kayıp, yükümlülük, harcama, zarar ve sınırlama olmaksızın avukatlık ücretleri dâhil masraflar karşısında savunmayı, zarar görmemelerini sağlamayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. Kendi adınıza ve mirasçılarınız, terekeniz, sigortacılarınız, halefleriniz ve temlik alanlarınız adına NIKE Taraflarını herhangi bir şekilde Platformu kullanımınız ile ilgili zararlar nedeniyle sahip olabileceğiniz her türlü talep veya dava sebebinden burada ibra ediyorsunuz.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI.  Bazı yargı çevreleri yükümlülükler, yasal garantiler ve yollar üzerinde belirli sınırlamalara veya istisnalara izin vermez, o nedenle bu istisnalar/sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. [Bkz. Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong ve Filipinler şartları.] NIKE TARAFLARININ HİÇBİRİ PLATFORMUN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI VEYA PLATFORM ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN PERFORMANSI VEYA DİĞER PLATFORM KULLANICILARININ DAVRANIŞI (ÇEVRİM İÇİ VEYA DIŞI), YA DA BİR NIKE ETKİNLİĞİNE VEYA NIKE ORTAĞI ETKİNLİKLERİNE KATILIM YA DA HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ YA DA PLATFORMUN KULLANILMASIYLA BAĞLANTILI BİR BAŞKA FAALİYET SONUCU ORTAYA ÇIKAN SINIRLAMA OLMAKSIZIN KAR KAYBI VEYA VERİ KAYBI DÂHİL HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARDAN, NIKE BU ZARARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.  PLATFORMU KULLANMANIZIN TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORSUNUZ. PLATFORMU VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİ KULLANMANIZDAN DOĞAN ZARARLAR İLE BAĞLANTILI OLARAK NIKE KARŞISINDA TEK ÇARENİZ PLATFORMU KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. EĞER NIKE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PLATFORMU VEYA İÇERİĞİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIPTAN SİZE KARŞI SORUMLU BULUNURSA NIKE’IN SORUMLULUĞU 100,00 ABD$ VEYA AVRUPA’DA İSENİZ 100,00 EURO’YU AŞMAYACAKTIR. 

10.  ANLAŞMAZLIKLAR / İLAVE ŞARTLAR

Hukuk/Yargı Yeri Seçimi

Aşağıdaki ülkelerden birinde yaşıyorsanız sizin için farklı “Hukuk/Yargı Yeri Seçimi” şartları geçerli olabilir: Arjantin, Avusturya, Brezilya, KanadaFransa, Almanya, Hong Kongİtalya, Filipinler, Polonya, İsviçre ve tüm diğer Avrupa ülkeleri.

Elektronik İletişimler

Temlik Hakkı, Feragat Olmaması, Ayrılabilirlik

Okuduğunuz için teşekkürler.  Lütfen topluluğumuzun keyfini çıkarın!

ÜLKEYE/BÖLGEYE ÖZGÜ ŞARTLAR  

Aşağıdaki ülkelerden birinde yaşıyorsanız bu ilave şartlar geçerlidir ve Kullanım Şartlarındaki tutarsız şartları hükümsüz bırakır.

ARJANTİN

Bölüm 3 (PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA): “KULLANICI İÇERİĞİ LİSANSI” alt bölümü altındaki ilk madde silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“NIKE’a Platformda veya Platform ile bağlantılı olarak yayınladığınız Kullanıcı İçeriğini tercüme etme, teşhir etme, çoğaltma, değiştirme, türetilmiş eserler yaratma, alt lisans verme ve dağıtımını yapma hakkı dâhil Kullanıcı İçeriğini teşhir etmek ve diğer Kullanıcılarla paylaşmak üzere münhasır olmayan, devredilebilir, telif ücretsiz, dünya genelinde bir lisans veriyorsunuz.

Örneğin, bu haklara ihtiyacımız var, böylece Kullanıcı İçeriğinizi veri tabanlarımıza kopyalayabiliriz, mobil uygulamalarımız genelinde doğru formatta teşhir edebiliriz ve Kullanıcı İçeriğinizi Nike adına hizmetler sağlayan tedarikçilerimize gönderebiliriz.”

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir (değiştirilmeden kalan iddiaların ileri sürülmesi ile ilgili son madde hariç):

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

AVUSTRALYA

Bölüm 7 (ÖNEMLİ SORUMLULUK RETLERİ): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“GARANTİNİN REDDİ” başlıklı alt bölüm aşağıdakiler eklenerek değiştirilmiştir:

“Ancak Platform, İçerik ve bu Platformdaki materyaller ve ürünler Avustralya tüketici yasası (“ACL”) kapsamında Avustralyalı tüketicilerin menfaati için hariç tutulamayan belirli garantilerle sağlanmaktadır, ürünlerin kabul edilebilir kalitede ve amaca uygunluğuna dair garantiler dâhil.  Bu Şartlardaki hiçbir şey, bu Şartların bir başka şartı aslında bunun olabileceğini iddia etse bile, ACL’nin getirdiği ve kanunen hariç tutulamayan, kısıtlanamayan veya değiştirilemeyen herhangi bir koşulu, taahhüdü, garantiyi, hakkı veya yolu hariç tutacak, kısıtlayacak veya değiştirecek ya da hariç tutma, kısıtlama veya değiştirme etkisine sahip olacak şekilde okunmayacak veya uygulanmayacaktır.

BREZİLYA

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm silinmiş ve aşağıdakiler ile değiştirilmiştir:

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

KANADA

Giriş Paragrafı:

“Şartlarımız Değişebilir” başlıklı bölüme aşağıdaki şartlar eklenmiştir:

“(a) Nike, değişikliğin yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce yeni maddeyi ve değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihi gösteren, açık ve okunaklı bir şekilde hazırlanmış yazılı bir bildirim göndermek zorundadır ve

(b) eğer değişiklik sizin yükümlülüklerinizde bir artış veya Nike’ın yükümlülüklerinde bir azaltmayı beraberinde getiriyorsa değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra en geç 30 gün içinde Nike’a bu amaçla bir bildirim göndererek herhangi bir masraf, ceza veya iptal tazminatı olmadan değişikliğe itiraz edebilir ve sözleşmeyi feshedebilir ya da ardışık ifayı içeren bir sözleşme söz konusu ise sözleşmeyi iptal edebilirsiniz.”

BİRDEN ÇOK BÖLÜM: “Fiziksel Aktivite”, “Garantinin Reddi”, “Tazminat/Sorumluluğun Sınırlandırılması” ve “Sorumluluğun Sınırlandırılması” başlıklı bölümlerdeki şartlara aşağıdakiler eklenmiştir:

“Quebec dâhil bazı yargı çevrelerindeki tüketici koruma yasaları satın alınan ürünlerde sınırlama ve istisnalara izin vermemektedir. Sizin için bu yasalar geçerli ise aşağıdaki istisnalar veya sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir: Fiziksel Aktivite, Garantinin Reddi, Tazminat/Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Sorumluluğun Sınırlandırılması.”

BÖLÜM 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm, bölümün başına aşağıdakiler eklenerek değiştirilmiştir:

“Quebec gibi bazı yargı çevrelerinin tüketici koruma yasaları sözleşmenizin sizin yargı çevrenizin yasalarına tabi olmasını ve yargı çevrenizdeki yetkili mahkemelerce görülmesini gerektirebilir. Buna ek olarak, bu yasalar sizin sınıf davasına taraf olma hakkınızdan feragat etmenize veya yasal işlemlere başlamak için sürenizi sınırlamanıza izin vermeyebilir. Sizin için bu yasalar geçerliyse aşağıdaki sınırlamalar size uygulanmayabilir.”

KOLOMBİYA

Bölüm 3 (PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA): “KULLANICI İÇERİĞİ LİSANSI” başlıklı alt bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

KULLANICI İÇERİĞİ LİSANSI altındaki birinci madde paragraf silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

NIKE’a Platformda veya Platform ile bağlantılı olarak yayınladığınız Kullanıcı İçeriğini, Kullanıcı İçeriğinde görünen herhangi bir kişinin tasviri veya Kullanıcı İçeriğinde bulunan konsept veya fikirler dâhil tercüme etme, teşhir etme, çoğaltma, değiştirme, ondan türetilmiş eserler yaratma, alt lisans verme, dağıtımını yapma hakkı ve bu hakları temlik etmeyi içeren ticari kullanım dâhil herhangi bir amaçla kullanmak üzere münhasır olmayan, daimi, devredilebilir, alt lisans verilebilir, telif ücretsiz, dünya genelinde bir lisans veriyorsunuz.”

Bölüm 3 (PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA): “YORUMLAR, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA LİSANSI” tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“YORUMLAR, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA YETKİSİ.  NIKE’a bizimle paylaştığınız tüm yorum, geri bildirim ve fikirleri, size bildirim, tazminat veya tanıma olmadan, ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlama ve ürünleri ve hizmetleri yaratmak, değiştirmek veya iyileştirmek dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmak için daimi, dünya genelinde bir yetki veriyorsunuz.”

HONG KONG

ABD’nin Oregon Eyaletinde kayıtlı olan ve One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) adresinde bulunan bir tüzel kişilik olan Nike, Inc.: (1) NRC ve NTC Uygulamalarının işleticisi ve yöneticisidir ve (2) sizinle aramızdaki bu Şartlara ilişkin sözleşmeyi yapan tarafımızdır.

Bölüm 9 (TAZMİNAT / SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI): Bu bölüm silinmiş ve aşağıdakiyle değiştirilmiştir:

“Tazminat ve ibra.  NIKE Inc., bağlı kuruluşları, görevlileri, direktörleri, çalışanları, vekilleri, lisans verenleri ve tedarikçilerini (“NIKE Tarafları”) herhangi bir şekilde Kullanıcı İçeriğiniz, İçeriği kullanımınız, Platformu kullanımınız, Platform veya diğer Platform kullanıcıları ile bağlantılı davranışınız veya bu Şartlara, herhangi bir yasaya veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarına aykırılıktan doğan veya bunlarla ilgili her türlü talep, kayıp, yükümlülük, harcama, zarar ve masraflar (avukatlık ücretleri dâhil) karşısında savunmayı, zarar görmemelerini sağlamayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. 

Sorumluluğun sınırlanması. Geçerli yasalarda izin verilen haller haricinde şunları kabul ediyorsunuz:

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölümün birinci maddesi tümüyle silinmiştir.

JAPONYA

Bölüm 9 (TAZMİNAT/SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI.  HİÇBİR NIKE TARAFI PLATFORMUN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI VEYA PLATFORM ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN PERFORMANSI VEYA DİĞER PLATFORM KULLANICILARININ DAVRANIŞLARI (ÇEVRİM İÇİ VEYA DIŞI) YA DA BİR NIKE ETKİNLİĞİNE VEYA NIKE ORTAĞI ETKİNLİKLERİNE KATILIM YA DA HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ YA DA PLATFORMUN KULLANILMASIYLA BAĞLANTILI BİR BAŞKA FAALİYET SONUCU ORTAYA ÇIKAN SINIRLAMA OLMAKSIZIN KAR KAYBI VEYA VERİ KAYBI DÂHİL HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇ NİTELİĞİNDEKİ ZARARDAN, NIKE BU ZARARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU OLMAYACAKTIR.  PLATFORMU KULLANMANIZIN TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİYORSUNUZ. PLATFORMU VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİ KULLANMANIZDAN DOĞAN ZARARLAR İLE BAĞLANTILI OLARAK NIKE KARŞISINDA TEK ÇARENİZ PLATFORMU KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. EĞER NIKE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PLATFORMU VEYA İÇERİĞİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYIPTAN SİZE KARŞI SORUMLU BULUNURSA NIKE’IN SORUMLULUĞU 100,00 ABD$ VEYA AVRUPA’DA İSENİZ 100,00 EURO’YU AŞMAYACAKTIR.

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

KORE

Aşağıdaki yere göre hizmet sağlayıcı şartları Nike Running Club uygulamasını ve Nike Training Club uygulamasını kullanımınız ve erişiminiz için geçerlidir: yere göre hizmet sağlayıcı şartları. Yere göre hizmet sağlayıcı şartları ve bu Şartlar arasında bir çelişki olması halinde bu Hizmet şartları geçerli olacaktır.

FİLİPİNLER

Bölüm 2 (İÇERİĞİN MÜLKİYETİ): Bu Bölümün birinci maddesi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Bölüm 3 (PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA): Bu bölüm aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Kullanıcı İçeriği Lisansı. Platformun bazı kısımları bizim “Kullanıcı İçeriği” olarak adlandırdığımız fotoğraflar, videolar, yorumlar ve diğer içeriği yayınlamanıza olanak sağlar.  Nike başkalarının Platforma gönderdiği Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir. Kullanıcı İçeriği size veya onu yaratana aittir ama Kullanıcı İçeriğini gönderdiğinizde aşağıdakileri kabul edersiniz:

Bölüm 9 (TAZMİNAT / SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI): “SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI” başlıklı alt bölüm silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde hiçbir NIKE Tarafı Platformun kullanılması veya kullanılamaması veya Platform aracılığıyla satın alınan ürünlerin performansı, veya diğer Platform kullanıcılarının davranışları (çevrim içi veya dışı), bir Nike etkinliğine veya NIKE ortağı etkinliklerine katılım ya da herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Platformun kullanımı ile bağlantılı bir başka faaliyet sonucu ortaya çıkan sınırlama olmaksızın kâr kaybı veya veri kaybı dâhil özel, arızi veya sonuç niteliğinde zararlardan, NIKE  bu zararın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır.   Eğer Nike herhangi bir şekilde Platformu veya İçeriği kullanmanız ile bağlantılı bir zarar veya kayıp nedeniyle size karşı sorumlu bulunursa NIKE’ın sorumluluğu, geçerli yasa saklı kalmak kaydıyla, 100,00 ABD$ veya Avrupa’da yaşıyorsanız 100,00 Euro’yu aşmayacaktır.

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölümün birinci maddesi tümüyle silinmiştir.

AVRUPA ÜLKELERİ

Avrupa Ülkeleri için geçerli olan bu şartlarda başka spesifik revizyonlara sahip Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsviçre hariç aşağıdaki revizyonlar tüm Avrupa ülkeleri için geçerlidir.

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir (değişmeden kalan taleplerin ileri sürülmesi ile ilgili son bölüm hariç):

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

AVUSTURYA

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): sonuna aşağıdakinin eklenmesi hariç bu bölüm aşağıdaki Avrupa Ülkeleri için olan versiyonla değiştirilmiştir:

“Tüm talepler talebin ortaya çıkmasından sonra üç (3) yıl içinde ileri sürülecektir.”

BELÇİKA

Bölüm 3 (PLATFORMDA İÇERİK YAYINLAMA): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“KULLANICI İÇERİĞİ LİSANSI” başlıklı alt bölümün altındaki birinci madde paragraf tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

NIKE’a Platformda veya Platform ile bağlantılı olarak yayınladığınız Kullanıcı İçeriğini, Kullanıcı İçeriğinde görünen herhangi bir kişinin tasviri veya Kullanıcı İçeriğinde bulunan konsept veya fikirler dâhil tercüme etme, teşhir etme, çoğaltma, değiştirme, ondan türetilmiş eserler yaratma, alt lisans verme, dağıtımını yapma hakkı ve bu hakları temlik etmeyi içeren ticari, tanıtım ve operasyon ile ilgili kullanım dâhil herhangi bir amaçla kullanmak üzere münhasır olmayan, daimi (veya en azından Kullanıcı İçeriğindeki fikri mülkiyet hakları/kişisel tanıtım haklarının yasal koruma süresi için), devredilebilir, alt lisans verilebilir, telif ücretsiz, dünya genelinde bir lisans veriyorsunuz.”

“YORUMLAR, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA LİSANSI” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“YORUMLAR, GERİ BİLDİRİM VE FİKİRLERİ KULLANMA LİSANSI.  NIKE’a bizimle paylaştığınız tüm yorum, geri bildirim ve fikirleri, size bildirim, tazminat veya tanıma olmadan, ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlama ve ürünleri ve hizmetleri yaratmak, değiştirmek veya iyileştirmek dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmak için daimi (veya en azından Kullanıcı İçeriğindeki fikri mülkiyet hakları/kişisel tanıtım haklarının yasal koruma süresi için), dünya genelinde bir lisans veriyorsunuz.”

FRANSA

Bölüm 5 (TELİF HAKKI İHLALİ): bu bölümün ikinci paragrafı tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Eserinizin Platforma ihlal teşkil edecek şekilde uygunsuz olarak kopyalandığına inanıyorsanız lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

(1) bildirim tarihi;

(2) davacı gerçek kişi ise: adı, soyadı, meslek, adres, uyruk, doğum yeri ve tarihi;

(3) davacı tüzel kişi ise: adı, biçimi, tescilli merkezi ve yasal amaçlarla onu temsil eden kuruluş;

(4) muhatabın adı ve adresi veya tüzel kişi ise adı ve tescilli merkezi;

(5) söz konusu meselenin ve tam yerinin açıklaması;

(6) içeriğin geri çekilmesi için gerekçeler, ilgili yasal hükümler ve vakıaların gerekçeleri dâhil ve

(7) dava konusu edilen bilgilerin veya faaliyetin yazarı veya editörüne gönderilen ve kesmesini, geri çekmesini veya değiştirmesini talep eden yazışmanın bir kopyası veya yazar veya editör ile irtibata geçilemediğine dair bir açıklama.”

Bölüm 9 (TAZMİNAT/SORUMLULUK): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tazminat ve İbra” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Tazminat.  NIKE Inc., bağlı kuruluşları, görevlileri, direktörleri, çalışanları, vekilleri, lisans verenleri ve tedarikçilerini (“NIKE Tarafları”) herhangi bir şekilde Kullanıcı İçeriğiniz, İçeriği kullanımınız, Platformu kullanımınız, Platform veya diğer Platform kullanıcıları ile bağlantılı davranışınız veya bu Kullanım Şartlarına, herhangi bir yasaya veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarına aykırılıktan doğan veya bunlarla ilgili her türlü talep, kayıp, yükümlülük, harcama, zarar ve sınırlama olmaksızın avukatlık ücretleri dâhil masraflar karşısında savunmayı, zarar görmemelerini sağlamayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

“SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir.

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ/” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir: 

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

Bu paragraftaki hiçbir şey sizi yaşadığınız ülkenin amir hukuk kurallarının tüketicilere sağladığı korumadan mahrum etmez.

ALMANYA

Bölüm 7 (ÖNEMLİ SORUMLULUK RETLERİ): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Özet kutusundaki üçüncü madde tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“NIKE, diğer kullanıcılarla etkileşimlerinizin sebep olduğu herhangi bir zarardan sorumlu değildir (NIKE’ın kasıtlı veya ağır ihmalci eylemlerinden ve NIKE’ın kişisel yaralanmalarından sorumluluğu hariç).  Lütfen sorumlu olun ve tanımadığınız kişilerle etkileşime girerken tedbirli davranın.”

“FİZİKSEL AKTİVİTE” başlıklı alt bölümün altındaki son madde paragraf tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Geçerli yasanın izin verdiği azami ölçüde NIKE Platformu kullanmanız veya kullanamamanız sonucu maruz kalabileceğiniz zararlardan sorumlu veya yükümlü değildir (NIKE’ın kasıtlı veya ağır ihmalci eylemlerinden ve NIKE’ın kişisel yaralanmalarından sorumluluğu hariç).

“GARANTİ REDDİ” başlıklı alt bölüm, oradaki maddeler dâhil tümüyle silinmiştir.

Bölüm 9 (TAZMİNAT/SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“TAZMİNAT VE İBRA” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir.

“SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI. NIKE ve bağlı kuruluşları ile görevlileri, direktörleri, pay sahipleri, çalışanları ve vekillerinin (“İbra Edilen Taraflar”) sorumluluğu kasıt ve ağır ihmal halleriyle sınırlıdır. Hafif ihmal halinde İbra Edilen Taraflar yalnız ihlali sözleşmenin amacını tehlikeye düşüren veya bu amacın elde edilmesi için ifası gerekli olan ve ifa edileceğine tüketicinin güvendiği önemli bir sözleşme görevi (“asli görevler” olarak adlandırılır) ihlal edilmişse sorumlu olacaktır. Bu durumda sorumluluk tipik ve öngörülebilir zararlar ile sınırlıdır. Bu sorumluluk sınırlaması ürün sorumluluğu hukuku altındaki talepler ve bedensel zarar veya ölüm halinde geçerli değildir.”

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): bu bölüm sonuna aşağıdakinin eklenmesi hariç yukarıdaki Avrupa Ülkeleri için olan versiyonla değiştirilmiştir:

“Tüm talepler talebin ortaya çıkmasından sonra iki (2) yıl içinde ileri sürülmelidir.”

MACARİSTAN

Giriş Paragrafları: “Satış Şartları” başlıklı yukarıdaki birinci bölümdeki ikinci madde aşağıdaki eklenerek değiştirilmiştir:

“Bu Şartlar Macaristan Hukukuna göre yazılı sözleşmelerin gerekliliklerini başka türlü karşılamıyorsa siz ve NIKE arasında zımni bir sözleşme teşkil edecektir.”

İTALYA

Bölüm 7 (ÖNEMLİ SORUMLULUK RETLERİ): bu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“FİZİKSEL AKTİVİTE” başlıklı alt bölümün altındaki son madde paragraf tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“Geçerli yasanının izin verdiği azami ölçüde NIKE sizin Platformun özelliklerini kullanmanız veya kullanamamanız sonucu maruz kalabileceğiniz zararlardan Nike’ın hile veya ağır ihmali haricinde sorumlu değildir.”

“KULLANICI ETKİLEŞİMLERİ” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir:

“KULLANICI ETKİLEŞİMLERİ.  Platformun diğer kullanıcıları ile etkileşimlerinizden veya bu etkileşimler nedeniyle yaşayabileceğiniz zarar veya hasardan Nike’ın hile veya ağır ihmali haricinde sorumlu değiliz.

Sorumlu davranın ve Platformda diğer kullanıcılarla (tanımadığınız kullanıcılar dâhil) etkileşime girerken tedbirli olun. Bir başka kişi ile yüz yüze karşılaşmadan önce araştırma yapmayı, bir arkadaşı getirmeyi, halka açık yerleri seçmeyi ve birilerine nerede olacağını bildirmeyi düşünün. NIKE, Nike’ın hile veya ağır ihmali haricinde herhangi bir kullanıcı anlaşmazlığına dâhil olmakla yükümlü değildir (ama kendi takdiriyle bunu yapabilir).”

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir (değişmeden kalan taleplerin ileri sürülmesi ile ilgili son madde hariç):

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

POLONYA

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ” başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiş ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir (değişmeden kalan taleplerin ileri sürülmesi ile ilgili son madde hariç):

“Hukuk Seçimi/Yargılama Yetkisi

İSVİÇRE

Bölüm 10 (ANLAŞMAZLIKLAR/İLAVE ŞARTLAR): “HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ”) başlıklı alt bölüm tümüyle silinmiştir ve aşağıdaki ile değiştirilmiştir (değişmeden kalan taleplerin ileri sürülmesi ile ilgili son madde hariç):

“HUKUK SEÇİMİ/YARGILAMA YETKİSİ